Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 31 til 60 av totalt 10221
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Tove Hennes SALF 19/00598-080 2019/11/06
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN MIDT Camilla Larsen Kalland JMJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING NOS01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
U HSE PERSONALMAPPE - VURDERING AV ARBEIDSFORHOLD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE GRUNNER AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV AVTALE SOM BESØKSHJEM ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV AVTALE SOM BESØKSHJEM ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ SØKNAD OM MIDLERTIDIG STILLINGSREDUKSJON AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV HELSEMESSIGE GRUNNER AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
U HSE TILSYNSSAK - SVAR - OVERSENDELSE AV UTTALELSE Fylkesmannen I Rogaland BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/11/02
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKT FOR MATOMBRINGING - TILLEGGSINFORMASJON - KONSESJONSAVTALE FOR MATOMBRINGING Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen CBE02 19/06023-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/01
I HSE FOLKEREGISTERET - MODERNISERT FOLKEREGISTER FRA 2020 Direktoratet for e-helse SGJ 14/02855-010 2019/10/31
U HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - AVTALE - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES Bakken & Magnussen AS CBE02 19/01318-030 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/10/31
U HSE ANMELDELSE - NETTHETS - ANMELDELSE - NETTHETS CBE02 19/06154-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-102 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-103 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKT FOR MATOMBRINGING - MELDING FRA LEVERANDØR - KONSESJONSAVTALE FOR MATOMBRINGING CBE02 19/06023-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/30
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING FRA LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-038 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/30
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING JMJ 16/00460-124 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
I HSE SØKNADER - BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - BARNEVERN, MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD IKN01 18/05620-023 25 Offl.§25 2019/10/29
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING FRA LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-037 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/29
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - NY E-HELSELOV OG ENDRINGER I IKT-STANDARDFORSKRIFTEN Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 19/00016-107 2019/10/29
I HSE ANMELDELSE - HELSE - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - 14942335 25838/19-206 Sør-vest politidistrikt CBE02 19/06125-001 2019/10/28
I HSE SØKNADER - BESØKSHJEM BARNEVERN/FAMILIEAVLASTER 2018/2019 - BESØKSHJEM/FAMILIEAVLASTER - REGISTRERING IKN01 18/05618-021 25 Offl.§25 2019/10/25
I HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - MELDING FRA LEVERANDØR - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES CBE02 19/01318-028 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/24
U HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - MELDING TIL LEVERANDØR - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES CBE02 19/01318-029 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/24
I HSE LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - LØNNSKRAV Lederne NOS01 19/00517-036 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/10/24
Se nyere saker Se eldre saker