Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til: post@karmoy.kommune.no. Postlisten inneholder opplysninger fra de enheter i kommunen som benytter elektronisk journal. I postlisten er opplysninger unntatt offentlighet skjermet.
Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene, for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 1224
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM ØKT STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN SØR Sandra Gail Haugen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U HSE TILLEGGSSAK - REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE 21. JANUAR 2019 MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUT.SYKEPLEIER/SPESIALSYKEPLEIER 60% NATTJENESTEN KARMØY - TAR IKKE IMOT STILLING REU 18/05520-013 25 Offl.§25 2019/01/21
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV HELSEMESSIGE GRUNNER ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM ØKT STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM ENGASJEMENT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - F.O.M 01.01.18 - T.O.M 31.12.18 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM 50 % STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT GKO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-016 25 Offl.§25 2019/01/21
U HSE PERSONALMAPPE - ØKNING I STILLING FRA 01.02.19 TIL 31.12.19 MJO09 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-031 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-032 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-082 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-036 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-053 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-018 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-020 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET - SØKNAD LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET SALF 19/00161-003 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-013 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-014 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-015 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-004 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-002 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-003 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LEGE VED NORHEIM BBH Yasir Maamoun Alrahwan MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I HSE PERSONALMAPPE - KORRIGERT AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON - UTEN LØNN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-056 25 Offl §25 2019/01/20
Se eldre saker