Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til: post@karmoy.kommune.no. Postlisten inneholder opplysninger fra de enheter i kommunen som benytter elektronisk journal. I postlisten er opplysninger unntatt offentlighet skjermet.
Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene, for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 656
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE - ENDRING RHO 18/03561-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03927-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VÅREN 2019 OG SKOLEÅRET 2019-2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 18/05252-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/00107-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING FOR VÅREN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ BØ UNGDOMSSKOLE PFA 19/00144-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I SKU SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE TIL BOK OM TORMOD TORFÆUS Bergsveinn Birgisson ANKO 19/00027-002 2019/01/21
I SKU DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN - UTBETALING AV TILSKUDD - DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 2018 Rogaland Fylkeskommune ANKO 12/00240-067 2019/01/21
I SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV UFØREGRAD BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I SKU PERSONALMAPPE - INNVILGELSE AV UFØREPENSJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED FERKINGSTAD SKOLE Erling Flotve Myklebust BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/03309-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - ENDRING RHO 18/04083-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-050 25 Offl §25 2019/01/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - TRUKKET BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-051 25 Offl §25 2019/01/19
U SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING AV KUNST PÅ ÅKRASANDEN Friluftsrådet Vest JAH 12/00023-144 2019/01/18
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - KLAGE - SVAR PÅ SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 18/04590-016 25 Offl §25 2019/01/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 18/04590-017 25 Offl §25 2019/01/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 18/04590-018 25 Offl §25 2019/01/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 18/04590-019 25 Offl §25 2019/01/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 18/04590-020 25 Offl §25 2019/01/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 18/04590-021 25 Offl §25 2019/01/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-004 25 Offl §25 2019/01/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-047 25 Offl §25 2019/01/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-048 25 Offl §25 2019/01/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-049 25 Offl §25 2019/01/18
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00277-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
Se eldre saker