Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/214 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Rett Bolig AS EDH 20/00009-003 2020/01/13
U TEK 51/2 - NEDRE FALNES - NYDYRKNING + MIDLERTIDIG VEG - SAK TIL UTTALE - 51/2 - NEDRE FALNES - NYDYRKNING + MIDLERTIDIG VEG Fylkesmannen i Rogaland KIS 19/00910-010 2020/01/13
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - OPPDATERING AV VEDLEGG 3 TIL DATABEHANDLERAVTALEN Haugaland Taxi AS CBE02 19/02953-063 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/01/13
U TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - 149/211 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT STØLSMYRVEGEN 7 Tomm Frøhne MAHA1 16/03040-076 2020/01/13
I SKU FORSKNINGS- OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - FAGLIG INNSPILL FRA UIS OM KONSERVERINGSTILTAK PÅ MIDDELALDERRUINEN PÅ AVALDSNES Arkeologisk museum UiS MSV 12/00173-088 2020/01/13
I TEK GRAVESØKNAD - PRESTAVEGEN, RIGGOMRÅDET KLOAKKSANERING - GRAVESØKNAD PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 Risa AS OSG 19/05775-006 2020/01/13
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 64/837 - FERDIGMELDING PÅ KONSERVERING AV OLJETANK - LIV MELING Jtr Gruppen AS PEID 14/03191-130 2020/01/13
I HSE TILSYN I KOMMUNEN - TILSYN EIDEVEGEN 13 - OPPFYLLELSE AV VEDTAK OG UTSETTELSE AV FRIST Arbeidstilsynet BOER 12/00140-252 2020/01/13
I SEN PLAN 671 - KOMMUNEDELPLAN FOR FV47 - FRA VEAKROSSEN TIL KRYSS MED E134 HELGANESVEGEN - - TILBAKEMELDING ETTER DRØFTINGSMØTE - KOMMUNEDELPLAN FV47 VEAKROSSEN - HELGANESVEGEN Fylkesmannen I Rogaland JST 15/03595-036 2020/01/13
I TEK 146/6 - BØ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/6 - UTTALELSE ANGÅENDE KULTURMINNER - FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 09.01.2020 Rogaland fylkeskommune HHU 19/06008-007 2020/01/13
I TEK HØRING - SJØVEIEN VIDERE - FORSLAG TIL NY HAVNE- OG FARVANNSLOV - NY HAVNE- OG FARVANNSLOV - UTSENDELSE AV IVERKSETTINGSRUNDSKRIV Samferdselsdepartementet MGR01 18/02762-004 2020/01/13
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Blinken Pensjonistforening ANKO 20/00039-004 2020/01/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 17/26 - BESTILLING AV NABOLISTE Studio Sigdal Stavanger GEL 20/00031-008 2020/01/13
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/00193-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/13
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING Islendingafelagid Hugi EVI1 20/00007-004 2020/01/13
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK OPPSTARTSMØTE - REFERAT Vassbakk & Stol JTH 16/04821-092 2020/01/13
I SEN CAFE MM KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE TIL UTESERVERING KAFE MM KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Sør-Vest Politidistrikt EVI1 16/00623-042 2020/01/13
U TEK 44/18 - SKUDENESHAVN BENSINSTASJON TILSYN MED FARLIG STOFF - GODKJENNING - 44/18 - TILTAKSPLAN FOR MINDRE GRAVEARBEIDER - CK SKUDENESHAVN Multiconsult Norge AS PEID 12/00348-012 2020/01/13
U TEK 146/190 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/190 - SVAR PÅ SØKERS MAIL AV 2. JAN.-20 ANGÅENDE MANGELFULL NABOVARSLING Edb-Tjenester Norge Limited HHU 19/06137-005 2020/01/13
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/00202-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/13
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-007 25 Offl.§25 2020/01/13
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00633-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/13
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2020 - SØKNAD OM SPILLEMIDLER 2020 Rogaland fylkeskommune OFL 16/00248-406 2020/01/13
U TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/214 - 66/88 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Rett Bolig AS HSH01 20/00009-006 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-048 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-064 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-065 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-036 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-028 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-027 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-028 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-023 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-017 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-028 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-070 25 Offl §25 2020/01/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER SEKTOR EIENDOM - SØKNAD MSE 19/07202-003 25 Offl §25 2020/01/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - SØKNAD MMW 19/07268-005 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-028 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-035 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-042 25 Offl §25 2020/01/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - SØKNAD BLI01 20/00067-006 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-047 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-048 25 Offl §25 2020/01/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-023 25 Offl §25 2020/01/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-024 25 Offl §25 2020/01/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-025 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-007 25 Offl §25 2020/01/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-013 25 Offl §25 2020/01/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-006 25 Offl §25 2020/01/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-007 25 Offl §25 2020/01/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-008 25 Offl §25 2020/01/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-009 25 Offl §25 2020/01/13
U TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - SVAR - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - MINDRE ENDRING DETALJREGULERING FOR DEL AV ALMANNAMYR, PLAN NR. 1003 RH Oppmåling Rune Hemnes BHA02 19/00604-045 2020/01/13
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKT FOR MATOMBRINGING - AVTALE - KONSESJONSAVTALE FOR MATOMBRINGING Rune Gundersen CBE02 19/06023-018 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/01/13
I TEK 109/32 109/50 OG 109/58 - FOSEN - BRYGGE - 109/32 109/50 OG 109/58 - FOSEN - BRYGGE I K Gabrielsen KRRE 19/02006-002 2020/01/13
I TEK 122/128 - SOLDALVEGEN, RØYKSUND - FORSTØTNINGSMUR - 122/128 - SOLDALVEGEN, RØYKSUND - FORSTØTNINGSMUR I K Gabrielsen KRRE 20/00189-001 2020/01/13
U TEK 13/96 - TUNGARDEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG - 13/96 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Kent Are Solli JKV 19/01641-007 2020/01/13
U TEK 119/340 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 119/340 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Svein Harald Andersen EDH 20/00112-003 2020/01/13
I TEK 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/443 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE OG MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Eskild Kvala AS JKV 17/00860-041 2020/01/13
I TEK 17/26 - NORDRE ÅDLANDSVEG, ÅDLAND. BRUKSENDRING AV GARASJE TIL BOLIGFORMÅL - 17/26 - MOTTATT MANGLER - REVIDERTE TEGNINGER, SITUASJONSKART OG REDEGJØRELSE FOR FRAVIK FRA TEK Eskild Kvala AS IGR 19/06830-003 2020/01/13
I TEK 146/190 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/190 - MOTTATT MANGLER - KVITTERING FOR NABOVARSEL Edb-Tjenester Norge Limited HHU 19/06137-006 2020/01/13
I TEK 64/529 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE NIELSEN - 64/529 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE NIELSEN Vassbakk & Stol AS ORO01 20/00195-001 2020/01/13
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - KONSERT I SMIO PÅ VEA Smio V/p.g. Østhus EVI1 19/00022-164 2020/01/13
I TEK 64/285 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - PARELLA PROSJEKT DA AUSTRE KARMØYVEG 176 - 64/285 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - PARELLA PROSJEKT DA AUSTRE KARMØYVEG 176 Vassbakk & Stol AS OSG 20/00204-001 2020/01/13
I TEK 64/344 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - KARMØY RØDE KORS - 64/344 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - KARMØY RØDE KORS AUSTRE KARMØYVEG 182 Vassbakk & Stol AS OSG 20/00203-001 2020/01/13
I TEK 64/302 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - KE FERKINGSTAD AS AUSTRE KARMØYVEG 186 - 64/302 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - KE FERKINGSTAD AS AUSTRE KARMØYVEG 186 Vassbakk & Stol AS OSG 20/00208-001 2020/01/13
I TEK 64/382 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - HANS HUGLEN AUSTRE KARMØYVEG 188 - 64/382 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - HANS HUGLEN AUSTRE KARMØYVEG 188 Vassbakk & Stol AS OSG 20/00205-001 2020/01/13
I SEN JOURNALSYSTEM - BEDRIFTSHELSETJENESTEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/6055 JOURNALSYSTEM BHT KRWI 19/06055-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/13
U TEK 70/88 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - SAK TIL UTTALE - 70/88 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE Fylkesmannen i Rogaland EDH 20/00132-004 2020/01/13
I TEK 146/6 - BØ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/6 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGHUS Fylkesmannen i Rogaland HHU 19/06008-006 2020/01/13
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 42/163 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE John Kåre Sundfør REK 20/00006-005 2020/01/13
U SEN INNFORDRING - ENDRET TREKKBELØP SUME 18/04336-444 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/13
U TEK 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/443 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG Eskild Kvala AS JKV 17/00860-042 2020/01/13
U TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - TINGLYSING AV RETTIGHET Kartverket Tinglysing MAAA1 13/03303-051 2020/01/13
I TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - MELDING FRA LEVERANDØR - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER VIHO 19/06447-035 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/13
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - 15/1225 - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - HAUGEBERGVEGEN 27 Ragn Sells AS EJD 18/04276-085 2020/01/13
U TEK 85/272 - DISPOSISJONSRETT - KUNSTGRESSBANE - AVALDSNES IDRETTSLAG - 85/272 - DISPOSISJONSRETT - KUNSTGRESSBANE - AVALDSNES IDRETTSLAG Avaldsnes Idrettslag NILI1 15/04502-003 2020/01/13
I TEK 64/1326 - STANGALANDSTØLEN, STANGALAND. TILBYGG ENEBOLIG - 64/1326 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 64/1255 Karmøy Kommune, sektor eiendom KHM 19/07066-003 2020/01/13
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - JULEBORD 01.02.20 Syre Velforening EVI1 20/00007-003 2020/01/13
I TEK 64/138 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HYSTAD, ARVE HENNING/FERKINGSTAD, LIV JUDITH - 64/138 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HYSTAD, ARVE HENNING/FERKINGSTAD, LIV JUDITH Meglerhuset Rele AS BJP01 20/00194-001 2020/01/13
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - 15/1057 - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - HAUGEBERGVEGEN 17 Ragn Sells AS EJD 18/04276-086 2020/01/13
I SEN KIWI VORMEDAL 615 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLL AV SALGSBEVILLING - EVENTUELT MED TOBAKSSALG - 11.01.2020 KIWI VORMEDAL NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01402-043 2020/01/13
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - RAPPORT FRA INSPEKSJON - STREKK 6 Ragn Sells AS EJD 18/04276-087 2020/01/13
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - RAPPORT FRA INSPEKSJON - STREKK 7 Ragn Sells AS EJD 18/04276-088 2020/01/13
U HSE HØRING - NY E-HELSELOV OG ENDRINGER I IKT-STANDARDFORSKRIFTEN - SVAR - HØRING - NY E-HELSELOV OG ENDRINGER I IKT-STANDARDFORSKRIFTEN Helse- og omsorgsdepartementet KTV 20/00196-002 2020/01/13
I TEK 87/28 - KARMØYVEGEN, NORDRE VELDE - FASADEENDRING ENEBOLIG - 87/28 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 87/87 Kristine Jakobsen Broen og Henrik Våge BEEI 19/05690-008 2020/01/13
U TEK 66/218 - VALBERGÅSEN, AUSTREIM - TILBYGG HAGESTUE - 66/218 - FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 19/05014-006 2020/01/13
I SEN REMA 1000 NORHEIM - OASEN STORSENTER SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLL AV SALGSBEVILLING - 11.01.2020 REMA 1000 NORHEIM NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00378-058 2020/01/13
I SEN MENY OASEN HAUGESUND, KARMSUND SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLL AV SALGSBEVILLING - EVENTUELT MED TOBAKSSALG - 11.01.2020 MENY OASEN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00375-063 2020/01/13
I SEN KIWI NORHEIM 691 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLL AV SALGSBEVILLING - 11.01.2020 KIWI NORHEIM NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/00128-028 2020/01/13
I SEN KIWI 641 TORVASTAD SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLL AV SALGSBEVILLING - 11.01.2020 KIWI TORVASTAD NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00374-061 2020/01/13
I SEN HAUGALAND ØLUTSALG AS SALGSBEVILLING - KONTROLL AV SALGSBEVILLING - 11.01.2020 HAUGALAND ØLUTSALG AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 18/02531-014 2020/01/13
I SEN EXTRA MOKSHEIM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLL AV SALGSBEVILLING - 11.01.2020 COOP EXTRA MOKSHEIM NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 14/02012-033 2020/01/13
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILBUD - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-041 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/13
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILBUD - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-042 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/13
I TEK 64/135 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HYSTAD, ARVE HENNING/FERKINGSTAD, LIV JUDITH - 64/135 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HYSTAD, ARVE HENNING/FERKINGSTAD, LIV JUDITH Meglerhuset Rele AS BJP01 20/00197-001 2020/01/13
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILBUD - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-043 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/13
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILBUD - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-044 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/13
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILBUD - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-045 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/13
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - ØSTREMNESET NYTT FORSLAG - BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING RH Oppmåling Rune Hemnes ABU01 17/01108-138 2020/01/13
I TEK 88/239 - HUSØYVEGEN, SØNDRE VELDE - TIL- OG PÅBYGG INDUSTRIBYGG - 88/239 - UTTALE VEDRØRENDE KULTURMINNE Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 19/06511-005 2020/01/13
U TEK 6/1 - HARINGSTAD - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV LÅVE/REDSKAPSHUS - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 6/1 - HARINGSTAD - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV LÅVE/REDSKAPSHUS Hanne og Per Herman Syre EDH 20/00135-006 2020/01/13
I SEN FRIVILLIGHETSARBEID I KARMØY KOMMUNE - KARMØY KOMMUNE - SÆRSKILT FORDELTE RAMMETILSKUDDSMIDLER Kulturdepartementet KANE1 16/03584-034 2020/01/13
I TEK PLAN 2119 - DETALJREGULERING FOR BOLIG PÅ 15/30 - STONGVEGEN - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 13.01.2020 PLAN 2119 - DETALJREGULERING FOR BOLIG PÅ 15/30 - STONGVEGEN Statens Vegvesen BHA02 18/04914-015 2020/01/13
U TEK 64/135 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HYSTAD, ARVE HENNING/FERKINGSTAD, LIV JUDITH - SVAR - 64/135 OG 138 - EGENERKLÆRINGER OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HYSTAD, ARVE HENNING/FERKINGSTAD, LIV JUDITH Meglerhuset Rele AS BJP01 20/00197-002 2020/01/13
U TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - SVAR - AVKLARING OM TILTAKETS MINSTE AVSTAND TIL NABOGRENSE Ing Firma Jarle E R Skadberg AS JKV 18/00926-064 2020/01/13
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 20/00200-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/13
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - 15/1560 - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - STONGVEGEN 38 Ragn Sells AS EJD 18/04276-089 2020/01/13
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - 15/672 - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - STONGVEGEN 40 Ragn Sells AS EJD 18/04276-090 2020/01/13
I TEK 15/287 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HANS ERIK EINARSEN - 15/287 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HANS ERIK EINARSEN Vedavågen Rør AS ORO01 20/00207-001 2020/01/13
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - 15/1374 - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - STONGVEGEN 44 Ragn Sells AS EJD 18/04276-091 2020/01/13
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - PROSESSKRIV KMV 18/01685-083 18 Offl.§18 2020/01/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05866-019 25 Offl §25 2020/01/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05866-020 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-022 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-049 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-046 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-052 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-018 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-024 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07192-023 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-018 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-014 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-018 25 Offl §25 2020/01/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - TILBUD ANVO 19/07106-089 25 Offl §25 2020/01/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07106-090 25 Offl §25 2020/01/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - TILBUD ANVO 19/07106-091 25 Offl §25 2020/01/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07106-092 25 Offl §25 2020/01/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - TILBUD ANVO 19/07106-093 25 Offl §25 2020/01/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07106-094 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-029 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-071 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER, LEGESEKRETÆR - SØKNAD ANVO 19/07324-010 25 Offl §25 2020/01/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-036 25 Offl §25 2020/01/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-014 25 Offl §25 2020/01/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-015 25 Offl §25 2020/01/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 20/00120-005 25 Offl §25 2020/01/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-010 25 Offl §25 2020/01/13
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - SLUTTINNLEGG KMV 18/01685-084 18 Offl.§18 2020/01/13
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKT FOR MATOMBRINGING - SIGNERT AVTALE - KONSESJONSAVTALE FOR MATOMBRINGING Rune Gundersen CBE02 19/06023-019 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/01/13
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/00202-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/13
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/00146-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/13
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV TARIFFAVTALE ETTER AML § 10.12 4. LEDD MELLOM FAGFORBUNDET OG KARMØY KOMMUNE VEDR. AUSTBØVEGEN 23-25 Fagforbundet BOER 12/00092-338 2020/01/13
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/00193-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/13
U HSE IT-AVTALER/LISENSER - FORELØPIG INNSIGELSE MOT OPPDATERING AV VEDLEGG 1 TIL DATABEHANDLERAVTALEN Compugroup (CGM) CBE02 12/00126-154 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/01/13