Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 147/180 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDAR SØNDENÅ - 147/180 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - REIDAR SØNDENÅ Reidun Agathe Søndenå ALS06 19/05385-004 2019/11/21
U TEK 147/700 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG BOLIG, CARPORT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 147/700 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG BOLIG, CARPORT Arne Børge Halvorsen KRRE 19/05686-005 2019/11/21
U TEK 73/94 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BRIGT INGE BØHN - 73/94 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BRIGT INGE BØHN Rørlegger Geir Sirnes AS OSG 19/06126-003 2019/11/21
U TEK 15/1087 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 15/1087 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Karmøy Rørteknikk AS OSG 19/06194-002 2019/11/21
U TEK 122/130 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARRY EMIL JACOBSEN - 122/130 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARRY EMIL JAKOBSEN Inge Vaaga AS OSG 19/06199-002 2019/11/21
U TEK 66/545 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE AUSTREID - 66/545 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE AUSTREID Risa AS OSG 19/06208-002 2019/11/21
U TEK 3/311 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JANFRID S. FRANTZEN - 3/311 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JANFRID S. FRANTZEN Vedavågen Rør AS OSG 19/06272-002 2019/11/21
U TEK 5/88 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KARI VEA - 5/88 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KARI VEA Vedavågen Rør AS OSG 19/06264-003 2019/11/21
U TEK 148/113 - RØRLEGGERMELDING - RENGJØRING AV KARMSUND BRU MED SPYLING - 148/113 - RØRLEGGERMELDING - RENGJØRING AV KARMSUND BRU MED SPYLING Rørlegger'n 1 AS OSG 19/06324-002 2019/11/21
U TEK NYTT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 2/209 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT SALVØYVEGEN 20 Odd Arne Hansen MAHA1 16/03514-025 2019/11/21
U TEK 148/362 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - PÅL ANDRÉ KAASA - 148/362 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - PÅL ANDRÉ KAASA Rørlegger Geir Sirnes AS OSG 19/06369-003 2019/11/21
U TEK 109/1 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: ROLF TERJE HANSEN - OVERDRAGER: SVEIN HANSEN FOSEN - KONSESJONSSAK, DELEGERT VEDTAK - 109/1 OG 29 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: ROLF TERJE HANSEN - OVERDRAGER: SVEIN HANSEN FOSEN Tysvær Økonomi SA BJP01 19/05790-003 2019/11/21
U TEK 43/179 - GAMLE SYREVEGEN, HØYNES, TILBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 43/179 - GAMLE SYREVEGEN, HØYNES, TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen JMJ03 19/06360-003 2019/11/21
U TEK 84/11 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THORE ØSTENSEN - 84/11 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THORE ØSTENSEN Bråstein & Stelander AS OSG 19/06400-002 2019/11/21
U TEK 57/478 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - IVAR LYSE - 57/478 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - IVAR LYSE Vedavågen Rør AS OSG 19/06398-002 2019/11/21
U TEK 22/24 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD, TILBYGG TIL DRIFTSBYGNING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 22/24 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD, TILBYGG TIL DRIFTSBYGNING Gunnar Lurane KHM 19/06252-002 2019/11/21
U TEK 59/58 - WERGELANDSGATA, NORDRE KOPERVIK - RIVING DEL AV BOLIG, TIL- OG PÅBYGG BOLIG - RAMMETILLATELSE - 59/58 - WERGELANDSGATA, NORDRE KOPERVIK - RIVING DEL AV BOLIG, TIL- OG PÅBYGG BOLIG Hereid Hus AS KIS 19/05763-004 2019/11/21
U TEK 15/1871 - GJERDEVEGEN, ÅKRA, UTVIDELSE AV GARASJE, BOD OG CARPORT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 15/1871 - GJERDEVEGEN, ÅKRA, UTVIDELSE AV GARASJE, BOD OG CARPORT Vidar J. og Borgny Stueland IGR 19/06348-004 2019/11/21
U SEN HÅVIKHALLEN - SVAR - LEIE HÅVIKHALLEN - 08.12.19 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Karmøy Menighet TVI 12/00263-143 2019/11/21
I HSE TILSYNSSAK - TILSYNSSAK AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/11/21
I TEK 5/671 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 5/671 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE, SITUASJONSKART, SNITTTEGNING OG RØRLEGGERMELDING Hans J Rasmussen AS KRRE 19/05811-004 2019/11/21
U TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG (FELT 30 - BYGG 2) (T1 1-2) - 141/213 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Odd Hansen AS KMY 18/04242-006 2019/11/21
U TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG (FELT 30 - BYGG 1) (T2 1-2) - 141/213 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Odd Hansen AS KMY 18/04243-005 2019/11/21
U TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG REKKEHUS (FELT 20) (E1-6) - 141/213 - IGANGSETTINGSTILLATELSE (FELT 20) Odd Hansen AS KMY 18/04248-006 2019/11/21
U TEK 73/58 - SUND - NYBYGG NAUST - 73/58 - FERDIGATTEST Eskild Kvala AS KMY 18/05158-011 2019/11/21
I TEK 113/76 OG 113/80- PORTABAKKEN, DØLE. NYBYGG 2 ENEBOLIG I REKKE MED GARASJER - 113/76 OG 113/80 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Rita Venke Leite JKV 11/00405-016 2019/11/21
U TEK 102/111- BYGNES. UTVIDELSE/OPPARBEIDELSE AV FRITIDS- OG BADEOMRÅDE - 102/111- FERDIGATTEST - OPPARBEIDELSE AV FRITIDS- OG BADEOMRÅDE Karmøy kommune, Karmøy Kommune JKV 12/03014-005 2019/11/21
I TEK 59/57 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK, TILBYGG PÅBYGG ENEBOLIG, ENDRE ADKOMSTVEG - 59/57 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT I K Gabrielsen KMY 18/05678-007 2019/11/21
I TEK 112/214 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 112/214 OG 112/217 - SUPPLERING TIL REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, SKYLDDELING, SKJØTE MM Eskild Kvala AS MAH 19/06416-002 2019/11/21
I TEK 83/16 - SKEIE - NYBYGG TRAFOKIOSK - 83/16 - (KOPIMOTTAKER) SVAR TIL FORELEGGING AV PLAN OM NY TRAFOKIOSK Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KIS 19/02546-006 2019/11/21
I TEK 15/304 - ÅKRA - FORELEGGING AV NY NETTSTASJON - 15/304 - (KOPIMOTTAKER) SVAR TIL FORELEGGING AV PLAN OM NY NETTSTASJON Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv IGR 19/06218-004 2019/11/21
I TEK 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 16/237 - FYLKESMANNENS KLAGEAVGJØRELSE I BYGGESAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/01080-014 2019/11/21
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 29/77 - (KOPIMOTTAKER) AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIDET BRUK AV AVKJØRSEL Statens vegvesen, Region Vest KHM 17/00073-420 2019/11/21
I TEK 43/245 - HÅLANDSDALEN, HØYNES, OPPSETT AV PLATTING OG GJERDE - 43/245- OPPSETT AV PLATTING OG GJERDE Rune Næss KHM 19/06470-001 2019/11/21
I TEK 145/57 - 145/58 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE - 145/57 - REVIDERT SØKNAD - NYBYGG GARASJE Eskild Kvala AS KIS 19/01560-006 2019/11/21
I TEK 82/19 - HINDERÅKER - SØKNAD OM DISPENSASJON - 82/19 - TILLEGGSOPPLYSNINGER OG SITUASJONSKART Tom Magne Lande HHU 19/05434-004 2019/11/21
I TEK 3/449 - JOVIKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/449 - REVIDERT SITUASJONSKART Eskild Kvala AS KRRE 19/05602-008 2019/11/21
U TEK GRAVESØKNAD - VALBERGÅSEN 5A/5B - SVAR - GRAVESØKNAD - NY DATO - VALBERGÅSEN 5A/5B Linda Gundersen for Aase & Svendsen AS KSU01 19/05587-006 2019/11/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ VEAVÅGEN SKOLE - SØKNAD BLI01 19/06248-007 25 Offl §25 2019/11/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ VEAVÅGEN SKOLE - SØKNAD BLI01 19/06248-008 25 Offl §25 2019/11/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ VEAVÅGEN SKOLE - SØKNAD BLI01 19/06248-009 25 Offl §25 2019/11/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ SKUDENESHAVN SKOLE - SØKNAD BLI01 19/06385-003 25 Offl §25 2019/11/21
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILSLUTNINGSBREV Bokn Kommune OEI 19/02480-006 2019/11/21
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILSLUTNINGSBREV Etne Kommune OEI 19/02480-007 2019/11/21
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 147/24 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - CAMILLA GRINDE Kalstveit & Vik AS REK 19/00023-157 2019/11/21
I SEN RAMMEAVTALE - DRIVSTOFF OG BILREKVISITA - RAMMEAVTALE - DRIVSTOFF OG BILREKVISITA Wex Europe Services AS OEI 19/06460-001 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/21
U TEK PLAN 1016 - DETALJREGULERING FOR STEININGSHOLMEN VEST - 57/569 MFL. - PLAN 1016 - DETALJREGULERING FOR STEININGSHOLMEN VEST - 57/569 MFL. ROS - ANALYSE Petter J. Rasmussen AS BHA02 15/02043-023 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM -32/105 Gunstein Mjølhus MSA 18/00413-113 2019/11/21
U TEK PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. - SVAR - DISPENSASJON/FORESPØRSEL VEDR. REGULERT VEIBREDDE - DETALJREGULERING VEA PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. Vikanes Bungum Arkitekter AS AAHO 19/01228-021 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 33/110 Harald Magnus Lie MSA 18/00413-114 2019/11/21
I TEK 146/78 - BØVÅGVEGEN, BØ, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE/TERRASSE/BOD - 146/78 - MOTTATT MANGLER, KART OG TEGNING Jan Andre Olsen GTH 19/05995-011 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - GNR 38, BNR. 86 Kjetil Skjold MSA 18/00413-115 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - GNR 47, BNR. 321 Kvalvik Eiendom AS MSA 18/00413-116 2019/11/21
I TEK 114/285 - HESTFARET, NORDRE EIKE - TILBYGG, BRUKSENDRING AV KJELLER TIL HOVEDDEL OG MINDRE FASADEENDRING - 114/285 - MOTTATT MANGLER - AVSTANDSERKLÆRING, SITUASJONSKART OG TEGNINGER Solheim Byggrådgivning KRRE 19/05192-012 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - GNR 47, BNR. 230 Brigitte Waldner Dale MSA 18/00413-117 2019/11/21
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2019 - SVAR - SØKNAD OM DISPONERING AV TORGET I SKUDENESHAVN - 20.11.19 - 03.01.20 - JULEMARKED Mona Irene Zinke Johnsen HPE 19/00028-027 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - GNR. 57, BNR. 214 OG 221 Steiningsholmen Eiendom AS MSA 18/00413-118 2019/11/21
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 15/26 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Gisle Grindhaug REK 19/00023-154 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 57/278 Anker-Bygget AS MSA 18/00413-119 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 57/462 Jacob Melhus MSA 18/00413-120 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 57/311 - SEKSJON 2 Coop Sørvest SA MSA 18/00413-121 2019/11/21
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-091 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/21
I TEK 59/41 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK, KOMMENDE SAK - 59/41 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Reidun Irene Randin og Ianto Glynne Pierce VENTE 19/06462-001 2019/11/21
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/06463-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 57/198 OG 230 Leanja AS MSA 18/00413-122 2019/11/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 63/1 M FLERE - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Ole Brede Melhus GEL 19/00021-503 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 57/583 - SEKSJON 1 Skudenes Jernvare AS MSA 18/00413-123 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 57/583 - SEKSJON 2 Helsebygget AS MSA 18/00413-124 2019/11/21
I TEK 85/4 OG 85/49 - UTVIK - AREALOVERFØRING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5819 - 85/4 OG 85/49 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk HAS 19/05897-024 2019/11/21
U TEK 57/76 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV 2 VINDU - OVERSENDELSE 57/76 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV 2 VINDU Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv JMJ03 19/06336-003 2019/11/21
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR - TILBAKEMELDING - ENDRING AV SKILT TIL AVALDSNES OG NORDVEGEN HISTORIESENTER LANGS E134 AVALDSNES. Statens Vegvesen HPE 12/01271-442 2019/11/21
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 147/189 - SVAR PÅ SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED ØNSKE OM Å RIVE EKSISTERENDE BOLIG OG FØRE OPP NY Vigor Bygg AS KRRE 17/00073-419 2019/11/21
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 17/05057-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/21
I TEK 11/90 , 30 OG 15 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET , MATRIKKELEN KARMØY KOMMUNE - 11/90 , 30 OG 15 - ORGINAL - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET , MATRIKKELEN KARMØY KOMMUNE Gro Sivertsen Brekkå AMJ 19/06465-001 26 Off.l.26 2019/11/21
I TEK 77/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ASK, METTE - 77/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ASK, METTE Mette Ask BJP01 19/06466-001 26 Off.l.26 2019/11/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 6/169 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Robert Jonassen GEL 19/00021-504 2019/11/21
U TEK 122/10 - MORTEN INGOLF JACOBSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VARSEL OM AVKORTING AV PRODUKSJONSTILLEGGET ETTER KONTROLL DEN 21.11.2019. Morten Ingolf Jacobsen LKS 18/01934-008 2019/11/21
I TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - 64/192 - AVTALE OM RETT RIL Å HA LIGGENDE VANN- OG KLOAKKLEDNING MED NØDVENDIGE INNRETNINGER Arve Jøsang MAHA1 15/04311-122 26 Off.l.26 2019/11/21
I TEK 15/462 - ÅKRA. DELING AV GUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/462 - ÅKRA, DELING AV GUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Jofrid Kjellbjørg Bru HHU 19/06467-001 2019/11/21
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 13/413 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - STIAN OG KRISTINA JOHANNESEN Trygve J Sjøen AS REK 19/00023-156 2019/11/21
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/06153-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/21
U SEN KJØP AV GNSS-ROVER 2019 - OPPMÅLINGSKONTORET - TILDELINGSBESLUTNING - 19/6094 KJØP GNSS-ROVER 2019 GeoNord AS TES02 19/06094-010 2019/11/21
U SEN KJØP AV GNSS-ROVER 2019 - OPPMÅLINGSKONTORET - TILDELINGSBESLUTNING - 19/6094 KJØP GNSS-ROVER 2019 Leica Geosystems AS TES02 19/06094-011 2019/11/21
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/06469-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 58/98 - SEKSJON 1 Gyntor Eiendom AS MSA 18/00413-125 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 64/314 Tord Martin Sveinsvold MSA 18/00413-126 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 64/605 - VERKSTEDBYGNING Heidi Mannes MSA 18/00413-127 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 96/13 - BYGNING FOR OVERNATTING Håvikvegen 48 AS MSA 18/00413-128 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 96/34 - LAGERBYGNINGER Kåre Skeie MSA 18/00413-129 2019/11/21
U TEK 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 85/39 - RAPPORT OM UTSTIKKING AV HUS Hereid Hus AS GER01 19/01112-030 2019/11/21
I TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - 59/255 MFL. OG 66/845 ERKLÆRING OM EIERSKAP TIL MATRIKKELFØRING Karmøy Kommune, Sektor eiendom ALA04 19/05750-005 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 117/150 - SELSKAPSLOKALER Kjell Harald Risanger MSA 18/00413-131 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 119/371 - LAGERBYGG Jostein Sørvåg MSA 18/00413-132 2019/11/21
I TEK 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG - SAK10 - MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - ERKLÆRING AV EIERSKAP TIL MATRIKKELFØRING Karmøy Kommune, Sektor eiendom ALA04 19/02699-042 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 119/111 - LAGERBYGG Miriam Eide Fatland MSA 18/00413-133 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 133/27 - RESTAURANT/KAFE Svein Inge Bø Vågen MSA 18/00413-134 2019/11/21
U TEK 58/127 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TAN EIENDOMSUTVIKLING AS - 58/127 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - TAN EIENDOMSUTVIKLING AS Tan Eiendomsutvikling AS ALS06 19/05754-004 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 133/41- BUTIKK Signe Nille Svendsen MSA 18/00413-135 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 139/90 - FABRIKKBYGG Magnar Christoffer Pettersen MSA 18/00413-136 2019/11/21
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 141/11 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ASPLAN VIAK Asplan Viak AS REK 19/00023-155 2019/11/21
U TEK 3/203 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEORG GRINDHAUG - 3/203 - KOPI AV RØRLEGGERSAK- BESTÅENDE BYGG - GEORG GRINDHAUG Georg Grindhaug ALS06 19/05663-004 2019/11/21
U TEK 77/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ASK, METTE - SVAR - 77/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ASK, METTE Mette Ask BJP01 19/06466-002 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 139/141 - LAGERHALL Tore Johannes Hausken MSA 18/00413-137 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 140/274- LAGERHALL Kåre Vold Viken MSA 18/00413-138 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 142/49 Margunn Nilsen MSA 18/00413-139 2019/11/21
I TEK 5/671 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NES BYGGESAK: 19/5811 - 5/671 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NES BYGGESAK: 19/5811 Hage & Maskin AS ORO01 19/06459-001 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 147/659 - INDUSTRIBYGG Moksheim Panorama AS MSA 18/00413-140 2019/11/21
I TEK 15/1028 - IDRETTSVEGEN- ÅKRA - UNTATT SØKNADSPLIKT - NYBYGG GARASJE - 15/1028 - IDRETTSVEGEN- ÅKRA - UNNTATT SØKNADSPLIKT - NYBYGG GARASJE Torunn og Trond Madsen BFH 19/06476-001 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 147/224 - VERKSTEDBYGG Trygve Kristian Apeland MSA 18/00413-141 2019/11/21
U TEK 5/197 - VEA - FASADEENDRING SJØHUS - SAK TIL UTTALE - 5/197 - VEA - FASADEENDRING SJØHUS Rogaland Fylkeskommune IGR 18/05176-012 2019/11/21
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM - 148/233 Knut Atle Ertsland MSA 18/00413-142 2019/11/21
U TEK 140/29 - OSNESVEGEN, OSNES, NYBYGG ENEBOLIG - 140/29 - NYBYGG ENEBOLIG, INNMÅLING Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær KMY 17/01738-013 2019/11/21
U SKU INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG 2012 - 2019 - INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG - 2019 Skudenes Ungdoms- & Idrettslag OFL 12/00070-036 2019/11/21
I TEK PLAN 2124 - DETALJREGULERING FOR GRINDHAUGTOPPEN - 15/353 MFL. - DETALJPLANFORSLAG FOR GRINDHAUGTOPPEN - DEL1-3 PLAN 2124 - DETALJREGULERING FOR GRINDHAUGTOPPEN - 15/353 MFL. Rh Oppmåling Rune Hemnes BHA02 19/05579-009 2019/11/21
U SKU INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG 2012 - 2019 - INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG - 2019 Karmøy Golfklubb OFL 12/00070-037 2019/11/21
U SKU INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG 2012 - 2019 - INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG - 2019 Kopervik Idrettslag OFL 12/00070-038 2019/11/21
U SKU INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG 2012 - 2019 - INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG - 2019 Kopervik Idrettslag OFL 12/00070-039 2019/11/21
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - ENDRING AV KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/21
I SEN JUSTERINGSAVTALE - MYKJETUNET - ODD HANSEN PROSJEKT AS - UNDERTEGNET AVTALE OM OVERFØRING AV JUSERINGSRETT AV MERVERDIGAVGIFT - ODD HANSEN PROSJEKT AS Odd Hansen Prosjekt AS AMA 19/06210-003 2019/11/21
U TEK 57/240 - SKUDENESHAVN, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - 57/240 - BREV TIL IKKE MØTT PART Gro Eliassen Reiersen XXI 19/06011-019 2019/11/21
I TEK 147/5 - LEIEAVTALE FOR HAUGALAND TRÅVLAG - 147/5 - UNDERTEGNET LEIEAVTALE FOR HAUGALAND TRÅVLAG Haugaland Tråvlag NILI1 19/06478-001 2019/11/21
U TEK 85/4 OG 85/49 - UTVIK - AREALOVERFØRING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5819 - 85/4 OG 85/49 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Erling Vikse HAS 19/05897-025 2019/11/21
U TEK 85/4 OG 85/49 - UTVIK - AREALOVERFØRING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5819 - 85/4 OG 85/49 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING A Utvik Omsorgsboliger AS HAS 19/05897-026 2019/11/21
U TEK 85/4 OG 85/49 - UTVIK - AREALOVERFØRING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5819 - 85/4 OG 85/49 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Vibekke Østberg HAS 19/05897-027 2019/11/21