Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 22/21, 20 OG 93 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 22/21, 20 OG 93 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN Asle Ferkingstad AMJ 19/06358-001 26 Off.l.26 2019/11/25
U HSE PERSONALMAPPE - SAMARBEIDSMØTE 30.10.19 AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U TEK 106/3 - FOSNAVEGEN, FOSNANES - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG BOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 106/3 - FOSNAVEGEN, FOSNANES - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG BOLIG Pds Arkitekt AS KRRE 19/04700-006 2019/11/25
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - SVAR PÅ SØKNAD OM FELLESFØRING - FV.4830 - HP1/M0 - HP1/M300 - AUSTRE VEAVEG (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen, Region Vest HPE 13/01286-069 2019/11/25
I SKU KULTURSKRINET/DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORELØPIG BREV OM SPILLEMIDLER FOR SKOLEÅRET 2020-2021 Kulturtanken - Den Kulturelle Skolesekken Norge AHT01 12/01883-108 2019/11/25
U TEK 86/23 OG 86/238 - AVALDSNES - PLANERING AV OMRÅDE FOR NY GATE (ADGANGSKONTROLL) - TILLATELSE TIL ENDRING - 86/23 OG 86/238 - AVALDSNES - PLANERING AV OMRÅDE FOR NY GATE (ADGANGSKONTROLL) Cowi AS JMJ03 19/05801-009 2019/11/25
I TEK 72/217 - HJEMMELSOVERFØRING AV BOLIGTOMT - 72/217 - SØKNAD OM UTSETTELSE AV HJEMMELSOVERFØRING NILI1 19/06527-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U TEK PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5 - PLAN 4085 - MOTTATT KOMPLETT PLANFORSLAG Norconsult AS v/Sonnenberg YSL 18/05540-013 2019/11/25
I TEK IT-AVTALER/LISENSER - UNDERTEGNET AVTALE - SAMORDNET GRAVEMELDINGSTJENESTE Geomatikk AS OSG 12/00126-143 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/11/25
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 148/947 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED NOREVEGEN Norheim Handelspark AS BFH 19/00010-108 2019/11/25
U TEK GRAVESØKNAD - SANDSGATA 25 - SVAR - GRAVESØKNAD MED ARBEIDSVARSLING - SANDSGATA 25 Arne Sivertsen KSU01 19/06404-002 2019/11/25
I TEK EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) - EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA PLAN 2041 Haver Advokatfirma AS STNY 17/05071-041 2019/11/25
U SEN INNSYNSBEGJÆRINGER - PRAKTISERING AV OFFENTLIGHETSLOVEN - RUTINER - SVAR - FORESPØRSEL OM INNSYN I SAKER SOM VEDRØRER LOKALMILJØGRUPPER Dag-Helge Rønnevik EIE 17/05284-009 2019/11/25
I TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - FINANSDEPARTEMENTET GIR INDUSTRIKOMMUNENE MEDHOLD I FORSTÅELSE AV EIENDOMSSKATTEREGLENE Industrikommunene MSA 18/03160-079 2019/11/25
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER 57/632 - 57/632 - PLOMBERING AV VANNINNTAK Ove Sandhåland ALS06 19/06510-001 2019/11/25
I TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2019 - TILSKUDD TIL GRUS FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV SKOLEVEG/TURVEG - VELDEVEGEN Ørjan Wright Jakobsen PCH01 18/03066-014 2019/11/25
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 15/2177 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED RINDANE, ÅKRA Ole Kristian Sevland BFH 19/00010-109 2019/11/25
I TEK 15/2466 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK06 TOMT 1-3 - TILTAKSHAVER: TYGVE J SJØEN AS (STONGTUNET 2,4 OG 6) - BYGGESAK: 16/5184 - 15/2466 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK06 TOMT 1-3 - TILTAKSHAVER: TYGVE J SJØEN AS (STONGTUNET 2,4 OG 6) - BYGGESAK: 16/5184 Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 19/06547-001 2019/11/25
U TEK GATELYS - KVALAVÅGVEGEN - GATELYS - KVALAVÅGVEGEN Magnhild Skeisvoll STNY 19/05396-009 2019/11/25
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - ENDRING I VALGFORSKRIFTEN OM VALGDISTRIKTER VED STORTINGSVALG - KORRIGERT HØRINGSNOTAT Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ORO 19/00016-111 2019/11/25
U TEK 5/545 - VEA INDUSTRIOMRÅDE - NÆRINGSTOMT VEAVÅGEN BYGGSERVICE - 5/545 - GJELDER FORKJØPSRETT VED UBEBYGGET TOMT VEAVÅGEN BYGGSERVICE Veavågen Byggservice AS NILI1 19/06534-001 2019/11/25
U SEN TILLEGGSSAK - TILSVAR TIL STEVNING CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/11/25
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - KORRIGERING AV OPPSIGELSE AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
I SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGSPROSENT GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
I SKU PERSONALMAPPE - FORSKYVING AV LÆRETID GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
I TEK 88/239 - HUSØYVEGEN, SØNDRE VELDE - TIL- OG PÅBYGG INDUSTRIBYGG - 88/239 - HUSØYVEGEN, SØNDRE VELDE - TIL- OG PÅBYGG INDUSTRIBYGG Petter J. Rasmussen AS KHM 19/06511-001 2019/11/25
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/06271-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
I TEK 66/810 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG KLOAKKPUMPESTASJON OG LEDNINGSANLEGG - 66/810 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG KLOAKKPUMPESTASJON OG LEDNINGSANLEGG Karmøy Kommune, sektor VAR KIS 19/06509-001 2019/11/25
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-118 25 Offl.§25 2019/11/25
I TEK 66/490 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TURID KRISTENSEN - 66/490 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TURID KRISTENSEN O.hansen & Sønner A/s ORO01 19/06506-001 2019/11/25
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT - TV UNDERSØKELSE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN PETTER MORTENSEN AKR02 17/00780-072 2019/11/25
I TEK 47/118 - VIKEVÅGEN, VIK. NYBYGG HAGESTUE OG TERRASSE - 47/118 - SØKNAD OM DISPENSASJON OG KOMMENTAR TIL MERKNAD Jan Magne Georgsen JMJ03 12/01334-022 2019/11/25
I TEK 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/6380 - 57/92 - KLAGE PÅ VEDTAK Ek Vekst AS GTH 19/05267-010 2019/11/25
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRIS 2019 Veronica Helen Ørpetvedt PEID 19/06289-023 5 Offl.§5 2019/11/25
I TEK 42/59 - SYREVEGEN, SØRHÅLAND, TILBYGG ENEBOLIG - 42/59 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Statens vegvesen, Region Vest KHM 19/06415-002 2019/11/25
I TEK 66/810 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG KLOAKKPUMPESTASJON OG LEDNINGSANLEGG - 66/810 - KOMMENTAR TIL NABOVARSEL Statens vegvesen, Region Vest AKR02 19/06509-002 2019/11/25
I TEK 28/1 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) - VEDTAK OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET RESTAURERING AV GAMMELT TORVHUS Landbruksdirektoratet LKS 19/06486-002 2019/11/25
I TEK 57/612 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 57/612 - KLAGE PÅ VEDTAK Gunnar Eilertsen GTH 19/02456-006 2019/11/25
I TEK 56/13 - RØYNINGSVEGEN, SNØRTELAND, TILBYGG FRITIDSBOLIG, SOVEROM, TAK OVER INNGANG OG TERRASSE - 56/13 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Evy Andersen JMJ03 19/00716-003 2019/11/25
U TEK 148/1046 - NORHEIM - TILBYGG FORRETNINGSBYGNING/TRAMPOLINEPARK - 148/1046 - NORHEIM - REFERAT FRA MØTE OM TILBYGG TIL NÆRINGSBYGG Petter J. Rasmussen AS IGR 19/05504-005 2019/11/25
I TEK 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA, NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 4 - 5/512 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE I K Gabrielsen JKV 18/04536-007 2019/11/25
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/02125-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
I TEK 24/2 - STOL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 24/2 - STOL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Tveit Regnskap AS HHU 19/06496-001 2019/11/25
I TEK 14/18 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUGE, HANS CHRISTIAN - 14/18 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Hans Christian Hauge BJP01 19/06497-001 26 Off.l.26 2019/11/25
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - AVTALE OM FRIVILLIG AVTALETREKK TIL KOMMUNAL HUSLEIE BMV 19/05807-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
I TEK 3/444 - SÆVIKVEGEN, ØSTHUS, NYBYGG GARASJE - 3/444 - MOTTATT MANGLER - TEGNING OG SITUASJONSKART Gustav Didriksen KRRE 19/06019-005 2019/11/25
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 19/05807-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 94/44 - UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER Reidar Nymark PEID 14/03191-111 2019/11/25
U TEK 47/446 - VIK, SØKNAD OM SEKSJONERING - 47/446 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Morten Sarkkinen HAS 19/05684-008 2019/11/25
U TEK 15/2461 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BOOOYING, MALIWAN - SVAR - 15/2461 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/06484-002 2019/11/25
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - SVAR - SØKNAD OM UTSETTELSE - PUMPESTASJON I AVALDSNESVEGEN 52 Kåre Skeie MAHA1 15/04309-118 2019/11/25
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRER U/GODKJ.UTD VED FERKINGSTAD SKOLE Henriette Amundsen SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-284 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD AIS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U TEK 21/112 - STAVAGARDEN, STAVA - FORSTØTNINGSMUR - SVAR - 21/112 - SPØRSMÅL OM BYGGESAK OG KOMMUNEPLANBESTEMMELSE Fylkesmannen i Rogaland GTH 19/02806-020 2019/11/25
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/04288-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
I TEK PELAGIA KARMSUND FISKEMEL AS - UTSLIPPSTILLATELSE - TILBAKEMELDING PÅ REDEGJØRELSE FRA PELAGIA KARMSUND FISKEMEL Fylkesmannen I Rogaland PEID 12/00851-032 2019/11/25
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST SLETTET PANTEDOKUMENT - 1390840 RBE08 19/06406-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U TEK 15/1121 - ÅKRA - ETABLERING AV VEG TIL EIENDOM - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/1121 - ÅKRA - ETABLERING AV VEG TIL EIENDOM Simon Johan Larsen IGR 19/06223-002 2019/11/25
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST AVLYST DOKUMENT - 320249 RBE08 19/06407-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET2019/20 OG 2020/21 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
I SEN REGNSKAPSSAKER - GENERELT - VEDR.: SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR PLASSERINGSBEGRENSING GITT AV §26.E I KOMMUNENS FINANSREGLEMENT Pareto Asset Management AS MOS 12/02358-034 2019/11/25
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 50/47 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - KTV BYGG KTV Bygg AS REK 19/00023-158 2019/11/25
U TEK GATELYS - KVALAVÅGVEGEN - GATELYS - KVALAVÅGVEGEN Kolbein Skeie EKA 19/05396-013 2019/11/25
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV TARIFFAVTALE ETTER AML §10.12.4.LEDD Fagforbundet Karmøy BOER 12/00092-322 2019/11/25
U SEN 15/2080 - SJØENVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING 3. ETASJE TIL BOLIG - 15/2080 - SJØENVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING 3. ETASJE TIL BOLIG - KLAGEBEHANDLING Norwegian Maritime Services AS EDA 19/02497-009 2019/11/25
I TEK 119/205, 119/230 OG 123/180 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 119/205 OG 123/180 - ORIGINAL FULLMAKT OPPMÅLINGSFORRETNING, AVTALE OM GRENSEJUSTERING OG SAMTYKKE TIL TINGLYSING Berge Sag Boligtomter AS MAH 19/05751-014 26 Offl.§26 2019/11/25
I HSE PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE ANSETTELSESFORHOLD SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
I TEK 123/195 - 123/196 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - 123/85 OG 123/195 - ORIGINAL AVTALE OM GRENSEJUSTERING Berge Sag Boligtomter AS MAH 19/06135-017 26 Offl.§26 2019/11/25
U SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET Læringsverkstedet Barnehage RHO 12/00108-264 2019/11/25
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - KUM 55909 SKRE - BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING RH Oppmåling Rune Hemnes ABU01 17/01108-130 2019/11/25
I TEK GRAVESØKNAD - KLÆHAUGVEGEN 23 - GRAVESØKNAD - KLÆHAUGVEGEN 23 A&B Andreassen Maskin AS KSU01 19/05275-004 2019/11/25
I HSE PERSONALMAPPE - NY SØKNAD OM FORELDREPERMISJON JMJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U SEN PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS EDA 16/00593-047 2019/11/25
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED VEA SYKEHJEM Henriette Haugeberg Pedersen AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/05215-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U TEK FELLESFØRING 1/2019 - KONG AUGVALDS VEG 27, AVALDSNES - SVAR - SØKNAD OM FELLESFØRING FRA TELENOR KONG AUGVALDS VEG 27, AVALDSNES Geomatikk Haugesund HPE 19/06104-002 2019/11/25
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 4/169 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Robert Jonassen REK 19/00023-159 2019/11/25
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - FV. 4830 AUSTRE VEAVEG - ENDELIG SVAR PÅ SØKNAD OM GANGFELT Statens Vegvesen HPE 13/01286-070 2019/11/25
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM BARNEHAGELÆRER VED AVALDSNES BARNEHAGE Stine Kværnøy Nilsen SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING SOM KONTAKTPERSON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - SVAR PÅ INNSYNSBEGJÆRING Kluge Advokatfirma CBE02 19/02953-051 2019/11/25
U TEK 58/59, 58/96 OG 58/477 - HAVNEGATA, KOPERVIK - NYBYGG BOLIGBYGG MED 14 BOENHETER - SVAR - 58/59 - VEDR SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE - DISPENSASJON FRA BEVARING AV BØKETRE Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/02272-010 2019/11/25
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM 7,1% STILLING SOM LEGE VED KARMØY LEGEVAKT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
I TEK PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL. - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 07.11.19 PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL. Rogaland Fylkeskommune BHA02 17/05377-035 2019/11/25
I TEK 137/3 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - BEITING AV UTMARK OG LYNGHEIER TOR ASLE GRØNNINGEN - 137/3 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) - AVSLUTNING AV PROSJEKTET "INNGJERDING OG RYDDING AV GAMMEL KULTURMARK" Landbruksdirektoratet LKS 14/04143-006 2019/11/25
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM 7,1% STILLING SOM LEGE VED KARMØY LEGEVAKT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM 7,1% STILLING VED KARMØY LEGEVAKT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-285 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR PÅ PERMISJONSØKNAD BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U TEK VEDRØRENDE KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SVAR - PURRING PÅ SVAR ANGÅENDE UTVENDIG VEDLIKEHOLD AV UTLEIEENHETER MED MER MEM01 19/06401-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U TEK 43/570, HØYNES, NYBYGG, GARASJE - 43/570 - VI HAR REGISTRERT ET ULOVLIG FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN Jan Atle Aadnesen EJO 11/00752-005 2019/11/25
U SKU PERSONALMAPPE - VIDERE PERMISJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - 64/192 - OVERSENDELSE AV AVTALE FOR TINGLYSING REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Kartverket - Tinglysingen MAHA1 15/04311-123 2019/11/25
U TEK OVERFØRING AV TILSKUDD TIL NY BOLIG - RETUR - SLETTET PANTEDOKUMENT RBE08 19/05906-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U TEK STARTLÅN - RETUR - SLETTET PANTEDOKUMENT RBE08 19/06406-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U SEN REGNSKAPSSAKER - GENERELT - SVAR - VEDR.: SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR PLASSERINGSBEGRENSING GITT AV §26.E I KOMMUNENS FINANSREGLEMENT Pareto Asset Management AS MOS 12/02358-035 2019/11/25
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/1612 OG 1842 - OVERSENDELSE AV TINGLYST AVTALE ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING Karmøy Kirkelig Fellesråd v/Kjetil Osnes Bøe MAHA1 13/00434-249 2019/11/25
U TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 94/44 -BEKREFTELSE SANERING AV OLJETANK Reidar Nymark PEID 14/03191-112 2019/11/25
U TEK STARTLÅN - RETUR - SLETTET PANTEDOKUMENT RBE08 19/06407-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
I HSE LEIEAVTALE - HOVEDGATEN 34 A, 34 B OG 36 - AVTALE OM FORLENGELSE AV LEIEAVTALE HOVEDGATEN 34 A, 34 B OG 36 Haugaland Eiendommer AS SBJ 19/06546-001 2019/11/25
U TEK 14/18 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUGE, HANS CHRISTIAN - SVAR - 145/18 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 19/06497-002 2019/11/25
I TEK TEKNISK PLAN FOR STORTU, TORVASTAD BOLIGPROSJEKT - ODD HANSEN AS - REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 6 STORTU BOLIGPROSJEKT Odd Hansen AS BTH04 18/00625-028 2019/11/25
I TEK 15/950 - TEKNISK PLAN FOR STONGVEGEN 180 - OPPDATERT TEKNISK PLAN - STONGVEGEN 180 Vikanes Bungum Arkitekter AS BTH04 19/02233-014 2019/11/25
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVA § 5-1 SKOLEÅRET 2019-2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U TEK BRUKERE OG LEIEFORHOLD VED SUNDVEGEN NÆRINGSPARK, SUNDVEGEN 561, GNR./BNR. 74/77 - BRUKERE OG LEIEFORHOLD VED SUNDVEGEN NÆRINGSPARK, SUNDVEGEN 561, GNR./BNR. 74/77 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS MBJ03 19/06512-001 2019/11/25
U TEK REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON - PA 361 AVALDSNESVEGEN 114 - 66/810 - OVERSENDELSE AV TINGLYST AVTALE REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON - PA 361 AVALDSNESVEGEN 114 Gudmund Jonny Knutsen MAHA1 19/00080-019 2019/11/25
U TEK GATELYS - KVALAVÅGVEGEN - GATELYS - KVALAVÅGVEGEN Jakob Malvin Skeisvoll EKA 19/05396-014 2019/11/25
U TEK GATELYS - KVALAVÅGVEGEN - GATELYS - KVALAVÅGVEGEN Bjørn Ove Fredriksen EKA 19/05396-015 2019/11/25
U TEK GATELYS - KVALAVÅGVEGEN - GATELYS - KVALAVÅGVEGEN Kristiina Jaana Inermo Fredriksen EKA 19/05396-016 2019/11/25
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - 13/182 - OVERSENDELSE AV TINGLYST AVTALE SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN Geir Tore Gustavsen MAHA1 16/00902-034 2019/11/25
U TEK GATELYS - KVALAVÅGVEGEN - GATELYS - KVALAVÅGVEGEN Marcin Grabowski EKA 19/05396-017 2019/11/25
U TEK GATELYS - KVALAVÅGVEGEN - GATELYS - KVALAVÅGVEGEN Gwyn Egil Phillips EKA 19/05396-018 2019/11/25
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/06269-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U TEK 9/10 - VARNEVEGEN, VARNE - TILBYGG BOLIG - 9/10 - VARNEVEGEN, VARNE - ETTERSPØR MANGLER VEDRØRENDE TILBYGG GARASJE Frank Iversen KRRE 18/02782-006 2019/11/25
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - 13/115 - OVERSENDELSE AV TINGLYST AVTALE SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN Astrid Synnøve Torsen MAHA1 16/00902-035 2019/11/25
U TEK GATELYS - KVALAVÅGVEGEN - GATELYS - KVALAVÅGVEGEN Kenneth Vinnes Nilssen EKA 19/05396-019 2019/11/25
U TEK GATELYS - KVALAVÅGVEGEN - GATELYS - KVALAVÅGVEGEN Ole Andre Vaage EKA 19/05396-020 2019/11/25
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2019/20 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
I SEN LEGATER - SØKNAD OM LEGATMIDLER FRA KARMØYS JULEFOND MOS 12/00069-191 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U TEK GATELYS - KVALAVÅGVEGEN - GATELYS - KVALAVÅGVEGEN Nils Olav Espeland EKA 19/05396-021 2019/11/25
I TEK 134/2 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: THOMAS GRØNNINGEN/LEIER: ØYSTEIN KVALAVAAG STANGE - 134/2 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: THOMAS GRØNNINGEN/ LEIER: ØYSTEIN KVALAVAAG STANGE Øystein Kvalevaag Stange LKS 19/06542-001 2019/11/25
I SEN LEGATER - SØKNAD OM LEGATMIDLER FRA KARMØYS JULEFOND MOS 12/00069-192 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U TEK TEKNISK PLAN FOR BØKELUNDEN - TEKNISK PLAN - BØKELUNDEN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/06490-002 2019/11/25
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/01255-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSETNING ALKOHOL Storaurvegen 70 AS EVI1 19/00022-149 2019/11/25
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVA § 5-1 SKOLEÅRET 2019-2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 50/10 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Karl Eirik Soldal GEL 19/00021-506 2019/11/25
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - 13/111 - OVERSENDELSE AV TINGLYST AVTALE SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN Oskar Andreas Oliversen MAHA1 16/00902-036 2019/11/25
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING FOR SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVA § 5-1 SKOLEÅRET 2019/20 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVA § 5-1 SKOLEÅRET 2019-2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2019/20 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/25
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - 69/4 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4837 Kjetil Kvamme ALA04 19/05411-060 2019/11/25
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - 69/26 OG 69/57 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4837 Anita Bendiksen ALA04 19/05411-061 2019/11/25
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - 72/3, 214, 70, 99 OG 83 BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4837 Marthe Elise Taranger Morland ALA04 19/05411-062 2019/11/25
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - 72/21 BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4837 Åsta Marie Munkejord Rusnes ALA04 19/05411-064 2019/11/25
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - 72/10 BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4837 Monika Skaar Salhus ALA04 19/05411-065 2019/11/25
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - 72/5 BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4837 LEIF MAGNE TORDAL ALA04 19/05411-066 2019/11/25