Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - MUR OG TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING - 115/31 - REFERAT FRA MØTE 26/11-19 Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01244-019 2020/01/07
U TEK 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/7303 BYGG 5 - 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/7303 - BYGG 5 T Halleland AS ORO01 19/06593-002 2020/01/07
U TEK 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/7348 - BYGG 7 - 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/7348 - BYGG 7 T Halleland AS ORO01 19/06595-002 2020/01/07
U TEK 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/7345 - BYGG 6 - 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/7345 - BYGG 6 T Halleland AS ORO01 19/06594-002 2020/01/07
U TEK 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/7349 - BYGG 8 - 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/7349 - BYGG 8 T Halleland AS ORO01 19/06596-002 2020/01/07
U TEK 68/415 - RØRLEGGERMELDING: TILBYGG (NY BOENHET) - TILTAKSHAVER: MÆLAND BYGGESAK: 19/5628 - 68/415 - RØRLEGGERMELDING: TILBYGG (NY BOENHET) - TILTAKSHAVER: MÆLAND BYGGESAK: 68/415 Hage & Maskin AS ORO01 19/07365-002 2020/01/07
U TEK 123/199 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG MED CARPORT OG MURER B2 - BYGG 5 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/199 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG MED CARPORT OG MURER B2 - BYGG 5 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/07303-002 2020/01/07
U TEK 123/199 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG MED CARPORT OG MURER B2 - BYGG 7 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/199 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG MED CARPORT OG MURER B2 - BYGG 7 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/07348-002 2020/01/07
U TEK 123/199 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG MED CARPORT OG MURER B2 - BYGG 6 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/199 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG MED CARPORT OG MURER B2 - BYGG 6 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/07345-002 2020/01/07
U TEK 123/199 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG MED CARPORT OG MURER B2 - BYGG 8 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/199 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG MED CARPORT OG MURER B2 - BYGG 8 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/07349-002 2020/01/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 149/475 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Tor Henrik Leipart Haavik GEL 20/00031-002 2020/01/07
U TEK 44/9 OG 44/33 - SELVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/107 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 44/9 OG 44/33 - SELVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune, sektor eiendom EDH 19/07211-006 2020/01/07
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Den Burundiske Forening I Karmøy Kommune ANKO 20/00039-001 2020/01/07
I TEK 86/182 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIG EKERHOVD - 86/182 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIG EKERHOVD Tor Geir Løften Maskin AS ORO01 20/00102-001 2020/01/07
U TEK 15/392 - ÅKRA. BRUKSENDRING 2. ETG. FRA LAGER TIL SALGSLOKALE - 15/392 - FERDIGATTEST - BRUKSENDRING FRA LAGER TIL SALGSLOKALE Omega Areal AS JKV 09/02498-022 2020/01/07
I TEK REGISTRERING AV BYGGINFORMASJON - 117/152 - INFORMASJON ANG OPPDATERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER Robert Anfinn Oftedal BFH 19/02045-003 2020/01/07
U TEK 147/713 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG (ØST) - 147/713 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - NYBYGG ENEBOLIG (ØST) Hus28 AS JKV 17/04878-025 2020/01/07
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON BSO02 16/00162-003 24 Offl.§24 2020/01/07
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE Miljøpartiet De Grønne EDA 12/01529-067 2020/01/07
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE Karmøy Fremskrittsparti EDA 12/01529-068 2020/01/07
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE Senterpartiet EDA 12/01529-069 2020/01/07
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE Sosialistisk Venstreparti EDA 12/01529-070 2020/01/07
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE Høyre EDA 12/01529-071 2020/01/07
U TEK 68/192 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG, VINTERHAGE - 68/192 - FERDIGATTEST Gunnar Svensen KMY 18/02158-005 2020/01/07
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE Karmøy Arbeiderparti EDA 12/01529-072 2020/01/07
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE Venstre EDA 12/01529-073 2020/01/07
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE Kristelig Folkeparti EDA 12/01529-074 2020/01/07
I TEK AUTORISASJON - TILLEGGSKURS GNAGERMIDLER PÅ LANDBRUKSEIENDOM AMLAND, OSVALD - KURSBEVIS FOR TILLEGGSKURS OM GNAGERMIDDEL AMLAND, OSVALD Osvald Amland HHU 20/00080-002 26 Off.l.26 2020/01/07
I TEK 123/199 - SNIK - GRUNNARBEIDER OMRÅDE B2 - 123/199 - REDEGJØRELSE FOR FRISIKTSONE Berge Sag og Trelast AS KIS 19/07266-004 2020/01/07
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE Karmøylista EDA 12/01529-075 2020/01/07
I TEK 2/402 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG- TILTAKSHAVER: ROSBERG BYGGESAK: 20/153 - 2/402 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG- TILTAKSHAVER: ROSBERG Torleif og Sigurd Ytreland AS ORO01 20/00095-001 2020/01/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD TUS 17/02604-086 25 Offl §25 2020/01/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEGE/FASTLØNNET FASTLEGE 100% FAST - AVSLAG ANVO 19/06359-011 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-013 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-013 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-014 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-020 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-021 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-022 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-024 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-025 25 Offl §25 2020/01/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 59,16 % X2 - INTERVJU ANVO 19/06550-005 25 Offl §25 2020/01/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 59,16 % X2 - INTERVJU ANVO 19/06550-006 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-021 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-022 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-020 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-021 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ AVALDSNES - SØKNAD ANVO 20/00092-002 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-011 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-012 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-016 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-019 25 Offl §25 2020/01/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BLI01 19/07140-007 25 Offl §25 2020/01/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/07140-008 25 Offl §25 2020/01/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - TILBUD BLI01 19/07140-009 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-010 25 Offl §25 2020/01/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR SKUDENESHAVN SKOLE - SØKNAD BLI01 19/07233-004 25 Offl §25 2020/01/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR SKUDENESHAVN SKOLE - SØKNAD BLI01 19/07233-005 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-043 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% X3 - SØKNAD ANVO 19/07234-005 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% X3 - SØKNAD ANVO 19/07234-006 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-017 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-018 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-019 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-020 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-021 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER, LEGESEKRETÆR - SØKNAD ANVO 19/07324-004 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-013 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-014 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-013 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-014 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-015 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-018 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - SØKNAD ANVO 19/07329-006 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - SØKNAD ANVO 19/07329-007 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-023 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-024 25 Offl §25 2020/01/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-017 25 Offl §25 2020/01/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-005 25 Offl §25 2020/01/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-002 25 Offl §25 2020/01/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-003 25 Offl §25 2020/01/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-005 25 Offl §25 2020/01/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-006 25 Offl §25 2020/01/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-007 25 Offl §25 2020/01/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-008 25 Offl §25 2020/01/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-009 25 Offl §25 2020/01/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-010 25 Offl §25 2020/01/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-011 25 Offl §25 2020/01/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-012 25 Offl §25 2020/01/07
U TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - TILLEGGSINFORMASJON - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/06447-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/07
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - ÅRSFEST FOR VIKING MC - 11.05.2019 Ketil Anthun EVI1 19/00022-162 2020/01/07
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 94/4 - FORESPØREL OM SØKNADSPLIKT FOR REKLAMESKILT Espen Meidell Olsen KHM 17/00073-442 2020/01/07
I TEK 86/203 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL - 86/203 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 19/06180-006 2020/01/07
I TEK 3/666 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 3/666 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hereid Hus AS EJO 19/01359-007 2020/01/07
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 20/00101-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 42/163 -BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Chris Andre Nymoen GEL 20/00031-003 2020/01/07
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - BLÅBÆRHAUGEN 2 - RAPPORT Elisabeth Gilje AAL 17/00116-103 2020/01/07
I TEK 123/2 - SNIK - ANMODNING OM FORHÅNDSUTTALELSE - 123/2 - SNIK - ANMODNING OM FORHÅNDSUTTALELSE Jsr Jan Sigurd Rosvold HHU 20/00103-001 2020/01/07
U TEK 47/242 - NESAVEGEN, VIK. RIVING EKSISTERENDE OG NYBYGG ENEBOLIG - 47/242 - NESAVEGEN, VIK. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST RIVING EKSISTERENDE OG NYBYGG ENEBOLIG Haaland & Thuestad AS BFH 11/02477-015 2020/01/07
U TEK 57/612 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 57/612 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - VEDRØRENDE KLAGESAK Geir Løklingholm GTH 19/02456-010 2020/01/07
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - REFERAT FRA MØTE 26/11-19 Urbanhus Kjededrift AS KRRE 19/01810-041 2020/01/07
I TEK REPARASJON - HENVENDELSE - SLETTING AV BANKGARANTI EKA 17/05061-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/07
U TEK FISKERIHAVNER - VELDIKEHOLDSANSVAR - FISKERIHAVNER - VELDIKEHOLDSANSVAR FERKINGSTAD HAVN Karmsund Havn IKS HPE 19/00765-004 2020/01/07
I TEK TEKNISK PLAN - ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK P51300 - ÅKRA-HALL OV KUMSKJEMA KG32 P51300 Rh Oppmåling Rune Hemnes BTH04 18/03217-012 2020/01/07
U TEK 142/28 OG 142/98 - FJERNING AV STEINGARD - 142/28 OG 142/98 - FJERNING AV STEINGARD Storesund Gardsdrift LKS 19/07309-002 2020/01/07
I TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - 40/1 - UNDERTEGNET AVTALE - LEGGING AV OVERVANNS- OG GATELYSMASTKABEL OVER EIENDOMMEN (STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN) Inger Johanne Riisdal MAAA1 13/03303-049 26 Off.l.26 2020/01/07
U TEK 3/3 - ØSTHUS - GRENSEJUSTERING OG DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/2734 - 3/510 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD:18/2734 Kjell Elias Kristoffersen SLA08 18/03009-034 2020/01/07
U TEK 43/605 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KNUTSEN, HELGE - SVAR - 43/605 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Helge Knutsen BJP01 20/00089-002 2020/01/07
U TEK 43/606 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM EGELAND, TROND OG ANNE MONIKA - SVAR - 43/606 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Trond Egeland BJP01 20/00090-002 2020/01/07
I TEK 147/207 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - MONTERING AV STÅLIPE - 19/6718 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Bygnes Bygg AS KMY 19/06718-003 2020/01/07
U TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - TILLEGGSINFORMASJON - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/06447-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/07
I TEK PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5 - OPPSUMMERING AV MØTE PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5 Norconsult AS YSL 18/05540-018 2020/01/07
U TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - TILLEGGSINFORMASJON - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/06447-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/07
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - ØSTREMNESET-BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING RH Oppmåling Rune Hemnes ABU01 17/01108-136 2020/01/07
U SEN INNFORDRING - ENDRING I FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-442 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/07
I TEK AUTORISASJON - TILLEGGSKURS GNAGERMIDLER PÅ LANDBRUKSEIENDOM GUNDERSEN, RUNE - AUTORISASJON - TILLEGGSKURS GNAGERMIDLER PÅ LANDBRUKSEIENDOM GUNDERSEN, RUNE Fylkesmannen I Rogaland HHU 20/00105-001 26 Off.l.26 2020/01/07
I TEK AUTORISASJON - TILLEGGSKURS GNAGERMIDLER PÅ LANDBRUKSEIENDOM NORDSTOKKE, JOHAN - AUTORISASJON - TILLEGGSKURS GNAGERMIDLER PÅ LANDBRUKSEIENDOM NORDSTOKKE, JOHAN Fylkesmannen I Rogaland HHU 20/00108-001 26 Off.l.26 2020/01/07
I TEK AUTORISASJON - TILLEGGSKURS GNAGERMIDLER PÅ LANDBRUKSEIENDOM GRØNNESTAD, OLE JOHANNES - AUTORISASJON - TILLEGGSKURS GNAGERMIDLER PÅ LANDBRUKSEIENDOM GRØNNESTAD, OLE JOHANNES Fylkesmannen I Rogaland HHU 20/00106-001 26 Off.l.26 2020/01/07
I TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - MELDING FRA LEVERANDØR - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER VIHO 19/06447-018 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/07
U TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - MELDING TIL LEVERANDØR - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER VIHO 19/06447-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/07
U TEK PLAN 167-3 - DETALJREGULERING FOR BLIKSHAVN HYTTEOMRÅDE - 54/10 - ENDRING - FLYTTING AV PARKERINGSPLASS - - SVAR - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE RH Oppmåling Rune Hemnes BHA02 17/04968-005 2020/01/07
U TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN Kartverket Tinglysing MAAA1 13/03303-050 2020/01/07
I TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - MELDING FRA LEVERANDØR - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER VIHO 19/06447-020 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/07
U TEK REGISTRERING AV BYGGINFORMASJON - SVAR - 117/152 - INFORMASJON ANG OPPDATERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER Robert Anfinn Oftedal BFH 19/02045-004 2020/01/07
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - MUR OG TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING - 115/31 - KOMMENTAR TIL REFERAT FRA MØTET 26.11.19 Urbanhus Kjededrift AS KRRE 19/01244-021 2020/01/07
I TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - MELDING FRA LEVERANDØR - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER VIHO 19/06447-021 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/07
U TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - MELDING TIL LEVERANDØR - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER VIHO 19/06447-022 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/07
I TEK KURSBEVIS - TILLEGGSKURS GNAGERMIDLER PÅ LANDBRUKSEIENDOM VAAGE, OLE ANDRE - KURSBEVIS - TILLEGGSKURS GNAGERMIDLER PÅ LANDBRUKSEIENDOM Ole Andre Vaage HHU 20/00111-001 26 Off.l.26 2020/01/07
I TEK 119/340 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/340 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Svein Harald Andersen EDH 20/00112-001 2020/01/07
I TEK 58/59 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/59 - MOTTATT MANGLER, REVIDERT SØKNADSSKJEMA OG SITUASJONSKART Karmøy Kommune, sektor eiendom EDH 20/00017-004 2020/01/07
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 64/192 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ARVE JØSANG Arve Jøsang REK 20/00006-002 2020/01/07
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 20/00113-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/07
U TEK 149/418 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - CARPORT MED BOD - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 149/418 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - CARPORT MED BOD Vigleik Tvedt KRRE 19/07228-002 2020/01/07
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 20/00116-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/07
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 20/00115-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/07
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 20/00117-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/07
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 20/00118-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/07
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - KORREKSJON RHO 18/00405-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/07
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/07181-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/07