Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 18/1 - FAGERHAUG SAMDRIFT DA PRODUKSJONSTILSKUDD - MANUELL UTBETALING AV AVLØSERTILSKUDD - LARS OVE FRETTE -110/10 Fylkesmannen I Rogaland LKS 15/02319-015 2020/01/20
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - ARBEIDSAVTALE ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-062 25 Offl §25 2020/01/20
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 16/242 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT ENGVEGEN 41 Anne Merete Medhaug MAHA1 15/02071-202 2020/01/20
I TEK PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE MED KARMØY - 17.12.19 Fylkesmannen i Rogaland JST 18/00564-067 2020/01/20
U SKU PERSONALMAPPE - REFERAT FRA NÆRVÆRSMØTE BLI01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/01/20
U TEK 85/5 OG 85/264 (1/4 DELS ANDEL) - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: PER HAAVIK - OVERDRAGER: PER KRISTIAN HAAVIK - KONSESJONSSAK, DELEGERT VEDTAK - 85/5 OG 85/264 (1/4 DELS ANDEL) - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: PER HAAVIK - OVERDRAGER: PER KRISTIAN HAAVIK Per Haavik BJP01 20/00236-002 2020/01/20
I HSE OVERFØRING AV VASKERIDRIFT TIL SOLSTEIN AS - OVERSENDER UTREGNING KONSUMPRISINDEKS SAMT PRISLISTE Solstein AS ASSE 17/01682-008 2020/01/20
U TEK 58/105 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HÅKONSEN UTLEIE AS - 58/105 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HÅKONSEN UTLEIE AS Haugaland Rørleggertjeneste AS OSG 20/00613-002 2020/01/20
U TEK 57/192 - KANALVEGEN, SKUDENESHAVN - PÅBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 57/192 - KANALVEGEN, SKUDENESHAVN - PÅBYGG ENEBOLIG Dirk Bastenhof KHM 19/07089-004 2020/01/20
U TEK 5/489 - VEAMYR - VEA, TILBYGG TIL BOLIG, UTVIDELSE AV VINDFANG - 5/489 - FERDIGATTEST, UTVIDELSE AV VINDFANG Cecilie og Georg Kristoffersen Leknes EJO 14/01034-006 2020/01/20
U TEK 8/17 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - GEIR TANGJERD - 8/17 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - GEIR TANGJERD Gta AS OSG 20/00856-002 2020/01/20
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA MØTE LJH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
I TEK 6/1 - HARINGSTAD - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV LÅVE/REDSKAPSHUS - 6/1 - SVAR PÅ BREV OM AVSTAND TIL LEDNINGER Hanne og Per Herman Syre EDH 20/00135-009 2020/01/20
U TEK 102/225 - BYGNES - NYBYGG LAGERBYGNING - 102/225 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 15/00624-011 2020/01/20
I TEK 148/12 MFL. - NORHEIM - OVERVANNSTUNNEL OG VA-ANLEGG - 148/12 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETTER Multiconsult Norge AS KMY 19/00844-011 2020/01/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 22/319 - BESTILLING AV NABOLISTE - BRUKSENDRING Karl Rossland GEL 20/00031-011 2020/01/20
I TEK KLAGE FRA KARMLUND VELFORENING - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - - KLAGEAVGJØRELSE - FYLKESMANNEN STADFESTER KOMMUNENS VEDTAK AV 01.07.2019 Fylkesmannen i Rogaland YSL 19/05633-006 2020/01/20
I TEK 72/156 - INDRETREVEGEN, SKÅR - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 72/156 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Arkitekt Kristian Endresen KIS 18/03524-011 2020/01/20
U SEN RAMMEAVTALE - KONTROLL OG REPERASJON AV ELEKTROMEDISINSK UTSTYR - FORLENGELSE AV RAMMEAVTALE - KONTROLL OG REPERASJON AV ELEKTROMEDISINSK UTSTYR Kjosavik AS OEI 16/04905-010 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-028 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-050 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-039 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-040 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-022 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-034 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-018 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-025 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-039 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-033 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-034 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-035 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-090 25 Offl §25 2020/01/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - SØKNAD MSE 19/07203-007 25 Offl §25 2020/01/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - SØKNAD MSE 19/07203-008 25 Offl §25 2020/01/20
I SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - SØKNAD MMW 19/07204-005 25 Offl §25 2020/01/20
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAG - SØKNAD MMW 19/07269-004 25 Offl §25 2020/01/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - SØKNAD BLI01 20/00066-006 25 Offl §25 2020/01/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - SØKNAD BLI01 20/00066-007 25 Offl §25 2020/01/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - SØKNAD BLI01 20/00066-008 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - SØKNAD ANVO 19/07325-015 25 Offl §25 2020/01/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - SØKNAD BLI01 20/00067-016 25 Offl §25 2020/01/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - SØKNAD BLI01 20/00067-017 25 Offl §25 2020/01/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - SØKNAD BLI01 20/00067-018 25 Offl §25 2020/01/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - SØKNAD BLI01 20/00067-019 25 Offl §25 2020/01/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - SØKNAD BLI01 20/00067-020 25 Offl §25 2020/01/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - SØKNAD BLI01 20/00067-021 25 Offl §25 2020/01/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - SØKNAD BLI01 20/00067-022 25 Offl §25 2020/01/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - SØKNAD BLI01 20/00067-023 25 Offl §25 2020/01/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - SØKNAD BLI01 20/00067-024 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - SØKNAD ANVO 19/07329-014 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - SØKNAD ANVO 19/07329-015 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - SØKNAD ANVO 19/07329-016 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - SØKNAD ANVO 19/07329-017 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - SØKNAD ANVO 19/07329-018 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - SØKNAD ANVO 19/07329-019 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-056 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-057 25 Offl §25 2020/01/20
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-035 25 Offl §25 2020/01/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 20/00120-010 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 20/00121-003 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - SØKNAD ANVO 20/00122-003 25 Offl §25 2020/01/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 60% NATTJENESTEN - SØKNAD ANVO 20/00228-002 25 Offl §25 2020/01/20
U TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - AVTALE - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER Saga bygg AS VIHO 19/06447-048 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/01/20
U TEK 71/185 - REVURVEGEN, BREKKE - NYBYGG GARASJE OG TILBYGG HAGESTUE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 71/185 - REVURVEGEN, BREKKE - NYBYGG GARASJE OG TILBYGG HAGESTUE Lars Magne Lund EDH 20/00609-003 2020/01/20
U TEK 106/14 - VARANESET, FOSNANES. UTBEDRING OG UTVIDELSE AV BRYGGE - 106/14 - FERDIGATTEST - UTVIDELSE AV BRYGGE Garvik Prosjekt AS JKV 11/00758-019 2020/01/20
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 123/39 - VEDRØRENDE BESKYLDNING FOR NÆRING OG ULOVLIG BRUKSENDRING Thomas Osen Dankertsen KMY 18/05153-058 2020/01/20
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL LAGERBYGG Thomas Osen Dankertsen KMY 18/05153-059 2020/01/20
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - KOMMENTAR OG OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON, PÅSTAND ULOVLIG BRUKSENDRING Thomas Osen Dankertsen KMY 18/05153-060 2020/01/20
I TEK PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5 - REVIDERT PLANKART TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5 Norconsult AS avd. Haugesund YSL 18/05540-020 2020/01/20
I TEK PLAN 2119 - DETALJREGULERING FOR BOLIG PÅ 15/30 - STONGVEGEN - UTTALELSE FRA KARMSUND HAVN - 18.01.2020 PLAN 2119 - DETALJREGULERING FOR BOLIG PÅ 15/30 - STONGVEGEN Karmsund Havn IKS BHA02 18/04914-016 2020/01/20
I TEK 141/28 - LITLASUNDVEGEN, LITLASUND - BRUKSENDRING TIL KONTORLOKALER - 141/28 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 19/04856-006 2020/01/20
I TEK 43/486 - POSTVEGEN - HØYNES. RIVING AV BYGG - 43/486 - SLUTTRAPPORT OG SAMSVARSERKLÆRING En Entreprenør AS EJO 19/01872-018 2020/01/20
I TEK 119/84 - SPANNAVEGEN, MYKJE - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 119/84 - TREKKER SØKNAD OM ENDRING AV STØTTEMURER Hereid Hus AS KRRE 18/00656-026 2020/01/20
I SEN PLAN 5109 - OMRÅDEREGULERING FOR KOLNES SENTRUM - MERKNAD FRA KOLNES GRENDAUTVALG - 19.01.2020 PLAN 5109 - OMRÅDEREGULERING FOR KOLNES SENTRUM Kolnes Grendautvalg JST 19/06445-013 2020/01/20
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - SILK FESTIVALEN Skudeneshavn Internasjonale Litteratur og Kultur Festival... EVI1 19/00022-165 2020/01/20
I SKU GEITUNGEN FYR - INNSPILL - GJELDER BÅTTRANSPORT TIL OG FRA GEITUNGEN FYR Haugesund Turistforening ANKO 17/05274-005 2020/01/20
I TEK 15/2063 - ÅRABROTHOLMEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/2063 - ÅRABROTHOLMEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 20/00938-001 2020/01/20
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - UTBEDRING AV KAI - 15/950 - AVKLARINGER OM KRAV TIL DISPENSASJON Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 20/00183-009 2020/01/20
I TEK 57/127 - KAIGATA, SKUDENESHAVN. RIVING, TILBYGG, PÅBYGG OG FASADEENDRING - BOLIG OG BUTIKKLOKALE - 57/127- MOTTATT MANGLER - FASADETEGNING Sevland Bunyan Arkitekter AS KIS 19/07259-005 2020/01/20
I TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - MELDING FRA LEVERANDØR - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER Saga bygg AS VIHO 19/06447-049 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/01/20
I TEK 129/4 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - BEITING - FRIST FOR Å GJENNOMFØRE OG RAPPORTERE FRA PROSJEKTET RESTAURERING AV GAMMEL KULTURMARK/KYSTLYNGHEI Landbruksdirektoratet LKS 16/04536-007 2020/01/20
U TEK 11/365 - MANNESVEGEN, MANNES - BRUKSENDRING VERKSTED TIL SELSKAPSLOKALE, TILBYGG HOVEDHUS - 11/365 - VARSEL OM PÅLEGG OM FERDIGSTILLELSE OG VARSEL OM TVANGSMULKT Eskild Kvala AS JKV 14/01470-012 2020/01/20
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
I TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING - 2/5 - UNDERSKRIFT PÅ SØKNAD OM OPPMÅLING/DELING Audny Bachmann EDH 19/02541-009 2020/01/20
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U SKU PERSONALMAPPE - FORKORTNING AV LÆRETID, ENDRET DATOER FOR LØNNSSTIGNING GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/00615-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U TEK 86/68 OG 86/73 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM, KLARLEGGING AV GRENSER OG GRENSEJUSTERING STD:18/4295 - 86/68 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Husøyveien 135 AS HAS 18/05675-024 2020/01/20
I TEK 149/211 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - TOMM FRØHNE - 149/211 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - TOMM FRØHNE Vassbakk & Stol AS OSG 20/00948-001 2020/01/20
I TEK 149/208 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - HÅVARD FÆRÅS GRINDE - 149/208 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - HÅVARD FÆRÅS GRINDE Vassbakk & Stol AS OSG 20/00946-001 2020/01/20
I TEK 149/212 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - MARIANNE THOMASSEN - 149/212 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - MARIANNE THOMASSEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/00944-001 2020/01/20
I TEK 149/213 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ARNE VALAND-LIE - 149/213 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ARNE VALAND-LIE Vassbakk & Stol AS OSG 20/00950-001 2020/01/20
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM UNDERVISNINGSINSPEKTØR VED SEVLAND SKOLE - VIKARIAT Hege Drivenes SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
I TEK 149/94 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - EINAR MORGAN UTNE - 149/94 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - EINAR MORGAN UTNE Vassbakk & Stol AS OSG 20/00952-001 2020/01/20
I TEK 149/181 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - SØLVI KARIN BERG BØE - 149/181 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - SØLVI KARIN BERG BØE Vassbakk & Stol AS OSG 20/00955-001 2020/01/20
I TEK 149/155 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - SIGBJØRN OG TRINE STOPLE - 149/155 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - SIGBJØRN OG TRINE STOPLE Vassbakk & Stol AS OSG 20/00954-001 2020/01/20
I TEK 149/61 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - TORALF GANGSTØ - 149/61 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - TORALF GANGSTØ Vassbakk & Stol AS OSG 20/00956-001 2020/01/20
I TEK 149/186 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ARNSTEIN AUSTRHEIM LID - 149/186 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ARNSTEIN AUSTRHEIM LID Vassbakk & Stol AS OSG 20/00957-001 2020/01/20
U HSE PERSONALMAPPE - FORELDREPERMISJON JMJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
I TEK 149/60 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - HELGE JENSSEN - 149/60 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - HELGE JENSSEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/00959-001 2020/01/20
I TEK 113/18, PORTABAKKEN, DØLE. FASADEENDRING AV GARASJE, NY CARPORT/BOD - 113/18 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggmester Sven Ivar Solstrand AS JKV 13/03496-007 2020/01/20
I TEK KJØP AV TOMT 58/300 - 58/300 - RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENTNUMMER - 2020/1977915/200 - Statens Kartverk NILI1 19/02803-010 2020/01/20
U SEN PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - FORLENGELSE T.O.M. 31.03.20 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
I TEK 117/4 - BYGGING AV LANDBRUKSVEG AKSNESTUNVEIEN SKOGBILVEG - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG Jon Egil Frette ALI 20/00962-001 2020/01/20
I TEK OMBYGGING AV OMLASTINGSHALL - SIGNERT KONTRAKT - OMLASTINGSHALL Malvin Varne AS THE05 19/06291-005 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/01/20
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN JMJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST PANTEDOKUMENT NUMMER - 2020/1983516/200 - RBE08 19/05020-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
I TEK SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA (SKUDENESHAVN) TROND EGELAND - RETUR AV TINGLYST SKJØTE/KJØPEKONTRAKT - DOKUMENTNUMMER - 2020/1980905/200 - TROND EGELAND/ANNE MONIKA EGELAND Statens Kartverk NILI1 19/06392-008 2020/01/20
U TEK 148/936 - NORHEIM - SØKNAD OM SEKSJONERING - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 148/936 - NORHEIM - SØKNAD OM SEKSJONERING John Gilbert Helgeland SEKA 19/07150-004 2020/01/20
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON JMJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
I TEK 57/41 - LEIE TÅKELURFABRIKKEN - VEDRØRENDE LEIEKONTRAKT TÅKELUREN I SØRAGADÅ 53 Sør-Karmøy Husflidlag NILI1 19/05098-005 2020/01/20
U SKU PERSONALMAPPE - TILLEGG SOM INSTRUKTØR FOR LÆRLING GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM MIDLERTIDIG REDUKSJON AV STILLING JMJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
I TEK VANNMÅLERAVLESNING - UBEBODD EIENDOM - KRAV OM TILBAKEBETALING SOM FØLGE AV FEIL VANNMÅLERAVLESNING - ALS06 20/00963-001 24 Offl.§24 2020/01/20
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT - PV. 1377 SVEIVAMYRVEGEN Statens Vegvesen HPE 12/01271-445 2020/01/20
I TEK 137/4 - DALSTREVEGEN, DALE - ENEBOLIG M/DRIFTSBYGNING - 137/4 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE OG ENDRING AV ANSVARSRETT Byggmester Thor Arne Lie AS KMY 14/02581-018 2020/01/20
I TEK 109/1- AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: ROLF TERJE HANSEN - LEIER: JARLE NESSE - 109/1- AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: ROLF TERJE HANSEN - LEIER: JARLE NESSE Jarle Nesse LKS 20/00943-001 2020/01/20
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - 72/66 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT ÅLAVIKVEGEN 39 Torgeir Jonsen MAHA1 18/00968-090 2020/01/20
I TEK KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA KNUTSEN, HELGE OG ALICE HELEN - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - DOKUMENTNUMMER - 2020/1980493/200 - KNUTSEN, HELGE OG ALICE HELEN Statens Kartverk NILI1 19/06386-007 2020/01/20
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT VIKARIAT VED PSYK. HELSEVERN Rebecca Solvang ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
I TEK TEKNISK PLAN - IDRETTSHALL VORMEDAL SKOLE - VEDRØRENDE GODKJENNING AV TEKNISK PLAN - SUPPLERENDE DOKUMENTASJON Cowi AS BTH04 19/07317-005 2020/01/20
I TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - RETUR AV TINGLYST AVTALE OG RETTIGHET I FAST EIENDOM Statens Kartverk MAAA1 13/03303-052 2020/01/20
U TEK 85/5 OG 85/264 (1/4 DELS ANDEL) - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: PER HAAVIK - OVERDRAGER: PER KRISTIAN HAAVIK - 85/5 OG 85/264 (1/4 DELS ANDEL) - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: PER HAAVIK - OVERDRAGER: PER KRISTIAN HAAVIK Per Haavik BJP01 20/00236-003 2020/01/20
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HJELPEPLEIER VED VEA SYKEHJEM Linda Margaret Thorbjørnsen AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
I TEK 130/65 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKINGSTAD AS - 130/65 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKINGSTAD AS Vikingstad AS BJP01 20/00947-001 2020/01/20
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON JMJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 123/200 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SNIKSPYNTEN - SNIK Berge Sag og Trelast AS BFH 20/00016-004 2020/01/20
U TEK 5/3 OG 5/573 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/3 I KARMØY KOMMUNE Vea David Hansen AMJ 19/06731-002 2020/01/20
U TEK 5/3 OG 5/573 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/3 I KARMØY KOMMUNE Vea Odd AMJ 19/06731-003 2020/01/20
U TEK 5/3 OG 5/573 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/3 I KARMØY KOMMUNE Haugland Ragnhild AMJ 19/06731-005 2020/01/20
U TEK 5/3 OG 5/573 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/3 I KARMØY KOMMUNE Haugland Sven Arne Vea AMJ 19/06731-006 2020/01/20
U TEK 5/3 OG 5/573 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/3 I KARMØY KOMMUNE Pious Torunn Haugland AMJ 19/06731-007 2020/01/20
U TEK 5/3 OG 5/573 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/3 I KARMØY KOMMUNE Rett Bolig As AMJ 19/06731-008 2020/01/20
U TEK 5/3 OG 5/573 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/3 I KARMØY KOMMUNE Haugland Christine M Ø AMJ 19/06731-009 2020/01/20
U TEK 5/3 OG 5/573 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/3 I KARMØY KOMMUNE Haugland Hanne B Øvrebø AMJ 19/06731-010 2020/01/20
U TEK 5/3 OG 5/573 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/3 I KARMØY KOMMUNE Haugland Johannes A Ø AMJ 19/06731-011 2020/01/20
U TEK 5/3 OG 5/573 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/3 I KARMØY KOMMUNE Haugland Ragnhild AMJ 19/06731-012 2020/01/20
U TEK 5/3 OG 5/573 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/3 I KARMØY KOMMUNE Peterson Anne Berit AMJ 19/06731-013 2020/01/20
U TEK 5/3 OG 5/573 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/3 I KARMØY KOMMUNE Pious Torunn Haugland AMJ 19/06731-014 2020/01/20
U TEK 5/3 OG 5/573 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/3 I KARMØY KOMMUNE Rett Bolig As AMJ 19/06731-015 2020/01/20
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON ARBEIDSTID VED NORHEIM BBH Fagforbundet Karmøy SIB 12/00092-343 2020/01/20
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 20/00951-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON JMJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
I SEN WONG HOUSE SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - 2018 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 17.01.2020 WONG HOUSE NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00086-049 2020/01/20
U HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2019 - HELSE-OG OMSORGSETATEN - RAPPORTERING PÅ TILSKUDD FOR 2019 - PSYKOLOGER I KOMMUNEN, RPH Fylkesmannen I Rogaland ENS 19/00601-009 2020/01/20
I TEK 47/12 OG 47/555 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/12 OG 47/555 - SIGNERT NABOVARSEL OG FOTO OVER OMRÅDET Alf Bjarne Dahl HHU 19/06306-008 2020/01/20
I SEN SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND LUFTHAVN SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 17.01.2020 SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND LUFTHAVN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/01154-014 2020/01/20
I SEN BP'EN - STRANDGATEN 2, KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 17.01.2020 BP'EN - STRANDGATEN 2, KOPERVIK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/03814-058 2020/01/20
I SEN CAFE MM KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 17.01.2020 CAFE MM KOPERVIK / OVENPAA NATTKLUBB & KULTURSCENE NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 16/00623-043 2020/01/20
I SEN CAFE NELLY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 18.01.2020 CAFE NELLY NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/01079-019 2020/01/20
I SEN KAFFIBAREN AS SERVERINGS - OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 17.01.2020 KAFFIBAREN AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00022-095 2020/01/20
I SEN LANTERNEN RESTAURANT OG SKIP O'HOOOIII PUB SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 17.01.2020 LANTERNEN RESTAURANT OG SKIP O'HOOOIII PUB NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00007-083 2020/01/20
I SEN SMIÅ BISTRO OG PIANOBAR SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 17.01.2020 SMIÅ BISTRO OG PIANOBAR NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00010-073 2020/01/20
U HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2019 - HELSE-OG OMSORGSETATEN - RAPPORTERING PÅ TILSKUDD FOR 2019 - PSYKOLOGER I KOMMUNEN, ROP Fylkesmannen I Rogaland ENS 19/00601-010 2020/01/20
I SEN RAMMEAVTALE - ÅRSKONTROLL OG SERVICE BRANNSLUKKERE OG BRANNSLANGER/TROMLER - - AN.: RAMMEAVTALE KONTROLL AV SLUKKEUTSTYR - PRISSTIGNING 4. AVTALE ÅR Wencon Brannteknikk AS TES02 16/03133-012 2020/01/20
U SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SVAR - SØKNAD OM STØTTE - KANTATER I TORVASTAD KIRKE APRIL 2020 Torvastad menighet ANKO 12/00023-155 2020/01/20
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-021 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/20
I TEK PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
I TEK 148/508 - STENDERVEGEN, NORHEIM - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING GARASJE TIL BOLIGDEL - 148/508 - STENDERVEGEN, NORHEIM - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING GARASJE TIL BOLIGDEL Synnøve Stokken KRRE 20/00958-001 2020/01/20
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILLEGGSINFORMASJON - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/00948-022 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/20
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
I TEK 15/1746 - ODDEMYRVEGEN, ÅKRA - GARASJE OG STØTTEMUR - 15/1746 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arve Johannes Ånensen JKV 14/02435-004 2020/01/20
I SKU SKOLESTART - FRAMSKUTT - VEDRØRENDE VURDERING AV FREMSKUTT SKOLESTART PFA 19/06352-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 20/00241-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U SKU PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL NÆRVÆRSMØTE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
I TEK KLAGE FRA ODD IVAR PEDERSEN - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - - KLAGEAVGJØRELSE - FYLKESMANNEN STADFESTER KOMMUNENS VEDTAK AV 01.07.2019 Fylkesmannen i Rogaland YSL 19/05634-006 2020/01/20
I TEK KLAGE FRA SVEIN M. NESHEIM OG JOHN INGE STRØMMEN - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - - KLAGEAVGJØRELSE - FYLKESMANNEN STADFESTER KOMMUNENS VEDTAK AV 01.07.2019 Fylkesmannen i Rogaland YSL 19/05635-006 2020/01/20
I TEK KLAGE FRA KJELL OG RANDI RØGENES - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - - KLAGEAVGJØRELSE - FYLKESMANNEN STADFESTER KOMMUNENS VEDTAK AV 01.07.2019 Fylkesmannen i Rogaland YSL 19/05636-009 2020/01/20
I TEK KLAGE FRA EINAR JOHAN KOLSTØ - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - - KLAGEAVGJØRELSE - FYLKESMANNEN STADFESTER KOMMUNENS VEDTAK AV 01.07.2019 Fylkesmannen i Rogaland YSL 19/05638-010 2020/01/20
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2018 - 2020 - UNDERRETNING TIL KLAGER - 14819179 Sør-Vest Politidistrikt ADA02 18/00351-071 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U TEK 15/682 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARA PROSJEKT AS - 15/682 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ARA PROSJEKT AS Ara Prosjekt AS ALS06 20/00033-004 2020/01/20
U TEK 18/15 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ÅDLAND BEDEHUS - 18/15 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ÅDLAND BEDEHUS Ådland Bedehus ALS06 20/00019-004 2020/01/20
I SKU SKOLESTART - FRAMSKUTT - SØKNAD OM UTSATT SKOLESTART PFA 20/00961-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
I TEK 15/1797 - BLÅBÆRVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ENEBOLIG, BOD/VINTERHAGE - 15/1797 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 15/1796 OG 15/1397 Jan Munkejord IGR 19/05787-005 2020/01/20
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM SPESIALPEDAGOGISK HJELP INNVILGES ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
I SKU ELEVMAPPE - BETALINGSGARANTI FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP ETTER BARNEHAGELOVEN § 19 A ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
I SEN KJØP - LASTEBIL - MELDING FRA LEVERANDØR - 20/192 KJØP 7,5T LASTEBIL MED KRAN OEI 20/00192-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/20
U TEK 133/10 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/160 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - MANGLER UNDERSKRIFT PÅ UTSATT OPPMÅLINGSPROTOKOLL. DET MÅ OG AVKLARA RETNING UTE I SJØEN. 133/10 I KARMØY KOMMUNE Christiansen Knut Bendik AMJ 17/03087-011 2020/01/20
U TEK 133/10 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/160 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - MANGLER UNDERSKRIFT PÅ UTSATT OPPMÅLINGSPROTOKOLL. DET MÅ OG AVKLARA RETNING UTE I SJØEN. 133/10 I KARMØY KOMMUNE Christiansen Peder AMJ 17/03087-012 2020/01/20
U TEK 133/10 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/160 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - MANGLER UNDERSKRIFT PÅ UTSATT OPPMÅLINGSPROTOKOLL. DET MÅ OG AVKLARA RETNING UTE I SJØEN. 133/10 I KARMØY KOMMUNE Veste Espen AMJ 17/03087-013 2020/01/20
U TEK 101/1 OG 101/4 - HELGABERG - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 101/4 ETTERSEND GRUNNBOKSBLAD Svend Egil Håvardsen ALA04 19/05729-013 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00965-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00966-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00967-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00968-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00969-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00970-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00971-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00972-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00973-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00974-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00975-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00976-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00977-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00978-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00979-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00980-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00981-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00982-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00983-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00984-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00985-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00986-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00987-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00988-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00989-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00990-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00991-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00992-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00993-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U VEDA ELEVMAPPE ***** ***** ***** - FLYTTEMELDING LLS 20/00994-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00995-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00996-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00997-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00998-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/00999-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01000-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01001-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01002-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01003-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01004-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01005-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01006-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01007-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01008-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01009-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01010-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01011-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01012-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01013-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 19/06247-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01014-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01015-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01016-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01017-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01018-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01019-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01020-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01021-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01022-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01023-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01024-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01025-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01026-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01027-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01028-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01029-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01030-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01031-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01032-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01033-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01034-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01035-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01036-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01037-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01038-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01039-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01040-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01041-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01042-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01043-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01044-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01045-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01046-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01047-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01048-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01049-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01050-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01051-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01052-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01053-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01054-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01055-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01056-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01057-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01058-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01059-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01060-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01061-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01062-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01063-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01064-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01065-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01066-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01067-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01068-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01069-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01070-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01071-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01072-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01073-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01074-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01075-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01076-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01077-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01078-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01079-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01080-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01081-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01082-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01083-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01084-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01085-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01086-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01087-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01088-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01089-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01090-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01091-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01092-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01093-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01094-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01095-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01096-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01097-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01098-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01099-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01100-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01101-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01102-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 19/05612-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01103-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01104-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01105-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01106-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01107-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01108-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01109-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01110-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01111-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01112-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01113-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01114-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01115-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01116-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01117-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01118-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01119-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01120-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01121-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01122-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01123-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01124-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01125-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01126-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01127-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01128-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01129-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01130-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01131-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01132-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01133-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01134-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01135-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01136-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01137-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01138-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01139-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01140-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01141-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01142-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01143-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01144-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01145-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01146-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01147-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01148-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01149-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01150-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01151-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01152-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01153-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01154-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01155-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01156-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01157-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01158-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01159-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01160-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01161-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01162-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01163-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01164-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01165-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01166-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01167-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01168-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01169-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01170-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01171-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01172-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01173-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01174-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01175-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01176-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01177-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01178-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01179-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01180-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01181-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01182-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01183-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01184-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01185-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01186-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01187-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01188-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01189-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01190-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01191-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01192-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01193-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01194-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01195-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01196-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01197-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01198-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01199-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01200-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01201-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01202-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01203-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01204-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01205-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01206-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01207-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01208-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01209-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01210-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01211-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01212-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01213-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01214-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01215-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01216-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01217-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01218-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01219-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01220-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01221-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01222-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01223-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01224-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01225-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01226-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01227-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01228-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01229-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01230-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01231-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01232-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01233-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01234-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01235-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01236-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 19/05613-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01237-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01238-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01239-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01240-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01241-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01242-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01243-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01244-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01245-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01246-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01247-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01248-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01249-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01250-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01251-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01252-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01253-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01254-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01255-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01256-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01257-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01258-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01259-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01260-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01261-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01262-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01263-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01264-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01265-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01266-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01267-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01268-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01269-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01270-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01271-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01272-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01273-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01274-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01275-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01276-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01277-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01278-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01279-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01280-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01281-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01282-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01283-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01284-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01285-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01286-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01287-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01288-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01289-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01290-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01291-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01292-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01293-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01294-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01295-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01296-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01297-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01298-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20
U KOP ELEVMAPPE ***** ***** - MELDINGSRAPPORT ***** ANNO 20/01299-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/20