Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 31 til 60 av totalt 3944
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / INKASSOVARSEL CEM01 18/04336-390 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/12
U SEN RIKSARKIVARENS TILSYN MED KOMMUNALE ARKIVORDNINGER - AVSLUTNING AV TILSYN Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS MBB 12/00002-026 2019/11/12
I SEN OLAV HAUGE KOLONIAL AS (JOKER) SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM Å ENDRE STYRER SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK Olav Hauge Kolonial AS EVI1 12/01705-019 2019/11/12
I SEN KIWI 641 TORVASTAD SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM GODKJENNING AV NY STYRER PÅ SALGSBEVILLINGEN HOS KIWI 641 TORVASTAD SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/00374-057 2019/11/12
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILSLUTNINGSBREV Tysvær kommune OEI 19/02480-001 2019/11/12
I SEN ANMODNING OM FOLKEAVSTEMNING OM FASTLANDS-KARMØYS KOMMUNETILHØRIGHET - UTSATT FRIST FOR UTTALE TIL SØKNAD OM GRENSEJUSTERING Fylkesmannen I Rogaland LYK 16/01317-010 2019/11/12
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - FORELØPIG RAPPORT FRA TILSYN MED SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I KARMØY KOMMUNE 1. OG 21. OKTOBER Fylkesmannen i Rogaland EJA 12/00224-107 2019/11/12
U SEN KONKURRANSE - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR KOLNES SENTRUM - AVTALE - 19/5039 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KOLNES SENTRUM Cowi AS (Hovedenhet) JST 19/05039-010 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/11/11
U SEN MØTE I KLAGENEMNDA DEN 11.11.2019 - INNKALLING - MØTE I KLAGENEMNDA DEN 11.11.2019 Ole Kristian Nilsen LYK 19/06232-002 2019/11/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 59/41 - BESTILLING AV NABOLISTE Arne Håkonsen GEL 19/00021-489 2019/11/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 149/127 - BESTILLING AV NABOLISTE Odd V. Sevland GEL 19/00021-488 2019/11/11
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SPEILEN FRISØR AS - MILJØRETTET HELSEVERN - SØKNAD OM GODKJENNING Speilen Frisør AS KANE1 19/06316-001 2019/11/11
I SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/06031-007 25 Offl §25 2019/11/11
I SEN PLAN 3035-1 - DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE - 64/211 MFL - ENDRING AV FORMÅL - MERKNAD FRA ARNE HØVRING - 10.11.19 PLAN 3035-1 - DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE - 64/211 MFL - ENDRING AV FORMÅL Arne Høvring JST 19/05789-007 2019/11/11
I SEN TILSYN I KOMMUNEN - TILSYNSRAPPORT - KARMØY KOMMUNE VAR VANN Arbeidstilsynet ORO 12/00140-243 2019/11/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 149/347 - BESTILLING AV NABOLISTE Byggmester Geir Ove Stokke GEL 19/00021-490 2019/11/11
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 86/238 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - KARMSUND HAVN IKS - HUSØYVEGEN 240 - 244 Procon AS REK 19/00023-145 2019/11/11
I SEN POLITIVEDTEKT - STADFESTING AV NY POLITIVEDTEKT FOR KARMØY KOMMUNE ROGALAND Politidirektoratet SMA01 19/01126-016 2019/11/11
I SEN RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - HØRING - GJELDER HØRING - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - OVERSENDER KONTAKTINFORMASJON Gassco AS EJA 19/05918-005 2019/11/11
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/05190-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 104/4 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Solfrid Lovise Skogen Tollefsen GEL 19/00021-491 2019/11/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - TILBUD MMW 19/05782-097 25 Offl §25 2019/11/09
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - ARBEIDSAVTALE MMW 19/05782-098 25 Offl §25 2019/11/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 4/41 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Terje Knarvik GEL 19/00021-487 2019/11/08
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/05342-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/08
I SEN HANDLINGSPROGRAM MED BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2020-2023 - BEKYMRING FOR RÅDMANNEN SITT BUDSJETTKUTT I KARMØY KOMMUNE Kreftomsorg Rogaland LYK 19/06302-001 2019/11/08
U SEN REKRUTTERINGSSAK AREAL- OG BYGGESAKSSJEF - INTERVJU REKRU 19/06033-006 25 Offl §25 2019/11/08
U SEN REKRUTTERINGSSAK AREAL- OG BYGGESAKSSJEF - INTERVJU REKRU 19/06033-007 25 Offl §25 2019/11/08
I SEN VALGSTYRET 2019 - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET - KARMØY KOMMUNE - KLAGE PÅ VALGGJENNOMFØRINGEN Kommunal- og Moderniseringsdepartementet LYK 19/05503-010 2019/11/08
I SEN RENTEKOMPENSASJON - KIRKER OG KIRKEINVENTAR - UTBETALING - KIRKEBYGG - RESTAURERING - AVALDSNES KIRKE Husbanken MOS 16/04194-009 2019/11/08
Se nyere saker Se eldre saker