Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK SJØØRRETPROSJEKT PÅ YTRE HAUGALAND - HABITATKARTLEGGING - HABITATKARTLEGGING OG FORSLAG TIL TILTAK FOR SJØØRRET I VASSDRAG I YTRE HAUGALANDET Rådgivende Biologer AS PCH01 19/02435-012 2020/01/22
U TEK 3/292 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGER JOHANNE SVENDSEN - 3/292 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGER JOHANNE SVENDSEN Vedavågen Rør AS ALS06 19/00782-002 2020/01/22
U TEK 13/184 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KVALAVÅG - BYGGESAK 19/7227 - 13/184 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KVALAVÅG Gta AS ORO01 19/06491-002 2020/01/22
U TEK 142/764 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: LANGÅKER/RØGENES BYGGESAK 19/7159 - 142/764 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: LANGÅKER/RØGENES BYGGESAK 19/7159 Hage & Maskin AS ORO01 19/07160-002 2020/01/22
U TEK 13/184 - STORHAUGSVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 13/184 - STORHAUGSVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG Eskild Kvala AS IGR 19/07227-005 2020/01/22
U TEK PLAN 167-3 - DETALJREGULERING FOR BLIKSHAVN HYTTEOMRÅDE - 54/10 - ENDRING - FLYTTING AV PARKERINGSPLASS - - PLAN 167-3 - DETALJREGULERING FOR BLIKSHAVN HYTTEOMRÅDE - 54/10 - ENDRING - FLYTTING AV PARKERINGSPLASS - RH Oppmåling Rune Hemnes BHA02 17/04968-007 2020/01/22
U TEK 3/656 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE PÅ ALTAN - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 3/656 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE PÅ ALTAN I K Gabrielsen KRRE 19/07209-004 2020/01/22
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - PUB KVELD 07.02.20 Visnes Kultur- og Aktivitetshus EVI1 20/00007-006 2020/01/22
I TEK 64/620 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THORLEIF GISMERVIK - 64/620 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THORLEIF GISMERVIK Danielsen & Saltvedt Maskin AS ORO01 20/01434-001 2020/01/22
U TEK 69/80 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 69/80 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR Eskild Kvala AS KIS 19/06099-007 2020/01/22
U TEK GRAVESØKNAD - FAVNAMYRVEGEN 60, KOPERVIK - SVAR - GRAVESØKNAD - FAVNAMYRVEGEN 60, KOPERVIK Vea Energi AS KSU01 20/00857-002 2020/01/22
I SEN BOLIGTILSKUDD - KARMØY KOMMUNES BOLIGER FOR VANSKELIGSTILTE - GJELDER 92/45 - KARMØYVEGEN 555 - ENDRET BRUK Husbanken TES02 12/00177-030 2020/01/22
I TEK 149/209 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EGIL ENDRESEN - 149/209 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EGIL ENDRESEN Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01442-001 2020/01/22
I TEK 3/292 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGER JOHANNE SVENDSEN - 3/292 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGER JOHANNE SVENDSEN Jostein Myge AS ORO01 20/01445-001 2020/01/22
I TEK 64/529 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE NIELSEN - 64/529 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE NIELSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 20/00195-004 2020/01/22
I TEK GRAVESØKNAD - JOVIKVEGEN 24, VEAVÅGEN - GRAVESØKNAD - JOVIKVEGEN 24, VEAVÅGEN Jostein Myge AS OSG 20/01438-001 2020/01/22
I TEK KOMMUNALE ERKLÆRINGER - 142/651 - FORSLAG TIL GRUNNEIERAVTALE - STORASUNDSFELTET Haugaland Kraft Nett AS NILI1 13/01093-036 2020/01/22
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/842 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT ÅKRAVEGEN 19 Helge Gustav Gabrielsen MAHA1 13/00434-277 2020/01/22
U TEK 142/764 - HÅLANDVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - RAMMETILLATELSE - 142/764 - HÅLANDVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE Garvik Prosjekt AS KIS 19/07159-005 2020/01/22
I TEK 149/209 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EGIL ENDRESEN - 149/209 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - EGIL ENDRESEN Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01442-002 2020/01/22
I TEK 43/25 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SKUDENES SERVICE SENTER AS - 43/25 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SKUDENES SERVICE SENTER AS Odd Farmen AS ORO01 20/01447-001 2020/01/22
U TEK 15/1797 - BLÅBÆRVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ENEBOLIG, BOD/VINTERHAGE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 15/1797 - BLÅBÆRVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ENEBOLIG, BOD/VINTERHAGE Jan Munkejord IGR 19/05787-006 2020/01/22
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/843 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT ÅKRAVEGEN 21 A OG 21 B Karmøy Kommune Eiendomsavdelingen MAHA1 13/00434-280 2020/01/22
I TEK 87/201 - NORDRE VELDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 87/201 - ENIGHET OM GRENSEFORLØP MOT E134 Statens vegvesen - Region vest HAS 19/05439-017 2020/01/22
I TEK HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER PER ARNE SKORPETVEIT - DOKUMENTASJON FOR YRKESMESSIG BEHOV - PER ARNE SKORPETVEIT Per Arne Skorpetveit Juletregård HHU 20/01446-001 2020/01/22
U TEK 72/156 - INDRETREVEGEN, SKÅR - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 72/156 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE Arkitekt Kristian Endresen JKV 18/03524-013 2020/01/22
I TEK 15/552 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJETIL ELIASSEN - 15/552 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJETIL ELIASSEN Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01448-001 2020/01/22
I TEK 15/552 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJETIL ELIASSEN - 15/552 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJETIL ELIASSEN Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01448-002 2020/01/22
U TEK 48/41 - SKJENAVEGEN, HILLESLAND, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - 48/41 - FERDIGATTEST, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE Børge Støylen Dale EJO 15/02846-008 2020/01/22
I TEK 72/156 - INDRETREVEGEN, SKÅR - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 72/156 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Arkitekt Kristian Endresen JKV 18/03524-014 2020/01/22
I TEK 15/1036 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD KÅRE ELIASSEN - 15/1036 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD KÅRE ELIASSEN Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01441-001 2020/01/22
I TEK 64/690 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR ARNE ØKLAND - 64/690 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR ARNE ØKLAND Danielsen & Saltvedt Maskin AS ORO01 20/01440-001 2020/01/22
U TEK 2/187 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - TILBYGG OPPHOLDSROM - 2/187 - FERDIGATTEST - TILBYGG OPPHOLDSROM Anette Kværnøy EJO 18/03502-009 2020/01/22
I TEK 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. - 149/536 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Plank Arkitekter AS IGR 19/01128-016 2020/01/22
U TEK 47/188 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/188 - VIK - MAIL TIL SØKER ANGÅENDE UTSATT FRIST FOR KOMPLETT SØKNAD TIL 12. FEB.-2020 Tommy Engebretsen HHU 19/06391-004 2020/01/22
I TEK 43/486 - POSTVEGEN - HØYNES. RIVING AV BYGG - 43/486 - SØKNAD OM FERDIGATTEST En Entreprenør AS EJO 19/01872-019 2020/01/22
I TEK 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG - BYGG 3 - 147/704 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Block Watne AS KMY 17/00649-006 2020/01/22
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 20/01437-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/22
I TEK 115/112 - PEDERSBAKKEN, SØNDRE EIKE, RESTAURERING AV EKSISTERENDE MUR - 115/112 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT KOMMUNAL VEG Christian Sandvik Jensen KRRE 19/05981-008 2020/01/22
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL KNYTTET TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV Sandhåland Musikk-Gårdsbarnehage AS ETH01 16/01128-653 2020/01/22
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL KNYTTET TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV Små Barnehager AS ETH01 16/01128-654 2020/01/22
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL KNYTTET TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV Små Barnehager Haugesund ETH01 16/01128-655 2020/01/22
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPPERSONELL KNYTTET TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV Åsebøen Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-656 2020/01/22
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL KNYTTET TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV Steinhaugane Fus Barnehage ETH01 16/01128-657 2020/01/22
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL KNYTTET TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV Steinarskogen Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-658 2020/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR FERKINGSTAD SKOLE - AVSLAG BLI01 19/06458-020 25 Offl §25 2020/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR FERKINGSTAD SKOLE - AVSLAG BLI01 19/06458-021 25 Offl §25 2020/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR FERKINGSTAD SKOLE - AVSLAG BLI01 19/06458-022 25 Offl §25 2020/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR FERKINGSTAD SKOLE - AVSLAG BLI01 19/06458-023 25 Offl §25 2020/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR FERKINGSTAD SKOLE - AVSLAG BLI01 19/06458-024 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-027 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-028 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-029 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-053 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-054 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-029 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-068 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-041 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-042 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-034 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-023 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-019 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-035 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-036 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 20/00092-007 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ AVALDSNES - INTERVJU ANVO 20/00092-008 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 20/00092-009 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ AVALDSNES - INTERVJU ANVO 20/00092-010 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 20/00092-011 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ AVALDSNES - INTERVJU ANVO 20/00092-012 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 20/00092-013 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ AVALDSNES - INTERVJU ANVO 20/00092-014 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 20/00092-015 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-011 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-028 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG ANVO 19/07100-050 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG ANVO 19/07100-051 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG ANVO 19/07100-052 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG ANVO 19/07100-053 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG ANVO 19/07100-054 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG ANVO 19/07100-055 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG ANVO 19/07100-056 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG ANVO 19/07100-057 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG ANVO 19/07100-058 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG ANVO 19/07100-059 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG ANVO 19/07100-060 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG ANVO 19/07100-061 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG ANVO 19/07100-062 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG ANVO 19/07100-063 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07100-064 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - TILBUD ANVO 19/07100-065 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG ANVO 19/07100-066 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG ANVO 19/07100-067 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG ANVO 19/07100-068 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG ANVO 19/07100-069 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG ANVO 19/07100-070 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG ANVO 19/07100-071 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG ANVO 19/07100-072 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VEILEDER NAV KARMØY - FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG ANVO 19/07100-073 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-026 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-042 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER SYKEPLEIER - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07107-041 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER SYKEPLEIER - TILBUD ANVO 19/07107-042 25 Offl §25 2020/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR SKUDENESHAVN SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/07233-009 25 Offl §25 2020/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR SKUDENESHAVN SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/07233-010 25 Offl §25 2020/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR SKUDENESHAVN SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/07233-011 25 Offl §25 2020/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR SKUDENESHAVN SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/07233-012 25 Offl §25 2020/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR SKUDENESHAVN SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/07233-013 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-094 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-095 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-096 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-097 25 Offl §25 2020/01/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - SØKNAD MSE 19/07203-010 25 Offl §25 2020/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 20/00066-012 25 Offl §25 2020/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 20/00066-013 25 Offl §25 2020/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 20/00066-014 25 Offl §25 2020/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 20/00066-015 25 Offl §25 2020/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 20/00066-016 25 Offl §25 2020/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 20/00066-017 25 Offl §25 2020/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 20/00066-018 25 Offl §25 2020/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 20/00066-019 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - TILBUD JBR04 19/07270-125 25 Offl §25 2020/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - ARBEIDSAVTALE JBR04 19/07270-126 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - SØKNAD ANVO 19/07323-008 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - SØKNAD ANVO 19/07325-017 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-039 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-040 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-041 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-052 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-058 25 Offl §25 2020/01/22
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-038 25 Offl §25 2020/01/22
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-039 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-010 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER X3 90-100 % - SØKNAD ANVO 20/00937-002 25 Offl §25 2020/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER X3 90-100 % - SØKNAD ANVO 20/00937-003 25 Offl §25 2020/01/22
I TEK 6/1 - HARINGSTAD - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV LÅVE/REDSKAPSHUS - 6/1 - REDEGJØRELSE FOR MUR MOT VANNLEDNING Hanne og Per Herman Syre EDH 20/00135-012 2020/01/22
I TEK 47/449 - SOLVIGVEGEN, VIK - RIVING OG NYBYGG GARASJE - 47/499 - MOTTATT MANGLER - SNITT- OG BRANNTEGNINGER OG SITUASJONSKART Sandve Trelast AS KHM 20/00198-003 2020/01/22
I SEN PERSONALFORSIKRING - FORSIKRINGSAVTALE FOR 2020 - ULYKKE/YRKESSKADE Klp Skadeforsikring AS TUS 18/04137-002 2020/01/22
I SEN PERSONALFORSIKRING - FORSIKRINGSAVTALE FOR 2020 - GRUPPELIVSFORSIKRING Protector Forsikring ASA TUS 18/04137-003 2020/01/22
I TEK 12/168 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, FASADEENDRING OG INNREDNING HEMS PÅ HØYLOFT - 12/168 - MOTTATT MANGLER - REVIDERTE TEGNINGER Edb-Tjenester Norge Limited IGR 19/07069-004 2020/01/22
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - 2020 - SØKNAD OM STØTTE TIL KNOWHOW EDTECH 2020 Helene Gram v/ UIS LYK 19/00027-044 2020/01/22
I TEK HJORTEVILT 2012-2020 - FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2019 - AVALDSNES GRUNNEIERLAG Ole Andre Vaage PCH01 12/00288-160 2020/01/22
I TEK HJORTEVILT 2012-2020 - FELLINGSRAPPORT 2019 - VALD 5 SØNDALAND Ottar Jakob Borgenvik PCH01 12/00288-159 2020/01/22
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - AVALDSNES ALDERS OG HELSESENTER - UKE 3 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-080 2020/01/22
I TEK 118/28 - SPANNAVEGEN, MYKLEBUST - RIVING OG NYBYGG NAUST, OPPGRADERING AV KAI - 118/28 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Fimbul AS JKV 17/03761-003 2020/01/22
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 122/189 - NAUSTVIKVEGEN, RØYKSUND - FORESPØRSEL OM MULIGHETER PÅ TOMT Proco Investment AS BEEI 17/00073-453 2020/01/22
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 37/13 - LI - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR BYGGING AV BOD/HAGESTUE Magnus Jonas Fjell KHM 17/00073-452 2020/01/22
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - BER OM INNSYN I BYGGSAK 19/303 Direkt AS SEKA 17/00073-451 2020/01/22
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/839 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT ÅKRAVEGEN 13 Aneta Szaydak MAHA1 13/00434-281 2020/01/22
U TEK 14/51 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - OPPSIGELSE AV EKSTRA RENOVASJONSABONNEMENT FOR ÅRVOLLVEGEN 39 B Martin Mannes ALS06 20/01323-002 2020/01/22
I TEK 15/1379 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RONNY BREIVIK - 15/1379 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RONNY BREIVIK Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01436-001 2020/01/22
I TEK 15/1379 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RONNY BREIVIK - 15/1379 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - RONNY BREIVIK Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01436-002 2020/01/22
I TEK 73/25 - SUNDVEGEN, SUND - TILBYGG TIL ENEBOLIG - 73/25 - SUNDVEGEN, SUND - TILBYGG TIL ENEBOLIG Leif Ove Gåsland EDH 20/01433-001 2020/01/22
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-049 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/22
I TEK 149/494 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - 149/494 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER I K Gabrielsen IGR 20/01435-001 2020/01/22
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-025 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/22
I TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 147/187 - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - SJØVEGEN 3 Ragn Sells AS AKR02 17/00780-097 2020/01/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03561-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/22
I TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING - 2/5 - UNDERSKRIFT PÅ SØKNAD OM OPPMÅLING/DELING Margunn Tveit EDH 19/02541-011 2020/01/22
U TEK 123/28 - SØKNAD OM TRAPP, CARPORT MM - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 123/28 - SØKNAD OM TRAPP, CARPORT MM Jon Kristian Lindtner EDH 18/04382-006 2020/01/22
I TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 147/185 - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - SJØVEGEN1 Ragn Sells AS AKR02 17/00780-098 2020/01/22
U TEK 110/3 - VÅGA - FLYTEBRYGGE - 110/3 - RETUR AV SØKNAD Randi og Jarle Kaldråstøyl KRRE 19/02958-013 2020/01/22
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-134 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/22
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-135 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/22
I TEK TEKNISK PLAN - NY SKOLE I KOPERVIK - REVIDERTE TEGNINGER - NYE KOPERVIK SKOLE Asplan Viak AS BTH04 19/01296-013 2020/01/22
I TEK GRAVESØKNAD - KLÆHAUGVEGEN 23 - OPPDATERT ARBEIDSVARSLINGSPLAN - ARBEIDET STARTER 27.01.20 A&B Andreassen Maskin AS KSU01 19/05275-006 2020/01/22
I TEK 66/880 - KARMØYVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG GARASJE CARPORT - 66/880 - KARMØYVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG GARASJE CARPORT I K Gabrielsen KIS 20/01439-002 2020/01/22
I TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 147/22 - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - VORMEDALSVEGEN 118 Ragn Sells AS AKR02 17/00780-099 2020/01/22
U TEK 11/101 - MANNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/101 I KARMØY KOMMUNE Grindhaug Johannes AMJ 19/07322-002 2020/01/22
U TEK 11/101 - MANNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/101 I KARMØY KOMMUNE Høines Jøran AMJ 19/07322-003 2020/01/22
U TEK 11/101 - MANNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/101 I KARMØY KOMMUNE Larsen Reidar AMJ 19/07322-004 2020/01/22
U TEK 11/101 - MANNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/101 I KARMØY KOMMUNE Haringstad Morgan AMJ 19/07322-005 2020/01/22
U TEK 11/101 - MANNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/101 I KARMØY KOMMUNE Hystad Ann Helen AMJ 19/07322-006 2020/01/22
I TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 147/53 - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - VORMEDALSVEGEN 115 Ragn Sells AS AKR02 17/00780-100 2020/01/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/06835-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/22
U SEN JUSTERINGSAVTALE - ÅKRASANDEN - ODD HANSEN PROSJEKT AS - JUSTERINGSAVTALE - ÅKRASANDEN - ODD HANSEN PROSJEKT AS - KORRIGERING OVERFØRT JUSTERINGSPLIKT/RETT Odd Hansen Ptosjekt AS AMA 19/05478-004 2020/01/22
I SEN JOURNALSYSTEM - BEDRIFTSHELSETJENESTEN - TILBUD - 19/6055 JOURNALSYSTEM BHT KRWI 19/06055-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/22
I SEN JOURNALSYSTEM - BEDRIFTSHELSETJENESTEN - TILBUD - 19/6055 JOURNALSYSTEM BHT KRWI 19/06055-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/22
U TEK 12/133 - SEVLAND - BYGGETILSYN - 12/133 - VARSEL OM TILSYN MED EKSISTERENDE BYGGVERK - LAGERBYGG Bjarne Lund JKV 20/01325-001 2020/01/22
I TEK 86/1 OG 86/242 - AVALDSNES - MIDLERTIDIG VERNEBYGG - 86/1 OG 86/242 - AVALDSNES - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karmøy Kommune Oppvekst- og Kulturetaten EJO 18/04049-005 2020/01/22
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILLEGGSINFORMASJON - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/00948-026 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/22
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - PROTOKOLL - FORHANDLINGER ETTER HTA KAP. 5.1 - DEN NORSKE TANNLEGEFORRENING Den Norske Tannlegeforening TUS 19/00521-031 2020/01/22
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - PROTOKOLL - FORHANDLINGER ETTER HTA KAP.5.1 DEN 24.09.19 - SKOLELEDERFORBUNDET Skolelederforbundet TUS 19/00521-032 2020/01/22
I TEK 57/104 -HALVORSBAKKEN, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV VINDUER, REPARASJON AV RÅTESKADER MM - 57/104 - HALVORSBAKKEN, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV VINDUER, REPARASJON AV RÅTESKADER MM Elisabeth Ingrid Bremnes Nielsen KHM 20/01450-001 2020/01/22
I SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SØKNAD OM STIPEND Marit Johanne Warholm BLI01 12/00277-182 2020/01/22
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 OG §9A-5 - BRUDD PÅ AVTALEN EEH Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/01/22
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 OG §9A-5 - VEDR. AVTALEN EEH Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/01/22
I TEK 12/465 - NYLANDVEGEN,SEVLAND, TILBYGG ENEBOLIG - 12/465 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Glenn Jakob Vea JKV 18/05400-007 2020/01/22
U TEK 12/134 - SEVLAND - BYGGETILSYN - 12/134 - VARSEL OM TILSYN MED EKSISTERENDE BYGGVERK - LAGERBYGG John Reidar Lund JKV 20/01326-001 2020/01/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03561-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/22
I TEK 86/68 OG 86/73 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM, KLARLEGGING AV GRENSER OG GRENSEJUSTERING STD:18/4295 - 86/68 OG 86/73 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SAMMENSLÅING Kartverket - Tinglysingen HAS 18/05675-025 2020/01/22
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-287 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/22
I TEK 47/188 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/188 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SØKNADSSKJEMA OG ERKLÆRING Hilde Dahl HHU 19/06391-005 2020/01/22
I TEK 118/6 OG 18 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LEIRVÅG, JARLE OG JORUNN ROVDE - 118/6 OG 18 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Jarle Leirvåg BJP01 20/01443-001 26 Off.l.26 2020/01/22
I TEK 118/6 OG 18 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LEIRVÅG, JARLE OG JORUNN ROVDE - 118/6 OG 18 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Jorunn Rovde Leirvåg BJP01 20/01443-002 26 Off.l.26 2020/01/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/05545-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/22
I TEK 4/96 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK 10 §4.3 - 4/96 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK 10 §4.3 Olaug Kristin Gangsøy Pedersen AMJ 20/01444-001 2020/01/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - NY SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 20/00200-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/22
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 43/198 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - JOHN RASMUS ELIASSEN Boligleverandøren Karmøy AS REK 20/00006-015 2020/01/22
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Malin Lillenes Tvedt SALF 19/00598-108 2020/01/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 16/202 - BESTILLING AV NABOLISTE - FASADEFORANDRING Ole Harald Seim GEL 20/00031-013 2020/01/22
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-027 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/22
I TEK 65/27 OG 66/380 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - WATHNE, UNNI ALTERN - 65/27 OG 66/380 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - WATHNE, UNNI ALTERN Unni Altern Wathne ALA04 20/01449-001 26 Off.l.26 2020/01/22
U TEK 20/86 - NEDRE LIKNES, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 20/86 I KARMØY KOMMUNE Bårdsen Lene JHE 19/07073-004 2020/01/22
U TEK 20/86 - NEDRE LIKNES, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 20/86 I KARMØY KOMMUNE Svendsen Bent Ståle JHE 19/07073-005 2020/01/22
U TEK 20/86 - NEDRE LIKNES, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 20/86 I KARMØY KOMMUNE Liknes Selmer Andreas JHE 19/07073-006 2020/01/22
U TEK 20/86 - NEDRE LIKNES, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 20/86 I KARMØY KOMMUNE Rogaland Fylkeskommune JHE 19/07073-007 2020/01/22
U TEK 20/86 - NEDRE LIKNES, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 20/86 I KARMØY KOMMUNE Tønnesen Odd I Fikstveit JHE 19/07073-008 2020/01/22
U TEK 15/1435 OG 15/1947 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/1947 I KARMØY KOMMUNE Healey May Karin K JHE 20/00002-002 2020/01/22
U TEK 15/1435 OG 15/1947 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/1947 I KARMØY KOMMUNE Haugeberg Ingard JHE 20/00002-003 2020/01/22
U TEK 15/1435 OG 15/1947 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/1947 I KARMØY KOMMUNE Haugeberg Solveig S JHE 20/00002-004 2020/01/22
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-028 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/22