Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 8847
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 59,15 % NATT - SØKNAD SYKEPLEIER 59,15 % NATT ANVO 19/01661-002 25 Offl §25 2019/06/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT 50-100 % ANVO 19/02555-005 25 Offl §25 2019/06/17
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - DELVIS INNVILGET TILSKUDD TIL KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDRENDE BEHANDLING VED LIVETS SLUTT - 2019 Fylkesmannen I Vestland BOER 12/00929-179 2019/06/17
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Marianne Njuolla Sørensen SALF 19/00598-019 2019/06/17
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Gunstein Tjørhom SALF 19/00598-020 2019/06/17
U HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2019 - HELSE-OG OMSORGSETATEN - AKSEPTBREV Helsedirektoratet ENS 19/00601-008 2019/06/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100% ANVO 19/02560-005 25 Offl §25 2019/06/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - INTERVJU FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-050 25 Offl §25 2019/06/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - INTERVJU FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-051 25 Offl §25 2019/06/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - INTERVJU FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-052 25 Offl §25 2019/06/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - INTERVJU FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-053 25 Offl §25 2019/06/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - INTERVJU FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-054 25 Offl §25 2019/06/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - SØKNAD FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-010 25 Offl §25 2019/06/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - SØKNAD FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-011 25 Offl §25 2019/06/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100% ANVO 19/02560-004 25 Offl §25 2019/06/15
I HSE SØKNADER - BESØKSHJEM BARNEVERN 2018/2019/FAMILIEAVLASTER - BESØKSHJEM/FAMILIEAVLASTER - REGISTRERING IKN01 18/05618-017 25 Offl.§25 2019/06/14
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING CPSVKA SKLO 18/05613-073 25 Offl.§25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-113 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-114 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-115 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-116 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-117 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-118 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-119 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-120 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-121 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-122 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-123 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-124 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-125 25 Offl §25 2019/06/14
Se eldre saker