Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 123/181 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/7360 - BK6 - BYGG H7 - 123/181 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/7360 - BK6 - BYGG H7 T Halleland AS ORO01 19/07299-002 2020/01/10
U TEK 123/181 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/7359 - BK6 - BYGG H6 - 123/181 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/7359 - BK6 - BYGG H6 T Halleland AS ORO01 19/07297-002 2020/01/10
U TEK 123/181 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/7358 - BK6 - BYGG H5 - 123/181 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/7358 - BK6 - BYGG H5 T Halleland AS ORO01 19/07296-002 2020/01/10
U TEK 123/181 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/7357 - BK6 - BYGG H4 - 123/181 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/7357 - BK6 - BYGG H4 T Halleland AS ORO01 19/07295-003 2020/01/10
U TEK 123/181 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/7354 - BK6 - BYGG H3 - 123/181 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/7354 - BK6 - BYGG H3 T Halleland AS ORO01 19/07294-002 2020/01/10
U TEK 123/181 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/7353 - BK6 - BYGG H2 - 123/181 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/7353 - BK6 - BYGG H2 T Halleland AS ORO01 19/07293-002 2020/01/10
U TEK 123/181 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/7352 - BK6 - BYGG H1 - 123/181 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/7352 - BYGG H1 T Halleland AS ORO01 19/07292-002 2020/01/10
U SEN IT-AVTALER/LISENSER - AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP VISMA ENTERPRISE BI Visma Enterprise AS RAW 12/00126-152 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/01/10
U TEK 123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BK6 - BYGG H5 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BK6 - BYGG H5 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/07358-002 2020/01/10
U TEK 123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BK6 - BYGG H6 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BK6 - BYGG H6 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/07359-002 2020/01/10
U TEK 123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BK6 - BYGG H7 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BK6 - BYGG H7 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/07360-002 2020/01/10
U TEK 123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BK6 - BYGG H1 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BK6 - BYGG H1 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/07352-003 2020/01/10
U TEK 27/14 OG 27/18 - KVILHAUGSVIK - BYGGETILSYN - 27/14 OG 27/18 - PÅLEGG OM RETTING OG VEDTAK OM TVANGSMULKT Bjørn Tollef Sveinsvold JKV 19/00073-008 2020/01/10
U TEK 123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BK6 - BYGG H2 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BK6 - BYGG H2 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/07353-002 2020/01/10
U TEK 123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BK6 - BYGG H3 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BK6 - BYGG H3 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/07354-002 2020/01/10
U TEK 123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BK6 - BYGG H4 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BK6 - BYGG H4 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/07357-002 2020/01/10
I TEK 15/2466 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK02 - TILTAKSHAVER: TYGVE J SJØEN AS (STONGTUNET 8, 10 OG 12) - BYGGESAK 16/5180 - 15/2466 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK02 - TILTAKSHAVER: TYGVE J SJØEN AS (STONGTUNET 8, 10 OG 12) - BYGGESAK 16/5180 Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 20/00168-001 2020/01/10
I SEN COOP PRIX ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - TILBAKEMELDING ETTER SALGSKONTROLL SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK Coop Prix Åkra EVI1 12/01573-044 2020/01/10
I TEK 15/1225 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - ÅKRA IDRETTSLAG - BYGGESAK 18/2830 - 15/1225 - FERDIGMEDING RØR O.Hansen & Sønner A/s ALS06 18/04492-004 2020/01/10
I SKU FORSKNINGS- OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - ETTERSENDING VEDLEGG - SØKNAD OM DISPENSASJON OM ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER VED MIDDELALDERRUIN PÅ AVALDSNES Riksantikvaren MSV 12/00173-087 2020/01/10
U TEK 38/119 - RØYRVIKVEGEN SYRE, NYBYGG GARASJE OG ALTAN - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 38/119 - RØYRVIKVEGEN SYRE, NYBYGG GARASJE OG ALTAN Tom Kristoffer og Camilla Hult-Olsen BEEI 19/05668-005 2020/01/10
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER - PROTOKOLL STYREMØTE IKA 06.12.19 Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS MBB 12/03966-094 2020/01/10
I TEK 44/18 - SKUDENESHAVN BENSINSTASJON TILSYN MED FARLIG STOFF - 44/18 - TILTAKSPLAN FOR MINDRE GRAVEARBEIDER - CK SKUDENESHAVN Multiconsult Norge AS PEID 12/00348-011 2020/01/10
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - SKUDEFESTIVALEN 2019 Ryfylke Dampskibsselskab AS EVI1 19/00022-163 2020/01/10
I TEK 74/16 - KRAV OM ERSTATNING JORDSKIFTESAK 1210-2015-0001 OG 1210-2013-0050 - GNR. 74, YTRALAND - KRAV OM ERSTATNING ETTER JORDSKIFTESAK AVSLUTTET 20.11.2017 JORDSKIFTESAK 1210-2015-0001 OG 1210-2013-0050 - GNR. 74, YTRALAND Wenche Ytreland STNY 18/04805-003 2020/01/10
I SEN HØRINGER - 2020 - HØRING - FORENKLINGSFORSLAG OG JUSTERINGER I FOLKETRYGDLOVENS BESTEMMELSER OM SYKEPENGER OG STØNAD VED BARNS SYKDOM Arbeids- og sosialdepartementet VIJO 20/00178-001 2020/01/10
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - HENVENDELSE OM KOMMUNAL VEG VED GNR. 3/631 Torill Johnsen KSU01 17/00247-213 2020/01/10
I TEK 57/157 - MOLO PÅ LAHAMMAR - VEDRØRENDE LEIEAVTALE VIGANE BÅTKLUBB Kjell Egil Myhre MAAA1 15/00140-018 2020/01/10
U SEN 4/421 - FISKEBERGVEGEN, MUNKAJORD - NYBYGG GARASJE - 4/421 - FISKEBERGVEGEN, MUNKAJORD - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING MELDING OM BEFARING Ole Thomas Fidjeland EDA 18/02999-016 2020/01/10
U SEN PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 MELDING OM BEFARING Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS EDA 16/00593-051 2020/01/10
I TEK GRAVESØKNAD - ØSTREMNESVEGEN 30 - GRAVESØKNAD - ØSTREMNESVEGEN 30 Vassbakk & Stol AS OSG 20/00180-001 2020/01/10
I TEK GRAVESØKNAD - TOSTEMSVINGEN 18 - GRAVESØKNAD - TOSTEMSVINGEN 18 A&B Andreassen Maskin AS OSG 20/00182-001 2020/01/10
U TEK 42/92 - TILBUD PÅ TOMT - SVAR - 42/92 - VEDRØRENDE TILBUD PÅ TOMT Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS MAAA1 19/05568-003 2020/01/10
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 20/00177-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/10
I TEK PLAN 2116 - DETALJREGULERING AV DANIELSEN UNGDOMSSKOLE - 5/7 MFL. - SPØRSMÅL TIL PLAN 2116 DANIELSEN UNGDOMSSKOLE, KARMØY Norconsult AS AAHO 18/02698-032 2020/01/10
I TEK 12/74 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND, INSTALLASJON AV HEISANLEGG - 12/74 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JKV 19/00751-003 2020/01/10
I TEK 12/138 - SEVLAND. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/138 - SEVLAND. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Hanne Torland Haugland EDH 20/00169-001 26 Off.l.26 2020/01/10
I TEK 13/184 - STORHAUGSVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG - 19/7227 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SITUASJONSPLAN Eskild Kvala AS IGR 19/07227-004 2020/01/10
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 22/319 - FORESPØRSEL OM FREMGANGSMÅTE FOR OMGJØRING AV GARASJE TIL BOLIGDEL Karl Rossland KHM 17/00073-444 2020/01/10
U TEK 119/84 - SPANNAVEGEN, MYKJE - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 119/84 - SPANNAVEGEN, MYKJE - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Hereid Hus AS KRRE 18/00656-025 2020/01/10
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 20/00172-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/10
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/00173-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/10
I TEK 15/257 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DIDRIK STONGHAUGEN - 15/257 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - DIDRIK STONGHAUGEN S O Lund AS ALS06 19/07344-003 2020/01/10
I TEK 15/358/0/3 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARA PROSJEKT AS - 15/358/0/3 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARA PROSJEKT AS S O Lund AS ALS06 20/00026-003 2020/01/10
I TEK 15/358/0/1 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARA PROSJEKT AS - 15/358/0/1 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARA PROSJEKT AS S O Lund AS ALS06 20/00030-003 2020/01/10
I TEK 15/358/0/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARA PROSJEKT AS - 15/358/0/2 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARA PROSJEKT AS S O Lund AS ALS06 20/00032-003 2020/01/10
I TEK 22/168 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHAN ARNE FERKINGSTAD - 22/168 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHAN ARNE FERKINGSTAD NN ALS06 20/00020-003 2020/01/10
I TEK 31/10 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGFRID HAGA SEVLAND - 31/10 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGFRID HAGA SEVLAND S O Lund AS ALS06 20/00023-003 2020/01/10
I TEK 15/883 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - K INVESTERING 3 AS - 15/883 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - K INVESTERING 3 AS S O Lund AS ALS06 19/07341-003 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-046 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-047 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-031 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-025 25 Offl §25 2020/01/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER SYKEPLEIER - INTERVJU ANVO 19/07107-033 25 Offl §25 2020/01/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER SYKEPLEIER - INTERVJU ANVO 19/07107-034 25 Offl §25 2020/01/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER SYKEPLEIER - INTERVJU ANVO 19/07107-035 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER VIKARIAT 100% - SØKNAD ANVO 19/07152-004 25 Offl §25 2020/01/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR SKUDENESHAVN SKOLE - TRUKKET BLI01 19/07233-006 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-049 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-038 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-039 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-040 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-041 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-042 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-043 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-044 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-045 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-046 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-047 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-048 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-049 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-050 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-051 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-052 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-053 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-054 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-055 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER, LEGESEKRETÆR - SØKNAD ANVO 19/07324-006 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-021 25 Offl §25 2020/01/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - SØKNAD BLI01 20/00067-004 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - SØKNAD ANVO 19/07329-008 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - SØKNAD ANVO 19/07329-009 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-030 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-031 25 Offl §25 2020/01/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-006 25 Offl §25 2020/01/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-019 25 Offl §25 2020/01/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-020 25 Offl §25 2020/01/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-005 25 Offl §25 2020/01/10
U TEK MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 14.01.2020 - SAKSLIST/SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT - 14.01.2020 Kenneth Ferkingstad MSA 20/00167-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/01/10
I TEK 110/3 - VÅGA - FLYTEBRYGGE - 110/3 - SØKNADEN TREKKES Randi og Jarle Kaldråstøyl KRRE 19/02958-012 2020/01/10
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 43/198 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - JOHN RASMUS ELIASSEN John Rasmus Eliassen REK 20/00006-004 2020/01/10
U TEK 119/308 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDAR LEKNES - 119/308 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - REIDAR LEKNES Reidar Leknes ALS06 20/00050-004 2020/01/10
U TEK 32/18 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIAN BREKKÅ - 32/18 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - STIAN BREKKÅ Stian Brekkå ALS06 20/00063-004 2020/01/10
I TEK LEIE AV LOKALER PÅ ÅKREHAMN VIDAREGÅANDE SKOLE - SIGNERT LEIEKONTRAKT MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE V/ ÅKREHAMN VID.SKOLE OG KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune Teknisk Etat NILI1 13/02600-010 2020/01/10
I TEK 87/28 - KARMØYVEGEN, NORDRE VELDE - FASADEENDRING ENEBOLIG - 87/28 - MOTTATT MANGLER- PLANTEGNINGER EKSISTERENDE BOLIG Kristine Jakobsen Broen og Henrik Våge BEEI 19/05690-007 2020/01/10
U TEK 12/192 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VALLE, HILD-ASTRID - SVAR - 12/192 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 20/00150-002 2020/01/10
U TEK 3/666 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 3/666 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE Hereid Hus AS EJO 19/01359-009 2020/01/10
I TEK 90/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIFTELSEN GREEN EAGLE - 90/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIFTELSEN GREEN EAGLE Jostein Myge AS ORO01 20/00171-001 2020/01/10
U TEK 12/74 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND, INSTALLASJON AV HEISANLEGG - 12/74 - FERDIGATTEST - INSTALLASJON AV HEIS Eskild Kvala AS JKV 19/00751-004 2020/01/10
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - KUNNGJØRING KONTRAKTSTILDELING - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER Doffin CBE02 19/02953-065 2020/01/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 4/96 - BESTILLING AV NABOLISTE - OLAUG K.G PEDERSEN Olaug Kristin Gangsøy Pedersen GEL 20/00031-005 2020/01/10
I TEK HJORTEVILT 2012-2020 - FELLINGSRAPPORT - RÅDYRJAKT - HØVRING JAKTVALD Rolf Arnesen PCH01 12/00288-156 2020/01/10
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - TILDELINGSKUNNGJØRING Doffin CBE02 19/02953-066 2020/01/10
I TEK 66/88 - NORDALSVEGEN, AUSTREIM, NYBYGG 3 STK BOLIGER I REKKE MED GARASJE - 66/88 - TEGNINGER MED BRANNHEMMENDE TILTAK MOTTATT ETTER KRAV I DELINGSSAK Rett Bolig AS KIS 18/04607-008 2020/01/10
I TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/214 - 66/88 - TEGNINGER SOM VISER BRANNHEMMENDE TILTAK Rett Bolig AS EDH 20/00009-005 2020/01/10
U SEN ANSKAFFELSE - NETTBASERT DELEGERINGSREGLEMENT - AVTALE OM LEVERANSE AV IT-YTELSER - DELEGERINGSREGLEMENT Kommuneforlaget LYK 19/05081-002 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/01/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 58/447 - BESTILLING AV NABOLISTE - TONE KALLEKOTT VORRE Tone Kallekott Vorre GEL 20/00031-006 2020/01/10
I TEK 5/537 OG 5/543 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER SOLSTEIN AS - 5/537 OG 5/543 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER SOLSTEIN AS Solstein AS AMJ 20/00170-001 2020/01/10
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - ØSTREMNESET RH Oppmåling Rune Hemnes ABU01 17/01108-137 2020/01/10
I TEK 70/84 - VESTRE KARMØYVEG, YTRE EIDE. BRYGGE OG FLYTEBRYGGE - 70/84 - ENDRINGER I TILTAKET - REVIDERT TEGNING OG SITUASJONSKART Eskild Kvala AS KIS 19/06029-003 2020/01/10
I TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - FYLKESMANNENS KLAGEAVKJØRELSE I BYGGESAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/00926-063 2020/01/10
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 20/00174-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/10
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 OG §9A-5 - OPPDATERING SAK EEH Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/01/10
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 OG §9A-5 - TILBAKEMELDING PÅ MØTET OG REFERATET EEH Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/01/10
I TEK 57/649 SEKSJ. 2 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- INNSETTING AV TAKVINDU, REKKVERK, ENDRING AV GJERDE MM - 57/649 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OG AVSLAG OM DISPENSASJON FRA FREDNING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 19/05779-005 2020/01/10
I TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG TOMT E7 - 141/213 - LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG TOMT E7 Odd Hansen AS KIS 20/00179-001 2020/01/10
I TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG TOMT E9 - 141/213 - LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG TOMT E9 Odd Hansen AS KIS 20/00181-001 2020/01/10
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/839 - OPPARBEIDELSE AV HAGE ETTER AT ANLEGGSARBEIDER ER FERDIG ANETA SZAYDAK ABU01 13/00434-267 2020/01/10
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD EIENDOM - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - UBEBODD ANNA 20/00175-001 24 Offl.§24 2020/01/10
U TEK SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA (SKUDENESHAVN) TROND EGELAND - 43/606 - TINGLYSING AV SKJØTE TROND EGELAND Statens Kartverk NILI1 19/06392-007 2020/01/10
U TEK KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA KNUTSEN, HELGE OG ALICE HELEN - 43/605 - TINGLYSING AV SKJØTE Statens Kartverk NILI1 19/06386-006 2020/01/10
I TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - TILBUD - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER VIHO 19/06447-025 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/10
I TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - TILBUD - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER VIHO 19/06447-026 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/10
I TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - TILBUD - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER VIHO 19/06447-027 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/10
I TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - TILBUD - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER VIHO 19/06447-028 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/10
I TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - TILBUD - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER VIHO 19/06447-029 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/10
I TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - TILBUD - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER VIHO 19/06447-030 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/10
I TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - TILBUD - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER VIHO 19/06447-031 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/10
I TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - TILBUD - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER VIHO 19/06447-032 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/10
I TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - TILBUD - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER VIHO 19/06447-033 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/10
U SKU 15/60 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ALTAN - 15/60 - KOMMENTARER TIL RESTAURERING STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ALTAN Roy Ludolf Ferkingstad AAL 19/04786-010 2020/01/10
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - UTBEDRING AV KAI - 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - UTBEDRING AV KAI Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 20/00183-001 2020/01/10
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/10
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILLEGGSINFORMASJON - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/00948-020 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 2/288,289 - BESTILLING AV NABOLISTE Rolf Jarl Sjøen GEL 20/00031-007 2020/01/10
U TEK GRAVESØKNAD - ØSTREMNESVEGEN 30 - SVAR - GRAVESØKNAD - ØSTREMNESVEGEN 30 Vassbakk & Stol AS KSU01 20/00180-002 2020/01/10
U TEK GRAVESØKNAD - TOSTEMSVINGEN 18 - SVAR - GRAVESØKNAD - TOSTEMSVINGEN 18 A&B Andreassen Maskin AS KSU01 20/00182-002 2020/01/10
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING OM BESIKTIGELSE NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK Elisabeth Bertelsen JTH 16/04821-093 2020/01/10
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/00173-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/10
U TEK 106/47 - FOSNANES - UTSLIPPSTILLATELSE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 106/47 - FOSNANES - UTSLIPPSTILLATELSE Karsten Bjelland AS KRRE 19/07226-002 2020/01/10
I TEK 13/96 - TUNGARDEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG - 13/96 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kent Are Solli JKV 19/01641-006 2020/01/10
U TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - MELDING TIL LEVERANDØR - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER VIHO 19/06447-034 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/10