Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 61/12 - MELSTOKKEVATNET, MIDTSTOKKE. OPPSETTING AV NATURSTEINSMUR - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 61/12 - MELSTOKKEVATNET, MIDTSTOKKE. OPPSETTING AV NATURSTEINSMUR Ellingsen John KIS 19/06364-002 2019/11/20
U TEK 83/46 - SKEIE - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR NY TRAFOKIOSK - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 83/46 - SKEIE - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR NY TRAFOKIOSK Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/06041-009 2019/11/20
I TEK 42/53 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND - RIVING FRITIDSBOLIG OG NYBYGG GARASJE - 42/53 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR RIVING AV SEFRAK BYGG OG NYBYGG GARASJE Fylkesmannen i Rogaland KHM 19/05809-008 2019/11/20
U HSE ANSKAFFELSE AV TV-SIGNALER TIL SYKEHJEM OG BOLIGER - FORLENGELSE AV AVTALE OM TV-SIGNALER TIL SYKEHJEM OG BOLIGER Telia CBE02 17/01158-038 2019/11/20
I TEK 17/134 - RØRLEGGERMELDING: VEGARBEID - JOSTEIN MYGE AS - 17/134 - RØRLEGGERMELDING: VEGARBEID - JOSTEIN MYGE AS Jostein Myge AS ORO01 19/06474-001 2019/11/20
I TEK 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 85/39 - BESTILLING AV UTSTIKKING Øyvind Grinde GER01 19/01112-027 2019/11/20
I TEK 119/165 - TREVARDELI, MYKJE - TILBYGG, OMBYGGING OG FASDEENDRING ENEBOLIG - 119/165 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE RESTERENDE ARBEIDER Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 19/05167-007 2019/11/20
I TEK 82/19 - HINDERÅKER - SØKNAD OM DISPENSASJON - 82/19 - SØKNAD OM DELING Astrid Alvilde Lande HHU 19/05434-003 2019/11/20
I TEK 59/39 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - GARASJE - 59/39 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - GARASJE Tommy Bygnes BFH 19/06455-001 2019/11/20
I TEK 45/3 - GRANBERGVEGEN, KUVIK - NYBYGG HAGESTUE, INNGLASSERING AV EKSISTERENDE TERRASSE - 54/3 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Tysvær Glass AS JMJ03 15/00104-006 2019/11/20
I TEK 40/14 - HAVNAVÅGEN, NEDRE RISDAL, RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 40/14 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sv Betong AS EJO 17/03046-015 2019/11/20
U TEK 3/715 - NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET OG GARASJE - 3/715 - FERDIGATTEST NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET OG GARASJE Edb-Tjenester Norge Limited EJO 18/05587-018 2019/11/20
I TEK 149/494 - SPANNE - NYBYGG - 149/494 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Geir Olav Claussen IGR 19/06424-002 2019/11/20
U TEK 88/255 - SØNDRE VELDE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - 88/255 - FERDIGATTEST Øygarden Eiendom AS KMY 16/02063-051 2019/11/20
I TEK 148/18, KARMSUNDET, NORHEIM. UTDYPING I SJØ - 148/18 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kystverket Nordland KMY 11/00513-007 2019/11/20
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - VEDR. VINTERDRIFT PÅ 64/915 Stein Larsen KSU01 17/00247-191 2019/11/20
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 102/234 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED VESTHEIMVEGEN Mes Eiendom AS BFH 19/00010-107 2019/11/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 3/384 NÆRINGSEIENDOM O.k. Tveit AS MSA 18/00413-089 2019/11/20
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 64/1326 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ÅDNANES, SVEIN F LEVERSUND OG MARGRETHE Edb-Tjenester Norge Limited REK 19/00023-152 2019/11/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM M.FL. Svein Arve Mannes MSA 18/00413-090 2019/11/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Bjarne Lund MSA 18/00413-091 2019/11/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM John Reidar Lund MSA 18/00413-092 2019/11/20
U TEK KOPERVIK PARKERINGSHUS - REFERAT - KOPERVIK PARKERINGSHUS Terje Larsen NILI1 19/06441-001 2019/11/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Tenacious AS MSA 18/00413-093 2019/11/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Svein Birger Johannessen MSA 18/00413-094 2019/11/20
I TEK 47/446 - ERSHAUGVEGEN, VIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 47/446 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JMJ03 17/02956-015 2019/11/20
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 149/92 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR CARPORT MED BOD Odd Inge Sandvik IGR 17/00073-418 2019/11/20
U TEK 5/679 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 7 - 5/679 - FERDIGATTEST - ENEBOLIG M/CARPORT Hans J Rasmussen AS JKV 18/04583-010 2019/11/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Jon Ståle Egge MSA 18/00413-096 2019/11/20
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - LUNDEVEGEN - SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - LUNDEVEGEN Endre Hope ALI 19/06148-002 2019/11/20
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - ENDRING RHO 18/05144-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Alf Arthur Klæhaug MSA 18/00413-097 2019/11/20
I SKU SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM STØTTE TIL MEDLEMSKAP I FRIVILLIG FORENING ANKO 19/06448-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/20
U SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET Espira Karmsund barnehage RHO 12/00108-262 2019/11/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Geir Thomas Hansen MSA 18/00413-098 2019/11/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM A.Ferkingstad Invest AS MSA 18/00413-099 2019/11/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Kristen Olav Maartmann MSA 18/00413-100 2019/11/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Else Kristine Bergfjord MSA 18/00413-101 2019/11/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Ole Markus Nes Sandhåland MSA 18/00413-102 2019/11/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Leif Nilsen MSA 18/00413-103 2019/11/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Marianne Mannes MSA 18/00413-104 2019/11/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM John Marthon Johannessen MSA 18/00413-105 2019/11/20
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM NULLHJEMMEL John Simon Ertvaag AIS 15/00162-044 2019/11/20
I TEK 22/24 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD, PÅBYGG/TILBYGG ENEBOLIG - 22/24 - SØKNAD OM PERSONLIG ANSVARSRETT Gunnar Lurane KHM 19/06254-002 2019/11/20
U TEK 142/806 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG D10 - 142/806 - FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/03948-009 2019/11/20
U TEK 70/37, ØVRE EIDEVEGEN, YTRE EIDE. NYBYGG GARASJE - 70/37 - FERDIGATTEST Kristian Tjøsvoll KMY 13/02809-007 2019/11/20
U TEK SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA (SKUDENESHAVN) KNUTSEN, HELGE OG ALICE HELEN - 43/605 - TILDELING AV TOMT KNUTSEN, HELGE OG ALICE HELEN Helge Knutsen NILI1 19/06386-002 2019/11/20
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 130/61 OG 129/51 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Bettina Wachholz HAS 19/02116-059 2019/11/20
U SKU ÅRSMELDINGER BARNEHAGER - ÅRSMELDING FOR BARNEHAGER PER 15.DESEMBER 2019 Til alle barnehager RHO 12/00100-069 2019/11/20
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 129/51 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Hege Elisabeth Munthe HAS 19/02116-060 2019/11/20
U TEK SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA (SKUDENESHAVN) TROND EGELAND - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA TROND EGELAND Trond Egeland NILI1 19/06392-002 2019/11/20
I TEK 102/111- BYGNES. UTVIDELSE/OPPARBEIDELSE AV FRITIDS- OG BADEOMRÅDE - 102/111- SØKNAD OM FERDIGATTEST Karmøy kommune, Karmøy Kommune JKV 12/03014-004 2019/11/20
U SEN VEGLYS OG GATELYS - ERKLÆRINGER 140/59. OVERSENDELSESBREV TINGLYSNING Kartverket - Tinglysingen REK 12/01112-051 2019/11/20
U TEK 57/525 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 57/525 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER KLARLEGGING SAK 19/5566 Johannes Magne Sivertsen XXI 19/05566-021 2019/11/20
U TEK 57/525 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 57/525 - OVERSENDLSE AV MATRIKKELBREV ETTER KLARLEGGING SAK 19/5566 Anne Margrethe Sivertsen XXI 19/05566-022 2019/11/20
I SEN BEKYMRINGSMELDING - BEKYMRINGSMELDING KANE1 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/11/20
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - 72/159 - OVERSENDELSE AV AVTALE FOR TINGLYSING INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING Kartverket - Tinglysingen MAHA1 18/00968-074 2019/11/20
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 128/32 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Trond Harald Jordbrekk HAS 19/02116-061 2019/11/20
U TEK 66/545 - VANNLEKKASJE PÅ PRIVAT STIKKLEDNING - AVALDSNESVEGEN 123 - 66/545 - VANNLEKKASJE PÅ PRIVAT STIKKLEDNING - AVALDSNESVEGEN 123 Risa AS ETS 19/06438-001 2019/11/20
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - KVITTERING PÅ INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - KUNSTGRESSBANE VED HESTMYR IDRETTSANLEGG Sportsklubben Nord OFL 16/00248-394 2019/11/20
I TEK INFORMASJON IDRETTSLAG / KARMØY IDRETTSRÅD - INNBETALING REKLAMEPENGER NORHEIMSHALLEN Sportsklubben Nord NILI1 12/04125-051 2019/11/20
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/06425-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/20
U TEK 66/549 - ØSTREMBRUVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 66/549 - ØSTREMBRUVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG Odd Hansen AS KIS 19/06201-003 2019/11/20
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - 72/1 - OVERSENDELSE AV TINGLYST AVTALE INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING Astrid Skår MAHA1 18/00968-075 26 Off.l.26 2019/11/20
U SKU SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL MEDLEMSKAP I FRIVILLIG FORENING ANKO 19/06448-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/20
U TEK 13/103 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5394 - 13/103 - BREV TIL IKKE MØTT PART Svein Arne Sørheim JHE 19/05640-008 2019/11/20
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - REFERAT - BYGGEMØTE 9 TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Johnny Hauge Haugaland Kraft AKR02 18/03018-040 2019/11/20
U SEN ANSKAFFELSE - PRODUKT TIL Å SAMLE/FANGE KJEMIKALIER - VEILEDENDE KUNNGJØRING - INVITASJON LEVERANDØRKONFERANSE - PRODUKT TIL Å SAMLE/FANGE KJEMIKALIER Doffin KRWI 19/06440-001 2019/11/20
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 66/283 - UTSKIFTING OG SANERING AV NEDGRAVD OLJETANK Bjørn Vestbø PEID 14/03191-109 2019/11/20
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 18/02679-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/20
I TEK 119/553 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEGGRUNN - 119/553 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEGGRUNN ANDREASSEN, HARALD Karmøy Kommune Teknisk Etat v/Nina Grødem Lindøe HME 19/06456-001 2019/11/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Bygg Smart AS MSA 18/00413-106 2019/11/20
U TEK FJERNING AV POSTKASSER PÅ PUMPESTASJONER - STONGSVINGEN - FLYTTING AV POSTKASSER Espen Kvilhaug ETS 19/04840-002 2019/11/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Jakob Harald Medhaug MSA 18/00413-107 2019/11/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Jakob Harald Medhaug MSA 18/00413-108 2019/11/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Anne Cecilie Stava MSA 18/00413-109 2019/11/20
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 72/174 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Garvik Prosjekt AS REK 19/00023-153 2019/11/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Jan Magne Erland MSA 18/00413-110 2019/11/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Rp Service AS MSA 18/00413-111 2019/11/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Storaurvegen 38 AS MSA 18/00413-112 2019/11/20
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - 64/556 - OVERSENDELSE AV TINGLYST AVTALE VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Oddbjørn Fikstveit MAHA1 18/03018-041 2019/11/20
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING TIL LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-045 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/20
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING TIL LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-046 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/20
U TEK 75/66 - KJØP AV EIENDOM - FORELØPIG SVAR - 75/66 - FORESPØRSEL OM KJØP AV EIENDOM Kjell Sigve Kvalavåg NILI1 19/05514-002 2019/11/20