Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 3944
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN LUKTPROBLEMATIKK/FORURENSING/STØY - HUSØY - HUSØY FORURENSING, RETTIGHETER FOR BEBEOERE RUNDT KARMLUND, AVALDSNES karmlund velforening KANE1 18/01519-052 2019/11/13
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - JULEBORD Skip O'hoooiii AS EVI1 19/00022-143 2019/11/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/06031-010 25 Offl §25 2019/11/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/06031-011 25 Offl §25 2019/11/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/06031-012 25 Offl §25 2019/11/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/06031-013 25 Offl §25 2019/11/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/06031-014 25 Offl §25 2019/11/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/06031-015 25 Offl §25 2019/11/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/06031-016 25 Offl §25 2019/11/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/06031-017 25 Offl §25 2019/11/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/06031-018 25 Offl §25 2019/11/13
I SEN KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT - OPPGJØR ETTER UTØVELSE AV FORKJØPSRETT PÅ BOKN AKSJENE I HAUGALAND KRAFT AS Haugaland Kraft AS PVE01 19/02569-009 2019/11/13
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/01526-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/13
U SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER - MELDING AV VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL IKA ROGALANDS REPRESENTANTSKAP Interkommunalt Arkiv I Rogaland IKS MBB 12/03966-086 2019/11/13
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 MALY 19/05761-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/13
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILSLUTNINGSBREV Sveio kommune OEI 19/02480-002 2019/11/13
I SEN PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. - PLAN 5106 - VEDRØRENDE DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. Rogaland Fylkeskommune JST 19/00707-020 2019/11/13
U SEN RAMMEAVTALE - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE - ENDRINGSBILAG - 17/3739 RAMMEAVTALE TØMMING AV PRIVATE OG KOMMUNALE SLAMAVSKILLERE Ragn Sells AS OEI 17/03739-012 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/11/13
I SEN LEGATER - SØKNAD OM LEGATMIDLER FRA KARMØY JULEFOND MOS 12/00069-189 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/06031-008 25 Offl §25 2019/11/12
I SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/06031-009 25 Offl §25 2019/11/12
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 142/780 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Duco AS REK 19/00023-146 2019/11/12
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - VEDRØRENDE SKJENKEBEVILLING TIL ENKELTARRANGEMENT Vormedal Grendahus SA EVI1 19/00022-142 2019/11/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 68/415 - BESTILLING AV NABOLISTE Ronny Tangen GEL 19/00021-492 2019/11/12
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-389 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/12
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/06330-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/12
I SEN PROSESSVARSEL - PROSESSVARSEL ETTER TVISTELOVENS § 5-2 - ERSTATNINGSKRAV MALY 19/06331-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM FØRER NJO 17/05144-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/12
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 68/415 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - CAMILLA BIRGITTE MÆLAND Hans J Rasmussen AS REK 19/00023-147 2019/11/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM PASSASJER NJO 16/05146-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/12
Se eldre saker