Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 20612
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD EIENDOM - PLOMBERING AV VANNINNTAK ALS06 19/07366-004 24 Offl.§24 2019/12/31
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - STATUS MANGLER REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Vassbakk & Stol AS HDO 15/04311-124 2019/12/31
U TEK 22/54 OG 22/343 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - KNUTSEN, KNUT MAGNE - 22/54 OG 22/343 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Knut Magne Knutsen JONI 19/05170-002 2019/12/31
U TEK 98/140 OG 98/156 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - JAKOBSEN, STEFFEN - 98/140 OG 98/156 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Steffen Stensletten Jakobsen JONI 19/05468-002 2019/12/31
U TEK 2/155 OG 2/422 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER SILGJERD, ELSE KARINE - 2/155 OG 2/422 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING SILGJERD, ELSE KARINE Else Karine Silgjerd JONI 19/05300-002 2019/12/31
U TEK 58/173 OG 58/179 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - TILLATELSE - DISPENSASJON - 58/173 OG 58/179 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Ktm Eiendom AS EDH 19/07210-003 2019/12/30
U TEK 64/513 - LIARLUNDVEGEN, STANGALAND, FASADEENDRING, NYBYGG TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/513 - LIARLUNDVEGEN, STANGALAND, FASADEENDRING, NYBYGG TERRASSE Thomas Heggelund KHM 19/07062-002 2019/12/30
U TEK 64/998 - LYNGVEGEN, STANGALAND - RIVING CARPORT, NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/998 - LYNGVEGEN, STANGALAND - RIVING CARPORT, NYBYGG GARASJE Håvard Skarsvåg Adsen KHM 19/07083-003 2019/12/30
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - INFORMASJON I FORBINDELSE MED UTSKIFTNING AV KOMMUNAL VANNLEDNING I ÅLAVIKVEGEN Einar Østenstad ABU01 18/00968-088 2019/12/30
I TEK TEKNISK PLAN - ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK P51300 - SLUTTDOKUMENTASJON GS4 - ÅKRAHALLENE P51300 Rønning Elektro AS BTH04 18/03217-010 2019/12/30
U TEK 119/653 119/654 119/655 119/656 119/657 119/658 119/659 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - TYPE C - 119/656 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - BOLIG C4 Holon Haugesund AS JKV 16/04384-030 2019/12/30
U TEK 115/167 - ÅRHAUGVEGEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG GARASJE - 115/167 - FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Åse Waage JKV 18/01937-016 2019/12/30
U TEK 15/623 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODDVAR LARSEN - 15/623 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODDVAR LARSEN S O Lund AS OSG 19/07346-002 2019/12/30
U TEK 15/257 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DIDRIK STONGHAUGEN - 15/257 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DIDRIK STONGHAUGEN S O Lund AS OSG 19/07344-002 2019/12/30
U TEK 47/316 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KMJ SENIOR AS - 47/316 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KMJ SENIOR AS S O Lund AS OSG 19/07342-002 2019/12/30
U TEK 15/883 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - K INVESTERING 3 AS - 15/883 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - K INVESTERING 3 AS S O Lund AS OSG 19/07341-002 2019/12/30
U TEK 148/872 - NOREVEGEN, NORHEIM - SKILTING - SAK TIL UTTALE - 148/872 - NOREVEGEN, NORHEIM - SKILTING Statens Vegvesen IGR 19/07336-002 2019/12/30
U TEK 68/415 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG - 68/415 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - TILBYGG ENEBOLIG Hans J Rasmussen AS JKV 19/05628-009 2019/12/30
U TEK 13/175 - ÅRABROTVEGEN, TJØSVOLL, TILBYGG BOLIG, STUE, ENTRE - 13/175 - FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG Dag Kenneth Sellikken JKV 15/02018-009 2019/12/30
I TEK 66/508 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR OTTO KVINNESLAND - 66/508 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR OTTO KVINNESLAND S O Lund AS ORO01 19/07364-001 2019/12/30
I TEK 15/165 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - ELIAS ODDVAR ANDERSSON - 15/165 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - ELIAS ODDVAR ANDERSSON S O Lund AS ORO01 19/07375-001 2019/12/30
I TEK 68/415 - RØRLEGGERMELDING: TILBYGG (NY BOENHET) - TILTAKSHAVER: MÆLAND BYGGESAK: 68/415 - 68/415 - RØRLEGGERMELDING: TILBYGG (NY BOENHET) - TILTAKSHAVER: MÆLAND BYGGESAK: 68/415 Hage & Maskin AS ORO01 19/07365-001 2019/12/30
I TEK GRAVESØKNAD - SKUGGABERGVEGEN, VORMEDAL - GRAVESØKNAD - SKUGGABERGVEGEN, VORMEDAL K. Lønning Hage & Anlegg AS OSG 19/07369-001 2019/12/30
I TEK GRAVESØKNAD - TRONDSVEGEN 9 - KV. 1123 FIBERTRENCHING - GRAVESØKNAD - TRONDSVEGEN 9 - KV. 1123 T Halleland AS OSG 19/07370-001 2019/12/30
I TEK 15/200 - ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV UTEOMRÅDE - 15/200 - KOMMENTER TIL UTTALER FRA FYLKESMANNEN OG KYSTVERKET Ronny Louis Larsen GTH 19/05586-009 2019/12/30
I TEK PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN MELLOM FV47 OG TOSTEMSVINGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. - MERKNAD FRA MILJØORGANISASJONEN GRØNN FRAMTID - 27.12.19 PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN MELLOM FV47 OG TOSTEMSVINGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. Grønn Framtid BHA02 17/04178-029 2019/12/30
I TEK PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 - MERKNAD FRA MILJØORGANISASJONEN GRØNN FRAMTID - 27.12.19 Grønn Framtid YSL 17/04858-027 2019/12/30
U TEK 48/1 - TØMMING AV SEPTIKTANK - HILLESLANDVEGEN 160 - SVAR - GJELDER VARSLING/TØMMING AV SEPTIKTANKER Knut Dale ANNA 19/06832-009 2019/12/30
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - INFORMASJON I FORBINDELSE MED UTSKIFTNING AV KOMMUNAL VANNLEDNING I ÅLAVIKVEGEN Tone Karin Hollevik ABU01 18/00968-089 2019/12/30
I TEK 64/212 - TORVVIKVEGEN, STANGALAND - FASADEENDRING OG TERRASSE - 64/212 - TORVVIKVEGEN, STANGALAND - FASADEENDRING OG TERRASSE Helga Synnøve og Harald Hop KHM 19/07339-001 2019/12/30
Se eldre saker