Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 2969
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM NASJONAL RETNINGSLINJE FOR PARAMEDISIN Kunnskapsdepartementet BAN03 19/00016-039 2019/04/24
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - KLAGE PÅ TRENINGSTIDER- KVBK Kopervik Volleyballklubb OFL 17/00209-098 2019/04/24
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE SMA 19/01618-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/24
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 18/01743-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/24
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 18/01743-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/24
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/03476-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-396 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-397 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-398 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-399 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-400 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-401 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-402 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-010 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - INTERVJU ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-011 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-012 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - INTERVJU ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-013 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-014 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-015 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-016 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - INTERVJU ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-017 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-018 25 Offl §25 2019/04/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - SØKNAD ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-005 25 Offl §25 2019/04/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - SØKNAD ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-006 25 Offl §25 2019/04/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - SØKNAD ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-007 25 Offl §25 2019/04/23
U SKU INNHENTING AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON BNO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/04/23
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 18/01643-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/23
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SVAR - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-068 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/01824-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/23
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SVAR - SØKNAD - FRILUFTSLIV FOR ALLE Haugesund Turistforening JAH 19/00030-155 2019/04/23
Se eldre saker