Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 16/242 - TV-RAPPORT - ENGVEGEN 41 Norva24 Vest AS EJD 15/02071-201 2020/01/15
U TEK 2/106 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG ENEBOLIG - TILTAKSHAVER - GUNVALDSEN BYGGSAK: 19/4891 - 2/106 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GUNVALDSEN BYGGSAK: 19/4891 S O Lund AS ORO01 19/04892-004 2020/01/15
U TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39- SAMMENDRAG AV SAKER PÅ BJØRGESTIEN 67 Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd. PEID 18/05153-050 2020/01/15
U TEK 108/10 - FOSNAVEGEN, HELLEVIK - NYBYGG FRITIDSBOLIG, ANNEKS, NAUST OG KAI - SAK TIL UTTALE - 108/10 - FOSNAVEGEN, HELLEVIK - NYBYGG FRITIDSBOLIG, ANNEKS, NAUST OG KAI Fylkesmannen i Rogaland KRRE 19/04992-009 2020/01/15
U SEN AS HAUGALAND INDUSTRI - SVAR - INVITASJON TIL DELTAKELSE I KOMMUNALT BRUKERUTVALG/SAMARBEIDSUTVALG As Haugaland Industri PVE01 15/04238-016 2020/01/15
U HSE ANMELDELSE - UTPRESSING - ANMELDELSE - UTPRESSING Sør-Vest Politidistrikt CBE02 20/00159-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/15
U TEK 87/28 - KARMØYVEGEN, NORDRE VELDE - FASADEENDRING ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 87/28 - KARMØYVEGEN, NORDRE VELDE - FASADEENDRING ENEBOLIG Kristine Jakobsen Broen og Henrik Våge BEEI 19/05690-006 2020/01/15
U TEK 15/2080 - SJØENVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING 3. ETASJE TIL BOLIG - RAMMETILLATELSE - 15/2080 - SJØENVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING 3. ETASJE TIL BOLIG Eskild Kvala AS KHM 19/02497-014 2020/01/15
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-286 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/15
I TEK GRUNNERVERV/EKSPROPRIASJON STATENS VEGVESEN - MELDING TIL MATRIKKELFØRER OM AVTALE/VEDTAK OM ERVERV/TILTREDELSE AV GRUNN TIL OFFENTLIG VEG Statens vegvesen, Region Vest ALA04 17/01068-011 2020/01/15
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-331 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/15
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/762 - RØRINSPEKSJON - ÅKRAVEGEN 7 Norva24 Vest AS MAHA1 13/00434-268 2020/01/15
U TEK 107/26 - LINDØY. FORHÅNDSKONFERANSE - 107/26 - LINDØY. REFERAT FORHÅNDSKONFERANSE Holon Haugesund AS KRRE 19/06818-002 2020/01/15
I TEK 149/457 - SPANNE - NYBYGG KONTORBYGG - DEPARTEMENTETS SVAR PÅ SPØRSMÅL OM TILBAKETREKKING AV FERDIGATTEST Kommunal- og Moderniseringsdepartementet KMY 13/04062-037 2020/01/15
U TEK 15/287 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HANS ERIK EINARSEN - 15/287 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HANS ERIK EINARSEN Vedavågen Rør AS OSG 20/00207-002 2020/01/15
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 20/00144-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/15
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/839 - RØRINSPEKSJON - ÅKRAVEGEN 13 Norva24 Vest AS MAHA1 13/00434-270 2020/01/15
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/838 - RØRINSPEKSJON - ÅKRAVEGEN 17 Norva24 Vest AS MAHA1 13/00434-271 2020/01/15
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/970 - RØRINSPEKSJON - ÅKRAVEGEN 11 A-B Norva24 Vest AS MAHA1 13/00434-272 2020/01/15
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/843 - RØRINSPEKSJON - ÅKRAVEGENE 21 A-B Norva24 Vest AS MAHA1 13/00434-273 2020/01/15
I TEK 63/63 - NESET, NORDSTOKKE. TILBYGG TIL BOLIG - 63/63 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Magnus Vikene KMY 18/04499-003 2020/01/15
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE - AVLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/04288-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/15
I TEK 147/702 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG - 147/702 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG Berge Sag og Trelast AS KRRE 20/00231-001 2020/01/15
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2018 - 2020 - UNDERRETNING TIL KLAGER - 15010993 Sør-Vest Politidistrikt HASB 18/00351-070 2020/01/15
U TEK 5/16 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN SVENSEN - 5/16 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN SVENSEN Vedavågen Rør AS OSG 20/00223-002 2020/01/15
U TEK 15/410 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - SOLSTEIN AS - 15/410 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - SOLSTEIN AS Vedavågen Rør AS OSG 20/00221-002 2020/01/15
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/15
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/842 - RØRINSPEKSJON - ÅKRAVEGEN 19 Norva24 Vest AS MAHA1 13/00434-275 2020/01/15
U TEK 5/145 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE VEA - 5/145 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE VEA Vedavågen Rør AS OSG 20/00224-002 2020/01/15
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 123/181 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED TJØRNAHAUGVEGEN - SNIK Berge Sag og Trelast AS BFH 20/00016-003 2020/01/15
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Kopervik Musikkorps ANKO 20/00039-005 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-050 25 Offl §25 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-026 25 Offl §25 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-066 25 Offl §25 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-047 25 Offl §25 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-048 25 Offl §25 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-015 25 Offl §25 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ AVALDSNES - SØKNAD ANVO 20/00092-004 25 Offl §25 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-025 25 Offl §25 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-026 25 Offl §25 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-020 25 Offl §25 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-020 25 Offl §25 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-021 25 Offl §25 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-022 25 Offl §25 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-036 25 Offl §25 2020/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - TILBUD ANVO 19/07106-097 25 Offl §25 2020/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07106-098 25 Offl §25 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-031 25 Offl §25 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-074 25 Offl §25 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-075 25 Offl §25 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-076 25 Offl §25 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-077 25 Offl §25 2020/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER VED ØSTREMTUNET 70% - TILBUD ANVO 19/07201-017 25 Offl §25 2020/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER VED ØSTREMTUNET 70% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07201-018 25 Offl §25 2020/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% X3 - INTERVJU ANVO 19/07234-016 25 Offl §25 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - SØKNAD ANVO 19/07325-013 25 Offl §25 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-044 25 Offl §25 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - SØKNAD ANVO 19/07329-011 25 Offl §25 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-050 25 Offl §25 2020/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-051 25 Offl §25 2020/01/15
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-026 25 Offl §25 2020/01/15
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-027 25 Offl §25 2020/01/15
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-028 25 Offl §25 2020/01/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-016 25 Offl §25 2020/01/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-017 25 Offl §25 2020/01/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-018 25 Offl §25 2020/01/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-019 25 Offl §25 2020/01/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-020 25 Offl §25 2020/01/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-025 25 Offl §25 2020/01/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-026 25 Offl §25 2020/01/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 20/00120-006 25 Offl §25 2020/01/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 20/00120-007 25 Offl §25 2020/01/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 20/00120-008 25 Offl §25 2020/01/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-011 25 Offl §25 2020/01/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-012 25 Offl §25 2020/01/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-013 25 Offl §25 2020/01/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-014 25 Offl §25 2020/01/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-015 25 Offl §25 2020/01/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-016 25 Offl §25 2020/01/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-017 25 Offl §25 2020/01/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-018 25 Offl §25 2020/01/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-019 25 Offl §25 2020/01/15
I TEK 64/3 OG 64/8 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRTNING ETTER SAK§4-3 - 64/3 OG 64/8 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRTNING Hjr Rasmussen Bygg AS EDH 20/00230-001 2020/01/15
U TEK 64/615 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE KOLBEINSEN - 64/615 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE KOLBEINSEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/00217-002 2020/01/15
U TEK 64/335 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE KOLBEINSEN - 64/335 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE KOLBEINSEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/00216-002 2020/01/15
U TEK 64/386 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIEP JOHNNY VO - 64/386 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIEP JOHNNY VO Vassbakk & Stol AS OSG 20/00220-002 2020/01/15
U TEK 64/528 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARL JOHAN NILSEN - 64/528 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARL JOHAN NILSEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/00219-002 2020/01/15
U TEK 149/99 - SPANNE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 149/99 I KARMØY KOMMUNE Tolås Aina Froestad MAH 19/07074-009 2020/01/15
U TEK 149/99 - SPANNE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 149/99 I KARMØY KOMMUNE Tolås Daniel MAH 19/07074-010 2020/01/15
U TEK 149/99 - SPANNE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 149/99 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Torhild Gurine MAH 19/07074-011 2020/01/15
U TEK 149/99 - SPANNE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 149/99 I KARMØY KOMMUNE Hauge Harald MAH 19/07074-012 2020/01/15
U TEK 149/99 - SPANNE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 149/99 I KARMØY KOMMUNE Hauge Ståle MAH 19/07074-013 2020/01/15
U TEK 90/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIFTELSEN GREEN EAGLE - 90/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIFTELSEN GREEN EAGLE Jostein Myge AS OSG 20/00171-002 2020/01/15
I TEK 122/210 - RØYKSUND - FRITIDSBOLIG - 122/210 - ØNSKER MØTE OM NYBYGG AV FRITIDSBOLIG Thorvaldsen & Gausvik Bygg AS KRRE 20/00233-001 2020/01/15
I TEK 47/549 - SOLBERGVEGEN, VIK - TILBYGG HAGESTUE OG VERANDA - 47/549 - MOTTATT MANGLER - SIGNATUR FRA STYRELEDER Bt Byggtjenester AS KHM 19/05011-003 2020/01/15
I TEK HJORTEVILT 2012-2020 - INFORMASJON OM PÅKJØRT HJORT - 09.01.20 Ove Anders Sørvik PCH01 12/00288-157 2020/01/15
I TEK 66/839 - AUSTREIM - BRUKSENDRING DEL AV BYGNING TIL TRENINGSSENTER - 66/839 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Stol Eiendom AS KMY 19/06300-006 2020/01/15
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - OPPDATERT SITUASJONSKART OG TEGNINGER Urbanhus Kjededrift AS KRRE 19/01810-044 2020/01/15
U TEK 15/883 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - K INVESTERING 3 AS - 15/883 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - K INVESTERING 3 AS K Investering 3 AS ALS06 19/07341-004 2020/01/15
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/00215-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/15
U TEK 57/240 - SKUDENESHAVN, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - 57/240 - UNDERRETING AV MATRIKKELBREV ETTER KLARLEGGING Svein Jarle Eriksen XXI 19/06011-028 2020/01/15
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - UTBEDRING AV KAI - 15/950 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SØKNAD OG TEGNINGER Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 20/00183-004 2020/01/15
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - VISNESMARKNADEN 2019 Hinderaker & Visnes Vel EVI1 20/00007-005 2020/01/15
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - 25/222 - FORESPØRSEL OM BRANNVANNTILGANG Kjartan Medhaug ABU01 17/01108-139 2020/01/15
U TEK 57/240 - SKUDENESHAVN, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - 57/240 - UNDERRETTING AV MATRIKKELBREV ETTER KLARLEGGING Magnar Reiersen XXI 19/06011-029 2020/01/15
I TEK PLAN 2122 - DETALJREGULERING FOR AUSTIGARD 12 - 15/433 MFL. - UTTALELSE FRA FLYKESMANNEN I ROGALAND 15.01.19 (KOPIMOTTAKER) PLAN 2122 - DETALJREGULERING FOR AUSTIGARD 12 - 15/433 MFL. Fylkesmannen I Rogaland BHA02 19/05181-008 2020/01/15
I TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 - REVIDERT PLANTEGNING OG GODKJENNING FRA ARBEIDSTILSYNET Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00999-056 2020/01/15
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - MUR OG TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING - 115/31 - OPPDATERT TEGNING PÅ MUR OG PRINSIPPSKISSE FOR FORSTØTNINGSMUR Urbanhus Kjededrift AS KRRE 19/01244-022 2020/01/15
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - FARLIG SKOLEVEG Ingrid-Kristin Stenland Økland HPE 13/01286-073 2020/01/15
I SKU IT-AVTALER/LISENSER - UNDERTEGNET DATABEHANDLERAVTALE Lingit AS BAN03 12/00126-155 2020/01/15
I TEK 85/147 OG 85/148 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAAVIK, PER - 85/147 OG 85/148 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAAVIK, PER Per Haavik BJP01 20/00234-001 26 Off.l.26 2020/01/15
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYING AV AKTIVITETSKORT ANKO 18/01184-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/15
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING - ENDRING I YRKESFAGLIG TILBUDET Utdanningsdirektoratet LIS01 19/00016-126 2020/01/15
I TEK 85/5 OG 85/264 (1/4 DELS ANDEL) - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: PER HAAVIK - OVERDRAGER: PER KRISTIAN HAAVIK - 85/5 OG 85/264 (1/4 DELS ANDEL) - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: PER HAAVIK - OVERDRAGER: PER KRISTIAN HAAVIK Per Kristian Haavik BJP01 20/00236-001 26 Off.l.26 2020/01/15
U TEK 15/257 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DIDRIK STONGHAUGEN - 15/257 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - DIDRIK STONGHAUGEN Didrik Stonghaugen ALS06 19/07344-004 2020/01/15
U TEK 22/168 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHAN ARNE FERKINGSTAD - 22/168 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - JOHAN ARNE FERKINGSTAD Johan Arne Ferkingstad ALS06 20/00020-004 2020/01/15
U TEK 119/661 - SPANNAVEGEN, MYKJE, ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - OVERSENDELSE AV KONKLUSJON ETTER BEHANDLING AV SAK ANGÅENDE SØKNAD OM FLYTEBRYGGE PÅ GNR/BNR 119/661 I FAGMØTE 15.01.2019 Jorunn Marit Rasmussen Langåker KRRE 19/06726-004 2020/01/15
I TEK PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN MELLOM FV47 OG TOSTEMSVINGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. - UTTALELSE FRA DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING - 15.01.20 PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN MELLOM FV47 OG TOSTEMSVINGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. Direktoratet for mineralforvaltning BHA02 17/04178-030 2020/01/15
I TEK 5/512 - TEKNISK PLAN - SLETTAVIKVEGEN - RETT BOLIG - UTBEDRINGER - OVERSENDER FOTODOKUMENTASJON Hage & Maskin AS BTH04 18/02532-020 2020/01/15
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - REFERAT FRA 3-ÅRS KONTROLL SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING Vassbakk & Stol AS JTH 14/04398-231 2020/01/15
I TEK 15/1569 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LOFNES, ESPEN SOLHEIM/GÅRD, ELLY KRISTIN - 15/1569 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LOFNES, ESPEN SOLHEIM/GÅRD, ELLY KRISTIN Elly Kristin Gård BJP01 20/00237-001 26 Off.l.26 2020/01/15
I TEK HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER TROND SKJEIE - KURSBEVIS - I HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER TROND SKJEIE Trond Skjeie HHU 20/00238-001 2020/01/15
U TEK 31/10 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGFRID HAGA SEVLAND - 31/10 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - INGFRID HAGA SEVLAND Ingfrid Haga-Sevland ALS06 20/00023-004 2020/01/15
I TEK STELL SENTRUM, AVTALER MED BYEN VÅR KOPERVIK - KLIPPING AV TRÆRNE I GÅGATA Byen Vår Kopervik BA ALI 20/00239-001 2020/01/15
U TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - TILDELINGSBESLUTNING - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER Hereid Hus AS VIHO 19/06447-037 2020/01/15
U TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - TILDELINGSBESLUTNING - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER Vigor Bygg VIHO 19/06447-038 2020/01/15
U TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - TILDELINGSBESLUTNING - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER Thorvaldsen & Gausvik Bygg as VIHO 19/06447-039 2020/01/15
U TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - TILDELINGSBESLUTNING - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER Bygg Smart AS / Norgeshus Karmøy VIHO 19/06447-040 2020/01/15
U TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - TILDELINGSBESLUTNING - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER Saga bygg AS VIHO 19/06447-041 2020/01/15
U TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - TILDELINGSBESLUTNING - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER Castor Entreprenør AS VIHO 19/06447-042 2020/01/15
U TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - TILDELINGSBESLUTNING - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER Engelsen Bygg AS VIHO 19/06447-043 2020/01/15
U TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - TILDELINGSBESLUTNING - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER Malvin Varne AS VIHO 19/06447-044 2020/01/15
U TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - TILDELINGSBESLUTNING - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER Haaland & Thuestad AS VIHO 19/06447-045 2020/01/15
I TEK AUTORISASJON - TILLEGGSKURS GNAGERMIDLER PÅ LANDBRUKSEIENDOM TROND SKJEIE - KURSBEVIS - TILLEGGSKURS OM GNAGERMIDLER TROND SKJEIE Trond Skjeie HHU 20/00240-001 2020/01/15
U TEK 109/39 - FOSEN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 109/39 109/39 I KARMØY KOMMUNE Lippens Wenche Bjørk ALA04 19/06262-003 2020/01/15
U TEK 109/39 - FOSEN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 109/39 109/39 I KARMØY KOMMUNE Bjørk Werner ALA04 19/06262-004 2020/01/15
U TEK 109/39 - FOSEN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 109/39 109/39 I KARMØY KOMMUNE Brummenæs Håvard Inge ALA04 19/06262-005 2020/01/15
U TEK 109/39 - FOSEN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 109/39 109/39 I KARMØY KOMMUNE Brummenæs Kari ALA04 19/06262-006 2020/01/15
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 64/458 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - GLENN STAVA Glenn Stava REK 20/00006-007 2020/01/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 58/FLERE - BESTILLING AV NABOLISTE Byen vår Kopervik v/ Vigdis Thorsen GEL 20/00031-010 2020/01/15
U TEK 149/320 - SPANNHELGELANDVEGEN, SPANNE. NYBYGG SOMMERSTUE, FASADEENDRING - 149/320 - SVAR PÅ BREV OM MANGLENDE FERDIGATTEST Harald Åsheim KMY 16/04669-006 2020/01/15
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 20/00172-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/15
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGHEMMEDE NJO 20/00200-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/15
U SEN SÆRUTSKRIFTER AV VITNEMÅL I GRUNNSKOLEN - SÆRUTSKRIFTER AV VITNEMÅL I GRUNNSKOLEN KHW 12/01641-042 26 Off.l.26 2020/01/15
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - SØKNAD OM DISPENSASJON ARBEIDSTID ETTER AML § 10-12 (4) - RUSVIKVEGEN 3 B/C Fagforbundet BOER 12/00092-339 2020/01/15
I TEK GRAVESØKNAD - PORSHAUGVEGEN 10, ÅKRA - GRAVESØKNAD - PORSHAUGVEGEN 10, ÅKRA T Halleland AS OSG 20/00243-001 2020/01/15
U TEK 15/1569 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LOFNES, ESPEN SOLHEIM/GÅRD, ELLY KRISTIN - SVAR - 15/1569 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LOFNES, ESPEN SOLHEIM/GÅRD, ELLY KRISTIN Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 20/00237-002 2020/01/15
U TEK 15/358/0/3 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARA PROSJEKT AS - 15/358/0/3 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ARA PROSJEKT AS Ara Prosjekt AS ALS06 20/00026-004 2020/01/15
U TEK 15/358/0/1 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARA PROSJEKT AS - 15/358/0/1 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ARA PROSJEKT AS Ara Prosjekt AS ALS06 20/00030-004 2020/01/15
U TEK 15/358/0/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARA PROSJEKT AS - 15/358/0/2 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ARA PROSJEKT AS Ara Prosjekt AS ALS06 20/00032-004 2020/01/15
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 20/00241-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/15
U SEN SÆRUTSKRIFTER AV VITNEMÅL I GRUNNSKOLEN - SÆRUTSKRIFTER AV VITNEMÅL I GRUNNSKOLEN KHW 12/01641-043 26 Off.l.26 2020/01/15
U TEK 85/147 OG 85/148 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAAVIK, PER - SVAR - 85/147 OG 85/148 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAAVIK, PER Per Haavik BJP01 20/00234-002 2020/01/15
U TEK 15/2230 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS - 15/2230 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS Jk Eiendom 1 AS ALS06 19/02026-004 2020/01/15
U TEK 15/677 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS - 15/677 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS Jk Eiendom 1 AS ALS06 19/02027-004 2020/01/15
U TEK 15/618 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS - 15/618 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS Fjk Eiendom AS ALS06 19/02029-004 2020/01/15
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL ALTERNATIV REGULERING AV PASIENTFORLØP I SPESIALISTHELSETJENESTEN Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 19/00016-127 2020/01/15
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON OG SEPTIKTANKTØMMING ALS06 16/00162-004 24 Offl.§24 2020/01/15
U TEK STELL SENTRUM, AVTALER MED BYEN VÅR KOPERVIK - SVAR - KLIPPING AV TRÆRNE I GÅGATA Byen Vår Kopervik BA ALI 20/00239-002 2020/01/15
I TEK PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 - UTTALELSE FRA HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS - 15.01.20 PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 Haugaland brann og redning iks YSL 17/04858-028 2020/01/15
U TEK 102/229 - VESTHEIM INDUSTRIOMRÅDE - KJØP AV NÆRINGSTOMT C.H. EIENDOM AS (C.H BIL OG P.J SVENDSEN MASKIN AS) - 102/229 - TILBAKEKJØP AV INDUSTRITOMT - VESTHEIM C.H. EIENDOM AS C.H Eiendom AS NILI1 13/00688-010 2020/01/15
I TEK 72/66 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - TORGEIR JONSEN - 72/66 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - TORGEIR JONSEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/00242-001 2020/01/15
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 95/26 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS Garvik Prosjekt AS REK 20/00006-008 2020/01/15
U TEK 74/16 - KRAV OM ERSTATNING JORDSKIFTESAK 1210-2015-0001 OG 1210-2013-0050 - GNR. 74, YTRALAND - 74/16 - KRAV OM ERSTATNING RLU 18/04805-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/15
U TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - MELDING TIL LEVERANDØR - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER VIHO 19/06447-046 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/15