Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 18302
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK NYTT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 2/266 - RØRINSPEKSJONSRAPPORT - SALVØYVEGEN 48 OG 50 Norva24 Vest AS MAHA1 16/03514-021 2019/11/15
U TEK 86/203 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 86/203 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL Novaform Haugesund AS JMJ03 19/06180-005 2019/11/13
U TEK 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/6380 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune EDH 19/05267-007 2019/11/13
U TEK 122/38 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - RAMMETILLATELSE - 122/38 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KRRE 19/02325-011 2019/11/13
U TEK 98/101 - AUSTEVIKVEGEN, AUSTEVIK - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 98/101 - AUSTEVIKVEGEN, AUSTEVIK - TILBYGG ENEBOLIG Per Håkon Berge Hellvik Hus Karmøy AS KHM 19/05671-008 2019/11/13
U TEK 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1355 - 15/23 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1355 Ellen Oddny Fagerland JONI 19/05051-028 2019/11/13
I TEK 15/950 - TEKNISK PLAN FOR STONGVEGEN 180 - FRYSERIET ÅKREHAMN - VANNTAPSMÅLINGER Vikanes Bungum Arkitekter AS BTH04 19/02233-012 2019/11/13
U TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK SKOGVEGEN KLOAKKSANERING Jeanette Kleppe Nilsen JTH 16/04912-012 2019/11/13
I TEK 140/283 - OSNESBAKKEN, OSNES - NYBYGG - BOD/HAGESTUE - 140/283 - SØKNADSKJEMA MED UTFYLTE AREALER Nina Høybakk og Piero Parlati EDH 19/06179-005 2019/11/13
I TEK 109/58 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR BENTSEN - 109/58 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR BENTSEN S O Lund AS ORO01 19/06343-001 2019/11/13
I TEK 109/21 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 109/21 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS GER01 18/05250-017 2019/11/13
I TEK GRAVESØKNAD - VALBERGÅSEN 5A/5B - GRAVESØKNAD - NY DATO - VALBERGÅSEN 5A/5B Linda Gundersen for Aase & Svendsen AS KSU01 19/05587-005 2019/11/13
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - GRAVETILLATELSE - FV.4808 - HP1/M4936 - HAUSKEVÅGVEGEN - TORVASTADVEGEN (KOPIMOTTAKER) Statens Vegvesen KSU01 13/01286-065 2019/11/13
U TEK 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/6380 - 57/92 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Karmøy Kommune EDH 19/05267-008 2019/11/13
U TEK NYTT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 2/296 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT RUNDHAGEN 9A Berit Karlsen Stensen MAHA1 16/03514-022 2019/11/13
U TEK 58/110 - RETTING I MATRIKKELEN - SVAR - 58/110 - RETTING I MATRIKKELEN Per Arild Risvik BFH 19/06332-002 2019/11/13
I TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 43/ 473 - TINGLYST SLETTET FORKJØPSRETT - 1339905 Statens Kartverk NILI1 19/02008-018 2019/11/13
U TEK NYTT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 2/296 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT RUNDHAGEN 9 B Sigmund Karlsen Stensen MAHA1 16/03514-023 2019/11/13
I TEK 66/128 OG 955 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - 66/128 OG 955 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Jose Jean Merine BJP01 19/06345-001 26 Off.l.26 2019/11/13
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - GRAVETILLATELSE - LUFTSTREKK - FRAMFØRING AV LAVSPENTKABEL - FV. 4808 HP.1 - GNR. 141 BNR. 175 - STORASUNDVEGEN (KOPIMOTTAKER) Statens Vegvesen KSU01 13/01286-066 2019/11/13
I TEK PLAN 2041-3 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - SMÅBÅTHAVN VED U/N/B2 - 15/438 - UTTALSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 05.11.19 PLAN 2041-3 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - SMÅBÅTHAVN VED U/N/B2 - 15/438 Rogaland Fylkeskommune BHA02 19/05989-007 2019/11/13
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - GRAVETILLATELSE - FV.4818 - HP1/M1968 - HP1/M1994 - VISNESVEGEN (KOPIMOTTAKER) Statens Vegvesen KSU01 13/01286-067 2019/11/13
I TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 142/805 - RETUR AV TINGLYST SLETTET KJØPEKONTRAKT OG FORKJØPSRETT - 1335391 Statens Kartverk NILI1 19/02008-019 2019/11/13
I TEK 42/59 - SYREVEGEN, SØRHÅLAND, DELVIS RIVING AV GARASJE - 42/59 - (KOPIMOTTAKER) UTTALE TIL NABOVARSEL Statens vegvesen JMJ03 19/06245-002 2019/11/13
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - FV. 511 BLIKSHAVN - SØKNAD OM REDUSERT FARTSGRENSE (KOPIMOTTAKER) Statens Vegvesen HPE 12/01271-439 2019/11/13
I TEK 47/118 - VIKEVÅGEN, VIK. NYBYGG HAGESTUE OG TERRASSE - 47/118 - KOMMENTAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Bjørge Naley JMJ03 12/01334-021 2019/11/13
I TEK 61/14 - MIDTSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4628 - 61/14 - FORNYET KLAGE PÅ OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4628 Svein Magne Olsen XXI 19/03642-020 2019/11/13
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Advokatfirmaet Lund & Co DA MSA 17/03756-036 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/11/13
U TEK 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1355 - 15/23 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1355 Didrik Stonghaugen JONI 19/05051-030 2019/11/13
U TEK ÅKRAHALLEN - TILSYNSAVTALE ÅKRAHALLEN Åkra Idrettslag NILI1 12/00077-195 2019/11/13
Se eldre saker