Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 11156
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 16/237 - KLAGE PÅ VEDTAK Garvik Prosjekt AS GTH 18/01080-007 2019/06/17
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-050 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/17
I TEK 62/1 OG 62/12 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - SØKNAD - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Jostein Ytreland LKS 18/04700-004 2019/06/17
U TEK 86/246 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:16/2789 - 86/246 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Ktm Eiendom AS HSH01 19/01905-007 2019/06/17
I TEK 66/225 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 66/225 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG Bertelsen & Garpestad AS ORO01 19/02762-001 2019/06/17
U TEK 7/41 - VESTRE KARMØYVEG, RAGNVALDJORD - NYBYGG ENEBOLIG OG OMBYGGING AV EKSISTERENDE BOLIG TIL GARASJE/UTHUS - 7/41 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG OG OMBYGGING AV EKSISTERENDE BOLIG TIL GARASJE Hellvik Hus Karmøy AS JKV 14/04133-025 2019/06/17
I TEK 66/225 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 66/225 - FERDIGMELDING Bertelsen & Garpestad AS ORO01 19/02762-002 2019/06/17
I TEK 66/161 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 66/161 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG Bertelsen & Garpestad AS ORO01 19/02764-001 2019/06/17
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 29/77 - HEBNES - ØNSKE OM PLANERING OG BYGG PÅ TOMT I LNF OMRÅDE Lars Kolbeinsen KHM 17/00073-290 2019/06/17
I TEK 66/161 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 66/161 - FERDIGMELDING Bertelsen & Garpestad AS ORO01 19/02764-002 2019/06/17
I TEK 66/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 66/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG Bertelsen & Garpestad AS ORO01 19/02767-001 2019/06/17
I TEK 66/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 66/50 - FERDIGMELDING Bertelsen & Garpestad AS ORO01 19/02767-002 2019/06/17
I TEK 149/138 - LEIE AV AREAL TIL BRAKKERIGG I BYGGEPERIODEN FOR BUSSANLEGG RAGLAMYR - 149/138 - UNDERTEGNET LEIEAVTALE - 2 DEKAR PLANERT NÆRINGSAREAL (BRUK AV LEIEOBJEKT: - BRAKKERIGG I BYGGEPERIODEN FOR BUSSANLEGG RAGLAMYR) Total Betong AS NILI1 19/02768-001 2019/06/17
U TEK PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 - MOTTATT PLANFORSLAG - PLAN 5107 PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 RH Oppmåling Rune Hemnes YSL 19/01514-012 2019/06/17
I TEK 59/241 - SKIPARVIK, NORDRE KOPERVIK - FASADEENDRING ENEBOLIG, NYE VINDUER, BALKONG 2 ETG. - 59/241 - MOTTATT MANGLER - SØKNADSKJEMA, AREALBEREGNING, SØKNAD OM DISPENSASJON, AVSTANDSERKLÆRING MM Bengt Sverre Hagen EDH 19/02239-008 2019/06/17
I TEK 66/115 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - 66/115 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD Rørlegger Bård Magne Velde ORO01 19/02769-001 2019/06/17
I TEK 66/238 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - 66/238 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD Rørlegger Bård Magne Velde ORO01 19/02770-001 2019/06/17
I TEK 66/238 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - 66/238 - FERDIGMELDING Rørlegger Bård Magne Velde ORO01 19/02770-002 2019/06/17
I TEK 38/4 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/4 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Sidsel Merethe Selsaas Syre EDH 19/02771-001 2019/06/17
I TEK 43/444 - ØYGARDSHAUGEN - HØYNES. NYBYGG GARASJE - 43/444 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ståle Ramsay Kristoffersen JHE05 13/02092-004 2019/06/17
U TEK 43/444 - ØYGARDSHAUGEN - HØYNES. NYBYGG GARASJE - 43/444 - FERDIGATTEST Ståle Ramsay Kristoffersen JHE05 13/02092-005 2019/06/17
U TEK 141/27, TORVASTADVEGEN, LITLASUND. NY AVKJØRSEL - 141/27 - FERDIGATTEST Kristoffer Heggheim KMY 12/01835-006 2019/06/17
U TEK 22/329 - FERKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV TIDLIGERE KOORDINATBESTEMT GRENSE - 22/329 - GRENSEMERKING ER UTFØRT SOLVEIG VELA LIKNES HME 19/02445-001 2019/06/17
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-051 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/17
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-052 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/17
U TEK 69/81 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 69/81 - RAPPORT OM UTSTIKKING AV HUS Ek Bygg AS GER01 19/01986-010 2019/06/17
U TEK 148/981 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM. 4 STK MATVOGNER - SAK TIL UTTALE - 148/981 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM. 4 STK MATVOGNER Haugaland Kraft AS IGR 19/02758-002 2019/06/17
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 22/53 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE VED VESTRE KARMØYVEG Romans Zukovs BFH 19/00010-066 2019/06/17
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN, MOT TYSVÆR KOMMUNE - UKE 22 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-030 2019/06/17
I TEK 119/51 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THORLEIF THORMODSEN - 119/51 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG THORLEIF THORMODSEN Tindeland Rør AS ALS06 16/01329-003 2019/06/17
Se eldre saker