Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til: post@karmoy.kommune.no. Postlisten inneholder opplysninger fra de enheter i kommunen som benytter elektronisk journal. I postlisten er opplysninger unntatt offentlighet skjermet.
Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene, for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 1085
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 106/77 - ØYVIND VAAGA - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - 106/77 - ØYVIND VAAGA Øyvind Vaaga ALS06 13/01608-004 2019/01/21
U TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 106/36 - BJØRN KARLSEN - KOPI AV RØRLEGGERSAK BESTÅENDE BYGG - 106/36 - BJØRN KARLSEN Bjørn Karlsen ALS06 13/04304-004 2019/01/21
U TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 120/65 GEIR JACOBSEN - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - 120/65 GEIR JACOBSEN Geir Jacobsen ALS06 13/01623-004 2019/01/21
U TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 120/32 - GEIR EGIL EDVARDSEN - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - 120/32 - GEIR EGIL EDVARDSEN Geir Egil Edvardsen ALS06 13/01638-004 2019/01/21
U TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 120/138 - GEORG UNDHEIM - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - 120/138 - GEORG UNDHEIM Unni Marcelius Undheim ALS06 13/01781-004 2019/01/21
U TEK 141/57 - LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 141/57 - LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Ingolf Johan Hauge Steensnæs EDH 19/00222-004 2019/01/21
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 108/6 - HENNING THORBJØRNSEN - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - 108/6 - HENNING THORBJØRNSEN Inge Vaaga AS ORO01 19/00498-002 2019/01/21
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 108/6 - HENNING THORBJØRNSEN - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 108/6 - HENNING THORBJØRNSEN Inge Vaaga AS ORO01 19/00498-001 2019/01/21
I TEK 98/94 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØSTEVIK, BJØRG - 98/94 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Bjørg Østevik BJP01 19/00254-002 26 Off.l.26 2019/01/21
U TEK 58/220 - LEIEAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG STANGELANDSVÅGEN SMÅBÅTFORENING - 58/220 - LEIEAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG STANGELANDSVÅGEN SMÅBÅTFORENING Stangelandsvågen Småbåtforening SMO02 17/04728-003 2019/01/21
I TEK 15/2310 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG (21) - TILTAKHAVER: MODERNE BYGG 1 AS BYGGESAK 19/110 - 15/2310 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG (21) - TILTAKHAVER: MODERNE BYGG 1 AS BYGGESAK 19/110 Bt - Rør AS ORO01 19/00495-001 2019/01/21
I TEK 77/8 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLSEN, JAN OVE - 77/8 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Ove Jan Olsen BJP01 19/00497-001 26 Off.l.26 2019/01/21
I TEK 15/2310 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG (23) - TILTAKHAVER: MODERNE BYGG 1 AS BYGGESAK 19/499 - 15/2310 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG (23) - TILTAKHAVER: MODERNE BYGG 1 AS BYGGESAK 19/499 Bt - Rør AS ORO01 19/00500-001 2019/01/21
I TEK HØRINGER - 2019 - HØRING - BEDRE REGULERING AV STØRRE UTBYGGINGSPROSJEKTER - RAPPORT FRA EKSPERTUTVALG - FORSLAG OM ENDRINGER I EIERSEKSJONSLOVEN Kommunal- og Moderniseringsdepartementet AEI04 19/00016-005 2019/01/21
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 86/84 - BIOMAR AS, HUSØY - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 86/684 - BIOMAR HUSØY Teknisk bureau AS ORO01 19/00502-001 2019/01/21
U TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 120/107 - ARNT SUNDE - (NY INNSENDING - RØRLEGGERMELDING) - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - 120/107 - ARNT SUNDE - (NY INNSENDING - RØRLEGGERMELDING) Arnt Sunde ALS06 13/01949-005 2019/01/21
U TEK 63/174 - NORDSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4077 - 63/56 - MELDING OM PLANLAGT ØNSKET RETTING - SLETTING AV UTGÅTT GNR/BNR 63/56 STD:18/4077 Osvald Amland ALA04 18/04554-007 2019/01/21
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 108/7 - SVAR PÅ SPØRSMÅL VEDRØRENDE FRITIDSBOLIG Arild Galta KRRE 17/00073-202 2019/01/21
U TEK 3/425 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG ENEBOLIG - TILTAKSHAVER: STEINNES BYGGESAK: 18/3669 - 3/425 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG ENEBOLIG - TILTAKSHAVER: STEINNES BYGGESAK: 18/3669 S O Lund AS ORO01 18/03671-002 2019/01/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG FLYTTEMELDING UT BMV 16/03336-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - SVAR - OVERSENDER MERKNADER TIL REGULERINGSPLAN - GJELDER PARKERINGSPLASSER OG KAI Ernst Håkon Bergfjord BHA02 16/04060-054 2019/01/21
U TEK 3/425 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 3/425 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG Hellvik Hus Karmøy AS IGR 18/03669-009 2019/01/21
I TEK PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN ETTER BEFARING PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5 Rogaland fylkeskommune YSL 18/05540-007 2019/01/21
U TEK OMORGANISERING I VAR-AVDELINGEN 2019 - MØTEREFERAT FRA ARBEIDSGRUPPEN 17.01.19 Per Sestøl KJTY 19/00064-002 2019/01/21
I TEK TEKNISK PLAN - STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - GARVIK TOMTEUTVIKLING - OVERSENDER OPPDATERTE TEGNINGER - 17.01.19 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 18/00467-017 2019/01/21
I TEK 78/5 OG 78/6 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 78/5 OG 78/6 - OVERSENDER KART OVER EIENDOMMER Avinor AS ALA04 19/00176-005 2019/01/21
I TEK 70/88 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - RIVING DEL AV BYGG, TILBYGG BOLIG - 70/88 - FYLKESMANNENS KLAGEAVGJØRELSE I BYGGESAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/02419-015 2019/01/21
I TEK 38/163 - MUDRING I SJØ, HABNAVÅGEN SYRE BÅTFORENING - TILLATELSE TIL ARBEIDER I SJØ VED 38/163, HABNAVÅGEN (KOPIMOTTAKER) SYRE BÅTFORENING Fylkesmannen i Rogaland PCH01 19/00493-001 2019/01/21
I TEK 149/488 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER BK3 - 149/488 - BYGGETS FUNDAMENT FØRES TIL 0,5 METER UNDER BUNN AV VA LEDNING Block Watne AS IGR 18/03286-007 2019/01/21
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 120/107 - ARNT SUNDE - (NY INNSENDING - RØRLEGGERMELDING) - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - 120/107 - ARNT SUNDE Bjelland Vvs AS ALS06 13/01949-004 2019/01/21
Se eldre saker