Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ALS06 19/06142-003 24 Offl.§24 2019/11/29
U TEK 88/85 - VELDETUNVEGEN, SØNDRE VELDE, TILBYGG GARASJE, CARPORT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 88/85 - VELDETUNVEGEN, SØNDRE VELDE, TILBYGG GARASJE, CARPORT Tor Kristian og Heidi Lothe Hillesland GTH 19/05986-007 2019/11/29
U TEK 109/58 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR BENTSEN - 109/58 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR BENTSEN S O Lund AS OSG 19/06343-002 2019/11/29
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 15/251 Jarle Grindhaug MSA 18/00413-095 2019/11/29
U TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - KLAGE PÅ MOTTATT RAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE, BJØRGESTIEN. Cowi AS PEID 18/05153-036 2019/11/29
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM FØRER NJO 16/04449-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
U TEK 2/106 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - RAMMETILLATELSE - 2/106 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE Edb-Tjenester Norge Limited KRRE 19/04891-011 2019/11/29
U TEK 42/59 - SYREVEGEN, SØRHÅLAND, TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 42/59 - SYREVEGEN, SØRHÅLAND, TILBYGG ENEBOLIG Vidar Midtbø KHM 19/06415-003 2019/11/29
U TEK 22/24 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD, PÅBYGG/TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 22/24 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD, PÅBYGG/TILBYGG ENEBOLIG Gunnar Lurane KHM 19/06254-004 2019/11/29
U TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY, BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG, SEKSJON 7 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY, BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG, SEKSJON 7 Jan Einar Sørheim KRRE 19/06256-002 2019/11/29
I TEK 12/76 - SEVLAND - RIVING AV BYGG OG NYBYGG ENEBOLIG - RØRLEGGERMELDING 19/5852 - 12/76 - MOTTATT MANGLER, KART, TEGNING, ERKLÆRINGER, OVERVANNSPLAN M.M. Eskild Kvala AS IGR 19/04779-007 2019/11/29
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - MUR OG TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING - 115/31 - MOTTATT MANGLER, DISPENSASJONSSØKNAD, NABOVARSEL, ERKLÆRING, TEGNINGER Urbanhus Kjededrift AS KRRE 19/01244-020 2019/11/29
I TEK 142/7810 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG H18 RØRLEGGERMELDING: 18/4473 - 142/810 - SØKNAD OM FERDIGATTEST GARVIK PROSJEKT AS KMY 18/04282-004 2019/11/29
I TEK 57/37, 57/38 OG 57/39 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - TILTAK I FREDNINGSOMRÅDE - FASADEENDRING OG TILBYGG - 57/37 OG 57/39 - REVIDERT TEGNING I K Gabrielsen JMJ03 19/04833-010 2019/11/29
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2019 - FESTIVALTILSKOTT 2019 - KARMØYGEDDON METAL FESTIVAL Karmøygeddon AHT01 18/05507-018 2019/11/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-124 25 Offl §25 2019/11/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-202 25 Offl §25 2019/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOMMUNAL LEGE/SYKEHJEMSLEGE 100% - TILBUD ANVO 19/05865-008 25 Offl §25 2019/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOMMUNAL LEGE/SYKEHJEMSLEGE 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/05865-009 25 Offl §25 2019/11/29
I SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/06031-026 25 Offl §25 2019/11/29
I SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/06031-027 25 Offl §25 2019/11/29
I SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/06031-028 25 Offl §25 2019/11/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BLI01 19/06032-008 25 Offl §25 2019/11/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BLI01 19/06032-009 25 Offl §25 2019/11/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/06032-010 25 Offl §25 2019/11/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - TILBUD BLI01 19/06032-011 25 Offl §25 2019/11/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER UNGDOM - SØKNAD ANVO 19/06549-004 25 Offl §25 2019/11/29
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRIS 2019 Ellen Sofie Skogland PEID 19/06289-024 5 Offl.§5 2019/11/29
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRISEN 2019 Ine Geitung PEID 19/06289-025 5 Offl.§5 2019/11/29
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 96/52 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Selberg Arkitekter AS REK 19/00023-162 2019/11/29
I TEK PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV. 831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN - 148/941 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 28.11.19 PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN - 148/941 - Fylkesmannen I Rogaland YSL 16/02867-020 2019/11/29
I TEK PLAN 5061-1 - DETALJREGULERING FOR HASSELBAKKEN - ENDRING NAUST - 112/28 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN - 28.11.19 PLAN 5061-1 - DETALJREGULERING FOR HASSELBAKKEN - ENDRING NAUST - 112/28 Fylkesmannen i Rogaland YSL 19/06294-004 2019/11/29
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER 57/632 - SVAR - 57/632 - PLOMBERING AV VANNINNTAK Ove Sandhåland ALS06 19/06510-002 2019/11/29
U HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - DISPENSASJONSSØKNAD MOTTAKSAVDELING NORHEIM BBH Fagforbundet Rogaland SIB 12/00092-323 2019/11/29
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRIS 2019 Siv Elin Walland Ve PEID 19/06289-026 5 Offl.§5 2019/11/29
I TEK 86/127 - PRESTANESBAKKEN - AVALDSNES - PÅBYGG BOLIG - 86/127 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Stig og Jorunn Ekerhovd EJO 13/02056-003 2019/11/29
U TEK 50/4- VINJEVEGEN, FALNES P. GÅRD. TILBYGG VÅNINGSHUS, TILBYGG DRIFTSBYGNING, LAGERHALL OG HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 50/4- VINJEVEGEN, FALNES P. GÅRD. TILBYGG VÅNINGSHUS, TILBYGG DRIFTSBYGNING, LAGERHALL OG HAGESTUE Kristine Vinje Reiersen KIS 19/06419-004 2019/11/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-408 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM REDUSERTE AVGIFTER ALS06 19/06735-002 24 Offl.§24 2019/11/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-409 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKT FOR MATOMBRINGING - MELDING FRA LEVERANDØR - KONSESJONSAVTALE FOR MATOMBRINGING CBE02 19/06023-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/29
U SEN 15/2080 - SJØENVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING 3. ETASJE TIL BOLIG - 15/2080 - SJØENVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING 3. ETASJE TIL BOLIG - KLAGEBEHANDLING Norwegian Maritime Services AS EDA 19/02497-010 2019/11/29
I TEK 3/155 - VEA SJOARVEG, ØSTHUS - BRUKSENDRING DEL AV NAUST TIL FRITIDSBOLIG - 3155 - SUPPLERING /DISPENSASJON TIL SØKNAD I K Gabrielsen KRRE 19/05611-009 2019/11/29
U SEN PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS EDA 16/00593-048 2019/11/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-410 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
U SKU SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/06720-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
I SKU ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE - SØKNAD OM FORLENGELSE AV DISPENSASJON FRA NETTO LEKE- OG OPPHOLDSAREAL I ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE FOR BARNEHAGEÅRET 2019/2020 Trygge Barnehager AS RHO 14/01272-021 2019/11/29
I SEN LEGATER - SØKNAD OM LEGATMIDLER FRA KARMØYS JULEFOND MOS 12/00069-193 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-411 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
I TEK 123/104 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HÅHEIM, SIGRID JORDAL OG JORDAL, STÅLE OG HÅHEIM, VIDAR JORDAL - 123/104 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HÅHEIM, SIGRID JORDAL OG JORDAL, STÅLE OG HÅHEIM, VIDAR JORDAL Sigrid Jordal Håheim LKS 19/06752-001 26 Off.l.26 2019/11/29
I SEN LEGATER - SØKNAD OM LEGATMIDLER FRA KARMØYS JULEFOND MOS 12/00069-194 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
I TEK 142/790 - RØRLEGGERMELDINGER - 13 STK - NYBYGG - GARVIK TOMTESELSKAP BYGGESAK: 18/4285-18/4283-18/4282- 18/4281-18/4252-18/4094-18/4093-18/4090-18/4089-18/3948-18/3945-18/3944-18/3899 - 142/810 - FERDIGMELDING RØR H18 - BYGGESAK 18/4282 Hage & Maskin AS ORO01 18/04473-014 2019/11/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-412 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
I TEK 123/102 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HÅHEIM, SIGRID JORDAL OG JORDAL, STÅLE OG HÅHEIM, VIDAR JORDAL - 123/102 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HÅHEIM, SIGRID JORDAL OG JORDAL, STÅLE OG HÅHEIM, VIDAR JORDAL Sigrid Jordal Håheim LKS 19/06753-001 26 Off.l.26 2019/11/29
I TEK 15/1225 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - NYBYGG IDRETTSHALL - 15/1225 - IDRETTSVEGEN, SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Holon Haugesund AS IGR 18/02830-031 2019/11/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-413 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
U TEK 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS IGR 19/05766-004 2019/11/29
U HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - DISPENSASJON LANGE VAKTER VEA SYKEHJEM Fagforbundet AKO 12/00092-326 2019/11/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-414 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 1408524 Statens Kartverk MAHA1 18/00968-076 2019/11/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-415 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
I TEK VANNSKADE 12.11.19 - SJENARVEGEN 8, ÅKREHAMN - ELSE JOHANNE FJELD DAHL/ARNE EDVIN DAHL 982284 (CODAN) / 343404552153 (FREMTIND) - ANSVARSFORESPØRSEL - VANNSKADE I SJENARVEGEN 8, ÅKREHAMN 343404552153 (FREMTIND) Fremtind Forsikring AS OSG 19/06742-002 2019/11/29
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING - ÅKREHAMN BORETTSLAG Åkrehamn Borettslag I BMV 12/02524-216 2019/11/29
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM FØRER NJO 15/00409-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-416 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT - TV-UNDERSØKELSE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN GERD KJETLAND AKR02 17/00780-074 2019/11/29
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG - MILJØPRIS 2019 Sten Frode Kristoffersen PEID 19/06289-027 5 Offl.§5 2019/11/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-417 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
I SKU KUNNSKAPSLØFT FOR KULTURMINNEFORVALTNINGEN - UTBETALING AV TILSKUDD TIL KULTURMINNEPLAN Rogaland fylkeskommune - seksjon for kulturarv AAL 14/00483-018 2019/11/29
I SEN LÆRLINGER GENERELT - TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER 2. HALVÅR 2019 Rogaland fylkeskommune, seksjon for fag- og yrkesopplæring MMW 12/04121-017 2019/11/29
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I SAMELOVEN MV. (KONSULTASJONER) OG UTKAST TIL VEILEDER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Kommunal- og moderniseringsdepartementet VIJO 19/00016-114 2019/11/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-418 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM FØRER NJO 19/06408-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - "BRIAN PÅ KAIEN" 13.12.19 Åkrehamn vidaregåande skole EVI1 19/00022-152 26 Off.l.26 2019/11/29
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-419 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NAUST/REDSKAPSHUS (BYGN.KODE 245) - 4/490 Dag Jørgen Munkejord MSA 18/00413-156 2019/11/29
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 1/14 - SEKSJON 7. MELDING OM ADRESSETILDELING VED PORSHOLMEN Jan Einar Sørheim BFH 19/00010-111 2019/11/29
U TEK VANNSKADE 12.11.19 - SJENARVEGEN 8, ÅKREHAMN - ELSE JOHANNE FJELD DAHL/ARNE EDVIN DAHL 982284 (CODAN) / 343404552153 (FREMTIND) - SVAR - REGRESSVARSEL - TILBAKESLAG FRA KOMMUNALT AVLØP 982284 (CODAN) Codan Forsikring OSG 19/06742-003 2019/11/29
U TEK VANNSKADE 12.11.19 - SJENARVEGEN 8, ÅKREHAMN - ELSE JOHANNE FJELD DAHL/ARNE EDVIN DAHL 982284 (CODAN) / 343404552153 (FREMTIND) - SVAR - REGRESSVARSEL - TILBAKESLAG FRA KOMMUNALT AVLØP 982284 (CODAN) Codan Forsikring OSG 19/06742-004 2019/11/29
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG - MILJØPRIS 2019 Hein Berdinesen PEID 19/06289-028 5 Offl.§5 2019/11/29
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - OVERSENDER BEKREFTELSE PÅ LANGTIDSOPPHOLD ANNA 19/06559-003 24 Offl.§24 2019/11/29
U TEK VANNSKADE 12.11.19 - SJENARVEGEN 8, ÅKREHAMN - ELSE JOHANNE FJELD DAHL/ARNE EDVIN DAHL 982284 (CODAN) / 343404552153 (FREMTIND) - SVAR - ANSVARSFORESPØRSEL - VANNSKADE I SJENARVEGEN 8, ÅKREHAMN 343404552153 (FREMTIND) Fremtind Forsikring AS OSG 19/06742-005 2019/11/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-420 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-421 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-422 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-423 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-424 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-425 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEAREL - UTGÅR - JULEBORD PÅ GAMLE VERKSTEDET Skip O'hoooiii AS EVI1 19/00022-153 2019/11/29
I HSE LEGEVAKT / AMK-SENTRAL - REFERAT FRA ÅRLIG MØTE, HAUGESUND INTERKOMMUNALE LEGEVAKT Haugesund Kommune AIS 12/03535-053 2019/11/29
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILLEGGSINFORMASJON - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/02480-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/29
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 13/355 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TOSTEMMEN UTBYGGING Garvik Prosjekt AS REK 19/00023-163 2019/11/29
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-426 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
U HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - ARBEIDSTID - DISPENSASJON - DISPENSASJON LANGE VAKTER VEA SYKEHJEM Delta Region 4 Sørvest reg. Kristiansand AKO 12/00092-327 2019/11/29
U TEK 115/228 - SØNDRE EIKE - BYGGETILSYN - 115/228 - BYGGETILSYN - GARASJE, BUHAGEN 13 Jan Sigve Knutsen JKV 19/06507-001 2019/11/29
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV - HØST 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I FOLKETRYGDLOVEN KAPITLER 5 OG 22 OG FORSLAG TIL FORSKRIFT OM DIREKTE OPPGJØR M.M. Helse- og Omsorgsdepartementet LYK 19/00016-115 2019/11/29
U TEK PLAN 2122 - DETALJREGULERING FOR AUSTIGARD 12 - 15/433 MFL. - AUSTIGARD PLAN 2122 - DETALJREGULERING FOR AUSTIGARD 12 - 15/433 MFL. Vikanes Bungum Arkitekter AS BHA02 19/05181-005 2019/11/29
I TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE Pds Arkitekt AS AAHO 18/00168-050 2019/11/29
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/03308-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
I TEK 122/234 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RISANGER-PETTERSEN, HÅKON - 122/234 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Håkon Risanger-Pettersen BJP01 19/06795-001 26 Off.l.26 2019/11/29
I TEK PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - INNSIGELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 29.11.19 PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 Rogaland Fylkeskommune JST 18/00564-066 2019/11/29
I TEK 122/210 OG 212 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RISANGER INVEST II AS - 122/210 OG 212 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Risanger Invest Ii AS BJP01 19/06796-001 2019/11/29
U TEK 16/175 - MEDHAUG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;19/5092 - 16/175 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Susanne Jakobsen Kvalvik JHE 19/05415-023 2019/11/29
U TEK 13/355, 13/403, 13/609 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 13/355 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Tostemmen Utygging AS JHE 19/05392-002 2019/11/29
I TEK 2/401 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUGEBERG, KRISTIAN - 2/401 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kristian Haugeberg BJP01 19/06797-001 26 Off.l.26 2019/11/29
I SEN LEGATER - SØKNAD OM MIDLER FRA KARMØY JULEFOND MOS 12/00069-195 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
I SEN LEGATER - SØKNAD OM MIDLER FRA KARMØYS JULEFOND MOS 12/00069-196 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
I SEN LEGATER - SØKNAD OM MIDLER FRA KARMØYS JULEFOND MOS 12/00069-197 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
I SEN LEGATER - SØKNAD OM MIDLER FRA KARMØYS JULEFOND MOS 12/00069-198 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/06034-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/29
I SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET Sevland Barnehage RHO 12/00108-265 2019/11/29
U TEK 101/1 OG 101/4 - HELGABERG - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 100/3 BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Jan Thorvald Romsloe ALA04 19/05729-007 2019/11/29
U TEK 3/40, 3/169 MFL. - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 3/40 , 3/169 M. FL - EIENDOMSKARTET ER RETTET HILDBJØRG VEA BÅRDSEN HME 19/01700-004 2019/11/29