Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 122/171 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL FJELLBY - 122/171 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL FJELLBY Edvardsen Graving og Transport AS OSG 19/06147-002 2019/12/02
U SEN PLAN 5109 - OMRÅDEREGULERING FOR KOLNES SENTRUM - OPPSTART AV PLAN 5109 - OMRÅDEREGULERING FOR KOLNES SENTRUM HA / Karmøynytt / KK-nettside JST 19/06445-001 2019/12/02
U SEN PLAN 5109 - OMRÅDEREGULERING FOR KOLNES SENTRUM - OPPSTART AV PLAN 5109 - OMRÅDEREGULERING FOR KOLNES SENTRUM Bakkane vel JST 19/06445-002 2019/12/02
U TEK 99/109 - AUSTEVIKVEGEN, VORÅ, BRUKSENDRING PÅ NYBYGG, FRA LAGER TIL VERKSTED - RAMMETILLATELSE - 99/109 - AUSTEVIKVEGEN, VORÅ, BRUKSENDRING PÅ NYBYGG, FRA LAGER TIL VERKSTED Hereid Hus AS KHM 19/06453-002 2019/12/02
U TEK PLAN 4068 - DETALJREGULERING FOR BØVÅGVEGEN 14 - 146/53 - GODKJENT 27.8.2019 - GODKJENT PLAN 4068 - DETALJREGULERING FOR BØVÅGVEGEN 14 - 146/53 LILLIAN ØRKE YSL 15/04051-030 2019/12/02
U TEK PLAN 4068 - DETALJREGULERING FOR BØVÅGVEGEN 14 - 146/53 - GODKJENT 27.8.2019 - GODKJENT PLAN 4068 - DETALJREGULERING FOR BØVÅGVEGEN 14 - 146/53 JOHN SIGFRED STOKKE YSL 15/04051-031 2019/12/02
U TEK 142/779 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 142/779 - FERDIGATTEST STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET Duco AS EJO 18/03966-016 2019/12/02
I TEK 3/40 OG 3/169 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER FIDJELAND ARNT HELGE OG ANN MERIT - 3/40 OG 3/169 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Ann Merit Fidjeland AMJ 19/06803-001 26 Off.l.26 2019/12/02
I TEK 3/110, 3/173, 3/255, 3/279 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - KRAV OM RETTING AV DE DIGITALE KARTENE FOR EIENDOMMEN 3/110 NYBORG Arnt Helge Fidjeland AMJ 19/06811-001 2019/12/02
U TEK 15/261 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDA GRINDHAUG - 15/261 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDA GRINDHAUG Torleif og Sigurd Ytreland AS OSG 19/06725-002 2019/12/02
U TEK 147/127 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AINA OG INGE NAUSTVÅG - 147/127 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AINA OG INGE NAUSTVÅG Sig Halvorsen AS OSG 19/06741-002 2019/12/02
U TEK 147/126 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAG MAGNE MOKSHEIM - 147/126 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAG MAGNE MOKSHEIM Sig Halvorsen AS OSG 19/06738-002 2019/12/02
U TEK 147/128 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE BERGMANN - 147/128 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE BERGMANN Sig Halvorsen AS OSG 19/06737-002 2019/12/02
U TEK 15/2011 - GRUNNVIKJÅ, ÅKRA - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 15/2011 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG I K Gabrielsen EJO 19/05667-005 2019/12/02
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 119/481 OG 119/643 - SVAR PÅ SPØRSMÅL OM BYGNINGER, GRENSER MM PÅ TOMT Neil O'Gorman KRRE 17/00073-427 2019/12/02
U TEK 2/116 - KVARTNESVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG - 2/116 - FERDIGATTEST - ENEBOLIG M/GARASJE I K Gabrielsen JKV 18/02350-023 2019/12/02
I TEK 142/7810 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG H18 RØRLEGGERMELDING: 18/4473 - 142/810 - KONTROLLERKLÆRING MED SLUTTRAPPORT OG PLAN FOR UAVHENGIG KONTROLL Garvik Prosjekt AS KMY 18/04282-005 2019/12/02
U TEK 86/127 - PRESTANESBAKKEN - AVALDSNES - PÅBYGG BOLIG - 86/127 - FERDIGATTEST - AVALDSNES - PÅBYGG BOLIG Stig-André og Jorunn Ekerhovd EJO 13/02056-004 2019/12/02
U TEK 79/154 - RØDKLEV, VISNES - INSTALLASJON AV HEIS/LØFTEPLATFORM - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 79/154 - RØDKLEV, VISNES - INSTALLASJON AV HEIS/LØFTEPLATFORM Petter J. Rasmussen AS KIS 19/06711-002 2019/12/02
I TEK 38/4 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/4 - SPØRSMÅL VEDR. VEIRETT Sidsel Merethe Selsaas Syre GTH 19/02771-007 2019/12/02
U TEK 15/1511 - RÅDHUSGATA, ÅKRA - BRUKSENDRING TIL TRENINGSSTUDIO - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 15/1511 - RÅDHUSGATA, ÅKRA - BRUKSENDRING TIL TRENINGSSTUDIO Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 17/04634-006 2019/12/02
I TEK 86/248 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES, KAI OG UTFYLLING I SJØ - 86/248 - INNMÅLINGSDATA Rh Oppmåling Rune Hemnes GER01 19/01052-010 2019/12/02
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 149/453 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKTIG TILTAK Byggmester Bjørn Tore Færaas KRRE 17/00073-428 2019/12/02
I TEK 107/26 - LINDØY. FORHÅNDSKONFERANSE - 107/26 - LINDØY. FORESPØRSEL OM FORHÅNDSKONFERANSE Holon Haugesund AS KRRE 19/06818-001 2019/12/02
I TEK 109/21 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 109/21 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE BERGE SAG OG TRELAST AS KRRE 18/05250-019 2019/12/02
I TEK 66/839 - AUSTREIM - BRUKSENDRING DEL AV BYGNING TIL TRENINGSSENTER - 66/839 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Edb-Tjenester Norge Limited KIS 19/06300-004 2019/12/02
I TEK OPPDRETT AV FISK, SKALLDYR, KAMSKJELL - KOMMUNAL HØRING - SØR FARMING AS ORG. NR. 923187030 - SØKNAD OM ENDRING AV ANLEGGSPLASSERING PÅ LOKALITET 10029 TUHOLMANE Rogaland Fylkeskommune PCH01 12/00586-016 2019/12/02
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - HEIDIS FRISØR - MILJØRETTET HELSEVERN - SØKNAD OM GODKJENNING Heidis Frisør Heidi Ann Danielse KANE1 19/06805-001 2019/12/02
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SØKNAD OM GODKJENNING - MILJØRETTET HELSEVERN - SØKNAD OM GODKJENNING Sissel Dale Pedersen AS KANE1 19/06806-001 2019/12/02
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SØKNAD OM GODKJENNING - MILJØRETTET HELSEVERN - SØKNAD OM GODKJENNING Xellent Frisør Linn Victoria Børseth KANE1 19/06808-001 2019/12/02
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SØKNAD OM GODKJENNING - MILJØRETTET HELSEVERN - SØKNAD OM GODKJENNING Freddys Tattoo Dagmara Barbara Nawrot KANE1 19/06809-001 2019/12/02
I TEK PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL. - MERKNAD FRA THOR ARNE YTRELAND - 01.12.19 PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL. Thor Arne Ytreland BHA02 17/05377-038 2019/12/02
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILLEGGSINFORMASJON - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/02480-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/12/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - SØKNAD BNE 19/06442-004 25 Offl §25 2019/12/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR FERKINGSTAD SKOLE - SØKNAD BLI01 19/06458-004 25 Offl §25 2019/12/02
I TEK 149/1 - ADKOMST TIL EIENDOM VED SPANNAVATNET - 149/1 - ADKOMST TIL EIENDOM VED SPANNAVATNET Haver Advokatfirma AS STNY 19/05863-004 2019/12/02
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRISEN 2019 Marianne Sol Levinsen PEID 19/06289-029 5 Offl.§5 2019/12/02
I TEK 15/950 - TEKNISK PLAN FOR STONGVEGEN 180 - OPPDATERT TEKNISK PLAN - STONGVEGEN 180 Vikanes Bungum Arkitekter AS BTH04 19/02233-016 2019/12/02
I TEK 109/1 OG 109/29 - FOSEN - DELING AV DRIFTSENHET ETTER JORDLOVEN - 109/1 OG 109/29 - MERKNADER TIL SAKSFREMLEGG Advokat Christian Tumyr Kjær HHU 19/06412-002 2019/12/02
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SØKNAD OM GODKJENNING - MILJØRETTET HELSEVERN - SØKNAD OM GODKJENNING Hair I Krossen V/gudrun Adelsten KANE1 19/06814-001 2019/12/02
I SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA NORM §2 Espira Tjøsvoll Barnehage RHO 12/00108-267 2019/12/02
I TEK 57/41 - LEIE TÅKELURFABRIKKEN - TÅKELUREN - SKIFTE UT RUSTNE HENGSLER PÅ VINDU Karin Vedøy NILI1 19/05098-003 2019/12/02
I SEN REKOM AS - AKSJER - GEMINOR - OVERTAKELSE AV AKSJER I REKOM Rekom AS PVE01 14/04111-012 2019/12/02
U SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET Sevland Barnehage RHO 12/00108-266 2019/12/02
I SEN IT-AVTALER/LISENSER - AVTALE OM BRUKSRETT - EKASYS V.K. Consult RAW 12/00126-146 2019/12/02
U TEK GRAVESØKNAD - ØSTREMBRUVEGEN 63 - SVAR - GRAVESØKNAD - ØSTREMBRUVEGEN 63 Linda Gundersen KSU01 19/06732-002 2019/12/02
U TEK 45/8 OG 47/682 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 45/8 OG 47/682 - MELDING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Elin Gjestsen-Eng HAS 19/06287-006 2019/12/02
I TEK 133/6 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 133/6 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING John Bendik Helmersen HHU 19/06804-001 2019/12/02
U TEK 15/118 OG 15/188 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - UTVIDELSE AV TERRASSE MED MURER - 15/118 OG 15/188 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - OPPLYSNINGER OM MANGLENDE FERDIGATTEST BYGNING I BETONG M/OVERBYGGET TERRASSE Olav Hauge JKV 15/03894-004 2019/12/02
I SEN LEGATER - SØKNAD OM MIDLER FRA HANS HOLST OG ANNA EEGS MINDE LEGAT Karmøy Kulturskole MOS 12/00069-199 2019/12/02
U HSE TILSYN I KOMMUNEN - SVAR - TILSYN - EIDEVEGEN 13 VEDTAK OM PÅLEGG Arbeidstilsynet BOER 12/00140-246 2019/12/02
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL EIENDOM - LIARFJELL - FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL EIENDOM - LIARFJELL Tor Dagfinn Tendeland ALI 19/06807-001 2019/12/02
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 58/127 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Tarjei Skaar REK 19/00023-164 2019/12/02
I TEK 131/27 - KLOAKK MED AVLØP TIL TETT TANK - 131/27 - KLAGE PÅ VEDTAK Paul Karsten Dahle GTH 19/05500-003 2019/12/02
U TEK DEL AV 16/175 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - DEL AV 16/175 - KJØP AV TILLEGGSAREAL Torleiv Langåker NILI1 17/03824-005 2019/12/02
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/06212-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/02
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 18/02679-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/02
I TEK 17/3 - NORDRE ÅDLANDSVEG, ÅDLAND - TILBYGG DRIFTSBYGNING - 17/3 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Henry Valter Nes EJO 13/00899-004 2019/12/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/06810-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/02
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 58/59 -NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - VIKANES BUNGUM ARKITEKTER AS Vikanes Bungum Arkitekter AS MAAA1 19/00023-165 2019/12/02
I TEK 64/1324 - STANGALANDSTØLEN, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG - 64/1324 - STANGALANDSTØLEN, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG Renate Pedersen KHM 19/06812-001 2019/12/02
I TEK DEL AV 16/175 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - DEL AV 16/175 - SIGNERT KJØPEKONTRAKT Emeline Medhaug NILI1 17/03824-006 2019/12/02
I TEK VERDITAKST TOMTEAREALER - KARMØY KOMMUNE - DEL AV 16/175 - SIGNERT KJØPEKONTRAKT May Synnøve Selliken TIB 18/04973-011 2019/12/02
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM FØRER NJO 13/04466-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/02
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/06813-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/02
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - FORELØPIG SVAR - KOMMENTARER TIL INNSTILLING FRA SAKKYNDIG TAKSTNEMND Statnett SF MSA 17/03756-037 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/12/02
I TEK 15/1165 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ELLEF ELLEFSEN - 15/1165 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - ELLEF ELLEFSEN Ellef Theodor Ellefsen ORO01 19/06815-002 2019/12/02
I TEK 15/1165 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ELLEF ELLEFSEN - 15/1165 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ELLEF ELLEFSEN Ellef Theodor Ellefsen ORO01 19/06815-001 2019/12/02
U TEK 149/1 - ADKOMST TIL EIENDOM VED SPANNAVATNET - SVAR - 149/1 - ADKOMST TIL EIENDOM VED SPANNAVATNET Haver Advokatfirma AS STNY 19/05863-005 2019/12/02
I TEK VASSDRAGSANLEGG - DAM STIKLEVATN I KARMØY KOMMUNE. KLASSIFISERING - VEDTAK Norges vassdrags- og energidirektorat SAT 12/01763-025 2019/12/02
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/02
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - SOLDALEN - REFERAT FRA BYGGEMØTE 28 BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Cowi AS BTH04 18/02711-052 2019/12/02
I TEK 15/1225 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - NYBYGG IDRETTSHALL - 15/1225 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKNINGSDATA Rh Oppmåling Rune Hemnes GER01 18/02830-033 2019/12/02
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-427 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/02
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-317 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/02
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/02
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/02
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-428 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/02
U TEK 123/102 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HÅHEIM, SIGRID JORDAL OG JORDAL, STÅLE OG HÅHEIM, VIDAR JORDAL - SVAR - 123/102 OG 104 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HÅHEIM, SIGRID JORDAL OG JORDAL, STÅLE OG HÅHEIM, VIDAR JORDAL Sigrid Jordal Håheim BJP01 19/06753-002 2019/12/02
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - REFERAT FRA BM6 Vassbakk & Stol AS ABU01 18/00968-077 2019/12/02
U TEK 2/401 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUGEBERG, KRISTIAN - SVAR - 2/401 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kristian Haugeberg BJP01 19/06797-002 2019/12/02
U TEK 122/210 OG 212 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RISANGER INVEST II AS - SVAR - 122/210 OG 212 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Risanger Invest Ii AS BJP01 19/06796-002 2019/12/02
U TEK 122/234 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RISANGER-PETTERSEN, HÅKON - SVAR - 122/234 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Håkon Risanger-Pettersen BJP01 19/06795-002 2019/12/02
U TEK 86/55 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AVALDSNES SOKN - SVAR - 86/55 OG 242- EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Avaldsnes Sokn BJP01 19/06734-002 2019/12/02
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - OVERSENDER BEKREFTELSE PÅ LANGTIDSOPPHOLD ANNA 19/06559-004 24 Offl.§24 2019/12/02
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - FV. 547 VESTRE KARMØYVEG - FARLIG KANTSTOPP FOR BUSS (KOPIMOTTAKER) Statens Vegvesen HPE 13/01286-072 2019/12/02
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/06810-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/02
U SEN INNFORDRING - ENDRING I FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-429 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/06819-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/02
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-430 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/02
U TEK 149/462 - SALG AV NÆRINGSTOMT STØLSMYR 26 AS - 149/462 - OVERSENDER KJØPEKONTRAKT STØLSMYR 26 AS Stølsmyr 26 AS MAAA1 19/03822-001 2019/12/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 149/92 - BESTILLING AV NABOLISTE Odd Inge Sandvik GEL 19/00021-511 2019/12/02
I TEK VANN OG VASSDRAG - MØTEINNKALLING, SAKSLISTE OG RELEVANTE VEDLEGG TIL ARBEIDSGRUPPEMØTE I HAUGALAND VANNOMRÅDE 11. DESEMBER I TYSVÆR RÅDHUS Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet PCH01 12/00054-057 2019/12/02
I TEK 110/95 - VÅGA - NYBYGG ENEBOLIG - 110/95 - GJENNOMFØRINGSPLAN Älvsbyhus Norge AS JKV 19/00668-020 2019/12/02
U TEK SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER - 72/106 - TINGLYST SKJØTE Merethe Hjelmevoll Pedersen NILI1 12/01310-031 2019/12/02
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-431 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/02
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - KORRIGERT REFUSJONSKRAV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP §19 A GITT TIL BARN DER OSLO KOMMUNE ER OMSORGSKOMMUNE Bydel Søndre Nordstrand ETH01 16/01128-618 2019/12/02
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest v/Anette Tronstad HAS 19/05750-093 2019/12/02
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Bjørg Karin HAS 19/05750-094 2019/12/02
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Hatløy Geir Magnus HAS 19/05750-095 2019/12/02
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Sæther Margot Konstanse HAS 19/05750-096 2019/12/02
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Endresen Norbjørn Melvær HAS 19/05750-097 2019/12/02
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Berntsen Tor Eirik HAS 19/05750-098 2019/12/02
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Helgesen Tom Jarle K HAS 19/05750-100 2019/12/02
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Mead Michael Chiong HAS 19/05750-101 2019/12/02
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Aase Christian HAS 19/05750-102 2019/12/02
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Aase Elia Bjarta HAS 19/05750-103 2019/12/02
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Aase Ivan Jan HAS 19/05750-104 2019/12/02
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Risvik Else Marie HAS 19/05750-105 2019/12/02
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Jørgensen Noah HAS 19/05750-106 2019/12/02
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Austreid Arne HAS 19/05750-107 2019/12/02
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Aase Arne HAS 19/05750-108 2019/12/02
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Aase Monica HAS 19/05750-109 2019/12/02
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Austreid Gro Hellen HAS 19/05750-110 2019/12/02
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - OPPFØLGING AV SKOLEMILJØSAK EEH 19/05761-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/12/02