Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 13143
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 107/1 - LINDØY - UTVIDELSE AV TURVEG I FRILUFTSOMRÅDET - RAMMETILLATELSE - 107/1 - LINDØY - UTVIDELSE AV TURVEG I FRULUFTSOMRÅDET Omega Areal AS KRRE 16/04892-017 2019/07/19
U TEK 119/623 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - TILBYGG - CARPORT TIL BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 119/623 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - TILBYGG - CARPORT TIL BOLIG Susan Marie Undheim KRRE 19/02386-003 2019/07/19
U TEK 5/197 - VEA - FASADEENDRING SJØHUS - SAK TIL UTTALE - 5/197 - VEA - FASADEENDRING SJØHUS Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen IGR 18/05176-005 2019/07/19
U TEK 63/228 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 63/228 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON Eskild Kvala AS KIS 18/05405-006 2019/07/19
U TEK 25/7 - LANGÅKER - NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 25/7 - LANGÅKER - NYBYGG ENEBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited KHM 18/04817-006 2019/07/19
U TEK 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING - RAMMETILLATELSE - 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING Garvik Prosjekt AS IGR 19/02214-006 2019/07/19
U TEK 54/51 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 54/51 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Jonny Nilsen JMJ03 19/04909-005 2019/07/19
U TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - REHABILITERING AV VENTILASJONSANLEGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - REHABILITERING AV VENTILASJONSANLEGG Mt Vest AS KHM 19/04751-003 2019/07/19
U TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING AV BODER - SAK TIL UTTALE - 58/127 - TIL UTTALE SØKNAD OM RIVING AV BYGG Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KIS 19/04906-003 2019/07/19
U TEK 43/458 - STUBBEVEGEN, HØYNES - FASADEENDRING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 43/458 - STUBBEVEGEN, HØYNES - FASADEENDRING Lars Magne og Lill Oddrun Hillesland KHM 19/04860-002 2019/07/19
U TEK 22/166 - STAVAVEGEN, FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 22/166 - STAVAVEGEN, FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIG Eskild Kvala AS KHM 19/04717-004 2019/07/19
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Advokatfirmaet Lund & Co DA MSA 17/03756-032 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/07/19
I TEK VANN OG VASSDRAG - INNSPILL TIL KOMMUNENES BUDSJETTER - VEDTAK I HAUGALAND VANNOMRÅDEUTVALG - VIDEREFØRING AV FAST VANNOMRÅDEKOORDINATOTOR Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet PCH01 12/00054-052 2019/07/19
I TEK 5/197 - VEA - FASADEENDRING SJØHUS - 5/197 - MOTTATT MANGLER FOTO Eskild Kvala AS IGR 18/05176-008 2019/07/19
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 25.6.2019 - KLAGE PÅ VEDTAK PÅ VEGNE AV ARIZONA AS PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BHA02 16/04060-079 2019/07/19
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 5/8 - MELDING OM ADRESSEENDRING VED VEA SJOARVEG Kjell Olav Munkejord BFH 19/00010-090 2019/07/19
U TEK 148/732, KJELLSVIKVEIEN, NORHEIM.TILBYGG ENEBOLIG, LEVEGG OG TERRASSE - 148/732, KJELLSVIKVEIEN, NORHEIM.TILBYGG ENEBOLIG, LEVEGG OG TERRASSE Ola Andreas Thuestad JMJ03 12/02714-006 2019/07/19
U TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - OVERSENDELSE AV KLAGE Ing Firma Jarle E R Skadberg AS GTH 18/00926-041 2019/07/19
I TEK PLAN 541-12 - REGULERINGSPLAN FOR EIKE SØNDRE - ENDRING SNUHAMMER - 115/31 MFL. - MERKNAD TIL NABOVARSEL FRA NABOER - 18.07.19 PLAN 541-12 - REGULERINGSPLAN FOR EIKE SØNDRE - ENDRING SNUHAMMER - 115/31 MFL. Anita Mackay Kristensen Vikingstad YSL 19/01807-004 2019/07/19
U TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - SVAR, VILKÅR I TILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 17/04733-044 2019/07/19
U TEK 61/16 - AUSTRE KARMØYVEG, MIDTSTOKKE - PÅBYGG LOFTSPLAN - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 61/16 - PÅBYGG LOFTSPLAN I K Gabrielsen KIS 19/04927-002 2019/07/19
I TEK 57/13 - KOMMUNALE AVGIFTER - 57/131 - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK Simon Lie Eiendom AS ANNA 19/04934-001 2019/07/19
U TEK 43/377 - NALEYVEGEN, HØYNES - TILBYGG FRITIDSBOLIG, NYBYGG CARPROT, BOD OG ANNEKS - 43/377 - NALEYVEGEN, HØYNES - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG FRITIDSBOLIG, NYBYGG CARPROT, BOD OG ANNEKS Kjerstin Endresen Egge ENFA 14/01537-006 2019/07/19
U TEK 148/1040 - NORHEIM. NYBYGG VIDEREGÅENDE SKOLE - 148/1040 - NORHEIM. NYBYGG VIDEREGÅENDE SKOLE Petter J. Rasmussen AS JMJ03 18/01718-018 2019/07/19
I TEK 85/39 - UTVIK - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 85/39 - UTVIK - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING Øyvind Grinde HAS 19/04935-001 2019/07/19
U TEK 57/13 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 57/131 - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK Simon Lie Eiendom AS ANNA 19/04934-002 2019/07/19
U TEK 5/489 - VEAMYR - VEA, TILBYGG TIL BOLIG, UTVIDELSE AV VINDFANG - 5/489 - VEAMYR, VEA - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG TIL BOLIG, UTVIDELSE AV VINDFANG Cecilie og Georg Kristoffersen Leknes ENFA 14/01034-004 2019/07/19
I TEK 148/1038 - NORHEIMSMARKA, NORHEIM - TILBYGG NÆRINGSBYGG - 148/1038 - MOTTATT MANGLER NABOVARSEL OG AVSTANDSERKLÆRING Malvin Varne AS IGR 19/02870-005 2019/07/19
U TEK 5/654 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG BOD - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 5/654 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG BOD Stian Brunes KRRE 19/04169-002 2019/07/19
U TEK 148/1038 - NORHEIMSMARKA, NORHEIM - TILBYGG NÆRINGSBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/1038 - NORHEIMSMARKA, NORHEIM - TILBYGG NÆRINGSBYGG Pds Arkitekt AS IGR 19/02870-006 2019/07/19
Se eldre saker