Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 7360
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD BLI01 19/07302-002 25 Offl §25 2019/12/31
I SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 12/00108-277 2019/12/30
I SKU KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - OVERSENDELSE AV KORRIGERT RAPPORT ETTER TILSYN MED SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Fylkesmannen i Rogaland OFL 12/00224-112 2019/12/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/07140-004 25 Offl §25 2019/12/30
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/07367-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/30
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 18/00407-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/30
I SKU KYSTPILEGRIM FORPROSJEKT 2019-2020 - REFERAT FRA FORUMMØTE I TRONDHEIM 4.-5. DESEMBER Pilegrimssenter Oslo WLI 19/05883-010 2019/12/27
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJON UNDERVISNING HØSTEN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/23
U SKU RUSFOREBYGGENDE TILTAK - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM MIDLER TIL RUSFRITT UNGDOMSARRAGEMENT - JULEBALL Kopervik menighet JAH 12/01242-036 2019/12/23
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJON UNDERVISNING HØSTEN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID RHO 18/02403-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/23
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJON UNDERVISNING HØSTEN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/23
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJON UNDERVISNING HØSTEN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/23
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-326 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/23
U SKU RUSFOREBYGGENDE TILTAK - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT De Unges Orkesterforbund Rogaland JAH 12/01242-037 2019/12/23
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 OG §9A-5 - OPPFØLGING ETTER VEDTAK OM RETT TIL ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - KOPI AV BREV Fylkesmannen i Rogaland LIS01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/12/23
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-328 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/23
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/23
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-327 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/23
U SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 OG §9A-5 - OVERSENDELSE SWI Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/12/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK LOGOPED/PP-RÅDGIVER 100 % FAST STILLING - TILBUD BLI01 19/07061-011 25 Offl §25 2019/12/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LOGOPED/PP-RÅDGIVER 100 % FAST STILLING - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/07061-012 25 Offl §25 2019/12/21
U SKU DISPENSASJON FRA NORM FOR PEDAGOGISK BEMANNING - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA NORM FOR PEDAGOGISK BEMANNING Espira Litlasund AS RHO 19/07213-010 2019/12/20
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I KARMØYBARNEHAGENE RHO 19/07300-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/20
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - RIVING AV UNGDOMSHUSET Åkra Idrettslag OFL 16/00248-402 2019/12/20
I SKU KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - ENDELIG RAPPORT ETTER TILSYN MED SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Fylkesmannen i Rogaland OFL 12/00224-111 2019/12/20
I SKU TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2019 - SØKNAD OM STØNAD TIL JUMBO RUN 2020 Karmøy Motorsykkelklubb JAH 19/01516-006 2019/12/20
U SKU RETTFERDSVEDERLAG - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM RETTFERDSVEDERLAG FRA STATEN BNO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/12/20
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING OM MODERASJONSORDNINGER I SFO Utdanningsdirektoratet LIS01 19/00016-124 2019/12/20
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/06335-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/19
Se eldre saker