Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/00211-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/22
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - SVAR - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER - BEGRUNNELSE FOR KRAV FRA JURISTFORBUNDET OG TANNLEGEFORENINGEN - PROTOKOLL TUS 19/00517-018 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/11/22
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3.5 Utdanningsforbundet TUS 19/00517-032 2019/11/22
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3.5 NSF TUS 19/00517-033 2019/11/22
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3.5 SL TUS 19/00517-034 2019/11/22
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - PROTOKOLL TUS 19/00517-037 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/11/22
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 GITT TIL UORGANSIERTE Fagforeninger TUS 19/00517-039 2019/11/22
I TEK VANNSKADE 22.08.19 - SJURADALSVEGEN 12, LINDA HELLAND 23385 - REGRESSVARSEL - VANNSKADE I SJURADALSVEGEN 12, 4262 AVALDSNES 23385 Fremtind Forsikring AS OSG 19/06485-001 2019/11/22
I TEK 137/3 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - BEITING AV UTMARK OG LYNGHEIER TOR ASLE GRØNNINGEN - 137/3 - FRIST FOR Å GJENNOMFØRE OG RAPPORTERE FRA PROSJEKTET "INNGJERDING OG RYDDING AV GAMMEL KULTURMARK" TOR ASLE GRØNNINGEN Landbruksdirektoratet LKS 14/04143-005 2019/11/22
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING Urbanhus Haugesund AS EDH 19/05154-006 2019/11/22
U TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - STANGE - VARSEL OM FORELEGG Thomas Osen Dankertsen KMY 18/05153-034 2019/11/22
I TEK 110/95 - VÅGA - NYBYGG ENEBOLIG - 110/95 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Älvsbyhus Norge AS JKV 19/00668-018 2019/11/22
I TEK 38/19, 38/20, 38/30, 38/60 - RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 38/60 - JUSTERING AV GRENSE Gunnar Jaakkimainen XXI 19/06176-003 2019/11/22
I TEK VASSDRAGSANLEGG - PURRING - MANGLENDE KLASSIFISERING FOR VASSDRAGSANLEGG Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve) SAT 12/01763-024 2019/11/22
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - KLAGE PÅ TILDELING I KONKURRANSE OM TRANSPORT TILDELINGSBESLUTNING Kluge Advokatfirma Stavanger CBE02 19/02953-047 2019/11/22
I TEK 42/74 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 42/74 - FORESPØRSEL OM KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT Tor Ove Larsen NILI1 19/06489-001 2019/11/22
I TEK KOMMUNALE KAIER - KRAN PÅ SEILBÅTKAIEN I STANGELANDSVÅGEN Stangelandsvågen Småbåtforening NILI1 13/04142-006 2019/11/22
I TEK 106/92 - FOSNANES - TILTAK - 106/92 - SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED UTARBEIDING AV SØKNAD Vikanes Bungum Arkitekter AS KRRE 19/06479-001 2019/11/22
U TEK 57/649 SEKSJ. 2 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- INNSETTING AV TAKVINDU, REKKVERK, ENDRING AV GJERDE MM - 57/649 SEKSJ. 2 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- INNSETTING AV TAKVINDU, REKKVERK, ENDRING AV GJERDE MM Foreningen Gamle Skudeneshavn JMJ03 19/05779-004 2019/11/22
I SKU VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - MERKNADER TIL ROMPROGRAM FOR NY HALL PÅ VORMEDAL FRA SK NORD HÅNDBALL Sportsklubben Nord OFL 17/00512-141 2019/11/22
I SEN MODERNISERING AV TELENORS INFRASTRUKTUR I KOMMUNEN - STATUS TRYGGHETSALARMER I KOMMUNEN (INTERNAL) Telenor Norge as ORO 19/01153-003 2019/11/22
I TEK PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN - 148/941 - - UTTALELSE FRA MATTILSYNET - 21.11.19 PLAN 5084 DETALJREGULERING FOR FV831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN - 148/941 - Mattilsynet YSL 16/02867-016 2019/11/22
I TEK PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL. - UTTALELSE FRA MATTILSYNET - 21.11.19 PLAN 2113 DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL. Mattilsynet BHA02 17/05377-033 2019/11/22
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 114/40, 56, 195, 312, 263 - GOLFPARK Haugesund Golfpark AS MSA 18/00413-130 2019/11/22
I TEK 140/29 - OSNESVEGEN, OSNES, NYBYGG ENEBOLIG - 140/29 - INNMÅLING AV BYGG H2 Bygg & Eiendom AS GER01 17/01738-014 2019/11/22
U TEK 15/2177 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SEVLAND BYGGESAK 18/1147 - 15/2177 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SEVLAND BYGGESAK 18/1147 Vedavågen Rør AS ORO01 19/06422-002 2019/11/22
I TEK 109/22 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARTLY BRUMMENÆS - 109/22 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARTLY BRUMMENÆS Vedavågen Rør AS ORO01 19/06482-001 2019/11/22
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - GNR 3 - STEINARSKOGEN - UTFORDRING MED PLASSERING AV POSTKASSESTATIV (17/73-395) Bjarte Mjølhus KSU01 17/00073-421 2019/11/22
I TEK 15/2468 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG 4 MANNSBOLIG - 15/2468 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG 4 MANNSBOLIG BK04 Trygve J Sjøen AS IGR 19/06480-001 2019/11/22
I SEN SKUDEHALLEN - LEIE AV SKUDEHALLEN 05.12.19 Skudenes turnforening TVI 12/01376-239 2019/11/22
U TEK 15/2468 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TRYGVE J SJØEN AS - 15/59 - RØRLEGGERMELDING Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 19/06341-003 2019/11/22
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGFORSKRIFTEN OM VALGDISTRIKTER VED STORTINGSVALG Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ORO 19/00016-110 2019/11/22
I SEN FRIVILLIGHETSARBEID I KARMØY KOMMUNE - HENVENDELSE OM DRIFTEN AV VORMEDAL GRENDAHUS Vormedal Grendahus SA EIE 16/03584-031 2019/11/22
U SEN ÅKRAHALLEN - SVAR - SØKNAD OM Å LEIE ÅKRA IDRETTSHALL(ER) 5.-7 JUNI 2020 FOR BRUK TIL "BARNAS TURNFESTIVAL" Åkra Idrettslag TVI 12/00077-196 2019/11/22
U TEK 102/171 - BYGNES, BYGGETILSYN - 102/171 - VI HAR REGISTRERT ET ULOVLIG FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN Karlsen Multiservice JKV 19/06451-001 2019/11/22
I TEK 114/105 - NORDRE EIKE - RIVING OG NYBYGG NAUST - 114/105 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Byggmester Thor Arne Lie AS KRRE 15/00113-026 2019/11/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-195 25 Offl §25 2019/11/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK AREAL- OG BYGGESAKSSJEF - ARBEIDSAVTALE REKRU 19/06033-008 25 Offl §25 2019/11/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK AREAL- OG BYGGESAKSSJEF - TILBUD REKRU 19/06033-009 25 Offl §25 2019/11/22
I TEK 15/989 - STONGVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING, TILBYGG OG PÅBYGG ENEBOLIG - 15/989 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT I K Gabrielsen JKV 14/00004-009 2019/11/22
I TEK 13/184 - STORHAUGSVEGEN, TJØSVOLL - RIVING AV BOLIG OG GARASJE ETTER BRANN - 13/184 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JKV 19/05413-004 2019/11/22
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - KVITTERING PÅ INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG Kolnes Idrettslag OFL 16/00248-396 2019/11/22
I TEK 28/1 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) - SØKNAD - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Svein Magne Skjølingstad LKS 19/06486-001 2019/11/22
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER Sportsklubben Nord OFL 16/00248-395 2019/11/22
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SVAR - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-092 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/22
U TEK GRAVESØKNAD - HUSØYVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD MED ARBEIDSVARSLING - HUSØYVEGEN 131 - DS MASKIN Eltel Networks AS KSU01 19/06403-002 2019/11/22
U TEK 98/116 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SPØRSMÅL ANG. TØMMING AV SEPTIKTANK Gunvor Helene Tyse ANNA 19/06325-002 2019/11/22
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 139/8 - GOLFBANE Tore Johannes Hausken MSA 18/00413-143 2019/11/22
I TEK 58/59, 58/96 OG 58/477 - HAVNEGATA, KOPERVIK - NYBYGG BOLIGBYGG MED 14 BOENHETER - 58/59 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE - DISPENSASJON FRA BEVARING AV BØKETRE Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/02272-009 2019/11/22
I TEK PLAN 2124 - DETALJREGULERING FOR GRINDHAUGTOPPEN - 15/353 MFL. - DETALJPLANFORSLAG FOR GRINDHAUGTOPPEN - DEL 2 - 2 PLAN 2124 RH Oppmåling Rune Hemnes BHA02 19/05579-010 2019/11/22
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING OM MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/02776-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/22
I TEK 109/21 - RØRLEGGERMELDING - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG BYGGESAK: 18/5250 - 109/21 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/5250 Inge Vaaga AS ALS06 18/05251-004 2019/11/22
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 144/49 - UTSKIFTING OG SANERING AV NEDGRAVD OLJETANK Georg Kåre Gabrielsen PEID 14/03191-110 2019/11/22
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 139/57 - ZOOLOGISK/BOTANISK HAGE/KAFEBYGNING Bernt Kai Velde MSA 18/00413-144 2019/11/22
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - OPPDATERT DOKUMENTASJON TIL SØKNAD OM IGANGSETTING Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 17/04733-054 2019/11/22
I TEK 15/950 - TEKNISK PLAN FOR STONGVEGEN 180 - ETTERSENDELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS BTH04 19/02233-013 2019/11/22
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - HELGESEN FRISØR AS - SØKNAD OM GODKJENNING Helgesen Frisør AS KANE1 19/06488-001 2019/11/22
U HSE SPESIALISERING I ALLMENNMEDISIN FOR LEGER - INFORMASJON TIL ALIS VEST Bergen Kommune AIS 19/02960-003 2019/11/22
I TEK SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER - 72/106 - UNDERTEGNET KJØPEKONTRAKT SELGER: KARMØY KOMMUNE/ KJØPER: MERETHE HJELMEVOLL PEDERSEN/JARLE PEDERSEN Jarle Pedersen NILI1 12/01310-028 2019/11/22
I SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET Læringsverkstedet Barnehage RHO 12/00108-263 2019/11/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 11/439 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Roar Sund GEL 19/00021-505 2019/11/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/06483-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/22
I TEK 15/2461 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BOOOYING, MALIWAN - 15/2461 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Maliwan Boonying BJP01 19/06484-001 26 Off.l.26 2019/11/22
I TEK 89/14 - SØNDRE VÅGE. NYBYGG GARASJEANLEGG - 89/14 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Øygarden Eiendom AS EJO 10/00283-007 2019/11/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/06463-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/06469-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/22
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEAREAL - JULEBORD PÅ GAMLE VERKSTEDET, SKUDENESHAVN Skip O'hoooiii AS EVI1 19/00022-147 2019/11/22
U TEK VANNSKADE 22.08.19 - SJURADALSVEGEN 12, LINDA HELLAND 23385 - SVAR - REGRESSVARSEL - VANNSKADE I SJURADALSVEGEN 12, 4262 AVALDSNES 23385 Fremtind Forsikring AS OSG 19/06485-002 2019/11/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/04466-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/22
U SKU VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - SVAR: MERKNADER TIL ROMPROGRAM FOR NY HALL PÅ VORMEDAL Sportsklubben Nord OFL 17/00512-142 2019/11/22
I SEN INNSYNSBEGJÆRINGER - PRAKTISERING AV OFFENTLIGHETSLOVEN - RUTINER - FORESPØRSEL OM INNSYN I SAKER SOM VEDRØRER LOKALMILJØGRUPPER Dag-Helge Rønnevik EIE 17/05284-008 2019/11/22
I TEK KONTROLLKORT LEKEJUNGLER - LEKEJUNGEL - FERKINGSTAD Simonsen Jon Kr ALI 16/01014-021 2019/11/22
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - JULEBORD 13.12.2019 Skip O'hoooiii AS EVI1 19/00022-148 2019/11/22
I TEK KONTROLLKORT LEKEJUNGLER - LEKEJUNGEL - SEVLAND Simonsen Jon Kr ALI 16/01014-022 2019/11/22
I TEK KONTROLLKORT LEKEJUNGLER - LEKEJUNGEL - MYKJE Simonsen Jon Kr ALI 16/01014-023 2019/11/22
I TEK KONTROLLKORT LEKEJUNGLER - LEKEJUNGEL - SKUDENESHAVN II Simonsen Jon Kr ALI 16/01014-024 2019/11/22
I TEK KONTROLLKORT LEKEJUNGLER - LEKEJUNGEL - SKUDENESHAVN I Simonsen Jon Kr ALI 16/01014-025 2019/11/22
I TEK KONTROLLKORT LEKEJUNGLER - LEKEJUNGEL - HÅVIK SKOLE Simonsen Jon Kr ALI 16/01014-026 2019/11/22
I TEK KONTROLLKORT LEKEJUNGLER - LEKEJUNGEL - VEDAVÅGEN Simonsen Jon Kr ALI 16/01014-027 2019/11/22
I TEK KONTROLLKORT LEKEJUNGLER - LEKEJUNGEL - AVALDSNES Simonsen Jon Kr ALI 16/01014-028 2019/11/22
I TEK KONTROLLKORT LEKEJUNGLER - LEKEJUNGEL - AVALDSNES Simonsen Jon Kr ALI 16/01014-029 2019/11/22
I TEK 13/184 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KVALAVÅG - 16/184 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KVALAVÅG Gta AS ORO01 19/06491-001 2019/11/22
U TEK 109/1 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: ROLF TERJE HANSEN - OVERDRAGER: SVEIN HANSEN FOSEN - 109/1 - KONSESJONSVEDTAK REGISTRERT I MATRIKKELEN SØKER: ROLF TERJE HANSEN - OVERDRAGER: SVEIN HANSEN FOSEN Rolf Terje Hansen BJP01 19/05790-004 2019/11/22
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 48/39 - INDUSTRIBYGG Karmøy Naturstein Holding AS MSA 18/00413-145 2019/11/22
I TEK KONTROLLKORT LEKEJUNGLER - LEKEJUNGEL - STANGELAND Simonsen Jon Kr ALI 16/01014-030 2019/11/22
I TEK KONTROLLKORT LEKEJUNGLER - LEKEJUNGEL - KOPERVIK Simonsen Jon Kr ALI 16/01014-031 2019/11/22
I TEK KONTROLLKORT LEKEJUNGLER - LEKEJUNGEL - NORHEIM Simonsen Jon Kr ALI 16/01014-032 2019/11/22
U TEK 19/43 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ÅGE LIKNES - 19/43 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ÅGE LIKNES Åge Liknes ALS06 16/04915-004 2019/11/22
I TEK KONTROLLKORT LEKEJUNGLER - LEKEJUNGEL - EIDE Simonsen Jon Kr ALI 16/01014-033 2019/11/22
U TEK GATELYS - KVALAVÅGVEGEN - GATELYS - KVALAVÅGVEGEN Line Ljungqvist STNY 19/05396-004 2019/11/22
I TEK KONTROLLKORT LEKEJUNGLER - LEKEJUNGEL - GRINDHAUG Simonsen Jon Kr ALI 16/01014-034 2019/11/22
U TEK 3/155 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NADIR EIENDOM ANS - 3/155 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - NADIR EIENDOM ANS Roald Rasmussen ALS06 19/01023-004 2019/11/22
U TEK 58/126 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJARNE LUND HOVEDGATEN 40, KOPERVIK - 58/126 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - BJARNE LUND HOVEDGATEN 40, KOPERVIK Bjarne Lund ALS06 19/04813-004 2019/11/22
U SKU SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL MARKERING - SLEIPNER-ULYKKEN Tove Følid JAH 19/00027-041 2019/11/22
U TEK 15/2238/0/11 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JAKOB HARALD MEDHAUG - 15/2238/0/11 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - VANNMÅLER - JAKOB HARALD MEDHAUG Jakob Harald Medhaug ALS06 19/04960-004 2019/11/22
U TEK 15/2238/0/7 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - LEIF NILSEN - 15/2238/0/7 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - VANNMÅLER - LEIF NILSEN Leif Nilsen ALS06 19/04961-004 2019/11/22
U TEK GATELYS - KVALAVÅGVEGEN - GATELYS - KVALAVÅGVEGEN Kolbein Skeie STNY 19/05396-005 2019/11/22
U TEK 15/2238/0/13 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JAN MAGNE ERLAND - 15/2238/0/13 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - VANNMÅLER - JAN MAGNE ERLAND Jan Magne Erland ALS06 19/04962-004 2019/11/22
U TEK GATELYS - KVALAVÅGVEGEN - GATELYS - KVALAVÅGVEGEN Marianne Skeie Callaghan STNY 19/05396-006 2019/11/22
U TEK 109/64 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVID FOSEN - 109/64 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ARVID FOSEN Arvid Gerhard Fosen ALS06 19/05730-004 2019/11/22
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - SVAR - KLAGE PÅ TILDELING I KONKURRANSE OM TRANSPORT TILDELINGSBESLUTNING Kluge Advokatfirma Stavanger CBE02 19/02953-048 2019/11/22
U TEK 15/587 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HENNY DORTHEA HANSEN - 15/587 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - HENNY DORTHEA HANSEN Henny Dorthea Hansen ALS06 19/01918-004 2019/11/22
U TEK 16/49 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE VIKRA - 16/49 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - MAGNE VIKRA Magne Vikra ALS06 19/02438-004 2019/11/22
U TEK 5/677 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - KNUD-ERIK SØRENSEN - 5/677 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - VANNMÅLER - KNUD-ERIK SØRENSEN Anne Bergitte Steinsland Sørensen ALS06 19/05371-004 2019/11/22
U TEK GATELYS - KVALAVÅGVEGEN - GATELYS - KVALAVÅGVEGEN Elizabeth Nilssen STNY 19/05396-007 2019/11/22
U TEK 115/12 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR SKAGE - 115/12 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - GEIR SKAGE Geir Skage ALS06 19/05900-004 2019/11/22
U TEK 119/281 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KNUT MAGNE HALVORSEN - 119/281 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - KNUT MAGNE HALVORSEN Knut Magne Halvorsen ALS06 19/03500-004 2019/11/22
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV - HØST 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/22
U TEK 64/344 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - KARMØY RØDE KORS - 64/344 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - VANNMÅLER - KARMØY RØDE KORS Karmøy Røde Kors ALS06 19/05753-004 2019/11/22
U TEK GATELYS - KVALAVÅGVEGEN - GATELYS - KVALAVÅGVEGEN Kjetil Stensletten Jakobsen STNY 19/05396-008 2019/11/22
U TEK 73/94 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BRIGT INGE BØHN - 73/94 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - BRIGT INGE BØHN Brigt Inge Bøhn ALS06 19/06126-004 2019/11/22
U TEK 122/130 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARRY EMIL JACOBSEN - 122/130 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG Marit Jakobsen ALS06 19/06199-005 2019/11/22
U TEK 5/88 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KARI VEA - 5/88 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - KARI VEA Kari Vea ALS06 19/06264-004 2019/11/22
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM NULLHJEMMEL OG DRIFTSTILSKUDD Elisabeth Darlen Nordgård Ertvaag AIS 15/01756-029 2019/11/22
U TEK 148/362 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - PÅL ANDRÉ KAASA - 148/362 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - PÅL ANDRÉ KAASA Pål André Kaasa ALS06 19/06369-004 2019/11/22
I SKU IT-AVTALER/LISENSER - UNDERTEGNET DATABEHANDLERAVTALE FOR FEIDE Uninett AS LIS01 12/00126-142 2019/11/22
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 115/238 - SØNDRE EIKE - FORESPØRSEL OM GODKJENNING AV SOVEROM June Helen Heggheim KRRE 17/00073-422 2019/11/22
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - VEDR. LITLASUNDSVEGEN Leif Anders Larsen KSU01 17/00247-192 2019/11/22
U TEK 3/311 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JANFRID S. FRANTZEN - 3/311 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - VANNMÅLER - JANFRID S. FRANTZEN Janfrid Synnøve Frantzen ALS06 19/06272-004 2019/11/22
I TEK TEKNISK PLAN FOR BØKELUNDEN - TEKNISK PLAN - BØKELUNDEN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/06490-001 2019/11/22
U TEK 15/1273 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING, MERKING AV EKSISTERENDE GRENSER - 15/1273 - UNDERRETTING OM MERKING AV TIDLIGERE MÅLT GRENSE Jan Valdor Andersson JHE 19/05284-003 2019/11/22
I TEK PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL. - UTTALELSE FRA DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL. Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ... BHA02 17/05377-034 2019/11/22
I TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 148/386 - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER VORMEDALSVEGEN 97 Ragn Sells AS AKR02 17/00780-070 2019/11/22
I TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 147/169 - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER VORMEDALSVEGEN 161 Ragn Sells AS AKR02 17/00780-071 2019/11/22
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - RAPPORT FRA SLETTEBØVEGEN OG RINGVEGEN - STREKK 37 Ragn Sells AS EJD 18/04276-075 2019/11/22
I TEK 47/446 - VIK, SØKNAD OM SEKSJONERING - 47/446 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Kartverket - Tinglysingen HAS 19/05684-007 2019/11/22
U TEK GATELYS - KVALAVÅGVEGEN - GATELYS - KVALAVÅGVEGEN Kristiina Jaana Inermo Fredriksen STNY 19/05396-010 2019/11/22
U TEK GATELYS - KVALAVÅGVEGEN - GATELYS - KVALAVÅGVEGEN Frode Lodden STNY 19/05396-011 2019/11/22
U TEK GATELYS - KVALAVÅGVEGEN - GATELYS - KVALAVÅGVEGEN Tor Inge Wenneck STNY 19/05396-012 2019/11/22
U TEK 2/345 OG 2/198 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEGGRUNN STD:19/5229 - 2/345 OG 2/198 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5229 Erling Waage AMJ 19/05582-009 2019/11/22