Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK PLAN 2124 - DETALJREGULERING FOR GRINDHAUGTOPPEN - 15/353 MFL. - TILBAKEMELDING ETTER OPPSTARTSMØTE RH oppmåling v/Rune Hemnes BHA02 19/05579-004 2020/01/21
U TEK PLAN 187-1 - REGULERINGSPLAN FOR DALSNESET - ENDRING AV BESTEMMELSER OM TAKFORM OG BYGGEHØYDE FOR GNR 53/77-82 - OPPSTARTSMØTEREFERAT - PLAN 187-1 REGULERINGSPLAN FOR DALSNESET -ENDRING-BESTEMMELSER OM TAKFORM OG BYGGEHØYDE FOR GNR 53/77-82 Sentralarkivet BHA02 19/06112-003 2020/01/21
U SEN VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020 - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDDOMMER I TINGRETTEN EDA 16/00047-069 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/21
U TEK 119/84 - SPANNAVEGEN, MYKJE - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 119/84 - SPANNAVEGEN, MYKJE - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Hereid Hus AS KRRE 18/00656-024 2020/01/21
U TEK PLAN 2124 - DETALJREGULERING FOR GRINDHAUGTOPPEN - 15/353 MFL. - TILBAKEMELDING ETTER INTERNHØRING - PLAN 2124 - DETALJREGULERING FOR GRINDHAUGTOPPEN - 15/353 MFL. RH Oppmåling Rune Hemnes BHA02 19/05579-016 2020/01/21
U TEK 15/2466 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK02 - TILTAKSHAVER: TYGVE J SJØEN AS (STONGTUNET 8, 10 OG 12) - BYGGESAK 16/5180 - 15/2466 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK02 - TILTAKSHAVER: TYGVE J SJØEN AS (STONGTUNET 8, 10 OG 12) - BYGGESAK 16/5180 Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 20/00168-002 2020/01/21
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/01322-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/21
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-012 25 Offl.§25 2020/01/21
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 20/01307-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/21
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-013 25 Offl.§25 2020/01/21
I HSE SØKNADER - BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - BARNEVERN, MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD IKN01 18/05620-027 25 Offl.§25 2020/01/21
U TEK 64/920 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 64/920 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG Odd Hansen AS KHM 16/05171-024 2020/01/21
U TEK PLAN 3042 - DETALJREGULERING FOR YTRALAND INDUSTRIOMRÅDE/SUNDVEGEN 561 - 74/77 MFL. - AVSLUTNING AV PLANARBEID - PLAN 3042 - DETALJREGULERING FOR YTRALAND INDUSTRIOMRÅDE/SUNDVEGEN 561 - 74/77 MFL. Rh Oppmåling Rune Hemnes AAHO 17/01939-018 2020/01/21
I TEK 64/386 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIEP JOHNNY VO - 64/386 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIEP JOHNNY VO Vassbakk & Stol AS ALS06 20/00220-003 2020/01/21
I TEK 64/615 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE KOLBEINSEN - 64/615 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE KOLBEINSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 20/00217-003 2020/01/21
I TEK 64/335 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE KOLBEINSEN - 64/335 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE KOLBEINSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 20/00216-003 2020/01/21
I TEK 64/529 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE NIELSEN - 64/529 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE NIELSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 20/00195-003 2020/01/21
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - STONGVEGEN 12 A & B Andreassen Maskin AS KSU01 17/00247-217 2020/01/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-133 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/21
I TEK AUTORISASJON - TILLEGGSKURS GNAGERMIDLER PÅ LANDBRUKSEIENDOM HAUSKEN, TERJE - KURSBEVIS - TILLEGGSKURS GNAGERMIDLER Terje Hausken HHU 20/00083-002 2020/01/21
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-011 25 Offl.§25 2020/01/21
I TEK 123/201 - SNIK - FORELEGGING AV PLANER OM TILTAK INNEN OMRÅDEKONSESJON - ETABLERING AV HØYSPENTKABEL - 123/201 - SNIK - FORELEGGING AV PLANER OM TILTAK INNEN OMRÅDEKONSESJON - ETABLERING AV HØYSPENTKABEL Haugaland Kraft Nett AS KIS 20/01304-001 2020/01/21
I TEK 72/197 - SKÅR - NYBYGG ENEBOLIG - 72/197 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/02564-020 2020/01/21
I TEK 1/173 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LEIF TERJE WIIK - 1/173 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - LEIF TERJE WIIK S O Lund AS ORO01 20/00024-003 2020/01/21
I HSE SØKNADER - BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - BARNEVERN, MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD IKN01 18/05620-029 25 Offl.§25 2020/01/21
U TEK 15/1746 - ODDEMYRVEGEN, ÅKRA - GARASJE OG STØTTEMUR - 15/1746 - FERDIGATTEST - GARASJE OG STØTTEMUR Arve Johannes Ånensen JKV 14/02435-005 2020/01/21
I TEK 47/114 - SMEDAVEGEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG - 47/114 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hellen Jane Kallevåg EJO 19/02126-005 2020/01/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 109/1 - BESTILLING AV NABOLISTE Rolf Terje Hansen GEL 20/00031-012 2020/01/21
U TEK 113/18, PORTABAKKEN, DØLE. FASADEENDRING AV GARASJE, NY CARPORT/BOD - 113/18 - FERDIGATTEST - FASADEENDRING AV GARASJE Jostein Solgård JKV 13/03496-008 2020/01/21
U TEK 59/58 - WERGELANDSGATA, NORDRE KOPERVIK - RIVING DEL AV BOLIG, TIL- OG PÅBYGG BOLIG - SVAR - 59/58 - FEIL PLASSERING AV TILTAK I TILTAKSBASEN - ØNSKER AT KRAV I RAMMETILLATELSE UTGÅR Hereid Hus AS KIS 19/05763-007 2020/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-051 25 Offl §25 2020/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-058 25 Offl §25 2020/01/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/07099-003 25 Offl §25 2020/01/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - INTERVJU ANVO 19/07099-004 25 Offl §25 2020/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ AVALDSNES - SØKNAD ANVO 20/00092-006 25 Offl §25 2020/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 19/07104-005 25 Offl §25 2020/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-040 25 Offl §25 2020/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-041 25 Offl §25 2020/01/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR SKUDENESHAVN SKOLE - SØKNAD BLI01 19/07233-008 25 Offl §25 2020/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-091 25 Offl §25 2020/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-092 25 Offl §25 2020/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-093 25 Offl §25 2020/01/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - SØKNAD MSE 19/07203-009 25 Offl §25 2020/01/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - SØKNAD BLI01 20/00066-009 25 Offl §25 2020/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - SØKNAD ANVO 19/07325-016 25 Offl §25 2020/01/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - SØKNAD BLI01 20/00067-025 25 Offl §25 2020/01/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - SØKNAD BLI01 20/00067-026 25 Offl §25 2020/01/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - SØKNAD BLI01 20/00067-027 25 Offl §25 2020/01/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - SØKNAD BLI01 20/00067-028 25 Offl §25 2020/01/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - SØKNAD BLI01 20/00067-029 25 Offl §25 2020/01/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07329-024 25 Offl §25 2020/01/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - INTERVJU ANVO 19/07329-025 25 Offl §25 2020/01/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07329-026 25 Offl §25 2020/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - SØKNAD ANVO 19/07329-027 25 Offl §25 2020/01/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07329-028 25 Offl §25 2020/01/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - INTERVJU ANVO 19/07329-029 25 Offl §25 2020/01/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07329-030 25 Offl §25 2020/01/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07329-031 25 Offl §25 2020/01/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07329-032 25 Offl §25 2020/01/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07329-033 25 Offl §25 2020/01/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07329-034 25 Offl §25 2020/01/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - INTERVJU ANVO 19/07329-035 25 Offl §25 2020/01/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07329-036 25 Offl §25 2020/01/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07329-037 25 Offl §25 2020/01/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07329-038 25 Offl §25 2020/01/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07329-039 25 Offl §25 2020/01/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07329-040 25 Offl §25 2020/01/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07329-041 25 Offl §25 2020/01/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07329-042 25 Offl §25 2020/01/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07329-043 25 Offl §25 2020/01/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07329-044 25 Offl §25 2020/01/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07329-045 25 Offl §25 2020/01/21
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-036 25 Offl §25 2020/01/21
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-037 25 Offl §25 2020/01/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-023 25 Offl §25 2020/01/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-024 25 Offl §25 2020/01/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-029 25 Offl §25 2020/01/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-023 25 Offl §25 2020/01/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-024 25 Offl §25 2020/01/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-025 25 Offl §25 2020/01/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-026 25 Offl §25 2020/01/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - SØKNAD MSE 20/01300-002 25 Offl §25 2020/01/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - SØKNAD MSE 20/01300-003 25 Offl §25 2020/01/21
I SEN PLAN 5109 - OMRÅDEREGULERING FOR KOLNES SENTRUM - MERKNAD FRA AAGE HOLM - 20.01.2020 PLAN 5109 - OMRÅDEREGULERING FOR KOLNES SENTRUM Aage Steen Holm JST 19/06445-014 2020/01/21
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 4/225 OG 4/468 - SPØRSMÅL ANGÅENDE BRUKSENDRING Oddrun og Olav Kolbjørn Gangsøy KRRE 17/00073-449 2020/01/21
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2020 - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRMILJØUTVALGENE - MOLINERDAG 2020 Ferkingstad Velforening Vest EIE 20/01301-001 2020/01/21
I TEK 148/1046 - NORHEIM - TILBYGG FORRETNINGSBYGNING/TRAMPOLINEPARK - 148/1046 - UTTALELSE TIL DISPENSASJON FOR UTVIDELSE AV TIDLIGERE GODKJENT NÆRINGSBYGG Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen IGR 19/05504-008 2020/01/21
I TEK PLAN 2119 - DETALJREGULERING FOR BOLIG PÅ 15/30 - STONGVEGEN - TILBAKEMELDING PÅ OPPSTARTSVARSEL - FRA FISKERIDIREKTORATET - 17.01.2020 PLAN 2119 - DETALJREGULERING FOR BOLIG PÅ 15/30 - STONGVEGEN Fiskeridirektoratet BHA02 18/04914-018 2020/01/21
U TEK 130/65 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKINGSTAD AS - SVAR - 130/65 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKINGSTAD AS Deloitte Advokatfirma AS BJP01 20/00947-002 2020/01/21
I TEK 2/187 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - TILBYGG OPPHOLDSROM - 2/187 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Anette Kværnøy EJO 18/03502-008 2020/01/21
U TEK 74/77 - YTRALAND - BYGGETILSYN - 74/77 - YTRALAND - BYGGETILSYN. VARSEL OM PÅLEGG Okk-Invest AS KMY 20/01303-001 2020/01/21
U TEK 47/449 - SOLVIGVEGEN, VIK - RIVING OG NYBYGG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 47/449 - SOLVIGVEGEN, VIK - RIVING OG NYBYGG GARASJE Jonny Økland KHM 20/00198-002 2020/01/21
U SEN INNFORDRING - AVSLUTNING AV SAKEN CEM01 18/04336-447 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/21
I SEN EXTRA AVALDSNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - BESTÅTT KUNNSKAPSPRØVEN I ALKOHOLLOVEN MORTEN OSVALD NESHEIM ØSTHUS Karmøy Kommune Sentraladministrasjon EVI1 12/01706-041 2020/01/21
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - UTBEDRING AV KAI - 15/950 - TREKKER SMÅBÅTHAVN FRA SØKNADEN Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 20/00183-010 2020/01/21
I TEK HJORTEVILT 2012-2020 - FELLINGSRAPPORT 2019, AVALDSNES GRUNNEIERLAG Kjell Sigve Kvalavåg PCH01 12/00288-158 2020/01/21
I TEK 132/1 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN VIKINGSTAD, MAY BRITT - KONSESJONSSAK - TAKST/VERDIVURDERING 132/1 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN - VIKINGSTAD, MAY BRITT Tveit Regnskap AS BJP01 20/00022-003 2020/01/21
I SKU NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM - UTLYSNING AV MIDLER - FORSØK MED FRITIDSKORT Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ANKO 14/02034-038 2020/01/21
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/02747-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/21
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - BER OM INNSYN I BYGGSAK 19/303 Direkt AS SEKA 17/00073-450 2020/01/21
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER - OMGJORT ETTER KLAGE NJO 13/04288-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/21
U TEK 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1671 - 15/217 - VARSEL OM AVSLUTNING AV SAK 19/2567 Holmen Panorama AS JHE 19/02567-010 2020/01/21
I SEN HAUGALANDSPAKKEN AS - TILBAKEMELDING FRA VEGDIREKTORATET TIL FORSLAG TIL REVIDERT BOMPENGEOPPLEGG FOR HAUGALANDSPAKKEN Statens vegvesen, Region Vest JST 14/01990-040 2020/01/21
U TEK SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA (SKUDENESHAVN) TROND EGELAND - 43/606 - RETUR AV TINGLYST SKJØTE TROND EGELAND Trond Egeland NILI1 19/06392-009 2020/01/21
U TEK 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1673 - 15/217 - VARSEL OM AVSLUTNING AV SAK - KLARLEGGING OG DELING Holmen Panorama AS JHE 19/04858-004 2020/01/21
U TEK KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA KNUTSEN, HELGE OG ALICE HELEN - 43/605 - RETUR AV TINGLYST SKJØTE KNUTSEN, HELGE OG ALICE HELEN Alice Helen Knutsen NILI1 19/06386-008 2020/01/21
U TEK 58/173 OG 58/179 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/173, 179 KOPERVIK HAVN GRENSEJUSTERING 58/179 I KARMØY KOMMUNE Ktm Eiendom As ALA04 19/07210-005 2020/01/21
U TEK 58/173 OG 58/179 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/173, 179 KOPERVIK HAVN GRENSEJUSTERING 58/179 I KARMØY KOMMUNE Kopervik Havn As ALA04 19/07210-006 2020/01/21
U TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/901 - 1/20-OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD:19/901 Gudmund Nilsen SLA08 19/01471-032 2020/01/21
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03561-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/21
U TEK 66/264 - NORDALVEGEN, AUSTREIM - BYGNINGSKONTROLL - 66/264 - NORDALVEGEN, AUSTREIM - VARSEL OM FORELEGG Roger Dybdahl KMY 17/00633-014 2020/01/21
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/05882-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/21
I TEK 2/106 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 2/106 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited EJO 19/04891-016 2020/01/21
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-047 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/21
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-048 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/21
U TEK 58/406 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/406 KLARLEGGING 58/406 I KARMØY KOMMUNE Hauge Geir XXI 19/07301-002 2020/01/21
U TEK 58/406 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/406 KLARLEGGING 58/406 I KARMØY KOMMUNE Alvestad Ane Steingildra XXI 19/07301-003 2020/01/21
U TEK 58/406 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/406 KLARLEGGING 58/406 I KARMØY KOMMUNE Ragnvaldjord Hilde XXI 19/07301-004 2020/01/21
U TEK 58/406 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/406 KLARLEGGING 58/406 I KARMØY KOMMUNE Skeie Kristine Elisabeth XXI 19/07301-005 2020/01/21
U TEK 58/406 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/406 KLARLEGGING 58/406 I KARMØY KOMMUNE Vedøy Arvid XXI 19/07301-006 2020/01/21
U TEK 58/406 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/406 KLARLEGGING 58/406 I KARMØY KOMMUNE Sunde Lene Christin XXI 19/07301-007 2020/01/21
U TEK 58/406 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/406 KLARLEGGING 58/406 I KARMØY KOMMUNE Sunde Roar XXI 19/07301-008 2020/01/21
U TEK 58/406 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/406 KLARLEGGING 58/406 I KARMØY KOMMUNE Johansen Margareth XXI 19/07301-009 2020/01/21
U TEK 58/406 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/406 KLARLEGGING 58/406 I KARMØY KOMMUNE Steinnes Gunnar XXI 19/07301-010 2020/01/21
U TEK 58/406 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/406 KLARLEGGING 58/406 I KARMØY KOMMUNE Haugeberg Tor Bjarne XXI 19/07301-011 2020/01/21
U TEK 58/406 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/406 KLARLEGGING 58/406 I KARMØY KOMMUNE Thorvaldsen Ane S XXI 19/07301-012 2020/01/21
I TEK 64/458 - SOLSTRANDVEGEN, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG - 64/458 - SOLSTRANDVEGEN, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG Glenn Stava KHM 20/01308-001 2020/01/21
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Eventyrhagen Barnehage ETH01 16/01128-644 2020/01/21
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - REFERAT - BYGGEMØTE 13 TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Johnny Hauge Haugaland kraft AKR02 18/03018-048 2020/01/21
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON ARBEIDSTID ETTER AML §10-12(4) Fagforbundet Rogaland SIB 12/00092-344 2020/01/21
I TEK 14/51 - KOMMUNALE AVGIFTER - OPPSIGELSE AV EKSTRA RENOVASJONSABONNEMENT FOR ÅRVOLLVEGEN 39 B Martin Mannes ALS06 20/01323-001 2020/01/21
I HSE HØRINGER - 2020 - HØRING GRIMSTADUTVALGETS UTREDNING - STUDIEPLASSER MEDISIN Ks-Kommunesektorens Organisasjon NOS01 20/00178-003 2020/01/21
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 18/04617-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/21
I TEK PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN MELLOM FV47 OG TOSTEMSVINGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. - UTTALELSE/INNGSIGELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 21.01.2020 OFFENTLIG ETTERSYN AV PLAN 2109 TOSTEMVEGEN, ÅKRA 13/649 M.FL, Fylkesmannen i Rogaland BHA02 17/04178-034 2020/01/21
I SKU ÅKRAHALLEN - SIGNERT TILSYNSAVTALE Åkra Idrettslag OFL 12/00077-203 2020/01/21
U TEK PLAN 443-1 - REGULERINGSPLAN FOR DALEN - DALABREKKÅ - SVAR - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - PLAN 443 Cowi AS YSL 20/01309-003 2020/01/21
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 64/272 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - LIV JUDITH GRESSGÅRD Berge Sag og Trelast AS REK 20/00006-014 2020/01/21
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SKOLEFRITIDSORDNINGEN - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON VED SKOLEFRITIDSORDNINGEN GKH01 20/01320-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/21
I HSE KLAGE PÅ BEHANDLING - SVAR PÅ SPØRSMÅL OM SAMTYKKEKOMPETANSE M.M BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER VED ØSTREMTUNET 70% - TAR IKKE I MOT STILLING ARO07 19/07201-019 25 Offl.§25 2020/01/21
U TEK TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER §§ 12 OG 13 I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN - ANNONSE - TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER §§ 12 OG 13 I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN KK-nettside og H-avis RLU 19/05079-005 2020/01/21
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Hakkebakkeskogen Barnehage ETH01 16/01128-645 2020/01/21
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Kirketunet Barnehage ETH01 16/01128-646 2020/01/21
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Læringsverkstedet Barnehage ETH01 16/01128-647 2020/01/21
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Læringsverkstedet Barnehage ETH01 16/01128-648 2020/01/21
U SEN KJØP - LASTEBIL - TILLEGGSINFORMASJON - 20/192 KJØP 7,5T LASTEBIL MED KRAN Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 20/00192-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/21
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Stiftelsen Norheim Barnehage ETH01 16/01128-649 2020/01/21
U TEK 15/516 - FJERNE PLOMBERING - SVAR - 15/516 - SØKNAD OM Å FJERNE PLOMBE PÅ VANNINNTAK Myrdalen Invest AS ALS06 20/00600-002 2020/01/21
U TEK 6/1 - HARINGSTAD - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV LÅVE/REDSKAPSHUS - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 6/1 - HARINGSTAD - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV LÅVE/REDSKAPSHUS Hanne og Per Herman Syre EDH 20/00135-011 2020/01/21
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-023 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/21
I SKU HØRINGER - 2020 - HØRING - NYE LÆREPLANER I VALGFAGENE Utdanningsdirektoratet LIS01 20/00178-004 2020/01/21
U SKU KARMØYSEMINAR 2020, AVALDSNES - SØKNAD OM TILSKUDD TIL HISTORISK SEMINAR, KARMØY 2020 Rogaland Fylkeskommune MSV 20/01327-001 2020/01/21
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - 15/1647 - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - STONGVEGEN 30 Ragn Sells AS EJD 18/04276-093 2020/01/21
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILLEGGSINFORMASJON - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/00948-024 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/21
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Rusvik Naturbarnehage ETH01 16/01128-650 2020/01/21
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Fladaberg Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-651 2020/01/21
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Ryvingen Barnehage ETH01 16/01128-652 2020/01/21