Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/621 - TV-RAPPORT - PRESTAVEGEN 1 Norva24 Vest AS MAHA1 13/00434-252 2020/01/23
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/655 - TV-RAPPORT - PRESTAVEGEN 3 Norva24 Vest AS MAHA1 13/00434-254 2020/01/23
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/797 - TV-RAPPORT - ÅRVOLLVEGEN 4 Norva24 Vest AS MAHA1 13/00434-255 2020/01/23
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/590 - TV-RAPPORT - PRESTAVEGEN 4 Norva24 Vest AS MAHA1 13/00434-256 2020/01/23
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/656 - TV-RAPPORT - PRESTAVEGEN 5 Norva24 Vest AS MAHA1 13/00434-257 2020/01/23
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/591 - TV-RAPPORT - PRESTAVEGEN 6 Norva24 Vest AS MAHA1 13/00434-258 2020/01/23
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/434 - TV-RAPPORT - ÅKRAVEGEN 6 Norva24 Vest AS MAHA1 13/00434-259 2020/01/23
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/936 - TV-RAPPORT - ÅRVOLLVEGEN 7 Norva24 Vest AS MAHA1 13/00434-260 2020/01/23
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/1067 - TV-RAPPORT - PRESTAVEGEN 7 Norva24 Vest AS MAHA1 13/00434-261 2020/01/23
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/441 - TV-RAPPORT - ÅKRAVEGEN 8 Norva24 Vest AS MAHA1 13/00434-262 2020/01/23
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/768 - TV-RAPPORT - ÅKRAVEGEN 16 Norva24 Vest AS MAHA1 13/00434-263 2020/01/23
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/658 - TV-RAPPORT - ÅKRAVEGEN 18 Norva24 Vest AS MAHA1 13/00434-264 2020/01/23
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/1414 - TV-RAPPORT - ÅKRAVEGEN 20 Norva24 Vest AS MAHA1 13/00434-265 2020/01/23
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/351 - TV-RAPPORT - ÅKRAVEGEN 22 Norva24 Vest AS MAHA1 13/00434-266 2020/01/23
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - 66/323 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT NORDALVEGEN 88 REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN Andreas Lauvås MAHA1 15/04309-070 2020/01/23
U TEK PLAN 2116 - DETALJREGULERING AV DANIELSEN UNGDOMSSKOLE - 5/7 MFL. - TILBAKEMELDING PÅ INNSENDT PLANFORSLAG - PLAN-ID 2116 - DETALJREGULERING AV DANIELSEN UNGDOMSSKOLE - VEA Norconsult AS, Haugesund AAHO 18/02698-037 2020/01/23
U TEK GRAVESØKNAD - NYGÅRDVEGEN, ØYGARDEN - SVAR - GRAVESØKNAD - NYGÅRDVEGEN, ØYGARDEN Vea Energi AS KSU01 20/00838-002 2020/01/23
U TEK GRAVESØKNAD - KARMLUND MØLLE - SVAR - GRAVESØKNAD - MØLLEVEGEN Tom Bakke KSU01 20/00621-002 2020/01/23
I TEK 146/6 - BØ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/1 OG 6 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Trond Roald Bø HAS 19/06008-008 26 Off.l.26 2020/01/23
U TEK 72/156 - INDRETREVEGEN, SKÅR - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - TILLATELSE TIL ENDRING - 72/156 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Arkitekt Kristian Endresen KIS 18/03524-012 2020/01/23
I TEK 149/210 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERIK JAMES SELLE - 149/210 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERIK JAMES SELLE Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01455-001 2020/01/23
I TEK 149/210 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERIK JAMES SELLE - 149/210 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERIK JAMES SELLE Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01455-002 2020/01/23
U TEK 96/51 - HÅVIKVEGEN, HÅVIK - TILBYGG TIL BOLIG, HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 96/51 - HÅVIKVEGEN, HÅVIK - TILBYGG TIL BOLIG, HAGESTUE Leif Idar Langelandsvik KHM 20/00619-002 2020/01/23
I TEK 15/551 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HENNING STAVA - 15/551 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HENNING STAVA Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01457-001 2020/01/23
I TEK 15/551 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HENNING STAVA - 15/551 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HENNING STAVA Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01457-002 2020/01/23
U TEK 15/537 - VESTRE KARMØYVEG, ÅKRA - ERSTATNING OG ENDRING AV STØTTEMUR - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 15/537 - VESTRE KARMØYVEG, ÅKRA - ERSTATNING OG ENDRING AV STØTTEMUR Eskild Kvala AS IGR 20/00140-002 2020/01/23
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - ST.PATRICKS DAY 14.03.20 Skudenes Event AS EVI1 20/00007-007 2020/01/23
I TEK 15/901 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERLING JOHAN MOSBRON - 15/901 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERLING JOHAN MOSBRON Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01465-001 2020/01/23
I TEK 15/901 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERLING JOHAN MOSBRON - 15/901 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERLING JOHAN MOSBRON Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01465-002 2020/01/23
I TEK 15/1036 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD KÅRE ELIASSEN - 15/1036 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD KÅRE ELIASSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 20/01441-003 2020/01/23
I TEK 138/7 - SALG AV KOMMUNAL TOMT - 138/7 - ØNSKER Å KJØPE KOMMUNAL TOMT Haugesund International School MAAA1 20/01452-001 2020/01/23
I SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG GOA RASMUSSEN, WILLY ANDRE OG NICOLAY - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG GOA RASMUSSEN, WILLY ANDRE OG NICOLAY Frank Willy Goa Rasmussen EEH 20/01454-001 2020/01/23
U TEK 43/486 - POSTVEGEN - HØYNES. RIVING AV BYGG - 43/486 - FERDIGATTEST. RIVING AV BYGG En Entreprenør AS EJO 19/01872-021 2020/01/23
I TEK 128/12 - HAUGEVEGEN, ØVRE HAUGE - TILBYGG ENEBOLIG - 128/12 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arne Vik KMY 17/03151-006 2020/01/23
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - 53/3 - SØKNAD OM STØTTE TIL DIVERSE ARBEID PÅ LØKJEN Hans Magnus Hillesland AAL 17/00116-104 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
I TEK SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKET - TILDELINGSBREV SMIL - DRENERING 2020 Fylkesmannen i Rogaland BJP01 12/00396-043 2020/01/23
U TEK 47/114 - SMEDAVEGEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG - 47/114 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Hellen Jane Kallevåg EJO 19/02126-007 2020/01/23
U TEK GRAVESØKNAD - JOVIKVEGEN 24, VEAVÅGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - JOVIKVEGEN 24, VEAVÅGEN Jostein Myge AS KSU01 20/01438-002 2020/01/23
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Formitua ANKO 20/00039-008 2020/01/23
U TEK 12/465 - NYLANDVEGEN,SEVLAND, TILBYGG ENEBOLIG - 12/465 - FERDIGATTEST - PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG Glenn Jakob Vea JKV 18/05400-008 2020/01/23
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERT I STORHALL KARMØY 28.03.20 Storhall Karmøy AS EVI1 20/00007-008 26 Off.l.26 2020/01/23
I SKU HØRINGER - 2020 - HØRINGSBREV OM NOU 2019: 25 MED RETT TIL Å MESTRE Kunnskapsdepartementet BAN03 20/00178-005 2020/01/23
U TEK 2/106 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 2/106 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RIVING Edb-Tjenester Norge Limited EJO 19/04891-018 2020/01/23
I TEK 15/2466 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK02 TOMT 1-3 - 15/2466 -SØKNAD OM IGANGSETTING BK02 1-2 Trygve J Sjøen AS JKV 16/05180-006 2020/01/23
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 5/659 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ANITA FIDJELAND OG HALVAR FRØILAND Hjr Rasmussen Bygg AS REK 20/00006-016 2020/01/23
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - SHOW MED DANS 15.02.20 - MEDLEMSTREFF PÅ RÅSEGLARHUSET Karmøy Råseglarlag EVI1 20/00007-009 26 Off.l.26 2020/01/23
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 19/05894-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-030 25 Offl §25 2020/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-055 25 Offl §25 2020/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-035 25 Offl §25 2020/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-029 25 Offl §25 2020/01/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VERNEPLEIER - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07108-032 25 Offl §25 2020/01/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VERNEPLEIER - TILBUD ANVO 19/07108-033 25 Offl §25 2020/01/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VERNEPLEIER - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07108-034 25 Offl §25 2020/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-098 25 Offl §25 2020/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-099 25 Offl §25 2020/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-100 25 Offl §25 2020/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-101 25 Offl §25 2020/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-102 25 Offl §25 2020/01/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER VED ØSTREMTUNET 70% - INTERVJU ANVO 19/07201-020 25 Offl §25 2020/01/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER SEKTOR EIENDOM - SØKNAD MSE 19/07202-005 25 Offl §25 2020/01/23
I SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - SØKNAD MMW 19/07204-006 25 Offl §25 2020/01/23
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - SØKNAD MMW 19/07268-007 25 Offl §25 2020/01/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - TILBUD JBR04 19/07270-128 25 Offl §25 2020/01/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - ARBEIDSAVTALE JBR04 19/07270-129 25 Offl §25 2020/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - SØKNAD ANVO 19/07325-018 25 Offl §25 2020/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-053 25 Offl §25 2020/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-054 25 Offl §25 2020/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-059 25 Offl §25 2020/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-060 25 Offl §25 2020/01/23
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-040 25 Offl §25 2020/01/23
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-041 25 Offl §25 2020/01/23
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-042 25 Offl §25 2020/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-011 25 Offl §25 2020/01/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-025 25 Offl §25 2020/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE - AKUTT/KORTTID - SØKNAD ANVO 20/00830-002 25 Offl §25 2020/01/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - SØKNAD MSE 20/01300-004 25 Offl §25 2020/01/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - SØKNAD MSE 20/01300-005 25 Offl §25 2020/01/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - SØKNAD MSE 20/01451-002 25 Offl §25 2020/01/23
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VARSEL OM VEDTAK OM DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED KLAGESAK Fylkesmannen i Rogaland LKS 18/02122-020 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - AVSLAG PÅ KRAV OM RENTER ETTER KLAGESAK (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland LKS 18/02122-021 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Sriwilai Kleppestø SALF 19/00598-109 2020/01/23
I TEK STARTLÅN - INTERNE RUTINER, UTBETALINGER OG AVTALE MED LINDORFF - FORSLAG TIL AVTALE 2020 Lindorff AS RBE08 17/02706-004 2020/01/23
I TEK 2/9 - RØRLEGGERMELDING: BRUKSENDRING -TILTAKSHAVER: EINARSEN BYGGESAK: 18/2849 - 2/9 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/2849 S O Lund AS ORO01 18/02850-005 2020/01/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SKOLEFRITIDSORDNINGEN - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON VED SKOLEFRITIDSORDNINGEN GKH01 20/01320-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
I TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - TV-RAPPORT FELLESLEDNING - SVEIVAMYRVEGEN Ragn Sells AS MAHA1 16/03040-087 2020/01/23
U TEK IGJENFYLLING AV GRUVEHULL PÅ KARMØY - SVAR - IGJENFYLLING AV GRUVEHULL PÅ KARMØY Direktoratet for mineralforvaltning PCH01 19/05873-002 2020/01/23
U TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG TOMT E7 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 141/213 - LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG TOMT E7 Odd Hansen AS KIS 20/00179-002 2020/01/23
U TEK 86/1 OG 86/242 - AVALDSNES - MIDLERTIDIG VERNEBYGG - 86/1 OG 86/242 - FERDIGATTEST - MIDLERTIDIG VERNEBYGG Karmøy Kommune Oppvekst- og Kulturetaten EJO 18/04049-006 2020/01/23
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - PROSESSKRIV KMV 18/01685-087 18 Offl. §18 2020/01/23
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - ORIGINAL GARANTI NR. B412753 Atradius MAHA1 16/04821-098 2020/01/23
I TEK TAKSERING - TILLEGGSINVESTERINGER HÅVIK TRANSFORMATORSTASJON - GJELDER TAKSERING - TILLEGGSINVESTERINGER HÅVIK TRANSFORMATORSTASJON Statnett SF MSA 20/01477-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/01/23
U TEK 118/28 - SPANNAVEGEN, MYKLEBUST - RIVING OG NYBYGG NAUST, OPPGRADERING AV KAI - 118/28 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RIVING OG NYBYGG NAUST, OPPGRADERING AV KAI Fimbul AS JKV 17/03761-004 2020/01/23
U TEK 118/6 OG 18 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LEIRVÅG, JARLE OG JORUNN ROVDE - SVAR - 118/6 OG 18 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Jarle Leirvåg BJP01 20/01443-003 2020/01/23
U TEK 71/41, REVURVEGEN, BREKKE. TILBYGG ENEBOLIG OG STØTTEMUR - 71/41 - SVAR SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Espen Skare KMY 12/02199-016 2020/01/23
U TEK 57/526 - SKUDENESHAVN - BYGGETILSYN - 57/526 - SKUDENESHAVN - BYGGETILSYN MUR Aud Kristin Andreassen EJO 20/01328-001 2020/01/23
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - STONGVEGEN 12 A & B Andreassen Maskin AS KSU01 17/00247-218 2020/01/23
U TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG TOMT E9 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 141/213 - LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG TOMT E9 Odd Hansen AS KIS 20/00181-002 2020/01/23
I TEK 2/9 - HELLESØY, SÆVIK - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL BOLIG - 2/9 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen EJO 18/02849-010 2020/01/23
U TEK SØKNAD OM EKSTRA SØPPELDUNK - SVAR - BEHOV FOR EKSTRA SØPPELDUNK ANNA 20/00222-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
I TEK 15/165 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - ELIAS ODDVAR ANDERSSON - 15/165 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - ELIAS ODDVAR ANDERSSON S O Lund AS ALS06 19/07375-003 2020/01/23
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILLEGGSINFORMASJON - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/00948-029 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/23
U TEK GRAVESØKNAD - KLÆHAUGVEGEN 23 - SVAR - OPPDATERT ARBEIDSVARSLINGSPLAN - ARBEIDET STARTER 27.01.20 A&B Andreassen Maskin AS KSU01 19/05275-007 2020/01/23
U TEK 42/2 - FEIL OPPLYSNINGER OM SEPTIKTANKER - 42/2 - FEIL OPPLYSNINGER OM SEPTIKTANKER Bente Apeland Espedal ANNA 20/01453-001 2020/01/23
I TEK 15/703 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RINO ANDRE SOLTVEIT - 15/703 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RINO ANDRE SOLTVEIT Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01478-001 2020/01/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/01456-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
I SEN RAMMEAVTALE - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE - VEDR. INDEKSREGULERING PRISER 2020 AV RAMMEAVTALE PÅ TØMMING AV SLAMAVSKILLERE Ragn Sells AS OEI 17/03739-018 2020/01/23
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 , 2019 OG 2020 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-095 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
I TEK 15/703 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RINO ANDRE SOLTVEIT - 15/703 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - RINO ANDRE SOLTVEIT Vassbakk & Stol AS ALS06 20/01478-002 2020/01/23
U TEK 149/494 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 149/494 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER I K Gabrielsen IGR 20/01435-002 2020/01/23
I TEK 119/340 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/1551 - 119/340 - REVIDERT SØKNAD Svein Harald Andersen EDH 20/00112-004 2020/01/23
U TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG TOMT E8 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 141/213 - LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG TOMT E8 Odd Hansen AS KIS 20/00617-002 2020/01/23
U TEK 48/41 - HILLESLAND - BYGGETILSYN - 48/41 - VI HAR REGISTRERT ET IKKE GODKJENT FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN Børge Støylen Dale EJO 20/01329-001 2020/01/23
U SEN JUSTERINGSAVTALE - MOKSHEIMTUNET - BERGE SAG - JUSTERINGSAVTALE - MOKSHEIMTUNET - BERGE SAG Berge Sag Boligtomter AS AMA 19/01827-005 2020/01/23
I TEK 16/47 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE SIGVART LIKNES - 16/47 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE SIGVART LIKNES Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01479-001 2020/01/23
U TEK 57/31 - KLOAKKFORURENSNING - SØRAGADÅ 73 - SALG AV EIENDOM - SØRAGADÅ 75 - BREV AD VEIRETT Søragadå 73 AS STNY 16/01904-019 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/01459-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
I TEK PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 - BER OM UTSATT UTTALEFRIST PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 Rogaland Fylkeskommune YSL 17/04858-032 2020/01/23
I TEK 16/47 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE SIGVART LIKNES - 16/47 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE SIGVART LIKNES Vassbakk & Stol AS ALS06 20/01479-002 2020/01/23
U SEN RAMMEAVTALE - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE - SVAR - VEDR. INDEKSREGULERING PRISER 2020 AV RAMMEAVTALE PÅ TØMMING AV SLAMAVSKILLERE Ragn Sells AS OEI 17/03739-019 2020/01/23
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/01322-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - NORHEIMSBEKKEN - VEDRØRENDE KOSTNADSESTIMAT VED FLOMSIKRINGSTILTAK Multiconsult Norge AS JTH 16/04821-097 2020/01/23
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00633-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-332 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/00601-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-448 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
I SKU SKOLESTART - FRAMSKUTT - UTTALELSE - FREMSKUTT SKOLESTART PFA 19/06417-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-449 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-450 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
U TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN - 5/280 MFL. - ANNONSE - PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN H-avis / KK-nettside / Karmøynytt AAHO 17/00895-052 2020/01/23
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-451 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-452 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - TV-RAPPORT - 72/174 - INDRETREVEGEN 2 B Ragn Sells AS MAHA1 18/00968-091 2020/01/23
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - TV-RAPPORT - 72/174 - INDRETREVEGEN 2 C Ragn Sells AS MAHA1 18/00968-092 2020/01/23
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - TV-RAPPORT - 72/174 - INDRETREVEGEN 4 A Ragn Sells AS MAHA1 18/00968-093 2020/01/23
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - TV-RAPPORT - 72/174 - INDRETREVEGEN 4 B Ragn Sells AS MAHA1 18/00968-094 2020/01/23
U SEN ELEVSAK - PROSESSKRIV KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - TV-RAPPORT - 72/199 - INDRETREVEGEN 7 Ragn Sells AS MAHA1 18/00968-095 2020/01/23
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - TV-RAPPORT - 72/180 - INDRETREVEGEN 9 A Ragn Sells AS MAHA1 18/00968-096 2020/01/23
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - KART OG SJEKKLISTE - 72/180 - INDRETREVEGEN 9 B Ragn Sells AS MAHA1 18/00968-097 2020/01/23
I SEN HANDLINGSPROGRAM MED BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2020-2023 - BRUDD PÅ HOVEDTARIFFAVTALEN VED KVOS/NAV Stian Sørskår Heimtun VIJO 19/06302-007 2020/01/23
I TEK 3/444 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUSTAV DIDRIKSEN - 3/444 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUSTAV DIDRIKSEN S O Lund AS ORO01 20/01468-001 2020/01/23
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - TV-RAPPORT - 72/181 - INDRETREVEGEN 9 C Ragn Sells AS MAHA1 18/00968-098 2020/01/23
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - TV-RAPPORT - 72/181 - INDRETREVEGEN 9 D Ragn Sells AS MAHA1 18/00968-099 2020/01/23
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - TV-RAPPORT - 72/182 - INDRETREVEGEN 9 E Ragn Sells AS MAHA1 18/00968-100 2020/01/23
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - TV-RAPPORT - 72/182 - INDRETREVEGEN 9 F Ragn Sells AS MAHA1 18/00968-101 2020/01/23
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - TV-RAPPORT - 72/109 - INDRETREVEGEN 17 Ragn Sells AS MAHA1 18/00968-102 2020/01/23
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - TV-RAPPORT - 72/171 - SUNDVEGEN 184 Ragn Sells AS MAHA1 18/00968-103 2020/01/23
I TEK 79/197 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HINDERAKER & VISNES VEL - 79/197 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HINDERAKER & VISNES VEL Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 20/01470-001 2020/01/23
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-453 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-454 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
I TEK 12/168 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, FASADEENDRING OG INNREDNING HEMS PÅ HØYLOFT - 12/168 - MOTTATT FASADETEGNINGER Hugo Hetle IGR 19/07069-007 2020/01/23
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
U TEK 63/63 - NESET, NORDSTOKKE. TILBYGG TIL BOLIG - 63/63 - FERDIGATTEST Magnus Vikene KMY 18/04499-004 2020/01/23
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-455 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
I TEK 16/63 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JENS GEORG BREIVIK - 16/63 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JENS GEORG BREIVIK Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01471-001 2020/01/23
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-456 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
I TEK 59/56 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK. FASADEENDRING OG TILBYGG TIL BOLIG - 59/56 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK. FASADEENDRING OG TILBYGG TIL BOLIG Eskild Kvala AS KIS 20/01469-001 2020/01/23
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-457 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
I TEK 16/63 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JENS GEORG BREIVIK - 16/63 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JENS GEORG BREIVIK Vassbakk & Stol AS ALS06 20/01471-002 2020/01/23
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-458 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-459 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
I TEK 79/197 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HINDERAKER & VISNES VEL - 79/197 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - HINDERAKER & VISNES VEL Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 20/01470-002 2020/01/23
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/01481-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
U TEK 15/2466 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK02 TOMT 1-3 - 15/2466 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - REKKEHUS MED 3 BOLIGER, BK02 TOMT 1-3 Trygve J Sjøen AS JKV 16/05180-007 2020/01/23
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-460 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-461 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - INNMÅLINGSDATA INDRETREVEGEN Vassbakk & Stol AS MAHA1 18/00968-104 2020/01/23
U SEN INNFORDRING - OPPHØR AV FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-462 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
U TEK 12/152 - SEVLAND, BYGGETILSYN - 12/152 - VARSEL OM TILSYN MED EKSISTERENDE BYGGVERK - SJØHUS Bertolles Hansen Haringstad JKV 20/01466-001 2020/01/23
I TEK PLAN 2119 - DETALJREGULERING FOR BOLIG PÅ 15/30 - STONGVEGEN - UTTALELSE FRA KYSTVERKET VEST - 22.01.2020 PLAN 2119 - DETALJREGULERING FOR BOLIG PÅ 15/30 - STONGVEGEN Kystverket BHA02 18/04914-019 2020/01/23
I TEK 16/19 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN GEORG LANDE - 16/19 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN GEORG LANDE Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01480-001 2020/01/23
I TEK 16/19 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN GEORG LANDE - 16/19 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN GEORG LANDE Vassbakk & Stol AS ALS06 20/01480-002 2020/01/23
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 149/359 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - RAGLAMYR HANDELSPARK AS Børseth Rådgivning AS REK 20/00006-017 2020/01/23
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/04908-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
U TEK 12/78 - SEVLAND, BYGGETILSYN - 12/78 - VI HAR REGISTRERT ET IKKE GODKJENT FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN Gabriel Reidar Garvik JKV 20/01463-001 2020/01/23
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-288 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 72/156 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED INDRETREVEGEN - SKÅR Tore Førland BFH 20/00016-005 2020/01/23
U TEK GRUNNERVERV/EKSPROPRIASJON STATENS VEGVESEN - SVAR - MATRIKKELFØRT GRUNNERVERV PÅ 2/138M.FL Statens vegvesen, Region Vest v/ Inger Sønneland Eriksen ALA04 17/01068-012 2020/01/23
U SEN INNFORDRING - 19-108894DFA-FRED - IMK 18/04336-463 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/23
U TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - UTBEDRING AV KAI - SAK TIL UTTALE - 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - UTBEDRING AV KAI Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen IGR 20/00183-011 2020/01/23