Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til: post@karmoy.kommune.no. Postlisten inneholder opplysninger fra de enheter i kommunen som benytter elektronisk journal. I postlisten er opplysninger unntatt offentlighet skjermet.
Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene, for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 1158
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-084 25 Offl §25 2019/02/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-010 25 Offl §25 2019/02/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-011 25 Offl §25 2019/02/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-012 25 Offl §25 2019/02/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-013 25 Offl §25 2019/02/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-014 25 Offl §25 2019/02/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-015 25 Offl §25 2019/02/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-016 25 Offl §25 2019/02/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-017 25 Offl §25 2019/02/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-018 25 Offl §25 2019/02/14
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN BASSENG Slågstemmen Barnehage SA OFL 19/00774-009 2019/02/14
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00865-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00636-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN BASSENG SKOLEÅRET 2019-2020 Karmøy Svømmeklubb OFL 19/00774-011 2019/02/14
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BRUK AV VORMEDAL BASSENG SKOLEÅRET 2019-2020 Karmøy Svømmeklubb OFL 19/00774-012 2019/02/14
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD - KRFLWA Sevland pensjonistforening ANKO 19/00029-007 2019/02/14
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN BASSENG Eide Skole OFL 19/00774-010 2019/02/14
U SKU INNSYNSBEGJÆRINGER - FORELØPIG SVAR - INNSYN I ELEVLISTER Sørhåland Barneskole AS BNO 13/03790-025 2019/02/14
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04553-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00648-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U SKU AKTIVITETSKORT OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/00534-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00646-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00753-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/03788-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U SKU AKTIVITETSKORT/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP ANKO 18/04172-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I IDRETTSKLUBB ANKO 18/02618-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00677-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV TILSKUDD TIL EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV TILSKUDD TIL EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00868-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
Se eldre saker