Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 2311
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN - VINMONOPOLETS ÅPNINGSTID OG SALG OG SKJENKING I SAMME LOKALE I TILKNYTNING TIL BRYGGERI Helse- og Omsorgsdepartementet ORO 19/00016-055 2019/06/17
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 43/11 OG 43/12 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 Jakob Høines REK 19/00023-068 2019/06/17
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - KONSERT MED LEVI HENRIKSEN14.06.19 Himsligt AS EVI1 19/00022-071 2019/06/17
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/02772-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
I SEN EXTRA ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM NY STYRER - EXTRA ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK Coop Sørvest SA EVI1 12/01707-033 26 Off.l.26 2019/06/17
U SEN INNFORDRING - KRAV OM UTBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-242 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U SEN INNFORDRING - GJELDSERKLÆRING/ERKJENNELSE IMK 18/04336-243 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/02305-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - SKUDEFESTIVALEN 2019 Skudenes Event AS EVI1 19/00022-066 2019/06/17
I SEN VIET NAM HOUSE AS SERVERINGSBEVILLING - SVAR PÅ SØKNAD OM BEVILLING - VIET NAM HOUSE EVI1 19/02774-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-020 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/16
I SEN UNGDOMMENS FYLKESTING - ANMODNING OM OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING 2019-2020 Rogaland Fylkeskommune LYK 17/04069-003 2019/06/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/1535 - BESTILLING AV NABOLISTE Charlotte Hult GEL 19/00021-299 2019/06/14
I SEN HAUGALAND KRAFT AS - GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL - 11.06.19 Haugaland Kraft AS PVE01 13/04121-027 2019/06/14
I SEN HAUGALAND NÆRINGSPARK - GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL - 11.06.19 Haugaland Næringspark AS PVE01 19/00116-007 2019/06/14
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL (HÅLAND SKOLE) - SØKNAD OM GODKJENNING - MILJØRETTET HELSEVERN Haugesund International School KANE1 19/00562-004 2019/06/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 13/636 - BESTILLING AV NABOLISTE Hus28 AS GEL 19/00021-301 2019/06/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 68/422 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-300 2019/06/14
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/02754-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/14
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03554-008 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/06/14
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - BESTILLING AV BLIKSHAVN LEIRPLASS - 5. - 7. JUNI 2020 Haugaland krets KFUK-KFUM-speidere TVI 12/01968-152 2019/06/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 22/24 -BESTILLING AV NABOLISTE Charlotte Hult GEL 19/00021-302 2019/06/14
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR- FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/02477-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/01972-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - SKUDEFESTIVALEN - SKUDENES SJØMANNSFORENING Skudenes Sjømannsforening EVI1 19/00022-068 2019/06/13
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - UTTALELSE - SØKNAD SKJENKING - SKUDEFESTIVALEN Sør-Vest Politidistrikt EVI1 19/00022-069 2019/06/13
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL KVALITETSKRITERIER FOR LÅN TIL BOLIGKVALITET I NY FORSKRIFT OM LÅN FRA HUSBANKEN Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ORO 19/00016-054 2019/06/13
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - SLUTTBEHANDLING AV PLANFORSLAG - PLAN 2107 DETALJREGULERING FOR FV. 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Statens vegvesen - Region vest JST 17/03376-028 2019/06/13
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING OMSATT ALKOHOL - KONSERT FEØY BRYGGE Vikinglam AS EVI1 19/00022-070 2019/06/13
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - FV. 47 ÅKRA SØR-VEAKROSSEN. MERKNADSBEHANDLING, INNSIGELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Statens Vegvesen JST 17/03376-029 2019/06/13
Se eldre saker