Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 21/17 - STAVAGARDEN, STAVA - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 21/17 - STAVAGARDEN, STAVA - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE Eskild Kvala AS IGR 19/06723-004 2020/01/08
I TEK PLAN 2041-3 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - HENSYNSSONE KULTURMILJØ UT AV U/N/B2 - 15/438 - GODKJENT 17.12.2019 - 15/438 - ÅKRA - REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE Hans J Rasmussen AS BHA02 19/05989-011 2020/01/08
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Fosenøens Bedehus ANKO 20/00039-002 2020/01/08
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Vest-Karmøy Yngre Lokalhistoriske Forening ANKO 20/00039-003 2020/01/08
I SKU TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG ERBNNE Snorrebekken Velforening OFL 20/00041-001 2020/01/08
I SKU AKTIVITETSKORT OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 18/04997-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/08
U TEK 123/181 - SNIK - GRUNNARBEIDER OMRÅDE BK6 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/181 - SNIK - GRUNNARBEIDER OMRÅDE BK6 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/07351-002 2020/01/08
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-002 25 Offl.§25 2020/01/08
U TEK 21/20, STAVA, BRUKSENDRING, GARTNERI - 21/20 - SVAR - KLAGE PÅ RETURNERT SØKNAD Trine Sørheim JKV 16/00014-007 2020/01/08
I TEK 57/621 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGE KETIL GILJE - 57/621 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGE KETIL GILJE Comfort Karmøy AS ORO01 20/00130-001 2020/01/08
I TEK 58/99 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENTHE KARIN KRISTIANSEN - 58/99 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENTHE KARIN KRISTIANSEN Comfort Karmøy AS ORO01 20/00131-001 2020/01/08
I HSE SØKNADER - BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - BARNEVERN, MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD IKN01 18/05620-026 25 Offl.§25 2020/01/08
I TEK 58/280 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - ESTER NYMANN VEA - 58/280 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - ESTER NYMANN VEA Comfort Karmøy AS ORO01 20/00138-001 2020/01/08
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-003 25 Offl.§25 2020/01/08
U TEK 122/208 - SPANNAVEGEN RØYKSUND - TERRENGENDRINGER - 122/208 - PÅLEGG OM UMIDDELBAR STANS AV ARBEID - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT Morten Ingolf Jacobsen JKV 18/00019-023 2020/01/08
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/00133-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/08
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-004 25 Offl.§25 2020/01/08
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - HÅRFIN KOPERVIK AS - SØKNAD OM GODKJENNING - MILJØRETTET HELSEVERN Hårfin Kopervik AS KANE1 20/00141-001 2020/01/08
U TEK 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS IGR 19/05766-006 2020/01/08
U TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - 149/208 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT STØLSMYRVEGEN 1 KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR Håvard Færås Grinde MAHA1 16/03040-073 2020/01/08
I TEK 149/489 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER BK04-2 - 149/489 - MEDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Block Watne AS KMY 18/05608-009 2020/01/08
I TEK GRAVESØKNAD - DOVAFJELLVEGEN - GRAVESØKNAD - DOVAFJELLVEGEN Christina Ferkingstad OSG 20/00139-001 2020/01/08
U TEK GRAVESØKNAD - ELVEBAKKVEGEN FIBERTRENCHING - SVAR - GRAVESØKNAD - ELVEBAKKVEGEN T Halleland AS KSU01 20/00104-002 2020/01/08
U TEK 83/191 - SKEIE - RIVING AV BRANNSKADET BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 83/191 - SKEIE - RIVING AV BRANNSKADET BOLIG Tor Geir Løften Maskin AS IGR 19/06394-005 2020/01/08
I TEK 149/453 - SPANNALIA, SPANNE - SØKNAD OM DISPENSASJON - 149/453 - SPØRSMÅL OM BEHANDLING AV SAK Bt Byggtjenester AS IGR 19/07265-003 2020/01/08
U TEK 51/5 - BEININGEN, NEDRE FALNES, REPARASJON BRYGGE OG FORSTERKING AV FUNDAMENT I SJØ - 51/5 - BEININGEN, NEDRE FALNES. FERDIGATTEST I K Gabrielsen EJO 18/05394-012 2020/01/08
U TEK 22/319 - FERKINGSTADTUNET, FERKINGSTAD, NYBYGG GARASJE - 22/319 - FERDIGATTEST, NYBYGG GARASJE Andreas Ånensen EJO 18/03786-009 2020/01/08
U TEK 15/2468 - ÅKRA, SØKNAD OM SEKSJONERING - 15/2468 - TILLATELSE TIL SEKSJONERING AV GRUNNEIENDOM Trygve J. Sjøen Prosjekt AS HAS 19/07075-003 2020/01/08
I TEK 21/20 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TRINE SØRHEIM - 21/20 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TRINE SØRHEIM S O Lund AS ALS06 20/00021-003 2020/01/08
I TEK 13/304 BOLIG NR.3 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD KÅRE TOKHEIM - 13/304 BOLIG NR.3 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD KÅRE TOKHEIM S O Lund AS ALS06 19/07306-003 2020/01/08
I TEK 13/304 BOLIG NR.1 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KENNETH KNUTSEN - 13/304 BOLIG NR.1 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KENNETH KNUTSEN S O Lund AS ALS06 19/07308-003 2020/01/08
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-005 25 Offl.§25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-176 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-177 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-178 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-179 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-180 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-181 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-182 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-183 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-184 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-185 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-186 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-187 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-188 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-189 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-190 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-191 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-192 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-193 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-194 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-195 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-196 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-197 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-198 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-199 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-200 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-201 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-202 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-203 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-204 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-205 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-206 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-207 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-208 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-209 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-210 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-211 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-212 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-213 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-214 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-215 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-216 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-217 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-218 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-219 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-220 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-221 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-222 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-223 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-224 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-225 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-226 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-227 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-228 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-229 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-230 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-231 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-232 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-233 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-234 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-235 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-236 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-237 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-238 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-239 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-240 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-241 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-242 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-243 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-244 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-245 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-246 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-247 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-248 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/05038-249 25 Offl §25 2020/01/08
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG- 100 %, 2 ÅRIG VIKARIAT - AVSLAG MMW 19/06750-023 25 Offl §25 2020/01/08
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG- 100 %, 2 ÅRIG VIKARIAT - AVSLAG MMW 19/06750-024 25 Offl §25 2020/01/08
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG- 100 %, 2 ÅRIG VIKARIAT - AVSLAG MMW 19/06750-025 25 Offl §25 2020/01/08
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG- 100 %, 2 ÅRIG VIKARIAT - AVSLAG MMW 19/06750-026 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-014 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-015 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-034 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-035 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-036 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-015 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-016 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-042 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-043 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-044 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-045 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-023 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-024 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-025 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-026 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-027 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-028 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-029 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-030 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-023 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-024 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-025 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-026 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-016 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-017 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-018 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-019 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-014 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-015 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-016 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-010 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-022 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-023 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-024 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-013 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-017 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-018 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07192-012 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07192-013 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-007 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-008 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-006 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-007 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-008 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-011 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-012 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-012 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-013 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 65,73% - BEKREFTELSE ANVO 19/07102-008 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 65,73% - TRUKKET ANVO 19/07102-009 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 65,73% - BEKREFTELSE ANVO 19/07102-010 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 65,73% - BEKREFTELSE ANVO 19/07102-011 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/07103-008 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/07103-009 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/07103-010 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/07103-011 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-020 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-021 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07107-019 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07107-020 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07107-021 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07107-022 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07107-023 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07107-024 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07107-025 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07107-026 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07107-027 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07107-028 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07107-029 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07107-030 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07107-031 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07107-032 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07108-015 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07108-016 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07108-017 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07108-018 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07108-019 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07108-020 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07108-021 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07108-022 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07108-023 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07108-024 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VERNEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07108-025 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/07109-009 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/07109-010 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/07109-011 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/07109-012 25 Offl §25 2020/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/07109-013 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-011 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-012 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-044 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-045 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-046 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-047 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-048 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% X3 - SØKNAD ANVO 19/07234-007 25 Offl §25 2020/01/08
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAG - SØKNAD MMW 19/07269-003 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-022 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-023 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-024 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-025 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER, LEGESEKRETÆR - SØKNAD ANVO 19/07324-005 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - SØKNAD ANVO 19/07325-006 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-015 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-016 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-017 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-018 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-016 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-017 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-018 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-019 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-019 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-020 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-021 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-022 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-023 25 Offl §25 2020/01/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - SØKNAD BLI01 20/00067-003 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-025 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-026 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-027 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-028 25 Offl §25 2020/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-029 25 Offl §25 2020/01/08
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-018 25 Offl §25 2020/01/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-004 25 Offl §25 2020/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-013 25 Offl §25 2020/01/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-014 25 Offl §25 2020/01/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-015 25 Offl §25 2020/01/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 20/00120-002 25 Offl §25 2020/01/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-002 25 Offl §25 2020/01/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-003 25 Offl §25 2020/01/08
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD 109/1 - SVEIN HANSEN FOSEN - VARSEL OM AVKORTING AV PROSUKSJONSTILLEGGET ETTER KONTROLL FRA MATTILSYNET DEN 23. APRIL 2019 Svein Hansen Fosen LKS 18/02070-015 2020/01/08
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT - TV UNDERSØKELSE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN RUDOLF REINHOLD HUBER AKR02 17/00780-095 2020/01/08
U TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - 149/209 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT STØLSMYRVEGEN 3 Egil Endresen MAHA1 16/03040-074 2020/01/08
U SEN INNFORDRING - ENDRING I FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-443 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/08
U TEK 140/6 - BJØRN HÅKON VÅGE BOLTFJORD PRODUKSJONSTILSKUDD - VARSEL OM AVKORTING AV PRODUKSJONSTILLEGG PÅ GRUNN AV MANGLENDE GJØDSELPLAN VED SØKNAD OM PRODUKSJONSTILLEGG I 2019. Bjørn Håkon Våge Boltfjord LKS 18/02664-006 2020/01/08
U TEK 141/183 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6240 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/183 I KARMØY KOMMUNE Bolig Partner Prosjekt As HAS 19/07085-004 2020/01/08
U TEK 141/183 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6240 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/183 I KARMØY KOMMUNE Mathiassen John Mathias HAS 19/07085-005 2020/01/08
U TEK 141/183 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6240 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/183 I KARMØY KOMMUNE Kolnes Boligfelt As HAS 19/07085-006 2020/01/08
U TEK 141/183 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6240 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/183 I KARMØY KOMMUNE Larsen Aleksander HAS 19/07085-008 2020/01/08
U TEK 141/183 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6240 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/183 I KARMØY KOMMUNE Larsen Christina V S HAS 19/07085-009 2020/01/08
U TEK 141/183 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6240 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/183 I KARMØY KOMMUNE Børseth Gro HAS 19/07085-010 2020/01/08
U TEK 141/183 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6240 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/183 I KARMØY KOMMUNE Steinsland Tommy HAS 19/07085-011 2020/01/08
U TEK 141/183 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6240 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/183 I KARMØY KOMMUNE Larsen Else Gunhild HAS 19/07085-012 2020/01/08
U TEK 141/183 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6240 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/183 I KARMØY KOMMUNE Fagerland Cody HAS 19/07085-013 2020/01/08
U TEK 141/183 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6240 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/183 I KARMØY KOMMUNE Areklett Gunnar-Morten HAS 19/07085-014 2020/01/08
U TEK 141/183 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6240 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/183 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 19/07085-015 2020/01/08
U TEK 141/183 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6240 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/183 I KARMØY KOMMUNE Lillesund Sigmund (for Bjørg Lilleund) HAS 19/07085-016 2020/01/08
U TEK 141/183 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6240 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/183 I KARMØY KOMMUNE Areklett Gunnbjørg HAS 19/07085-017 2020/01/08
U TEK 141/183 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6240 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/183 I KARMØY KOMMUNE Brunborg Tore HAS 19/07085-018 2020/01/08
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - SVAR - OPPDATERING AV VEDLEGG 3 TIL DATABEHANDLERAVTALEN Haugaland Taxi AS CBE02 19/02953-064 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/01/08
I TEK 88/239 - HUSØYVEGEN, SØNDRE VELDE - TIL- OG PÅBYGG INDUSTRIBYGG - 88/239 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SØKNAD, TEGNINGER, SITUASJONSKART MM Petter J. Rasmussen AS KHM 19/06511-004 2020/01/08
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VARSEL OM AVKORTING AV PRODUKSJONSTILLEGGET PÅ GRUNN AV MANGLENDE GJØDSELPLAN VED SØKNAD OM PRODUKJSONSTILLEGG I 2019 LKS 18/02137-016 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/08
U TEK 141/183 - LITLASUND - NYBYGG FIREMANNSBOLIG - 141/183 - RAPPORT OM UTSTIKKING AV HUS 18198 Bolig Partner AS GER01 19/07078-006 2020/01/08
I TEK 15/163 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE KOORDINATBESTEMT GRENSE - 15/163 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE KOORDINATBESTEMT GRENSE Nina Irene Mehus Havnen JHE 20/00126-001 2020/01/08
I TEK 148/872 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG VASKEHALL - 148/872 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG VASKEHALL Hille Melbye Arkitekter AS IGR 20/00128-001 2020/01/08
U TEK 108/1 - HELLEVIK GÅRD JON IVAR RØNNEVIK PRODUKSJONSTILSKUDD - VARSEL OM AVKORTING AV PRODUKSJONSTILLEGG PÅ GRUNN AV MANGEL PÅ GJØDSELPLAN VED SØKNAD OM PRODUKJSONSTILLEGG I 2019. Hellevik Gård Jon Ivar Rønnevik LKS 18/02157-007 2020/01/08
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ARO07 19/05333-127 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/08
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE NJO 13/00266-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/08
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/00125-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/08
I TEK 57/544 - TORGET, SKUDENESHAVN - RIVING BYGG, NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG OG FASADEENDRING EKSISTERENDE BYGG - 57/544 - TORGET, SKUDENESHAVN - RIVING BYGG, NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG OG FASADEENDRING EKSISTERENDE BYGG Petter J. Rasmussen AS KHM 20/00129-001 2020/01/08
U TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - 149/210 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT STØLSMYRVEGEN 5 Erik James Selle MAHA1 16/03040-075 2020/01/08
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 20/00145-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/08
I TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - TV-RAPPORT - SPANNHELGELANDVEGEN - 8 STREKK Norva24 Vest AS JTH 16/04912-014 2020/01/08
U SEN SÆRUTSKRIFTER AV VITNEMÅL I GRUNNSKOLEN - OVERSENDELSE - SÆRUTSKIRFT AV VITNEMÅL Åkra ungdomsskole KHW 12/01641-041 2020/01/08
I TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - 125/6 - TV-RAPPORT - SPANNHELGELANDVEGEN 68 Norva24 Vest AS JTH 16/04912-015 2020/01/08
I TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - 125/7 - TV-RAPPORT - SPANNHELGELANDVEGEN 70 Norva24 Vest AS JTH 16/04912-016 2020/01/08
I TEK 137/6 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: GUNNHILD DALE - LEIER: ØYSTEIN KVALEVAAG STANGE - 137/6 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: GUNNHILD DALE - LEIER: ØYSTEIN KVALEVAAG STANGE Øystein Kvalevaag Stange LKS 20/00127-001 2020/01/08
I TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - 125/8 - TV-RAPPORT - SPANNHELGELANDVEGEN 71 Norva24 Vest AS JTH 16/04912-017 2020/01/08
I TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - 125/28 - TV-RAPPORT - SPANNHELGELANDVEGEN 73 Norva24 Vest AS JTH 16/04912-018 2020/01/08
I TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - 125/9 - TV-RAPPORT - SPANNHELGELANDVEGEN 74 Norva24 Vest AS JTH 16/04912-019 2020/01/08
I TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - 125/19 - TV-RAPPORT - SPANNHELGELANDVEGEN 75 Norva24 Vest AS JTH 16/04912-020 2020/01/08
I TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - 125/11 - TV-RAPPORT - SPANNHELGELANDVEGEN 77 Norva24 Vest AS JTH 16/04912-021 2020/01/08
U SEN KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILSYN MILJØRETTET HELSEVERN - KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM Kopervik Bu- og Behandlingsheim KANE1 19/06378-001 2020/01/08
I TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - 125/18 - TV-RAPPORT - SPANNHELGELANDVEGEN 85 Norva24 Vest AS JTH 16/04912-022 2020/01/08
I TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - 125/23 - TV-RAPPORT - SPANNHELGELANDVEGEN 89 Norva24 Vest AS JTH 16/04912-023 2020/01/08
I TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - TV-RAPPORT - SKOGVEGEN - 15 STREKK Norva24 Vest AS JTH 16/04912-024 2020/01/08
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/00125-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/08
U TEK 15/168 - MYRDALVEGEN, ÅKRA, NYBYGG REDSKAPSBODER/HOBBYBOD - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/168 - MYRDALVEGEN, ÅKRA, NYBYGG REDSKAPSBODER/HOBBYBOD Ove Nilsen IGR 19/07252-002 2020/01/08
I TEK 57/37, 57/38 OG 57/39 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - TILTAK I FREDNINGSOMRÅDE - FASADEENDRING OG TILBYGG - 57/37 OG 57/39 - (KOPIMOTTAKER) OVERSENDELSE AV KLAGE PÅ DELER AV VEDTAK Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 19/04833-012 2020/01/08
U TEK 15/168 - MYRDALVEGEN, ÅKRA, NYBYGG REDSKAPSBODER/HOBBYBOD - 15/168 - MYRDALVEGEN, ÅKRA, KRAV OM SØKNAD OM OMDISPONERING AV FULLDYRKA AREAL Ove Nilsen IGR 19/07252-003 2020/01/08
U TEK 15/168 - MYRDALVEGEN, ÅKRA, NYBYGG REDSKAPSBODER/HOBBYBOD - SAK TIL UTTALE - 15/168 - MYRDALVEGEN, ÅKRA, NYBYGG HUS FOR HUNDE- OG FUGLEHOLD Mattilsynet IGR 19/07252-004 2020/01/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 47/449 - BESTILLING AV NABOLISTE Jonny Økland GEL 20/00031-004 2020/01/08
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/00146-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/08
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 72/156 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TORE FØRLAND Arkitekt Kristian Endresen REK 20/00006-003 2020/01/08
U SKU AKTIVITETSKORT OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 18/04997-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/08
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 20/00137-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/08
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 20/00136-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/08
I SEN RENTEKOMPENSASJON - KIRKER OG KIRKEINVENTAR - RENTEKOMPENSASJON TIL KIRKEBYGG - PROSJEKT: REHABILITERING ÅKRA KIRKE SAKSNR: 13584733 3 Husbanken MOS 16/04194-014 2020/01/08
I TEK 70/88 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - 70/88 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE KTV Bygg AS EDH 20/00132-001 2020/01/08
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/00133-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/08
I SEN RENTEKOMPENSASJON - KIRKER OG KIRKEINVENTAR - RENTEKOMPENSASJON TIL KIRKEBYGG - PROSJEKT: REHABILITERING NORHEIM KIRKE SAKSNR. 13584734 1 Husbanken MOS 16/04194-015 2020/01/08
I TEK 6/1 - HARINGSTAD - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV LÅVE/REDSKAPSHUS - 6/1 - HARINGSTAD - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV LÅVE/REDSKAPSHUS Hanne og Per Herman Syre EDH 20/00135-001 2020/01/08
I SEN RENTEKOMPENSASJON - KIRKER OG KIRKEINVENTAR - RENTEKOMPENSASJON TIL KIRKEBYGG - PROSJEKT: REHABILITERING TORVASTAD KIRKE SAKSNR. 13584735 8 Husbanken MOS 16/04194-016 2020/01/08
U TEK TEKNISK PLAN - IDRETTSHALL VORMEDAL SKOLE - SØKNAD OM GODKJENNING AV TEKNISK PLAN - IDRETTSHALL VORMEDAL SKOLE Cowi AS BTH04 19/07317-004 2020/01/08
I TEK 15/537 - VESTRE KARMØYVEG, ÅKRA - ERSTATNING OG ENDRING AV STØTTEMUR - 15/537 - VESTRE KARMØYVEG, ÅKRA - ERSTATNING OG ENDRING AV STØTTEMUR Eskild Kvala AS IGR 20/00140-001 2020/01/08
I TEK 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - RETTSMEGLING - SAK 19-189118TVI-HAUG/ Haugaland Tingrett STNY 19/01577-011 2020/01/08
I TEK TEKNISK PLAN FOR BØKELUNDEN - OVERSENDER OPPDATERTE TEGNINGER - BØKELUNDEN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/06490-004 2020/01/08
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-329 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/08
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV TARIFFAVTALE ETTER AML §10.12 4.LEDD - ØYGARDSHAUGEN OMSORGSBOLIGER Fagforbundet Karmøy BOER 12/00092-335 2020/01/08
U HSE ANSKAFFELSE AV TRANSPORT AV SMITTEFARLIG AVFALL - FORLENGELSE AV AVTALE OM TRANSPORT AV SMITTEFARLIG AVFALL HIM CBE02 16/04846-025 2020/01/08
U TEK 6/14 - KJØP AV TOMT TIL BRANNSTASJON PÅ VEA - 6/14 - ALTERNATIV BRANNTOMT Kristian Tvihaug MAAA1 19/05277-005 2020/01/08
I TEK 29/9 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - KRISTOFFER HEGGHEIM - 29/9 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - KRISTOFFER HEGGHEIM Sig Halvorsen AS ORO01 20/00147-001 2020/01/08
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV TARIFFAVTALE ETTER AML §10.12 4.LEDD - MYRDALSVEGEN 2 Fagforbundet Karmøy SALF 12/00092-336 2020/01/08
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 20/00144-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/08
U TEK 130/7 - BOPLIKT - 130/7 - OPPFØLGING AV LOVPÅLAGT BOPLIKT Kjetil Vikingstad BJP01 20/00143-001 2020/01/08
I SEN RENTEKOMPENSASJON - KIRKER OG KIRKEINVENTAR - RENTEKOMPENSASJON TIL KIRKEBYGG - PROSJEKT: REHABILITERING FALNES KIRKE SAKSNR. 13584737 4 Husbanken MOS 16/04194-017 2020/01/08
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR SPØRSMÅL OM BRUKSENDRING AV HYTTE PÅ GNR/BNR 114/49 Roy Aase KRRE 17/00073-443 2020/01/08
I SEN RENTEKOMPENSASJON - KIRKER OG KIRKEINVENTAR - RENTEKOMPENSASJON TIL KIRKEBYGG - PROSJEKT: REHABILITERING ÅKRA GAMLE KIRKE SAKSNR. 13584736 6 Husbanken MOS 16/04194-018 2020/01/08