Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - UTGÅR RHO 15/03332-330 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/14
U TEK GRAVESØKNAD - NORDRE ÅDLANDSVEG 101 - SVAR - GRAVESØKNAD - NORDRE ÅDLANDSVEG 101 Vassbakk & Stol AS OSG 19/07280-002 2020/01/14
U TEK 64/1326 - STANGALANDSTØLEN, STANGALAND. TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/1326 - STANGALANDSTØLEN, STANGALAND. TILBYGG ENEBOLIG Margrethe og Svein Fridtjov Leversund Ådnanes KHM 19/07066-002 2020/01/14
U TEK GRAVESØKNAD - SKUGGABERGVEGEN, VORMEDAL - SVAR - GRAVESØKNAD - SKUGGABERGVEGEN, VORMEDAL K. Lønning Hage & Anlegg AS KSU01 19/07369-002 2020/01/14
U TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - 149/186 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT SVEIVAMYRVEGEN 6 Lene Tønnessen MAHA1 16/03040-082 2020/01/14
I TEK PLAN 443-1 - REGULERINGSPLAN FOR DALEN - DALABREKKÅ - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - PLAN 443 Cowi AS YSL 20/01309-001 2020/01/14
I TEK REGIONALPLAN FOR VANNFORVALTNING - KOMMUNER OG REGIONALE SEKTORMYNDIGHETERS ANSVAR OG DELTAKELSE - UTARBEIDELSE AV REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I ROGALAND VANNREGION 2022-2027 Rogaland Fylkeskommune PCH01 13/01641-011 2020/01/14
I TEK VANNSKADE 12.11.19 - SJENARVEGEN 8, ÅKREHAMN - ELSE JOHANNE FJELD DAHL/ARNE EDVIN DAHL 982284 (CODAN) / 343404552153 (FREMTIND) - MINNER OM SAK: SKADENUMMER: 343404552153 Fremtind Forsikring AS OSG 19/06742-007 2020/01/14
I SEN VEA SYKEHJEM - TILSYN MILJØRETTET HELSEVERN - OVERSENDER DOKUMENTASJON - TILSYN MILJØRETTET HELSEVERN Vea sykehjem KANE1 19/06379-002 2020/01/14
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/00215-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/14
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-008 25 Offl.§25 2020/01/14
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-009 25 Offl.§25 2020/01/14
I TEK 64/335 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE KOLBEINSEN - 64/335 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE KOLBEINSEN Vassbakk & Stol AS ORO01 20/00216-001 2020/01/14
I TEK 64/615 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE KOLBEINSEN - 64/615 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE KOLBEINSEN Vassbakk & Stol AS ORO01 20/00217-001 2020/01/14
U TEK 15/1225 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - NYBYGG IDRETTSHALL - 15/1225 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - NYBYGG IDRETTSHALL Opus Arkitekter AS JKV 18/02830-036 2020/01/14
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 20/00172-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/14
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 11/215 - SPØRSMÅL OM SØKNADSPLIKT FOR OPPDATERING AV TERRASSE Marte Floer Bårdsnes IGR 17/00073-445 2020/01/14
I TEK 15/2230 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS - 15/2230 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS S O Lund AS ALS06 19/02026-003 2020/01/14
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL INNKJØP AV FLISHUGGER Kobberverkets Venner LYK 19/00027-043 2020/01/14
I TEK 64/528 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARL JOHAN NILSEN - 64/528 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARL JOHAN NILSEN Vassbakk & Stol AS ORO01 20/00219-001 2020/01/14
I TEK SØKNAD OM EKSTRA SØPPELDUNK - BEHOV FOR EKSTRA SØPPELDUNK ANNA 20/00222-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/14
I TEK 64/386 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIEP JOHNNY VO - 64/386 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIEP JOHNNY VO Vassbakk & Stol AS ORO01 20/00220-001 2020/01/14
I SEN HAUGALAND VEKST IKS - UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONRÅDET FOR HAUGALANDET, 13.12.19 Haugaland Vekst IKS PVE01 14/00900-012 2020/01/14
I SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV Åsebøen Fus barnehage AS RHO 12/00108-280 2020/01/14
I TEK 85/272 - DISPOSISJONSRETT - KUNSTGRESSBANE - AVALDSNES IDRETTSLAG - VEDRØRENDE DISPOSISJONSRETT / REHABILITERING AV KUNSTGRESSBANE Avaldsnes Idrettslag NILI1 15/04502-004 2020/01/14
U TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - TILBAKEMELDING PÅ REVIDERT PLANFORSLAG - PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. Pds Arkitekt AS AAHO 18/00168-053 2020/01/14
I TEK 15/410 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - SOLSTEIN AS - 15/410 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - SOLSTEIN AS Vedavågen Rør AS ORO01 20/00221-001 2020/01/14
I HSE HØRINGER - 2020 - HØRING - REVISJON AV NASJONAL VEILEDER FOR MASSESKADETRIAGE Helsedirektoratet NOS01 20/00178-002 2020/01/14
U TEK 147/207 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - MONTERING AV STÅLIPE - 19/6718 - FERDIGATTEST Bygnes Bygg AS KMY 19/06718-004 2020/01/14
I TEK 132/7 - TILBAKEKJØP - 132/7 - TILBAKEKJØP Vikingstad AS NILI1 20/00199-001 2020/01/14
I TEK 132/7 - TILBAKEKJØP - 132/7 - VEDR. TILBAKEKJØP AV FRIOMRÅDE Vikingstad AS NILI1 20/00199-002 2020/01/14
I TEK 5/16 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN SVENSEN - 5/16 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN SVENSEN Vedavågen Rør AS ORO01 20/00223-001 2020/01/14
I TEK 149/418 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - CARPORT MED BOD - 149/418 - MOTTATT MANGLER - SITUASJONSKART, TEGNINGER, FOTO OG AVSTANDSERKLÆRING Vigleik Tvedt KRRE 19/07228-003 2020/01/14
I TEK 106/92 - FOSNANES - FLYTEBRYGGE - 106/92 - ØNSKER UTSETTELSE AV FRIST FOR TILBAKEMELDING PÅ BREV DATERT 16.12.2019 Vikanes Bungum Arkitekter AS KRRE 19/06479-005 2020/01/14
I TEK GRAVESØKNAD - AUSTRE VEAVEG - VESTRE KARMØYVEG - GRAVESØKNAD - AUSTRE VEAVEG - VESTRE KARMØYVEG A & B Andreassen Maskin AS OSG 20/00206-001 2020/01/14
I TEK GRAVESØKNAD - VEA SJOARVEG 121 - GRAVESØKNAD - VEA SJOARVEG 121 A & B Andreassen Maskin AS OSG 20/00213-001 2020/01/14
I TEK 86/238 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - PERMANENT PLASSERING AV RUBBHALL - 86/238 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON OG PERMANENT PLASSERING Procon AS KHM 19/07205-003 2020/01/14
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - TILBAKEMELDING PÅ MØTEREFERAT OM MUR Urbanhus Kjededrift AS KRRE 19/01810-043 2020/01/14
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - VEA SJOARVEG 79 A & B Andreassen Maskin AS KSU01 17/00247-214 2020/01/14
I TEK 12/465 - NYLANDVEGEN,SEVLAND, TILBYGG ENEBOLIG - 12/465 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Glenn Jakob Vea JKV 18/05400-005 2020/01/14
I TEK 20/86 - NEDRE LIKNES, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 20/86 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SØKNADSKJEMA OG SITUASJONSKART Lene Bårdsen og Bent Ståle Svendsen JHE 19/07073-003 2020/01/14
I TEK 66/839 - AUSTREIM - BRUKSENDRING DEL AV BYGNING TIL TRENINGSSENTER - 66/839 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet KMY 19/06300-005 2020/01/14
I SKU AVALDSNESHALLEN - SØKNAD FOR TRENINGSTID I AVALDSNESHALLEN SKOLEÅRET 20/21 KRIK Avaldsnes OFL 12/01367-057 2020/01/14
I TEK 5/145 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE VEA - 5/145 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE VEA Vedavågen Rør AS ORO01 20/00224-001 2020/01/14
I HSE TILSYNSSAK - TILSYNSSAK - AVSLUTNING AV OPPFØLGING AV SAK BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/01/14
I TEK 124/9 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - RIVING DEL AV BYGG OG NYBYGG INDUSTRIBYGG - 124/9 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet JKV 19/07241-004 2020/01/14
I TEK 57/238 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTBEDRING AV TAK - 57/238 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FREDNING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 19/07142-005 2020/01/14
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 147/58 - SPØRSMÅL OM SØKNADSPLIKT FOR ENDRING AV BRUKSOMRÅDE I BOLIG Silje Szerminska KRRE 17/00073-447 2020/01/14
I SKU DISPENSASJON FRA NORM FOR PEDAGOGISK BEMANNING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA NORM FOR PEDAGOGISK BEMANNING Espira Tjøsvoll barnehage RHO 19/07213-011 2020/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-023 25 Offl §25 2020/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-053 25 Offl §25 2020/01/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 59,16 % X2 - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/06550-009 25 Offl §25 2020/01/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 59,16 % X2 - TILBUD ANVO 19/06550-010 25 Offl §25 2020/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-029 25 Offl §25 2020/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-019 25 Offl §25 2020/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-019 25 Offl §25 2020/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-019 25 Offl §25 2020/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-033 25 Offl §25 2020/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-034 25 Offl §25 2020/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-035 25 Offl §25 2020/01/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - TILBUD ANVO 19/07106-095 25 Offl §25 2020/01/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07106-096 25 Offl §25 2020/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-030 25 Offl §25 2020/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-072 25 Offl §25 2020/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-073 25 Offl §25 2020/01/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD BLI01 19/07302-004 25 Offl §25 2020/01/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - SØKNAD MMW 19/07268-006 25 Offl §25 2020/01/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - SØKNAD BLI01 20/00066-003 25 Offl §25 2020/01/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - SØKNAD BLI01 20/00066-004 25 Offl §25 2020/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-029 25 Offl §25 2020/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-037 25 Offl §25 2020/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-043 25 Offl §25 2020/01/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - SØKNAD BLI01 20/00067-007 25 Offl §25 2020/01/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - SØKNAD BLI01 20/00067-008 25 Offl §25 2020/01/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - SØKNAD BLI01 20/00067-009 25 Offl §25 2020/01/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - SØKNAD BLI01 20/00067-010 25 Offl §25 2020/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-049 25 Offl §25 2020/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-008 25 Offl §25 2020/01/14
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - SØKNAD MSE 20/00069-003 25 Offl §25 2020/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 20/00121-002 25 Offl §25 2020/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - SØKNAD ANVO 20/00122-002 25 Offl §25 2020/01/14
U TEK 148/936 - NORHEIM - SØKNAD OM SEKSJONERING - 148/936 - MANGLER - SØKNAD OM RESEKSJONERING John Gilbert Helgeland MAH 19/07150-003 2020/01/14
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 20/00113-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/14
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM EKSTRARESSURSER I BARNEHAGE ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/14
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 11/215 - SPØRSMÅL OM SØKNADSPLIKT FOR OPPDATERING AV TERRASSE Marte Floer Bårdsnes IGR 17/00073-446 2020/01/14
U TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - 149/60 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT SVEIVAMYRVEGEN 7 Helge Jenssen MAHA1 16/03040-085 2020/01/14
U TEK GRAVESØKNAD - VEA SJOARVEG 121 - SVAR - GRAVESØKNAD - VEA SJOARVEG 121 A & B Andreassen Maskin AS KSU01 20/00213-002 2020/01/14
U TEK 131/9 - TORVASTAD - BYGGETILSYN - 131/9 - TILSYN ETTER BEKYMRINGSMELDING Svein Larsen EJO 19/07092-004 2020/01/14
I TEK 54/6 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE. RIVING OG NYBYGG DRIFTSBYGNING - 54/6 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Dagfinn Hansen EJO 13/01542-009 2020/01/14
I TEK GRAVESØKNAD - PRESTAVEGEN, RIGGOMRÅDET KLOAKKSANERING - VARSLINGSPLAN FOR KLOAKKSANERING PRESTAVEGEN ETAPPE 2 Risa AS KSU01 19/05775-008 2020/01/14
U TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - UTBEDRING AV KAI - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - UTBEDRING AV KAI Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 20/00183-003 2020/01/14
U SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV Åsebøen Fus barnehage AS RHO 12/00108-281 2020/01/14
U TEK GRAVESØKNAD - PRESTAVEGEN, RIGGOMRÅDET KLOAKKSANERING - SVAR - GRAVESØKNAD PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 Risa AS OSG 19/05775-007 2020/01/14
U SEN JUSTERINGSAVTALE - NORHEIM HANDELSPARK, NORHEIM INVEST, HAUGALAND HANDELSPARK, NORHEIM 1B , NORHEIM 1C OG NORHEIM 1D - OVERSENDELSE AV AVTALE TIL UTBYGGER Deloitte Advokatfirma AS AMA 20/00044-002 2020/01/14
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - JØRN ROAR LØKNES - UKE 2 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-079 2020/01/14
I TEK 38/314 - SYRE - NYBYGG ENEBOLIG - 38/314 - REVIDERTE TEGNINGER, SITUASJONSKART OG GJENNOMFØRINGSPLAN Sandve Trelast AS KHM 19/06118-004 2020/01/14
U SEN 86/68 OG 86/73 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM, KLARLEGGING AV GRENSER OG GRENSEJUSTERING STD:18/4295 - MELDING 86/68 M.FL. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:18/4295 Kartverket - Tinglysingen REK 18/05675-023 2020/01/14
I TEK PLAN 4087 - MOLO FOR LANDFALLSANLEGG PÅ KALSTØ - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - "MOLO VED LANDFALLSANLEGG PÅ KALSTØ" Norconsult AS YSL 20/00597-001 2020/01/14
I SKU FORSKNINGS- OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - OVERSENDER TILRÅDING FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - INNGREP I KULTURLAG KONSERVERINGEN AV MIDDELALDERRUINEN PÅ AVALDSNES Riksantikvaren MSV 12/00173-089 2020/01/14
U TEK AVTALER - LEKEPLASSER - AVTALE TILKOMST TIL LEKEPLASS (57/385) Oskar Andreas Nilsen ALI 20/00218-003 2020/01/14
U TEK 24/2 - STOL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/324 - 22-77- OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Olav Stonghaugen SLA08 18/03962-028 2020/01/14
I TEK 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 85/39 - GRUNNBOKSUTSKRIFT - BEKREFTELSE PÅ KRAV I RAMMETILLATELSE Hereid Hus AS GTH 19/01112-032 2020/01/14
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 20/00225-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/14
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - BYGGEMØTE 5 - REFERAT PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 Veivåg Magnus FGE02 13/00434-269 2020/01/14
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - VEA SJOARVEG 79 A & B Andreassen Maskin AS KSU01 17/00247-215 2020/01/14
I TEK 15/618 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS - 15/618 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS S O Lund AS ALS06 19/02029-003 2020/01/14
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 18/00822-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/14
I TEK 15/677 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS - 15/677 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS S O Lund AS ALS06 19/02027-003 2020/01/14
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING - VURDERING, EKSAMEN OG EKSAMENSORDNINGER I LÆREPLANENE Utdanningsdirektoratet LIS01 19/00016-125 2020/01/14
I TEK 66/810 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG KLOAKKPUMPESTASJON OG LEDNINGSANLEGG - 66/810 - SØKNAD OM DISPENSASJON OG SITUASJONSKART Karmøy Kommune, sektor VAR KIS 19/06509-003 2020/01/14
I TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet IGR 17/00999-055 2020/01/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 5/515 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING AV TILLEGGSAREAL John Kåre Våge GEL 20/00031-009 2020/01/14
I SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SØKNAD OM STØTTE - KANTATER I TORVASTAD KIRKE APRIL 2020 Torvastad menighet ANKO 12/00023-154 2020/01/14
I TEK 118/32 - MYKLABUST - SØKNAD OM DISPENSASJON - 118/32 - MYKLABUST - SØKNAD OM DISPENSASJON Kurt Seland KRRE 20/00227-001 2020/01/14
U SEN INNFORDRING - UBETALTE KOMMUNALE GEBYRER FOR 2019 IMK 18/04336-445 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/14
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 61/138 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Trygve J. Sjøen Prosjekt AS REK 20/00006-006 2020/01/14
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - NUMMER - 2020/1963989/200 - VORMEDALSVEGEN EIENDOM AS (NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK) Statens Kartverk MAHA1 16/04821-094 2020/01/14
U TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - INNSYN I DOKUMENTER Trygve Iversen IGR 18/00926-065 2020/01/14
U SEN KJØP - MIDJESTYRT MINILASTER - KUNNGJØRING - 20/191 KJØP - MIDJESTYR MINILASTER Doffin OEI 20/00191-001 2020/01/14
I TEK PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST - HINDERÅKER - 82/142 MFL. - TILBAKEMELDING PÅ FORSLAG TIL LØSNING AV INNSIGELSE I PLAN 4079 FOR FJEDLASJØEN NAUST, VISNES, 82/14 Fylkesmannen I Rogaland YSL 17/02912-028 2020/01/14
U SEN KJØP - TRAKTOR - KUNNGJØRING - 20/190 KJØP - TRAKTOR TIL PARKAVDELINGEN Doffin OEI 20/00190-001 2020/01/14
U TEK 12/465 - NYLANDVEGEN,SEVLAND, TILBYGG ENEBOLIG - 12/465 - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST Glenn Jakob Vea JKV 18/05400-006 2020/01/14
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-131 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/14
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-132 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/14
U SEN KJØP - LASTEBIL - KUNNGJØRING - 20/192 KJØP 7,5T LASTEBIL MED KRAN Doffin OEI 20/00192-001 2020/01/14
U SEN INNFORDRING - VARSEL FØR TVANGSDEKNING CEM01 18/04336-446 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/14
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - 59/255 OG 66/845 - OVERSENDELSE AV MIDL. RESULTAT OG AREALREGNSKAP FOR GODKJENNING Rogaland Fylkeskommune Samferdselsavd. v/ Anette Tronstad ALA04 19/05750-141 2020/01/14