Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - 66/326 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT NORDALVEGEN 86 Roy Vegard Ovesen MAHA1 15/04309-080 2020/01/24
U TEK 146/10 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE HAARA BAUGE - 146/10 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE HAARA BAUGE Pv Rør AS OSG 19/06083-002 2020/01/24
U TEK 132/1 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN VIKINGSTAD, MAY BRITT - KONSESJONSSAK, DELEGERT VEDTAK - 132/1 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN May Britt Vikingstad BJP01 20/00022-002 2020/01/24
U TEK 43/11 OG 43/12 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/11 OG 43/12 - HØYNES - REFERAT FRA MØTE Jakob Høines GTH 19/04705-004 2020/01/24
U SEN MØTE I KLAGENEMNDA DEN 27.01.2020 - SAKSPAPIRER MØTE I KLAGENEMNDA DEN 27.01.2020 Helge Thorheim MVE01 20/00953-002 2020/01/24
U TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - SAK TIL UTTALE - 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD Statens vegvesen, Region Vest GTH 15/04024-064 2020/01/24
U TEK 64/620 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THORLEIF GISMERVIK - 64/620 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THORLEIF GISMERVIK Danielsen & Saltvedt Maskin AS OSG 20/01434-002 2020/01/24
U TEK 15/1036 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD KÅRE ELIASSEN - 15/1036 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD KÅRE ELIASSEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/01441-002 2020/01/24
U TEK 64/690 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR ARNE ØKLAND - 64/690 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR ARNE ØKLAND Danielsen & Saltvedt Maskin AS OSG 20/01440-002 2020/01/24
U TEK 130/7 - BOPLIKT - KONSESJONSSAK, DELEGERT VEDTAK - KONSESJONSSØKNAD BOPLIKT Kjetil Vikingstad BJP01 20/00143-003 2020/01/24
U TEK 3/292 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGER JOHANNE SVENDSEN - 3/292 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGER JOHANNE SVENDSEN Jostein Myge AS OSG 20/01445-002 2020/01/24
I TEK 149/359 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/359 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Raglamyr Handelspark AS EDH 20/01483-001 2020/01/24
I TEK 43/241 - GAMLE SYREVEGEN, HØYNES. RIVING DEL AV BYGG, FASADEENDRING OG TILBYGG BRANNSTASJON - 43/241 - VEDTAK OM SAMTYKKE OG GEBYR ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet TMS01 19/05460-003 2020/01/24
I TEK 2/52 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG FRITIDSBOLIG, TILTAKSHAVER RUNE SØRENSEN/ ELLEN T. SØRENSEN BYGGESAK 16/5148 - 2/52 - FERDIGMELDING RØR S O Lund AS ALS06 16/05149-003 2020/01/24
U TEK 43/25 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SKUDENES SERVICE SENTER AS - 43/25 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SKUDENES SERVICE SENTER AS Odd Farmen AS OSG 20/01447-002 2020/01/24
I TEK 141/183 - LITLASUND - NYBYGG FIREMANNSBOLIG - 141/183 - UNDERSKREVET RAPPORT OM STIKNING- OG BELIGGENHETSKONTROLL Bolig Partner AS GER01 19/07078-009 2020/01/24
U TEK 62/12 - SUNNANÅ - NYDYRKING - SAK TIL UTTALE - 62/12 - SUNNANÅ - NYDYRKING Fylkesmannen i Rogaland KIS 19/02244-004 2020/01/24
I TEK 119/152 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 119/152 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Anders Skattkjær XXI 20/01494-001 2020/01/24
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 117/4 - AKSNES - SIGNERT SERVICEAVTALE MED BIOVAC E.T. AS VED EIERSKIFTE Biovac Environmental Technology AS ANNA 17/00073-454 2020/01/24
U TEK 12/168 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, FASADEENDRING OG INNREDNING HEMS PÅ HØYLOFT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 12/168 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, FASADEENDRING OG INNREDNING HEMS PÅ HØYLOFT Hugo Hetle IGR 19/07069-006 2020/01/24
I TEK 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 85/39 - FYLKESMANNENS KLAGEAVGJØRELSE I BYGGESAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 19/01112-033 2020/01/24
I TEK 141/183 - LITLASUND - NYBYGG FIREMANNSBOLIG - 141/183 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Bolig Partner AS KMY 19/07078-010 2020/01/24
U TEK 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. - TILLATELSE TIL ENDRING - 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. Plank Arkitekter AS IGR 19/01128-017 2020/01/24
I TEK 114/334 OG 114/335 - BJØRGEVEGEN, NORDRE EIKE - KLAGE PÅ MANGLEDE SVAR PÅ SØKNAD OM IGANGSETTING OG RETURNERTE SAKER BYGGESAK 16/4074 OG 16/4075 - 114/334 OG 114/335 - BJØRGEVEGEN, NORDRE EIKE - KLAGE PÅ MANGLEDE SVAR PÅ SØKNAD OM IGANGSETTING OG RETURNERTE SAKER BYGGESAK 16/4074 OG 16/4075 Hus28 AS GTH 20/01504-001 2020/01/24
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 24/6 - FJERNING AV NEDGRAVD OLJETANK - ARNE STOL Arne Sivertsen PEID 14/03191-131 2020/01/24
I TEK 141/183 - TEKNISK PLAN - BOLIGOMRÅDE LITLASUND - OVERSENDER FDV-DOKUMENTASJON - FAGERVOLLTUNET LITLASUND Lhv Tjenester AS BTH04 18/01828-015 2020/01/24
U TEK 15/1890 - KOMMUNAL GRUNN - 15/1890 - KOMMUNAL GRUNN Susanne Abrahamsen Wisnæs MAAA1 19/05405-001 2020/01/24
I TEK PLAN 2122 - DETALJREGULERING FOR AUSTIGARD 12 - 15/433 MFL. - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 23.01.19 PLAN 2122 - DETALJREGULERING FOR AUSTIGARD 12 - 15/433 MFL. Rogaland Fylkeskommune BHA02 19/05181-009 2020/01/24
I TEK 15/1097 - PERAVEGEN, ÅKRA - BRUKSENDRING GARASJE OG FASADEENDRING - 15/1097 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS JKV 19/04713-005 2020/01/24
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-014 25 Offl.§25 2020/01/24
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM HYTTERENOVASJON FOR BOLIG ALS06 20/01492-001 24 Offl.§24 2020/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-052 25 Offl §25 2020/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-043 25 Offl §25 2020/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-036 25 Offl §25 2020/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-036 25 Offl §25 2020/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-103 25 Offl §25 2020/01/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER SEKTOR EIENDOM - SØKNAD MSE 19/07202-006 25 Offl §25 2020/01/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER SEKTOR EIENDOM - SØKNAD MSE 19/07202-007 25 Offl §25 2020/01/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER SEKTOR EIENDOM - SØKNAD MSE 19/07202-008 25 Offl §25 2020/01/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - SØKNAD MSE 19/07203-011 25 Offl §25 2020/01/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - SØKNAD MSE 19/07203-012 25 Offl §25 2020/01/24
I SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - SØKNAD MMW 19/07204-007 25 Offl §25 2020/01/24
I SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - SØKNAD MMW 19/07204-008 25 Offl §25 2020/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-042 25 Offl §25 2020/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-055 25 Offl §25 2020/01/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-026 25 Offl §25 2020/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 20/00121-004 25 Offl §25 2020/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - SØKNAD ANVO 20/00122-004 25 Offl §25 2020/01/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-027 25 Offl §25 2020/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 90% - SØKNAD ANVO 20/00124-002 25 Offl §25 2020/01/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - SØKNAD MSE 20/01300-006 25 Offl §25 2020/01/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - SØKNAD MSE 20/01451-003 25 Offl §25 2020/01/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - SØKNAD MSE 20/01451-004 25 Offl §25 2020/01/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE, 100% FAST - SØKNAD BLI01 20/01432-002 25 Offl §25 2020/01/24
I TEK 15/1097 - RØRLEGGERMELDING: BRUKSENDRING - TILTAKSHAVER: LIKNES BYGGESAK: 19/4713 - 15/1097 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 19/4713 S O Lund AS ALS06 19/04715-003 2020/01/24
I TEK 47/118 - VIKEVÅGEN, VIK. NYBYGG HAGESTUE OG TERRASSE - 47/118 - KLAGE PÅ VEDTAK Jan Magne Georgsen GTH 12/01334-024 2020/01/24
I TEK AVLØPSLEDNING GRANVEGEN, STANGALAND - HENVENDELSE - GJELDER AVLØPSLEDNING GRANVEGEN Arne Høvring ETS 20/01506-001 2020/01/24
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 , 2019 OG 2020 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-096 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
I TEK 53/3 - HOVDASTAD - JAGEGANG FOR GRIS I EKSISTERENDE DRIFTSBYGNING - 53/3 - HOVDASTAD - SØKNAD OM FERDIGATTEST Peder Oskar Dahl EJO 15/04067-005 2020/01/24
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-050 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/24
U TEK 64/335 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE KOLBEINSEN - 64/335 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - MAGNE KOLBEINSEN Magne Kolbeinsen ALS06 20/00216-004 2020/01/24
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-051 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/24
U TEK 15/1097 - PERAVEGEN, ÅKRA - BRUKSENDRING GARASJE OG FASADEENDRING - 15/1097 - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS JKV 19/04713-006 2020/01/24
U TEK 148/872 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG VASKEHALL - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 148/872 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG VASKEHALL Hille Melbye Arkitekter AS IGR 20/00128-002 2020/01/24
U TEK 2/9 - HELLESØY, SÆVIK - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL BOLIG - 2/9 - FERDIGATTEST - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL BOLIG I K Gabrielsen EJO 18/02849-011 2020/01/24
U TEK 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG - BYGG 3 - 147/704 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Block Watne AS KMY 17/00649-007 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - KOMMUNALE GEBYRER - FAST TREKK IMK 18/04336-464 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/01/24
U TEK PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. - SVAR PÅ TELEFONHENVENDELSE - KRAV TIL BRANNKONSEPT - PLAN 3047 Rh Oppmåling Rune Hemnes AAHO 18/02957-039 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-465 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-466 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-467 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U TEK 66/839 - AUSTREIM - BRUKSENDRING DEL AV BYGNING TIL TRENINGSSENTER - 66/839 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Stol Eiendom AS KMY 19/06300-008 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-468 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U TEK 132/1 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN VIKINGSTAD, MAY BRITT - 132/1 - REGISTRERING AV KONSESJONSVEDTAK I MATRIKKELEN VIKINGSTAD, MAY BRITT May Britt Vikingstad BJP01 20/00022-004 2020/01/24
I SEN KIWI 635 LANGÅKER SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - BEVILLING - MELDING OM ENDRINGER KIWI LANGÅKER Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/01400-049 26 Off.l.26 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-469 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/01481-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
I SEN MARIN ENERGI TESTSENTER AS - PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I MARIN ENERGI TESTSENTER AS - 13.06.2019 Marin Energi Testsenter AS PVE01 12/00506-043 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-470 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-030 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-471 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 18/04287-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U TEK 53/3 - HOVDASTAD - JAGEGANG FOR GRIS I EKSISTERENDE DRIFTSBYGNING - 53/3 - FERDIGATTEST - JAGEGANG FOR GRIS I EKSISTERENDE DRIFTSBYGNING Peder Oskar Dahl EJO 15/04067-006 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-472 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-052 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-473 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
I TEK VANN OG VASSDRAG - UTLYSING AV FYLKESKOMMUNAL TILSKUDDSORDNING FOR VANNMILJØTILTAK I 2020 Rogaland Fylkeskommune PCH01 12/00054-062 2020/01/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-136 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
I TEK 53/3 - MIDLERTIDIG KONSESJON ETTER HUSDYRKONSESJONFORSKRIFTEN § 9B DAHL, PEDER OSKAR - 53/3 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG KONSESJON ETTER HUSDYRKONSESJONFORSKRIFTEN § 9B DAHL, PEDER OSKAR Dahl Svineoppdrett V/peder Oskar Dahl LKS 20/01490-001 2020/01/24
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-053 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-137 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
I TEK 16/134 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS MAGNE NILSEN - 16/134 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS MAGNE NILSEN Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01493-001 2020/01/24
I TEK 16/134 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS MAGNE NILSEN - 16/134 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS MAGNE NILSEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/01493-002 2020/01/24
I TEK 86/182 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THOMAS-ANDRÉ EKERHOVD - 86/182 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - THOMAS-ANDRÉ EKERHOVD Tor Geir Løften Maskin AS ALS06 20/00102-003 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-474 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-475 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
I TEK 122/ 38 OG 63 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEND KRISTIAN OFTEDAL - 122/63 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEND KRISTIAN OFTEDAL Rørlegger'n 1 AS ORO01 20/01495-001 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-476 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - ENDRING PÅ KUNNGJØRING - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER Doffin OEI 19/00948-031 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-477 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-478 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-479 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
I SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SØKNAD OM STIPEND Lorence Fagerland BLI01 12/00277-183 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-480 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-481 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-482 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-032 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/24
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - OVERSENDER NY ARBEIDSVARSLINGSPLAN MED NYE DATOER - SØRAGADÅ 46 - 42 Vea Energi AS KSU01 17/00247-219 2020/01/24
I TEK 33/59 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - 33/59 - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL Peder Haga MAAA1 20/01497-001 2020/01/24
I TEK PLAN 3042 - DETALJREGULERING FOR YTRALAND INDUSTRIOMRÅDE/SUNDVEGEN 561 - 74/77 MFL. - KLAGE PÅ AVSLUTNING AV PLANARBEID PLAN 3042 - DETALJREGULERING FOR YTRALAND INDUSTRIOMRÅDE/SUNDVEGEN 561 - 74/77 MFL. RH Oppmåling Rune Hemnes AAHO 17/01939-019 2020/01/24
I TEK GRAVESØKNAD - STORHAUGSVEGEN 16 - SØKNAD OM GRAVETILLATELSE - STORHAUGSVEGEN 16 Geir Tangjerd OSG 20/01505-001 2020/01/24
U SEN LEVERANDØRSEMINAR - VORMEDAL IDRETTSHALL - VEILEDENDE KUNNGJØRING - 20/1474 LEVERANDØRSEMINAR - IDRETTSHALL VORMEDAL Doffin KRWI 20/01474-001 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-483 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
I TEK 15/1225 - IDRETTSVEGEN, ÅKRA - RIVING IDRETTSHALL - 15/1225 - BEKREFTELSE PÅ FRAKOBLET ANLEGG Holon Haugesund AS IGR 19/06237-003 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-484 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U TEK 15/1097 - PERAVEGEN, ÅKRA - BRUKSENDRING GARASJE OG FASADEENDRING - 15/1097 - FERDIGATTEST - BRUKSENDRING GARASJE OG FASADEENDRING Hellvik Hus Karmøy AS JKV 19/04713-008 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-485 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-486 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM HYTTERENOVASJON FOR BOLIG ALS06 20/01492-002 24 Offl.§24 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-487 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-488 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
I SEN PLAN 5109 - OMRÅDEREGULERING FOR KOLNES SENTRUM - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 24.01.19 PLAN 5109 - OMRÅDEREGULERING FOR KOLNES SENTRUM Rogaland Fylkeskommune JST 19/06445-015 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-489 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-490 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U TEK 5/250 - TØKJE, VEA - NYBYGG GARASJE - 5/250 - TØKJE, VEA. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG, GARASJE Wenche Dahl JKV 13/01986-006 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-491 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-492 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U TEK 75/66 - KJØP AV EIENDOM - SVAR - 75/66 - FORESPØRSEL OM KJØP AV EIENDOM Kjell Sigve Kvalavåg NILI1 19/05514-003 2020/01/24
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 37/13 - LI - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR BYGGING AV BOD/HAGESTUE Magnus Jonas Fjell KHM 17/00073-456 2020/01/24
U TEK 15/1225 - IDRETTSVEGEN, ÅKRA - RIVING IDRETTSHALL - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 15/1225 - IDRETTSVEGEN, ÅKRA - RIVING IDRETTSHALL Holon Haugesund AS IGR 19/06237-004 2020/01/24
U TEK 55/7 - KJØP AV TEIG - FORELØPIG SVAR - 55/7 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TEIG Odd Inge Fikstveit Tønnesen NILI1 19/07179-003 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-493 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-494 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-495 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
I TEK 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG BYGG 3 BYGGESAK 17/649 - 147/704 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 17/649 Birkeland Maskinentreprenør AS ALS06 17/00659-005 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-496 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-497 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/03515-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/05585-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/24