Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 31 til 60 av totalt 2629
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 119/165 - BESTILLING AV NABOLISTE Sevland Bunyan Arkitekter AS GEL 19/00021-341 2019/07/16
I SEN INNFORDRING - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT : 811890 CEM01 18/04336-262 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/16
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/04902-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 21/67 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Ruth Heidi Smelvær GEL 19/00021-342 2019/07/16
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - VELDEDIGHETSKONSERT PÅ MORTHOLMEN Karmøy Rideklubb EVI1 19/00022-083 26 Off.l.26 2019/07/16
U SEN INNFORDRING - UTLEGGSFORRETNING - NAMSBOK T-2018-206885 JAK 18/04336-260 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/16
U SEN INNFORDRING - UTLEGGSFORRETNING - NAMSBOK T2018-447833 JAK 18/04336-261 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/16
U SEN 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - SVAR - 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN Forliksrådet JST 19/01577-007 2019/07/15
I SEN KJØP AV REVISJONSTJENESTER 2016-2020 - FORLENGELSE AV REVISJONSAVTALENE - BRUK AV OPSJON Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 15/02155-009 2019/07/15
I SEN HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL - GODKJENNING AV SKOLEANLEGG FOR HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland KANE1 19/00645-007 2019/07/15
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 15/1435 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - INGARD HAUGEBERG Boligleverandøren Karmøy AS REK 19/00023-085 2019/07/15
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 124/9 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - DUPONT NUTRITION NORGE AS Pds Arkitekt AS REK 19/00023-084 2019/07/12
U SEN 90/166 - FISKÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/559 - MELDING/ERKLÆRING 90/194. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:19/559 Kartverket - Tinglysingen REK 19/02172-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/759 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Venke Vorraa GEL 19/00021-340 2019/07/12
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/03100-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/12
I SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-055 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/12
I SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-054 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/11
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/01597-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/11
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 19/03644-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/11
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD TUS 17/02604-074 25 Offl §25 2019/07/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 59/39 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-334 2019/07/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/1553 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-335 2019/07/10
I SEN KARMSUND HAVN IKS - PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 01.07.19 Karmsund Havn IKS PVE01 14/01963-021 2019/07/10
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - UKE 27 SKUDEFESTIVALEN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 19/00022-080 2019/07/10
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - UKE 27 M/S SANDNES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 19/00022-079 2019/07/10
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - INNRAPPORTERING AV ALKOHOLOMSETNING 2018 - WONG HOUSE DA Tveit Regnskap AS EVI1 19/00854-042 2019/07/10
I SEN LÆRLINGER GENERELT - LÆRLINGTILSKUDD 1.HALVÅR 2019 - ENDELIG RAPPORT Rogaland fylkeskommune MMW 12/04121-016 2019/07/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 19/02952-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 119/604 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Solid mesterbygg GEL 19/00021-336 2019/07/10
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - SKUDENES SJØMANNSFORENING SKUDEFESTIVALEN 2019 Skudenes Sjømannsforening EVI1 19/00022-081 2019/07/10
Se nyere saker Se eldre saker