Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 31 til 60 av totalt 5332
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-083 25 Offl §25 2019/08/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-054 25 Offl §25 2019/08/22
I SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI HOLE, VETLE (2008) - SØKNAD OM SKOLESKYSS HOLE, VETLE (2008) Eli Johnsrud Reinertsen EEH 15/02397-015 2019/08/22
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM DEKNING AV KONTIGENT TIL FRITIDSAKTIVITET ANKO 18/02594-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/05280-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
U SKU SANDHÅLAND MUSIKK- OG GÅRDSBARNEHAGE - SANDHÅLAND MUSIKK- OG GÅRDSBARNEHAGE - ENDRET GODKJENNING Sandhåland Musikk og Gårdsbarnehage AS RHO 19/05281-001 2019/08/22
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-281 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 18/03750-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-282 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 18/03749-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I FRISKOLELOVEN (REALKOMPETANSEVURDERING OG INTERNKONTROLL M.M.) Kunnskapsdepartementet BAN03 19/00016-081 2019/08/22
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV FOR GRUNNSKOLEOPPLÆRING - VÅREN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV FOR GRUNNSKOLEOPPLÆRING - VÅREN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID - BARNEHAGE RHO 18/04874-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 19/05286-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-085 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - DELUTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 ANL. NR. 19779 HESTEMYR IDRETTSANLEGG - KUNSTGRESSBANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-342 2019/08/22
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 ANL. NR. 20571 SKUDENES IDRETTSANLEGG KUNSTGRESSBANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-345 2019/08/22
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 ANL. NR. 71181 STANGELANDSMARKA LYSANLEGG Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-344 2019/08/22
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 ANL. NR. 35421 STANGELANDSMARKA O-KART Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-346 2019/08/22
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 ANL. NR. 45268 TORVASTAD IDRETTSSENTER KUNSTGRESSBANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-347 2019/08/22
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 ANL. NR. 54712 TORVASTAD IDRETTSSENTER - BMX BANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-348 2019/08/22
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 ANL. NR. 55101 VEAVÅGEN SKOLE - BALLØKKE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-349 2019/08/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 18/03069-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR- SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR- SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-065 25 Offl §25 2019/08/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-079 25 Offl §25 2019/08/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-080 25 Offl §25 2019/08/21
Se nyere saker Se eldre saker