Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL - 22/280 KARMØY CATERING - SVAR - 22/280 - SØKNAD OM KJØP AV EIENDOM KARMØY CATERING Tor Arnstein Liknes NILI1 19/04851-002 2019/11/26
U TEK 119/165 - TREVARDELI, MYKJE - TILBYGG, OMBYGGING OG FASDEENDRING ENEBOLIG - 119/165 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RESTERENDE ARBEIDER Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 19/05167-008 2019/11/26
U TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212 MFL. - SVAR PÅ REVIDERT FORSLAG - PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Procon AS BHA02 17/00332-080 2019/11/26
U TEK 45/3 - GRANBERGVEGEN, KUVIK - NYBYGG HAGESTUE, INNGLASSERING AV EKSISTERENDE TERRASSE - FERDIGATTEST - 45/3 - GRANBERGVEGEN, KUVIK - NYBYGG HAGESTUE, INNGLASSERING AV EKSISTERENDE TERRASSE Tysvær Glass AS JMJ03 15/00104-007 2019/11/26
U TEK 47/321 - VIK - RIVING EKSISTERENDE BYGG, NYBYGG ENEBOLIG OG CARPORT M/BOD - BYGG 1 - IGANGSETTINGSTILLATELSE DELER AV TILTAK - 47/321 - VIK - RIVING EKSISTERENDE BYGG, Edb-Tjenester Norge Limited JMJ03 18/05523-006 2019/11/26
U TEK 113/76 OG 113/80- PORTABAKKEN, DØLE. NYBYGG 2 ENEBOLIG I REKKE MED GARASJER - 113/76 OG 113/80 - FERDIGATTEST - TO ENEBOLIGER I REKKE M/GARASJE Rita Venke Leite JKV 11/00405-017 2019/11/26
U TEK 40/14 - HAVNAVÅGEN, NEDRE RISDAL, RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 40/14 - FERDIGATTEST, NEDRE RISDAL, RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG Sv Betong AS EJO 17/03046-016 2019/11/26
U TEK 47/446 - ERSHAUGVEGEN, VIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - FERDIGATTEST 47/446 - ERSHAUGVEGEN, VIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG Eskild Kvala AS JMJ03 17/02956-016 2019/11/26
U TEK PLAN 5053 - DETALJREGULERING FOR VESTRE HAUGEN - TUASTAD - 120/45 - SVAR PÅ SPØRSMÅL ANGÅENDE VEGBREDDER MV. - PLAN 5053 - DETALJREGULERING FOR VESTRE HAUGEN - TUASTAD - 120/45 Cowi AS AAHO 13/03693-031 2019/11/26
U TEK 15/2177 - RINDANE, ÅKRA - NYBYGG 4 MANNSBOLIG OG BODER - 15/2177 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS EJO 18/01147-020 2019/11/26
I TEK 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 18/4242 - T1 1-2 - 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 18/4242 - T1-1 O.hansen & Sønner A/s ORO01 19/06571-001 2019/11/26
I TEK 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 18/4243 - T2 1-2 - 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 18/4243 - T2-1 O.hansen & Sønner A/s ORO01 19/06570-001 2019/11/26
I TEK 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 18/4242 - T1 1-2 - 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 18/4242 - T1-2 O.hansen & Sønner A/s ORO01 19/06571-002 2019/11/26
I TEK 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 18/4248 - E 1-6 - 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 18/4248 - E-1 O.hansen & Sønner A/s ORO01 19/06572-001 2019/11/26
I TEK 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 18/4243 - T2 1-2 - 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 18/4243 - T2-2 O.hansen & Sønner A/s ORO01 19/06570-002 2019/11/26
I TEK 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 18/4248 - E 1-6 - 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 18/4248 - E 2 O.hansen & Sønner A/s ORO01 19/06572-002 2019/11/26
I TEK 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 18/4248 - E 1-6 - 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 18/4248 - E 3 O.hansen & Sønner A/s ORO01 19/06572-003 2019/11/26
I TEK 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 18/4248 - E 1-6 - 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 18/4248 - E 4 O.hansen & Sønner A/s ORO01 19/06572-004 2019/11/26
I TEK 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 18/4248 - E 1-6 - 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 18/4248 - E 6 O.hansen & Sønner A/s ORO01 19/06572-006 2019/11/26
I TEK 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 18/4248 - E 1-6 - 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 18/4248 - E 5 O.hansen & Sønner A/s ORO01 19/06572-005 2019/11/26
I TEK 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 18/4244 - BLOKK - 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 18/4244 - BLOKK O.hansen & Sønner A/s ORO01 19/06575-001 2019/11/26
U TEK 89/14 - SØNDRE VÅGE. NYBYGG GARASJEANLEGG - 89/14 - SØNDRE VÅGE. FERDIGATTEST NYBYGG GARASJEANLEGG Øygarden Eiendom AS EJO 10/00283-008 2019/11/26
U TEK 13/184 - STORHAUGSVEGEN, TJØSVOLL - RIVING AV BOLIG OG GARASJE ETTER BRANN - 13/184 - FERDIGATTEST - RIVING AV BOLIG OG GARASJE ETTER BRANN Eskild Kvala AS JKV 19/05413-006 2019/11/26
I TEK 149/457 - SPANNE - NYBYGG KONTORBYGG - 149/457 - ETTERLYSER SVAR PÅ HENVENDELSE Deloitte Advokatfirma AS JMJ03 13/04062-034 2019/11/26
U TEK 17/134 - RØRLEGGERMELDING: VEGARBEID - JOSTEIN MYGE AS - 17/134 - RØRLEGGERMELDING: VEGARBEID - JOSTEIN MYGE AS Jostein Myge AS OSG 19/06474-002 2019/11/26
I TEK 12/67 - SVEHOLMEN, SEVLAND - BRUKSENDIRNG FRA SJØHUS TIL BOLIG - 12/67 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING AV SJØHUS TIL BOLIG Fylkesmannen i Rogaland IGR 19/05465-005 2019/11/26
I TEK 66/839 - AUSTREIM - BRUKSENDRING DEL AV BYGNING TIL TRENINGSSENTER - 66/839 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Stol Eiendom AS KIS 19/06300-002 2019/11/26
I TEK 99/109 - AUSTEVIKVEGEN, VORÅ, BRUKSENDRING PÅ NYBYGG, FRA LAGER TIL VERKSTED - 99/109 - REDEGJØRELSE OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Hereid Hus AS KHM 19/06453-003 2019/11/26
U TEK 66/490 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TURID KRISTENSEN - 66/490 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TURID KRISTENSEN O.hansen & Sønner A/s OSG 19/06506-002 2019/11/26
U TEK PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. - TILBAKEMELDING PÅ REVIDERT PLANFORSLAG - PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. Rh Oppmåling Rune Hemnes AAHO 18/02957-037 2019/11/26
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 141/213 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED TORVASTADVEGEN Odd Hansen Prosjekt AS BFH 19/00010-110 2019/11/26
I TEK 149/471 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG 6-MANNSBOLIG 2 - 149/471 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE SEKSJON 12 SPANNATOPPEN 14 Block Watne AS KMY 18/03520-011 2019/11/26
I TEK 15/2468 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG 6 MANNSBOLIG BK07 - 15/2468 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG 6 MANNSBOLIG BK07 Trygve J Sjøen AS IGR 19/06552-001 2019/11/26
I TEK 12/296 - VALBERGLIA, SEVLAND. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 12/296 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hereid Hus AS JKV 12/05439-017 2019/11/26
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - LALINA FRISØR - MILJØRETTET HELSEVERN - SØKNAD OM GODKJENNING Lalina Frisør Lalina Phila KANE1 19/06557-001 2019/11/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-196 25 Offl §25 2019/11/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-167 25 Offl §25 2019/11/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-168 25 Offl §25 2019/11/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR FERKINGSTAD SKOLE - SØKNAD BLI01 19/06458-002 25 Offl §25 2019/11/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER UNGDOM - SØKNAD ANVO 19/06549-002 25 Offl §25 2019/11/26
I SKU ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM EKSTRA TRENINGSTIDER I ÅKRAHALLEN HALL 2, VÅR 2020 Åkra Idrettslag OFL 12/00077-198 2019/11/26
I TEK 25/11 - SØRE LANGÅKERVEG, LANGÅKER - RIVING OG NYBYGG BOLIG MED GARASJE - 25/11 - UTTALE TIL DISPENSASJON ETTER KULTURMINNELOVEN Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 19/05637-006 2019/11/26
I TEK 42/53 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND - RIVING FRITIDSBOLIG OG NYBYGG GARASJE - 42/53 - UTTALE TIL DISPENSASJON ETTER KULTURMINNELOVEN Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 19/05809-009 2019/11/26
U TEK 123/195 - 123/196 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - 123/195 - 123/196 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 Berge Sag Boligtomter AS MAH 19/06135-028 2019/11/26
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - 15/1987 - OVERSENDELSE AV TINGLYST AVTALE SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN Hjr Rasmussen Bygg AS MAHA1 16/00902-037 2019/11/26
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - 13/173 - OVERSENDELSE AV TINGLYST AVTALE SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN Margot Synnøve Landaas MAHA1 16/00902-038 2019/11/26
I TEK 142/144 - HÅLANDVEGEN, STORASUND - RIVING BOLIG OG GARASJE, PLANERING AV TOMT - 142/144 - HÅLANDVEGEN, STORASUND - RIVING BOLIG OG GARASJE, PLANERING AV TOMT Eskild Kvala AS KIS 19/06554-001 2019/11/26
I TEK 43/283 - VARDENVEGEN, SKUDENESHAVN. TILBYGG TIL BOLIG - GARASJE/CARPORT - 43/283 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Malin Agnethe Simonsen JMJ03 14/04601-006 2019/11/26
U TEK 22/79 - SLETTENESVEGEN - FERKINGSTAD TILBYGG BOLIG - 22/79 - SLETTENESVEGEN. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG TIL BOLIG Piotr Grabowski JKV 14/02598-003 2019/11/26
I TEK 39/3 - SYREVEGEN - GRØDHEIM - NYBYGG DRIVHUS/LAGER/VERKSTED/GARASJE - 39/3 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Øistein Johnsen JMJ03 14/03778-006 2019/11/26
I TEK 15/1121 - ÅKRA - ETABLERING AV VEG TIL EIENDOM - 15/1121 - MERKNADER TIL SØKNAD Nina Irene Mehus Havnen IGR 19/06223-004 2019/11/26
U TEK 149/457 - SPANNE - NYBYGG KONTORBYGG - SVAR PÅ HENVENDELSE OM SAKSBEHANDLINGSTID Deloitte Advokatfirma AS JMJ03 13/04062-035 2019/11/26
U TEK 57/612 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 57/612 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - OVERSENDELSE AV KLAGE Geir Løklingholm GTH 19/02456-007 2019/11/26
I TEK 16/183 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG, NYBYGG ENEBOLIG - 16/183 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited EJO 19/01324-017 2019/11/26
U TEK 123/195 - 123/196 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - 123/195 - 123/196 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 Kaj Rune Clausen Rossebø MAH 19/06135-029 2019/11/26
I HSE IT-AVTALER/LISENSER - SIGNERT DATABEHANDLERAVTALE, MELIN MEDICAL - KARMØY KOMMUNE Melin Medical AS CBE02 12/00126-145 2019/11/26
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKT FOR MATOMBRINGING - MELDING TIL LEVERANDØR - KONSESJONSAVTALE FOR MATOMBRINGING CBE02 19/06023-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/26
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - KUNNGJØRING - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. Doffin OEI 19/02480-008 2019/11/26
U TEK KOBBERNAGLEN SMÅBÅTFORENING - SMÅBÅTHAVN - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL BELYSNING Kobbernaglen Småbåtforening HPE 15/04411-005 2019/11/26
U TEK 32/4 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 32/4 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT John Marthon Ellingsen NILI1 19/06553-001 2019/11/26
I TEK 22/166 - STAVAVEGEN, FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 22/166 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR FRITIDSBOLIG MED NAUST Fylkesmannen i Rogaland KHM 19/04717-012 2019/11/26
I TEK 3/155 - VEA SJOARVEG, ØSTHUS - BRUKSENDRING DEL AV NAUST TIL FRITIDSBOLIG - 3/155 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING Fylkesmannen i Rogaland KRRE 19/05611-008 2019/11/26
U SKU STATUS FOR TILTAKSPLAN - MOTIVASJON OG MESTRING - INNKALLING TIL MØTE I REFERANSEGRUPPA "MOTIVASJON OG MESTRING" Simonsen KBE03 19/05140-002 2019/11/26
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 1336290 BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Statens Kartverk NILI1 18/02711-051 2019/11/26
U TEK 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/6380 - 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERSENDELSE AV KLAGE OPPM:19/6380 Karmøy Kommune GTH 19/05267-011 2019/11/26
U TEK 123/195 - 123/196 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - 123/195 - 123/196 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 LARS STRÅTVEIT MAH 19/06135-030 2019/11/26
I TEK 99/109 - AUSTEVIKVEGEN, VORÅ, BRUKSENDRING PÅ NYBYGG, FRA LAGER TIL VERKSTED - 99/109 - SØKNAD OM DISPENSASJON Hereid Hus AS KHM 19/06453-004 2019/11/26
I TEK 123/5 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM IVERSEN, TOBIAS BUSCHMANN OG HAUGE, BEATE KRISTINE - 123/5, 123/11, 123/27 OG 123/36 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM IVERSEN, TOBIAS BUSCHMANN OG HAUGE, BEATE KRISTINE Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/06411-003 2019/11/26
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - HÅRET FRISØR - MILJØRETTET HELSEVERN - SØKNAD OM GODKJENNING Håret Frisør AS KANE1 19/06558-001 2019/11/26
I TEK 64/183 - KALVATRÆVEGEN, STANGALAND - MELDING OM TILTAK UNNTATT SØKNADSPLIKT, UTVIDELSE AV ALTAN - 64/183 - KALVATRÆVEGEN, STANGALAND - MELDING OM TILTAK UNNTATT SØKNADSPLIKT, UTVIDELSE AV ALTAN Kårstein Rasmussen BFH 19/06555-001 2019/11/26
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM FØRER NJO 17/01164-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/26
I TEK 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: ? BYGG 1 - 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: ? BYGG 1 T Halleland AS ORO01 19/06581-001 2019/11/26
I SEN VELDETUN BARNEHAGE - GARANTIER - 88/248 - BEKREFTET INNFRIDD LÅN - 13548287 10 Husbanken MOS 19/06556-001 2019/11/26
I HSE IT-AVTALER/LISENSER - TILBUD - EPORTAL Compugroup Medical Norway AS TSK01 12/00126-144 2019/11/26
I TEK 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: ? BYGG 2 - 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: ? BYGG 2 T Halleland AS ORO01 19/06587-001 2019/11/26
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-311 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/26
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-312 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/26
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-313 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/26
U TEK 16/78 - MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1642 - 16/183 -OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD:19/1642 Eivind Walland SLA08 19/01882-017 2019/11/26
I TEK 16/183 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER EIVIND WALLAND BYGGESAK 19/1324 - 16/183 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 19/1324 S O Lund AS ALS06 19/01325-003 2019/11/26
U TEK 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - SAK TIL UTTALE - 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD Fylkesmannen i Rogaland GTH 19/01386-018 2019/11/26
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM REDUSERTE KOMMUNALE AVGIFTER ANNA 19/06559-001 24 Offl.§24 2019/11/26
I SKU 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/173 - ØNSKER UTTALE TIL ENDRING PÅ FASADE - REVIDERT TEGNING Hans J Rasmussen AS AAL 18/03897-024 2019/11/26
I TEK 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: ? BYGG 3 - 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: ? BYGG 3 T Halleland AS ORO01 19/06589-001 2019/11/26
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM PASSASJER NJO 19/06330-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/26
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-314 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/26
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 19/06561-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/26
I HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING MSTA 16/00460-125 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/26
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-315 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/26
I TEK 38/119 - RØYRVIKVEGEN SYRE, NYBYGG GARASJE OG ALTAN - 38/119 - RØYRVIKVEGEN SYRE, NYBYGG GARASJE OG ALTAN Tom Kristoffer og Camilla Hult-Olsen KHM 19/05668-002 2019/11/26
U TEK 12/374 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRITIDSBOLIG - SAK TIL UTTALE - 12/374 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRITIDSBOLIG Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen IGR 17/02187-012 2019/11/26
I TEK 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: ? BYGG 4 - 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: ? BYGG 4 T Halleland AS ORO01 19/06590-001 2019/11/26
I TEK 85/218 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: UTVIK - 85/218 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: UTVIK Sig. Halvorsen AS ORO01 19/06429-002 2019/11/26
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-112 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/26
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM PASSASJER NJO 13/01526-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/26
U TEK VANNSKADE - FLESLANDVEGEN 33 - ODD MAGNE HALVORSEN - SKADEDATO: 09.10.2019 FREMTIND FORSIKRING - 560312000008 - SVAR - VARSEL OM REGRESSKRAV FREMTIND FORSIKRING - 560312000008 Fremtind Forsikring AS HPE 19/06214-002 2019/11/26
I TEK 64/597 - SOLSTRANDVEGEN, STANGALAND, NYBYGG GARASJE/UTEROM - 64/597 - SOLSTRANDVEGEN, STANGALAND, NYBYGG GARASJE/UTEROM Arnold Birger Johannesen KHM 19/06562-001 2019/11/26
I TEK 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: ? BYGG 5 - 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: ? BYGG 5 T Halleland AS ORO01 19/06593-001 2019/11/26
I TEK 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: ? BYGG 6 - 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: ? BYGG 6 T Halleland AS ORO01 19/06594-001 2019/11/26
U SEN INNFORDRING - TREKK BEGJÆRING CEM01 18/04336-400 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/26
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - PLEIEPENGER VED BARNETS DØD Arbeids- og Sosialdepartementet ORO 19/00016-112 2019/11/26
I SKU ÅKRAHALLEN - EKSTRA SØKNADSRUNDE ÅKRAHALLEN 2 (ØST) VÅR 2020 Kopervik Idrettslag OFL 12/00077-199 2019/11/26
I TEK 57/174 - NESSAGADÅ, SKUDENESHAVN - RIVING OG NYBYGG UTHUS - 57/174 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Boligleverandøren Karmøy AS JMJ03 14/00749-011 2019/11/26
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - GRAVETILLATELSE - FV.547 - HP2/M3172- VESTRE KARMØYVEG (KOPIMOTTAKER) Statens Vegvesen KSU01 13/01286-071 2019/11/26
I TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - KLAGERETT - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING Christine Rojas Sørensen JTH 16/04912-013 2019/11/26
U TEK BERG EIENDOM KOPPAREN AS - LEIE FOR TEKNISK ETAT OG KOPERVIK HELSE- OG LEGESENTER - BERG EIENDOM KOPPAREN AS - LEIE FOR TEKNISK ETAT OG KOPERVIK HELSE- OG LEGESENTER Berg Eiendom Kopparen AS STNY 12/01336-014 2019/11/26
I TEK 110/3 - VÅGA - FLYTEBRYGGE - 110/3 - SØKNAD OM DISPENSASJON Randi og Jarle Kaldråstøyl KRRE 19/02958-010 2019/11/26
I TEK 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: ? BYGG 7 - 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: ? BYGG 7 T Halleland AS ORO01 19/06595-001 2019/11/26
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 15/713, SEKSJON 11 Janne Sofie Nornes Einarsen MSA 18/00413-146 2019/11/26
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 15/1511, SEKSJON Knutsen & Vikra Eiendom AS MSA 18/00413-147 2019/11/26
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 15/2080, SEKSJON 10 Mercator Crewing AS MSA 18/00413-148 2019/11/26
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 47/387 - TILBYGG VERKSTEDBYGG Karl August Vik MSA 18/00413-149 2019/11/26
I TEK 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: ? BYGG 8 - 123/199 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: ? BYGG 8 T Halleland AS ORO01 19/06596-001 2019/11/26
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 57/203, SEKSJON 12 Reidar Sund MSA 18/00413-150 2019/11/26
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 58/2, SEKSJON 2 Tore Meinert MSA 18/00413-151 2019/11/26
I TEK 66/258 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VAN BINH NGO - 66/258 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VAN BINH NGO Aibel AS ORO01 19/06583-001 2019/11/26
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 58/127 Tan Eiendomsutvikling AS MSA 18/00413-152 2019/11/26
I TEK 38/273 - KRÅKEBERGVEGEN, SYRE, LANDSKAPSSIKRING/TERRENGINNGREP - 38/273 - KRÅKEBERGVEGEN, SYRE, LANDSKAPSSIKRING/TERRENGINNGREP Rh Oppmåling Rune Hemnes KHM 19/06573-001 2019/11/26
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 64/110, SEKSJON 1 Vorraa Invest AS MSA 18/00413-153 2019/11/26
U TEK 147/604 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 147/604 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT Andreas Lustrup Larsen NILI1 19/06574-001 2019/11/26
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 85/202, SEKSJON 1 A Utvik Omsorgsboliger AS MSA 18/00413-154 2019/11/26
U TEK 4/38 - MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - 4/38 - MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - INFORMASJON OM VIDERE SAKSGANG Karin Helga Moe GTH 19/02360-011 2019/11/26
I TEK 15/721 - PRESTAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/721 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jorunn F og Gareth Derek Charles Osborne JKV 16/02222-004 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest v/Anette Tronstad HAS 19/05750-006 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Eike Bjarne HAS 19/05750-007 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Eike Geir Ingvar HAS 19/05750-008 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Eike Heidi Karin HAS 19/05750-009 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Eike Kjell Egil HAS 19/05750-010 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Eike Knut Inge HAS 19/05750-011 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Eike Rigmor Margaret HAS 19/05750-012 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Eike Hjørdis HAS 19/05750-013 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Olsen Aina Eike HAS 19/05750-014 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Magny Edel HAS 19/05750-015 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Grønnestad Gunnar HAS 19/05750-016 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Odland Gerd Marta Berge HAS 19/05750-017 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Odland Lars Magne HAS 19/05750-018 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Bjelland Ivan HAS 19/05750-019 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Bjelland Kathrine HAS 19/05750-020 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Bjelland Roy HAS 19/05750-021 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Brekke Berit HAS 19/05750-022 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Brekke Kjell Gunnar HAS 19/05750-023 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Brekke Lars Magne HAS 19/05750-024 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Brekke Torbjørn HAS 19/05750-025 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Flakke Turid HAS 19/05750-026 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Hansen Liv Magnhild HAS 19/05750-027 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Jørgensen Venche Lillian HAS 19/05750-028 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Ingunn HAS 19/05750-029 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Trygg Per Tore HAS 19/05750-030 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Trygg Sveinung HAS 19/05750-031 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Olsen Steinar Eiendom As HAS 19/05750-032 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Tangjerd Hans Johan HAS 19/05750-034 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Tangjerd Karly Helene HAS 19/05750-035 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Odd Magne HAS 19/05750-036 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Leig Det Eiendom As HAS 19/05750-037 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Danielsen Gunn Lovise HAS 19/05750-038 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Georgsen Hans Inge HAS 19/05750-039 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Boge Trine Karin HAS 19/05750-040 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Grindhaug Albert Dahl HAS 19/05750-041 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Rett Bolig As HAS 19/05750-042 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Knutsen Jan Leon HAS 19/05750-043 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Knutsen Gudmund Jonny HAS 19/05750-044 2019/11/26
I TEK 147/604 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - KJØP AV FRIAREAL PÅ MOKSHEIMÅSEN Andreas Lustrup Larsen NILI1 19/06574-002 2019/11/26
U TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA. BOLIGBYGG - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGEBEHANDLING Vikanes Bungum Arkitekter AS GTH 17/04733-055 2019/11/26
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM STØTTE TIL RENOVERING AV PIPE - SØRAGDÅ 17 Kjell Olav Bjørnerud AAL 17/00116-093 2019/11/26
U TEK 127/1 OG 127/42 - NEDRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 127/1 OG 127/42 - SVAR PÅ MAIL AV 06.11.19 ANGÅENDE UTSATT BEHANDLING Dødsbo Jarle Hegerland Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS HHU 19/05605-005 2019/11/26
U TEK 15/1319 - STØLAVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM DISPENSASJON - 15/1319 - STØLAVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM DISPENSASJON Lars Inge og Mariann Alvseike IGR 19/06158-008 2019/11/26
U TEK 15/1121 - ÅKRA - ETABLERING AV VEG TIL EIENDOM - 15/1121 - ÅKRA - BEHOV FOR REVIDERT SITUASJONSKART Simon Johan Larsen IGR 19/06223-006 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Instebø Aud Kirsten ALA04 19/05750-046 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Worre Per Widvei ALA04 19/05750-047 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Fitje Ove Magne ALA04 19/05750-048 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Voraa Else Helen ALA04 19/05750-049 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Bollestad Hanne Sissel ALA04 19/05750-050 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Sjurseth Per Inge ALA04 19/05750-051 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Sandhåland Synnøve ALA04 19/05750-052 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Hjartåker Halldis K ALA04 19/05750-053 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Hystad Anne Elise ALA04 19/05750-054 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Hystad Serina ALA04 19/05750-055 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Hystad Sigfred ALA04 19/05750-056 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Litlabø Margrete ALA04 19/05750-057 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Vorraa Kristine Hystad ALA04 19/05750-058 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Mydland Gønul Mari Papas ALA04 19/05750-059 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Mydland Kjell Kristian ALA04 19/05750-060 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Rett Bolig As ALA04 19/05750-061 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Eike Geir Ingvar ALA04 19/05750-063 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Asaldal John Tore ALA04 19/05750-064 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Eriksen Reidun ALA04 19/05750-065 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Helgesen Tom Jarle K ALA04 19/05750-066 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Mead Michael Chiong ALA04 19/05750-067 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Andersen Svein Ove ALA04 19/05750-068 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Olsen Gustav Heggheim ALA04 19/05750-069 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Bjelland Ivan ALA04 19/05750-070 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Bjelland Kathrine ALA04 19/05750-071 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Bjelland Roy ALA04 19/05750-072 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Brekke Berit ALA04 19/05750-073 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Brekke Kjell Gunnar ALA04 19/05750-074 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Brekke Lars Magne ALA04 19/05750-075 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Brekke Torbjørn ALA04 19/05750-076 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Flakke Turid ALA04 19/05750-077 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Hansen Liv Magnhild ALA04 19/05750-078 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Jørgensen Venche Lillian ALA04 19/05750-079 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Ingunn ALA04 19/05750-080 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Trygg Per Tore ALA04 19/05750-081 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Trygg Sveinung ALA04 19/05750-082 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Bjelland Olaug Judith ALA04 19/05750-083 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Koren Ragnhild ALA04 19/05750-084 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Davidsen Kåre Jarle ALA04 19/05750-085 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Holten Astrid Olga ALA04 19/05750-086 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Holten Roald ALA04 19/05750-087 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Stangeland Rune Kjetil ALA04 19/05750-088 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Johansen Torbjørn Sæbø ALA04 19/05750-089 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Julie Elisabeth ALA04 19/05750-090 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Øystein ALA04 19/05750-091 2019/11/26
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/845 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest v/ Anette Tronstad ALA04 19/05750-092 2019/11/26
U TEK 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG - SAK10 - MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 69/26, 37 OG 63 - MELDING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER OG SUPPLERT FRADELING Statens Vegvesen Region Vest v/ Ingunn Hauge ALA04 19/02699-043 2019/11/26