Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 31 til 60 av totalt 18302
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-084 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/13
I TEK 15/1871 - GJERDEVEGEN, ÅKRA, UTVIDELSE AV GARASJE, BOD OG CARPORT - 15/1871 - GJERDEVEGEN, ÅKRA, UTVIDELSE AV GARASJE, BOD OG CARPORT Vidar J. og Borgny Stueland IGR 19/06348-001 2019/11/13
I TEK 57/152 - KOMMUNALE AVGIFTER - 57/152 - BER OM AT VANN- OG KLOAKKGEBYR REDUSERES Kjell Sigmund Høines ALS06 19/06350-001 2019/11/13
I TEK 129/39 - STANGE - UTFYLLING - 129/39 - E-POST OM UTFYLLING PÅ EIENDOM - MED REFERANSE TIL RIVING AV SYKEHJEM I SKUDENESHAVN Thomas Osen Dankertsen KMY 17/01377-004 2019/11/13
I TEK 15/950 - TEKNISK PLAN FOR STONGVEGEN 180 - GJELDER TEKNISK PLAN - FOR STONGVEGEN 180 Vikanes Bungum Arkitekter AS BTH04 19/02233-011 2019/11/13
I TEK KOBBERNAGLEN SMÅBÅTFORENING - SMÅBÅTHAVN - SØKNAD OM STØTTE TIL BELYSNING Kobbernaglen Småbåtforening HPE 15/04411-004 2019/11/13
I TEK KARMØYGEDDON - GEDDONCAMP - SØKNAD OM Å FÅ DISPONERE KOMMUNENS AREAL Karmøygeddon HPE 16/00897-027 2019/11/13
U TEK 66/128 OG 955 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SVAR - 66/128 OG 955 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Wegner Advokatfirma AS BJP01 19/06345-002 2019/11/13
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR - SVAR PÅ SØKNAD SKILT SEVERDIGHET - AVALDSNES OG SKUDENESHAVN - E134 Statens vegvesen - Region vest HPE 12/01271-440 2019/11/13
U TEK NYTT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 2/233 - OVERSENDELSE AV TV-KJØRING RUNDHAGEN 11 Knut Håkon Einarsen MAHA1 16/03514-024 2019/11/13
U TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 - VARSEL OM PÅLEGG OM FERDIGSTILLELSE OG VARSEL OM TVANGSMULKT Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00999-052 2019/11/13
I TEK 53/62 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HÅKONSEN, OSKAR MAGNE - 53/62 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Oskar Magne Håkonsen BJP01 19/06355-001 26 Off.l.26 2019/11/13
U TEK VEGLYS OG GATELYS - SVAR - TILBUD PÅ UTSKIFTING AV HQL-LYSARMATURER, KARMØY KOMMUNE 2020 Haugaland Kraft Energi AS HPE 12/01112-050 2019/11/13
I TEK 3/721 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KRISTOFFERSEN, KJELL ELIAS - 3/721 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KRISTOFFERSEN, KJELL ELIAS Kjell Elias Kristoffersen BJP01 19/06356-001 26 Off.l.26 2019/11/13
U TEK 15/721 - PRESTAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/721 - PRESTAVEGEN, ÅKRA. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG TIL BOLIG Jorunn F og Gareth Derek Charles Osborne JKV 16/02222-003 2019/11/13
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - 72/159 - AVTALE OM RETT TIL Å LEGGE VANNLEDNING MED NØDVENDIGE INNRETNINGER OVER EIENDOM Per Simon Simonsen MAHA1 18/00968-069 2019/11/13
U TEK 4/132 - TEKNISK PLAN - VEGUTVIDELSE - KYRKJEGARDVEGEN 38 - 4/499 NÅ REGISTRERT PÅ KARMØY KOMMUNE SOM EIER Aina Margrethe Andersen ALA04 18/00784-010 2019/11/13
I TEK HELGANES MOTORSPORTSENTER - OVERSENDER SØKNAD OM DISPOSISJONSRETT FOR AREAL TIL HELGANES MOTORSPORT SENTER. 83/164 Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS NILI1 12/02181-065 2019/11/13
I TEK HELGANES MOTORSPORTSENTER - GODKJENNER PLASSERING GARASJEANLEGG Fjord Motorpark Eiendom AS NILI1 12/02181-067 2019/11/13
U TEK 15/70 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA. TILBYGG ENEBOLIG, INNGANGSPARTI OG GARASJE - 15/70 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG TIL BOLIG, INNGANGSPARTI OG GARASJE Svein Ove Lund JKV 16/02714-005 2019/11/13
U TEK HELGANES MOTORSPORTSENTER - 83/164 - DISPOSISJONSAVTALE FOR OPPFØRING AV LAGERBYGG Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS NILI1 12/02181-066 2019/11/13
I TEK 1/159 - SALVØYVEGEN, VEDØY - UTVIDELSE AV KAI - 1/159 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM TILTAK I SJØ - PELING Fylkesmannen i Rogaland JKV 18/04652-015 2019/11/13
I TEK 5/688 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 2 - 5/688 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE I K Gabrielsen JKV 18/04600-006 2019/11/13
U TEK 83/155 - KVALAVÅGVEGEN, SKEIE - TILBYGG GARASJE/UTHUS - 83/155 - KVALAVÅGVEGEN, SKEIE. OPPLYSNINGER OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG TIL VERKSTEDBYGG Marcin Grabowski KMY 15/03058-008 2019/11/13
I TEK 22/21, 20 OG 93 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 22/21, 20 OG 93 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN Asle Ferkingstad HME 19/06358-001 26 Off.l.26 2019/11/13
U TEK TEKNISKE PLANER - BOLIGFELT STEINARSKOGEN - VEA - GNR/BNR 2/426, 423, 425, 424, 717, 718 OG 712 ER NÅ OVERFØRT TIL KARMØY KOMMUNE ALA04 12/04835-010 2019/11/13
U TEK 142/778 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG, OPPFYLLING OG MUR - 142/778 - FERDIGATTEST Eskild Kvala AS KMY 18/00364-026 2019/11/12
U TEK 4/471 - SILJEBERGVEGEN, MUNKAJORD, NYBYGG GARASJE - 4/471 - FERDIGATTEST, NYBYGG GARASJE Eivor og Henrik Bø EJO 16/03317-006 2019/11/12
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 5/305 - VEA - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR BASSENG Kjetil Andersen KRRE 17/00073-414 2019/11/12
U TEK 64/1477 - TORVVIKVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE OG LEVEGG - 64/1477 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE OG LEVEGG Kristian Bratthammer EJO 19/02343-007 2019/11/12
Se nyere saker Se eldre saker