Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 31 til 60 av totalt 13143
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - GNR/BNR 147/631 - SVAR PÅ HENVENDELSE ANGÅENDE SØKNADSPLIKT FOR UTVENDIG TRAPP PÅ BOLIG Asbjørn Larsen KRRE 17/00073-336 2019/07/19
I TEK RESERVEVANN - KOMMUNALT SAMARBEID - PRISTILBUD - KARTLEGGING AV DYBDE DRIKKEVANNSKILDE Vassbakk & Stol AS HDO 18/00255-012 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/07/19
I TEK RESERVEVANN - KOMMUNALT SAMARBEID - PRISTILBUD Skanska Norge AS HDO 18/00255-013 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/07/19
U TEK RESERVEVANN - KOMMUNALT SAMARBEID - TILDELINGSBESLUTNING - KONKURRANSEGRUNNLAG PRØVETAKING OG ANALYSER - VANNSAMARBEID PÅ HAUGALANDET Cowi AS (Hovedenhet) JTH 18/00255-011 2019/07/19
U TEK 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - OVERSENDELSE AV KLAGE Hereid Hus AS GTH 19/01112-017 2019/07/19
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING - 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING -MANGLER I SØKNAD Brit Synnøve Vermundsen Solsvik GTH 19/02541-005 2019/07/19
U TEK 6/5 - HARINGSTAD -DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/870 - 6/75 OG 6/79 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD: 14/870 John Rune Larsen Tindeland ALA04 15/00374-016 2019/07/19
U TEK 13/698 676 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ODD HANSEN PROSJEKT AS - 13/676 OG 698 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING ODD HANSEN PROSJEKT AS Odd Hansen Prosjekt AS ALA04 19/01108-003 2019/07/19
U TEK 122/103 OG 12 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET , MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE - 122/103 OG 12 - UNDERRETTING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER JOHN-HARALD VIK ALA04 19/02421-003 2019/07/19
U TEK 119/78 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1459 - 119/78 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1459 Kjell Arne Lindøe Aase ALA04 19/02171-018 2019/07/19
U TEK 119/78 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1459 - 119/78 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1459 Solhaugvegen AS ALA04 19/02171-019 2019/07/19
U TEK 88/248 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ESPIRA VELDETUN BYGGESAK: 18/5552 OG 19/1019 - 88/248 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ESPIRA VELDETUN BYGGESAK: 18/5552 Tindeland Rør AS ORO01 18/05553-002 2019/07/18
U TEK 114/324 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUS 28 PROSJEKT BYGGESAK 19/1474 - 114/324 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUS 28 PROSJEKT BYGGESAK 19/1474 Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/01235-002 2019/07/18
U TEK 116/3 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG, BOLIG. ERIK JOHAN EILERÅS BYGGESAK: 14/2013 - 116/3 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG, BOLIG. ERIK JOHAN EILERÅS Karsten Bjelland AS ORO01 19/01078-002 2019/07/18
U TEK 64/1564 - OLAF SIQVELANDS VEG, STANGALAND - INNGLASSING AV TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/1564 - OLAF SIQVELANDS VEG, STANGALAND - INNGLASSING AV TERRASSE Magnar Kristoffersen EDH 19/04828-005 2019/07/18
U TEK ADRESSEENDRING - SNIKSPYNTEN KLAGESAK - ADRESSEENDRING - OVERSENDELSE AV KLAGE PÅ NYTT VEGNAVN Fylkesmannen i Rogaland GTH 19/01819-003 2019/07/18
U TEK 12/74 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL FORSAMLINGSLOKALET, TILBYGG OG FASADEENDRING - RAMMETILLATELSE - 12/74 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL FORSAMLINGSLOKALET, TILBYGG OG FASADEENDRING Eskild Kvala AS IGR 18/03792-010 2019/07/18
U TEK 142/412 - SVALEVEGEN, STORASUND, PÅBYGG/TILBYGG FASADEENDRING ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 142/412 - SVALEVEGEN, STORASUND, PÅBYGG/TILBYGG FASADEENDRING ENEBOLIG Signatur Bygg & Eiendom AS KIS 19/01760-004 2019/07/18
U TEK 116/3 - KOLNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - RAMMETILLATELSE - 116/3 - KOLNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE Eileraas Arkitekter AS KRRE 14/02013-018 2019/07/18
U TEK 148/ 8,14, 79, 954, NOREVEGEN, NORHEIM. FORLENGELSE AV NOREVEGEN OPPARBEIDELSE AV NÆRINGSTOMT - FERDIGATTEST 148/ 8,14, 79, 954, NOREVEGEN, NOREVEGEN OPPARBEIDELSE AV NÆRINGSTOMT Haugaland Handelspark AS JMJ03 07/03548-013 2019/07/18
I TEK NYTT VEGNAVN - PORSHOLMEN - UTTALELSE - FORSLAG TIL NYTT VEGNAVN - PORSHOLMEN Statens Kartverk BFH 19/04888-002 2019/07/18
I TEK 15/1511/0/1 - KOMMUNALE AVGIFTER - KNUTSEN & VIKRA EIENDOM AS - 15/1511/0/1 - OPPSIGELSE AV RENOVASJON, NÆRING Helge Vikra ALS06 19/04915-001 2019/07/18
I TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - REHABILITERING AV VENTILASJONSANLEGG - 148/306 - SPØRSMÅL OM FRITAK FRA NABOVARSLING Mt Vest AS KHM 19/04751-002 2019/07/18
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - INNLAGT KOMMUNALT VANN - RØYKSUND Sissel Tollaksen ETS 12/00024-431 2019/07/18
I TEK 15/689 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VOLLE, JUDIT OG MELKEVIK, KRISTOFFER - 15/689 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kristoffer Melkevik BJP01 19/04912-001 26 Off.l.26 2019/07/18
I TEK 82/79 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PINAR, PATRYK - 82/79 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Patryk Adam Pinar BJP01 19/04914-001 26 Off.l.26 2019/07/18
U TEK DUPONT VORMEDAL - SVAR - INNSYNSKRAV/BEKYMRINGSMELDING - FORURENSING FRA DUPONT VORMEDAL Roger Karlsen MGR01 19/04877-002 2019/07/18
I TEK 54/51 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 54/51 - ERKLÆRINGER Jonny Nilsen JMJ03 19/04909-002 2019/07/18
U TEK 25/55 - SOLLIVEGEN, LANGÅKER - RIVING GÅRDSBYGG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 25/55 - SOLLIVEGEN, LANGÅKER - RIVING GÅRDSBYGG Nora Solli KHM 19/04854-003 2019/07/18
I TEK 15/677 - KOMMUNALE AVGIFTER - JK EIENDOM AS - 15/677 - OPPSIGELSE AV RENOVASJON, NÆRING Helge Vikra ALS06 19/04916-001 2019/07/18
Se nyere saker Se eldre saker