Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 9164
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-006 25 Offl §25 2019/07/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - SØKNAD ANVO 19/04848-009 25 Offl §25 2019/07/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - SØKNAD ANVO 19/04848-010 25 Offl §25 2019/07/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-051 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - TILBUD ANVO 19/02555-024 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - TILBUD ANVO 19/02555-025 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - TILBUD ANVO 19/02556-011 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/02556-012 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - TILBUD ANVO 19/02556-013 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/02556-014 25 Offl §25 2019/07/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-005 25 Offl §25 2019/07/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - SØKNAD ANVO 19/04848-008 25 Offl §25 2019/07/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD ANVO 19/04933-002 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-037 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-038 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-039 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-040 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-041 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-042 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-043 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-044 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-045 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-046 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-047 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-048 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-049 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-050 25 Offl §25 2019/07/20
I HSE SØKNADER - BESØKSHJEM BARNEVERN 2018/2019/FAMILIEAVLASTER - BESØKSHJEM/FAMILIEAVLASTER - REGISTRERING IKN01 18/05618-018 25 Offl.§25 2019/07/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - AVSLAG ANVO 19/02555-023 25 Offl §25 2019/07/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-002 25 Offl §25 2019/07/19
Se eldre saker