Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 2629
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 86/244 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - HUSØYVEGEN 155 AS Edb-Tjenester Norge Limited REK 19/00023-089 2019/07/19
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/02754-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 57/357 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Rune Andreas Sørensen GEL 19/00021-343 2019/07/19
U SEN 32/3 - VIKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4964 - MELDING 32/188. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/4964 Kartverket - Tinglysingen REK 18/05679-010 2019/07/19
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILSLUTNINGSBREV - RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER Tysvær Kommune OEI 19/00948-003 2019/07/19
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILSLUTNINGSBREV - RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER Utsira Kommune OEI 19/00948-004 2019/07/19
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILSLUTNINGSBREV - RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER Strand Kommune OEI 19/00948-005 2019/07/19
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE ANJM 19/01924-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/19
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-263 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/19
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING ANJM 19/04913-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD REKRU 19/04871-004 25 Offl §25 2019/07/18
U SEN MØBLER TIL BOLIGER - FORLENGELSE AV RAMMEAVTALE FOR KJØP AV MØBLER TIL BOLIGER Kjosavik AS OEI 16/01121-011 2019/07/18
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILSLUTNINGSBREV - RAMMEAVTALE - MULTIKOPIMASKINER Sauda Kommune Administrasjon OEI 19/00948-001 2019/07/18
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILSLUTNINGSBREV - RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER Haugesund Kommune OEI 19/00948-002 2019/07/18
U SEN KJØP AV MØBLER OG SENGER TIL INSTITUSJON - FORLENGELSE AV RAMMEAVTALE VEDR. KJØP AV MØBLER TIL INSTITUSJON Rom For Flere Vest AS OEI 16/01710-029 2019/07/18
U SEN KJØP AV MØBLER OG SENGER TIL INSTITUSJON - FORLENGELSE AV RAMMEAVTALE VEDR. KJØP AV SENGER TIL INSTITUSJON Kjosavik AS OEI 16/01710-030 2019/07/18
U SEN 22/13 OG 22/35 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2500 - PARSELL 1 - ERKLÆRINGER 22/120 M.FL. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/2500 Kartverket - Tinglysingen REK 17/03613-024 26 Off.l.26 2019/07/18
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 2/33 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - LARS STENSLAND Edb-Tjenester Norge Limited REK 19/00023-088 2019/07/18
U SEN RAMMEAVTALE - KONTROLL OG REPERASJON AV ELEKTROMEDISINSK UTSTYR - FORLENGELSE AV RAMMEAVTALE - KONTROLL OG REPERASJON AV ELEKTROMEDISINSK UTSTYR Kjosavik AS OEI 16/04905-009 2019/07/18
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/04919-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/18
I SEN KLAGE FRA EINAR OG LIV MARIT MORTENSEN - SAK 1 - PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - - KLAGEAVGJØRELSE - DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY EIKEVEG - PLAN 5052 Fylkesmannen i Rogaland JST 18/03724-005 2019/07/18
I SEN KLAGE FRA ELISE OG JOHN ARNE VÅGE - SAK 2 - PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - - KLAGEAVGJØRELSE - DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY EIKEVEG - PLAN 5052 Fylkesmannen i Rogaland JST 18/03725-004 2019/07/18
I SEN KLAGE FRA SØLVI DAHLE - SAK 3 - PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - - KLAGEAVGJØRELSE - DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY EIKEVEG - PLAN 5052 Fylkesmannen i Rogaland JST 18/03726-006 2019/07/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD REKRU 19/04871-002 25 Offl §25 2019/07/17
I SEN REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD REKRU 19/04871-003 25 Offl §25 2019/07/17
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 67/42 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - GRO LARSEN HOVDEN Nils Reidar Hovden REK 19/00023-086 2019/07/17
U SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - KUNNGJØRING - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR Mercell Norge AS OEI 19/04872-001 2019/07/17
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - KLAGE PÅ PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Edvar Kalstø m/flere JST 17/03376-032 2019/07/17
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 47/549 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - SYLWIA ANNA MIECIECKA Bt Byggtjenester AS REK 19/00023-087 2019/07/17
U SEN 38/60 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/942 - MELDING/ERKLÆRING 38/322 M.FL. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:19/942 Kartverket - Tinglysingen REK 19/02426-005 2019/07/16
Se eldre saker