Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 10221
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-116 25 Offl.§25 2019/11/13
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING TIL LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-044 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Egil Atle Bremnes SALF 19/00598-084 2019/11/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Nina Bjørkelo Ervik SALF 19/00598-085 2019/11/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Synnøve Vea Fredly SALF 19/00598-086 2019/11/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Stine Frøyland SALF 19/00598-087 2019/11/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Jarle Halvorsen SALF 19/00598-088 2019/11/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Nina Hodne SALF 19/00598-089 2019/11/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Inger Marie Håkonsen SALF 19/00598-090 2019/11/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Ruta Jurkiene SALF 19/00598-091 2019/11/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Anne Veronika Aarsand Dale Kvilhaugsvik SALF 19/00598-092 2019/11/13
I HSE SAMHANDLINGSREFORMEN DIALOG MOT ANDRE KOMMUNER, OVERORDNEDE AVKLARINGER - NOTAT FRA MØTE MELLOM HELSE FONNA HF OG KARMØY KOMMUNE OM UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER Helse Fonna Hf NOS01 12/00176-090 2019/11/12
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING FRA LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-043 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/12
U HSE HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM EN VERDIG ELDREOMSORG - SAMBOERGARANTI - SVAR - HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM EN VERDIG ELDREOMSORG - SAMBOERGARANTI Helse- og Omsorgsdepartementet KTV 19/05796-002 2019/11/12
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING FRA LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-034 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/11
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - TILSAGN OM OU-MIDLER - NASJONAL LEDERUTDANNING I PRIMÆRHELSETJENESTEN Ks-Kommunesektorens Organisasjon SALF 12/00929-191 2019/11/11
I HSE INNSPARINGSTILTAK - 2019 - - FORSLAG TIL INNSPARINGSTILTAK - HELSE OG SOSIAL Inge Kristian Melhus SGJ 19/06313-001 2019/11/11
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - TILDELINGSBESLUTNING - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER Karmøy Taxisentral AS CBE02 19/02953-041 2019/11/11
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - TILDELINGSBESLUTNING - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER Haugaland Taxi AS CBE02 19/02953-042 2019/11/11
I HSE IT-AVTALER/LISENSER - DIGISOS: VILKÅR FOR PÅKOBLING - TILBAKEBETALING TIL DIGIFIN - KARMØY KOMMUNE KS SGJ 12/00126-141 2019/11/08
I HSE KLAGESAK - KLAGESAK BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/11/08
I HSE ANMELDELSE - NETTHETS - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD Sør-Vest Politidistrikt CBE02 19/06154-002 2019/11/08
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Julie Tjessem Davidsen SALF 19/00598-081 2019/11/07
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - MELDING OM FEIL - ANGÅENDE STIPEND FOR STUDENT Eline Kristoffersen SALF 19/00598-082 2019/11/07
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Ingunn Gjerland SALF 19/00598-083 2019/11/07
U HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - SIGNERT AVTALE - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES Bakken & Magnussen AS CBE02 19/01318-031 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/11/06
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Eline Kristoffersen SALF 19/00598-076 2019/11/06
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Eline Hetland SALF 19/00598-077 2019/11/06
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - STIPEND FOR STUDENT Svanhild Egeland SALF 19/00598-078 2019/11/06
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD STIPEND FOR STUDENT Aina Kristin Størkersen SALF 19/00598-079 2019/11/06
Se eldre saker