Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-012 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-030 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-031 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-010 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-011 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-012 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-039 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-013 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-014 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-015 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-017 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-018 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-019 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-020 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-014 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-012 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-013 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-010 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-014 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-015 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-009 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-010 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-011 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-017 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-038 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-039 25 Offl §25 2020/01/05
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - SØKNAD MMW 19/07268-003 25 Offl §25 2020/01/05
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - SØKNAD MMW 19/07268-004 25 Offl §25 2020/01/05
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAG - SØKNAD MMW 19/07269-002 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-010 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - SØKNAD JBR04 19/07270-011 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-015 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-016 25 Offl §25 2020/01/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - SØKNAD BLI01 20/00067-002 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - SØKNAD ANVO 19/07329-004 25 Offl §25 2020/01/05
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-010 25 Offl §25 2020/01/05
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-011 25 Offl §25 2020/01/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-004 25 Offl §25 2020/01/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-002 25 Offl §25 2020/01/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-003 25 Offl §25 2020/01/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-004 25 Offl §25 2020/01/05
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2020 - BEKREFTELSE PÅ KOMMUNALT TILSKUDD Rogaland fylkeskommune OFL 16/00248-404 2020/01/05