Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 64/998 - LYNGVEGEN, STANGALAND - RIVING CARPORT, NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL ENDRING - 64/998 - LYNGVEGEN, STANGALAND - RIVING CARPORT, NYBYGG GARASJE Håvard Skarsvåg Adsen KHM 19/07083-004 2020/01/17
I TEK EIENDOMSSKATTETAKSERING - JOHAN SVERDRUP GASSRØR OG KRAFTKABEL - TAKST JOHAN SVERDRUP GASSRØR Thomas Bjønnes MSA 19/00775-009 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/01/17
I TEK 64/998 - LYNGVEGEN, STANGALAND - RIVING CARPORT, NYBYGG GARASJE - 64/998 - REVIDERT PLANTEGNING Håvard Skarsvåg Adsen KHM 19/07083-005 2020/01/17
U TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - SVAR - BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 RH Oppmåling Rune Hemnes BHA02 19/00604-046 2020/01/17
I TEK 72/174/0/3 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - CURT MÜLLER - 72/174/0/3 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - CURT MÜLLER Vassbakk & Stol AS OSG 20/00832-001 2020/01/17
I TEK 72/174/0/1 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ARNE HANSEN - 72/174/0/1 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ARNE HANSEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/00833-001 2020/01/17
I TEK 72/174/0/2 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - KARINA V. BJELLAND - 72/174/0/2 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - KARINA V. BJELLAND Vassbakk & Stol AS OSG 20/00840-001 2020/01/17
I TEK 72/174/0/4 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ARNT ERIKSEN - 72/174/0/4 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ARNT ERIKSEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/00834-001 2020/01/17
I TEK 72/174/0/6 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - TORBJØRN ERIKSEN - 72/174/0/6 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - TORBJØRN ERIKSEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/00841-001 2020/01/17
I TEK 72/174/0/5 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - JOHNNY ÅDLAND - 72/174/0/5 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - JOHNNY ÅDLAND Vassbakk & Stol AS OSG 20/00842-001 2020/01/17
I TEK 72/105 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - KJETIL MAGNE BØ - 72/105 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - KJETIL MAGNE BØ Vassbakk & Stol AS OSG 20/00845-001 2020/01/17
I TEK 7/169 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - SYNNØVE SKÅR SKULSTAD - 7/169 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - SYNNØVE SKÅR SKULSTAD Vassbakk & Stol AS OSG 20/00843-001 2020/01/17
I TEK 72/111 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ERLEND FOLKEDAL - 72/111 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ERLEND FOLKEDAL Vassbakk & Stol AS OSG 20/00849-001 2020/01/17
I TEK 72/175 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ALFRED SKÅR HANSEN - 72/175 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ALFRED SKÅR HANSEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/00848-001 2020/01/17
I TEK 72/171 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ANTHONI KALLEVIK - 72/171 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ANTHONI KALLEVIK Vassbakk & Stol AS OSG 20/00846-001 2020/01/17
U TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - VEDR. FYLKESVEG 511 PÅ GNR/BNR 58/173 KARMØY KOMMUNE Petter J. Rasmussen AS HPE 13/01286-075 2020/01/17
U TEK KOMMUNALE BRUER OG KAIER - HOVEDINSPEKSJON - OVERSENDER TILSTANDSVURDERINGER 12 STK. KAIER Karmsund Havn IKS HPE 12/02397-022 2020/01/17
I TEK PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5 - FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR MASSETAK PÅ SØRE VÅGE - PLAN 4085 Norconsult AS, avd. Haugesund YSL 18/05540-019 2020/01/17
I TEK PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN MELLOM FV47 OG TOSTEMSVINGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. - MERKNAD FRA RONNY ELIASSEN - 15.01.19 PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN MELLOM FV47 OG TOSTEMSVINGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. Ronny Mangor Eliassen BHA02 17/04178-031 2020/01/17
I SEN KARMSUNDET BÅT, MAT OG VIN AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ARRANGEMENT MED FOREDRAG OM MAT OG VIN - OMSETNINGSOPPGAVE 2019 TOTALT Karmsundet Båt, Mat & Vin AS EVI1 18/05501-013 2020/01/17
I TEK GRAVESØKNAD - KARMLUND MØLLE - GRAVESØKNAD - MØLLEVEGEN Jostein Myge AS OSG 20/00621-001 2020/01/17
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - VÅGEDALEN, VISNES - VEDR. FJERNING AV VEGETASJON VED VÅGEDALEN 47 - VISNES Terje Runnan ALI 18/03863-003 2020/01/17
U TEK 114/105 - NORDRE EIKE - RIVING OG NYBYGG NAUST - TILLATELSE TIL ENDRING - 114/105 - NORDRE EIKE - RIVING OG NYBYGG NAUST Byggmester Thor Arne Lie AS KRRE 15/00113-029 2020/01/17
I TEK GRAVESØKNAD - FAVNAMYRVEGEN 60, KOPERVIK - GRAVESØKNAD - FAVNAMYRVEGEN 60, KOPERVIK Vea Energi AS OSG 20/00857-001 2020/01/17
I SEN T-FORBINDELSEN - GJENNOMFØRING - FV. 47 T-FORBINDELSEN - KARMØY KOMMUNES ANDEL AV GARANTIBELØP Rogaland fylkeskommune MOS 12/00594-023 2020/01/17
I TEK PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 - UTTALELSE FRA MATTILSYNET - 16.01.19 PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 Mattilsynet YSL 17/04858-029 2020/01/17
I SEN MEDALJER/HEDERSTEGN - SØKNAD OM KONGELIG PÅSKJØNNELSE TIL Fylkesmannen i Rogaland LYK 12/04783-049 26 Off.l.26 2020/01/17
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - OVERSENDER PROSESSKRIV FRA BAHR Advokatfirmaet Lund & Co DA TNO05 15/01906-083 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/01/17
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - E134 KARMSUNDGATA, SVAR PÅ SØKNAD OM NY SKILTING PÅ EIENDOM 148/872 - NOREVEGEN 2, 5542 KARMSUND - TESLA Statens Vegvesen HPE 12/01271-444 2020/01/17
U TEK TURSTI REVUR - SLETTEN, VEA - TURSTI REVUR - SLETTEN, VEA Bjørn Oddvar Madsen EKA 19/04834-002 2020/01/17
I TEK 99/3 - VORRE. SØKNAD OM UTFYLLING OG MASSEDEPONERING AV JORD OG LØSMASSER - 99/3 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Vestbø Maskin JKV 06/01524-010 2020/01/17
U TEK 57/583 - HAVNAFJELLET, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING AV BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 57/583 - HAVNAFJELLET, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING AV BOD Helsebygget AS KIS 20/00612-002 2020/01/17
I TEK 59/58 - WERGELANDSGATA, NORDRE KOPERVIK - RIVING DEL AV BOLIG, TIL- OG PÅBYGG BOLIG - 59/58 - FEIL PLASSERING AV TILTAK I TILTAKSBASEN - ØNSKER AT KRAV I RAMMETILLATELSE UTGÅR Hereid Hus AS KIS 19/05763-005 2020/01/17
I TEK 148/12 MFL. - NORHEIM - OVERVANNSTUNNEL OG VA-ANLEGG - 148/12 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Multiconsult Norge AS KMY 19/00844-010 2020/01/17
I TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - GJELDER TAKSTFORSLAG - KARMØY NATURSTEIN Thomas Bjønnes MSA 18/00413-159 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/01/17
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV FOR FOSTERHJEMSPLASSERT ELEV HØSTEN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/17
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-010 25 Offl.§25 2020/01/17
I TEK 142/764 - HÅLANDVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 142/754 - SAK OMGJØRES TIL RAMMESØKNAD Garvik Prosjekt AS KIS 19/07159-004 2020/01/17
I TEK 18/15 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ÅDLAND BEDEHUS - 18/15 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ÅDLAND BEDEHUS S O Lund AS ALS06 20/00019-003 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-024 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-025 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-052 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-056 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-037 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-031 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-032 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-018 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-031 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-032 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-010 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-027 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07192-024 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07192-025 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-022 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-017 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-023 25 Offl §25 2020/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 80% - TILBUD ANVO 19/07103-013 25 Offl §25 2020/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 80% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07103-014 25 Offl §25 2020/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 80% - INTERVJU ANVO 19/07103-015 25 Offl §25 2020/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 80% - INTERVJU ANVO 19/07103-016 25 Offl §25 2020/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 80% - INTERVJU ANVO 19/07103-017 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 59,15% - SØKNAD ANVO 19/07105-004 25 Offl §25 2020/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - TILBUD ANVO 19/07106-099 25 Offl §25 2020/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07106-100 25 Offl §25 2020/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - TILBUD ANVO 19/07109-020 25 Offl §25 2020/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07109-021 25 Offl §25 2020/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - TILBUD ANVO 19/07109-022 25 Offl §25 2020/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07109-023 25 Offl §25 2020/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - TILBUD ANVO 19/07109-024 25 Offl §25 2020/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07109-025 25 Offl §25 2020/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - TILBUD ANVO 19/07109-026 25 Offl §25 2020/01/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07109-027 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-032 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-082 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-083 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-084 25 Offl §25 2020/01/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - SØKNAD MSE 19/07203-006 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - SØKNAD ANVO 19/07323-006 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER, LEGESEKRETÆR - SØKNAD ANVO 19/07324-011 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-038 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-050 25 Offl §25 2020/01/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - SØKNAD BLI01 20/00067-013 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - SØKNAD ANVO 19/07329-012 25 Offl §25 2020/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-009 25 Offl §25 2020/01/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - SØKNAD MSE 20/00149-002 25 Offl §25 2020/01/17
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD - KOPERVIK FESTIVAL 2020 Festivaldrift Kopervik AS AHT01 20/00831-001 2020/01/17
I TEK 3/425 - ØSHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/425 - ØSHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kristian Steinnes EDH 20/00835-001 2020/01/17
U TEK 15/679 - PRESTAVEGEN, ÅKRA, NYBYGG HAGESTUE OG BOD - 15/679 - PRESTAVEGEN, ÅKRA. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG HAGESTUE OG BOD Morten og Monica Sundfør Haagenvik JKV 16/04702-004 2020/01/17
I TEK 123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BK6 - BYGG H4 - 123/181 - KLAGE PÅ VEDTAK BK6 - BYGG H4 Magnhild og Oddmund Skare GTH 19/07357-004 2020/01/17
I TEK 106/92 - FOSNANES - FLYTEBRYGGE - 106/92 - ENDRING AV SØKNAD FOR GODKJENNELSE AV EKSISTERENDE FLYTEBRYGGE Vikanes Bungum Arkitekter AS KRRE 19/06479-006 2020/01/17
U TEK 59/58 - WERGELANDSGATA, NORDRE KOPERVIK - RIVING DEL AV BOLIG, TIL- OG PÅBYGG BOLIG - 59/58 - TILTAK ER NÅ OPPDATERT I TILTAKSBASEN Hereid Hus AS GER01 19/05763-006 2020/01/17
I TEK GRAVESØKNAD - NYGÅRDVEGEN, ØYGARDEN - GRAVESØKNAD - NYGÅRDVEGEN, ØYGARDEN Vea Energi AS OSG 20/00838-001 2020/01/17
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 149/92 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Odd Inge Sandvik REK 20/00006-013 2020/01/17
I TEK 149/453 - SPANNALIA, SPANNE - SØKNAD OM DISPENSASJON - 149/453 - KVITTERING FOR NABOVARSEL Bt Byggtjenester AS IGR 19/07265-004 2020/01/17
I TEK 130/7 - BOPLIKT - OVERSENDER SKJEMA - GJELDER BO- OG DRIVEPLIKT Nils Onar Storesund BJP01 20/00143-002 2020/01/17
I TEK 68/93 - INDRE EIDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 68/93 - INDRE EIDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Oddvar Johan Aarvik ALA04 20/00836-001 2020/01/17
U SEN JOURNALSYSTEM - BEDRIFTSHELSETJENESTEN - ENDRING PÅ KUNNGJØRING - 19/6055 JOURNALSYSTEM BHT Hove Medical Systems AS KRWI 19/06055-006 2020/01/17
U TEK 15/707 - PRESTAVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG, GARASJE OG UTVENDIG BOD - 15/707 - PRESTAVEGEN, ÅKRA. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG BOLIG, GARASJE OG UTVENDIG BOD Tove Lise E. og Ragnar Løfstrøm JKV 16/04721-003 2020/01/17
U SEN JOURNALSYSTEM - BEDRIFTSHELSETJENESTEN - TILLEGGSINFORMASJON - 19/6055 JOURNALSYSTEM BHT Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen KRWI 19/06055-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/17
I SEN JOURNALSYSTEM - BEDRIFTSHELSETJENESTEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/6055 JOURNALSYSTEM BHT KRWI 19/06055-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/17
U TEK INFORMASJON IDRETTSLAG / KARMØY IDRETTSRÅD - PURRING - INNBETALING AV REKLAMEINNTEKTER Skudenes ungdoms- & idrettslag NILI1 12/04125-052 2020/01/17
U TEK 4/273 - VEGRETT GJENNOM KOMMUNENS EIENDOM - 4/273 - VEGRETT GJENNOM KOMMUNENS EIENDOM - E-POSTKORRESPONDANSE Sørbø Bolig AS NILI1 20/00837-001 2020/01/17
U TEK INFORMASJON IDRETTSLAG / KARMØY IDRETTSRÅD - PURRING - INNBETALING AV REKLAMEINNTEKTER KOPERVIK IDRETTSLAG Kopervik Idrettslag NILI1 12/04125-053 2020/01/17
U TEK INFORMASJON IDRETTSLAG / KARMØY IDRETTSRÅD - PURRING - INNBETALING AV REKLAMEINNTEKTER ÅKRA IDRETTSLAG Åkra Idrettslag NILI1 12/04125-054 2020/01/17
U TEK 66/242 - BYGGETILSYN - 66/242 - BYGGETILSYN, VARSEL OM PÅLEGG Tore Slettli Bårdsen KMY 19/01071-005 2020/01/17
U TEK 48/41 - SKJENAVEGEN, HILLESLAND, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - 48/41 - SKJENAVEGEN, HILLESLAND. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG BOLIG, HAGESTUE Børge Støylen Dale EJO 15/02846-006 2020/01/17
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILTAK I MYR PÅ HYDRO KARMØYS EIENDOM Hydro Aluminium AS PCH01 12/00690-255 2020/01/17
I TEK 120/124 - TUASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5818 - 120/124 - ORIGINAL AVTALE OM GRENSEJUSTERING OG SITUASJONSKART STD:19/5818 Åge Johan Nilsen MAH 19/06374-012 26 Off.l.26 2020/01/17
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT - INDEKSREGULERING AV TIMERATER 2020 Cowi AS HDO 15/02296-038 2020/01/17
U SEN JOURNALSYSTEM - BEDRIFTSHELSETJENESTEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/6055 JOURNALSYSTEM BHT KRWI 19/06055-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/17
U TEK 53/3 - HOVDASTAD - JAGEGANG FOR GRIS I EKSISTERENDE DRIFTSBYGNING - 53/3 - HOVDASTAD. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST JAGEGANG FOR GRIS I EKSISTERENDE DRIFTSBYGNING Peder Oskar Dahl EJO 15/04067-004 2020/01/17
I SEN JOURNALSYSTEM - BEDRIFTSHELSETJENESTEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/6055 JOURNALSYSTEM BHT KRWI 19/06055-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/17
I TEK 13/197 - TJØSVOLLVEGEN - TJØSVOLL - RIVING AV GARASJE OG GJENOPPBYGGING HAGESTUE + LEVEGG - 13/197 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Mette og Arild Iversen JKV 14/03675-005 2020/01/17
U TEK 6/1 - HARINGSTAD - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV LÅVE/REDSKAPSHUS - 6/1 - HARINGSTAD - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV LÅVE/REDSKAPSHUS Hanne og Per Herman Syre EDH 20/00135-008 2020/01/17
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - BYGGEMØTE 6 - REFERAT PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 Veivåg Magnus FGE02 13/00434-276 2020/01/17
I TEK 106/14 - VARANESET, FOSNANES. UTBEDRING OG UTVIDELSE AV BRYGGE - 106/14 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS JKV 11/00758-018 2020/01/17
I TEK 5/489 - VEAMYR - VEA, TILBYGG TIL BOLIG, UTVIDELSE AV VINDFANG - 5/489 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Georg Kristoffersen Leknes EJO 14/01034-005 2020/01/17
I TEK 8/17 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - GEIR TANGJERD - 8/17 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - GEIR TANGJERD Gta AS ORO01 20/00856-001 2020/01/17
U TEK 13/197 - TJØSVOLLVEGEN - TJØSVOLL - RIVING AV GARASJE OG GJENOPPBYGGING HAGESTUE + LEVEGG - 13/197 - FERDIGATTEST - GARASJE, HAGESTUE OG LEVEGG Mette og Arild Iversen JKV 14/03675-006 2020/01/17
I TEK 48/1 - HILLESLAND. FJERNING AV MIDLERTIDIG VINDMÅLEMAST - 48/1 - BEKREFTELSE PÅ FJERNET MAST SKL AS KIS 10/01594-002 2020/01/17
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - ENDRING I HELSEPERSONELLOVEN § 34 OG NY § 34 A - MELDING VED HELSESVEKKELSE AV BETYDNING FOR TRAFIKKSIKKERHET Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 19/00016-128 2020/01/17
I TEK 15/436 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/436 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Hjr Rasmussen Bygg AS JHE 20/00861-001 2020/01/17
I TEK TEKNISK PLAN FOR STORTU, TORVASTAD BOLIGPROSJEKT - ODD HANSEN AS - REFERAT FRA BYGGEMØTE NR 9 - STORTU BOLIGPROSJEKT Odd Hansen AS BTH04 18/00625-031 2020/01/17
U TEK 99/3 - VORRE. SØKNAD OM UTFYLLING OG MASSEDEPONERING AV JORD OG LØSMASSER - 99/3 - VEDR. ENDRING AV ANSVARLIG SØKER OG ANSVARLIG UTFØRENDE Vestbø Maskin JKV 06/01524-011 2020/01/17
I TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - 72/24 OG 72/155 - KRAV OM SAMMENSLÅING STD:18/4837 Onar Olsen ALA04 19/05411-079 26 Off.l.26 2020/01/17
U TEK 58/302 - STRANDGATEN, KOPERVIK, RIVING OG GJENOPPBYGGING AV BOLIG OG GARASJE - RETUR AV SØKNAD - 58/302 - STRANDGATEN, KOPERVIK, RIVING OG GJENOPPBYGGING AV BOLIG OG GARASJE Petter J. Rasmussen AS SEKA 11/02678-010 2020/01/17
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Mildrid Torbjørnsen AKR02 18/03018-047 2020/01/17
U TEK 2/345 OG 2/198 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEGGRUNN STD:19/5229 - 2/345 - UNDERRETNING ETTER AREALOVERFØRING TIL REGULERT OFFENTLIG VEG, SÆVIKVEGEN FV. 852 STD:19/5229 Statens vegvesen - Region vest HME 19/05582-008 2020/01/17
I SEN PLAN 5109 - OMRÅDEREGULERING FOR KOLNES SENTRUM - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 17.01.19 PLAN 5109 - OMRÅDEREGULERING FOR KOLNES SENTRUM Rogaland Fylkeskommune JST 19/06445-011 2020/01/17
U TEK 2/345 OG 2/198 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEGGRUNN STD:19/5229 - 2/198 - UNDERRETNING ETTER AREALOVERFØRING TIL REGULERT OFFENTLIG VEG, SÆVIKVEGEN FV. 852 STD:19/5229 ELLEN KIRSTEN KALLEVIK HME 19/05582-009 2020/01/17
U TEK 2/345 OG 2/198 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEGGRUNN STD:19/5229 - 2/138 - UNDERRETNING ETTER AREALOVERFØRING TIL REGULERT OFFENTLIG VEG, SÆVIKVEGEN FV. 852 STD:19/5229 HEINE GUDMUND KALLEVIK HME 19/05582-010 2020/01/17
U TEK 2/345 OG 2/198 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEGGRUNN STD:19/5229 - 2/206 - UNDERRETNING ETTER AREALOVERFØRING TIL REGULERT OFFENTLIG VEG, SÆVIKVEGEN FV. 852 STD:19/5229 HEIDI PATRICIA WAAGE HME 19/05582-011 2020/01/17
U TEK 117/127 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PEDERSEN, HILMAR/LANDE, AGNES/PEDERSEN, NILS - SVAR - 117/127 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PEDERSEN, HILMAR/LANDE, AGNES/PEDERSEN, NILS Nils Pedersen BJP01 20/00614-002 2020/01/17
U TEK 2/345 OG 2/198 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEGGRUNN STD:19/5229 - 2/354 - UNDERRETNING ETTER AREALOVERFØRING TIL REGULERT OFFENTLIG VEG, SÆVIKVEGEN FV. 852 STD:19/5229 HEINE GUDMUND KALLEVIK HME 19/05582-012 2020/01/17
U TEK 2/69 OG 2/105 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUKALID, EIRIK - SVAR - 2/69 OG 2/105 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUKALID, EIRIK Eiendomsmegler A AS BJP01 20/00620-002 2020/01/17
I SEN LÆRLINGER GENERELT - NYE LÆRLINGER 2020 Rogaland fylkeskommune MMW 12/04121-018 2020/01/17
U TEK 2/345 OG 2/198 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEGGRUNN STD:19/5229 - 2/354 - UNDERRETNING ETTER AREALOVERFØRING TIL REGULERT OFFENTLIG VEG, SÆVIKVEGEN FV. 852 STD:19/5229 ANNE METTE ARNTZEN HME 19/05582-013 2020/01/17
U TEK 3/8 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VEDØ, EDVIN LUND - SVAR - 3/8 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VEDØ, EDVIN LUND Eiendomsmegler A AS BJP01 20/00622-002 2020/01/17
I TEK 48/41 - SKJENAVEGEN, HILLESLAND, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - 48/41 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Børge Støylen Dale EJO 15/02846-007 2020/01/17
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Sevland Pensjonistforening ANKO 20/00039-007 2020/01/17
U SEN 120/124 - TUASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5818 - MELDING/ERKLÆRING 120/173 M.FL. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:19/5818 Kartverket - Tinglysingen REK 19/06374-013 2020/01/17
I SEN REGNSKAPSTJENESTER - KONTRAKT MED KARMØY KOMMUNE Purehelp.no AS PVE01 15/01257-004 2020/01/17
U TEK 101/1 OG 101/4 - HELGABERG - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 101/1 OG 101/4 UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Synnøve Fredrikke Magnussen ALA04 19/05729-008 2020/01/17
U TEK 101/1 OG 101/4 - HELGABERG - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 101/1 OG 101/4 - UNDERRETTING ETTER GRENSEJUSTERING Svend Egil Håvardsen ALA04 19/05729-009 2020/01/17
U TEK 101/1 OG 101/4 - HELGABERG - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 101/12, 101/1 OG 101/4 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Vermund Søndenå Magnussen ALA04 19/05729-010 2020/01/17
U TEK 101/1 OG 101/4 - HELGABERG - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 101/1, 101/4 OG 101/12 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Jorunn Knutsen Romsloe ALA04 19/05729-011 2020/01/17
U TEK 101/1 OG 101/4 - HELGABERG - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 101/1, 4 OG 12 ETTERSENDT KART Vermund Søndenå Magnussen ALA04 19/05729-012 2020/01/17
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - 66/845 OG 59/255 BYGNES SØYLEBOTN - MANGELBREV ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Rogaland Fylkeskommune Samferdselsavd. v/ Anette Tronstad ALA04 19/05750-143 2020/01/17