Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 31 til 60 av totalt 2969
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Karmøy Helsesportlag JAH 19/00030-156 2019/04/23
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD Stokkastrand Leikarrings Dansegruppe For Funksjonshemmede JAH 19/00030-157 2019/04/23
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SVAR - SØKNAD DRIFTSTILSKUDD SUPERLAGET Karmøy Innebandyklubb JAH 19/00030-158 2019/04/23
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD HU-LAG HÅNDBALL Kolnes Idrettslag JAH 19/00030-159 2019/04/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/01659-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/23
U SKU PRODUKSJONSSTØTTE - SVAR - SØKNAD OM PRODUKSJONSSTØTTE Karl Johan Paulsen Freelance JAH 19/01518-004 2019/04/23
I SKU ELEVSAK - INNHENTING AV DOKUMENTASJON BNO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/23
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/03572-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/23
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE SMA 19/01618-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/23
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE SMA 19/01618-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TAKKER NEI TIL STILLING BLI01 19/00587-395 25 Offl.§25 2019/04/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - SØKNAD ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-004 25 Offl §25 2019/04/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-153 25 Offl §25 2019/04/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-152 25 Offl §25 2019/04/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-056 25 Offl §25 2019/04/16
I SKU SKOLENE SIN PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Stokkastrand skole SWI 19/01536-009 2019/04/16
I SKU SKOLENE SIN PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Ådland skole SWI 19/01536-010 2019/04/16
I SKU SKOLENE SIN PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Bø ungdomsskole SWI 19/01536-011 2019/04/16
I SKU SKOLENE SIN PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Stangeland ungdomsskole SWI 19/01536-012 2019/04/16
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-270 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TAKKER NEI TIL TILBUD OM STILLING BLI01 19/00587-394 25 Offl.§25 2019/04/16
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - KLAGE PÅ TILDELTE TRENINGSTIDER I KARMØYHALLEN 2019/2020 Karmøy Innebandyklubb OFL 17/00209-097 2019/04/16
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/01834-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/16
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/01836-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/16
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-271 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/16
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - DOKUMENTASJON AV UNDERSØKELSE SWI 18/01816-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/16
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/01840-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/16
I SKU SKOLENE SIN PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Kopervik skole SWI 19/01536-013 2019/04/16
I SKU STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNOPPLÆRINGEN - PARTNERSKAPSAVTALE - DESENTRALISERT ORDNING FOR KOMPETANSEUTVIKLING I SKULEN 2019-2020 Høgskulen på Vestlandet LIS01 12/00337-005 2019/04/16
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/00122-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/16
Se nyere saker Se eldre saker