Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 31 til 60 av totalt 9164
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-003 25 Offl §25 2019/07/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-004 25 Offl §25 2019/07/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - SØKNAD ANVO 19/04848-007 25 Offl §25 2019/07/19
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - INNVILGER TILSKUDD TIL VEILEDET TJENESTE AV ALLMENNLEGER OVER STATSBUDSJETTET 2019 KAP. 783, POST 61 Helsedirektoratet AIS 12/00929-184 2019/07/19
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-080 25 Offl.§25 2019/07/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/02558-006 25 Offl §25 2019/07/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - TILBUD ANVO 19/02558-007 25 Offl §25 2019/07/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/02558-008 25 Offl §25 2019/07/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/02558-009 25 Offl §25 2019/07/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/02558-010 25 Offl §25 2019/07/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/02558-011 25 Offl §25 2019/07/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - SØKNAD ANVO 19/04848-006 25 Offl §25 2019/07/18
I HSE SAMARBEIDSAVTALE OM NAV MELLOM KARMØY, BOKN OG NAV ROGALAND - DATABEHANDLERAVTALE MELLOM BOKN KOMMUNE OG KARMØY KOMMUNE Bokn Kommune CBE02 18/00261-010 2019/07/18
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Johanne Gustavsen SALF 19/00598-023 2019/07/18
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Lilly Bårdsen SALF 19/00598-024 2019/07/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - SØKNAD ANVO 19/04848-005 25 Offl §25 2019/07/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ARO07 19/04863-004 25 Offl §25 2019/07/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ARO07 19/04863-005 25 Offl §25 2019/07/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ARO07 19/04863-006 25 Offl §25 2019/07/17
I HSE KLAGE PÅ BEHANDLING - TILSYNSSAK - OVERSENDELSE AV KLAGERS KOMMENTARER Fylkesmannen i Rogaland BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/07/17
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - KUNNGJØRINGEN PÅ TED TED CBE02 19/02953-004 2019/07/17
U HSE TILSYNSSAK - SVAR - TILSYNSSAK AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HJEMMETJENESTEN SØR - FAGARBEIDER OG RELEVANT HØYSKOLE - INTERVJU ANVO 19/01768-012 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HJEMMETJENESTEN SØR - FAGARBEIDER OG RELEVANT HØYSKOLE - INTERVJU ANVO 19/01768-013 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - INTERVJU ANVO 19/02554-053 25 Offl §25 2019/07/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - SØKNAD ANVO 19/02554-054 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - BEKREFTELSE ANVO 19/02554-055 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - INTERVJU ANVO 19/02554-056 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - INTERVJU ANVO 19/02554-057 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - INTERVJU ANVO 19/02554-058 25 Offl §25 2019/07/16
Se nyere saker Se eldre saker