Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - DIALOGMØTE BYGGESAK Haaland & Thuestad AS MBJ03 17/00073-405 2019/11/19
U SKU ELEVMAPPE - VEDR. SØKNAD OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U TEK 149/542 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TRAA BYGG AS BYGGESAK 19/5741 - 149/542 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TRAA BYGG AS BYGGESAK 19/5694 Tindeland Rør AS ORO01 19/05694-002 2019/11/19
U TEK 102/234 - VESTRE KARMØYVEG, BYGNES, SØKNAD OM NYBYGG NÆRINGSBYGG FORRETNING/KONTOR - RAMMETILLATELSE - 102/234 - VESTRE KARMØYVEG, BYGNES, SØKNAD OM NYBYGG NÆRINGSBYGG FORRETNING/KONTOR Eskild Kvala AS KIS 19/05697-006 2019/11/19
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 17/01015-024 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I TEK 22/21 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/21 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ NABOVARSEL - INNLØSING AV BEBYGD FESTETOMT Statens vegvesen, Region Vest GTH 19/06439-001 2019/11/19
U TEK 102/234 - BYGNES - NYBYGG GARASJE/LAGERBYGG - RAMMETILLATELSE - 102/234 - BYGNES - NYBYGG GARASJE/LAGERBYGG Eskild Kvala AS KIS 19/06045-004 2019/11/19
U HSE ANMELDELSE - TRUENDE ATFERD - ANMELDELSE - TRUSSEL OG TRUENDE ATFERD CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - VEILEDNING FOR Å VURDERE AVKORTING I SAKER DER MATTILSYNET HAR KONSTATERT BRUDD PÅ DYREVELFERDSREGELVERKET Fylkesmannen I Rogaland LKS 12/00844-189 2019/11/19
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING BYTTE AV BOLIG BMV 19/05807-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 19/05807-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 123/39 - ULOVLIG MASSEDEPONI - URENE MASSER. PEID 18/05153-033 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U TEK 148/947 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - 148/947 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Pds Arkitekt AS KMY 19/02858-011 2019/11/19
U TEK 57/255 - DR. JENSENS VEG, SKUDENESHAVN - UTVIDELSE OG INNBYGGING AV ALTAN - 57/255 - FERDIGATTEST - UTVIDELSE OG INNBYGGING AV ALTAN Kjell Håkon Skjølingstad Jespersen EJO 13/03343-005 2019/11/19
I TEK PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. - DISPENSASJON/FORESPØRSEL VEDR. REGULERT VEIBREDDE - DETALJREGULERING VEA PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. Vikanes Bungum Arkitekter AS AAHO 19/01228-020 2019/11/19
I TEK 38/313 - SYRE. NYBYGG 2 STK GARASJER - TOMT 2 - 38/313 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited JMJ03 12/04777-008 2019/11/19
U TEK 68/449 - ØVRE EIDEVEGEN, INDRE EIDE - NYBYGG BOLIG MED LEILIGHET - 68/449 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 18/03614-027 2019/11/19
I TEK 54/6 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE. RIVING OG NYBYGG DRIFTSBYGNING - 54/6 - REDEGJØRELSE FOR FERDIGSTILLELSE AV REDSKAPSHUS Dagfinn Hansen EJO 13/01542-008 2019/11/19
U TEK 149/542 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 149/542 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG Vestlandshus AS IGR 19/05741-005 2019/11/19
U TEK 15/402 - SJØENVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/402 - PÅLEGG OM FERDIGSTILLELSE OG VARSEL OM TVANGSMULKT Bente og Svein Tore Mannes JKV 14/02015-035 2019/11/19
I TEK 112/214 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 112/214 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Eskild Kvala AS MAH 19/06416-001 2019/11/19
I TEK 15/2177 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SEVLAND BYGGESAK 18/1147 - 15/2177 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SEVLAND BYGGESAK 18/1147 Vedavågen Rør AS ORO01 19/06422-001 2019/11/19
I TEK 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG BYGG 3 - 69/79 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKNINGSDATA BYGG 1, 2, OG 3 RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 19/00917-008 2019/11/19
I TEK 3/715 - NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET OG GARASJE - 3/715 - STIKNINGSDATA HUSPLASSERING Torleif og Sigurd Ytreland AS GER01 18/05587-017 2019/11/19
I HSE SPESIALISERING I ALLMENNMEDISIN FOR LEGER - TIL KOMMUNER I ALIS VEST Bergen Kommune AIS 19/02960-002 2019/11/19
U TEK 47/106 - POSTVEGEN, VIK - OPPFØRING AV TERRASSE - 47/106 - FERDIGATTEST - OPPFØRING AV TERRASSE Loyd Arve Nornes EJO 13/01510-006 2019/11/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - BESTILLING AV EIERLISTE - PLAN 187 DALSNESET - ENDRING REGULERING Sandve Trelast AS GEL 19/00021-499 2019/11/19
I SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET Espira Karmsund barnehage RHO 12/00108-261 2019/11/19
I TEK FORVALTNING AV NATURRESERVATER - INNMELDING AV BEHOV FOR MIDLER TIL TILTAK I VERNEOMRÅDER OG BESTILLING AV TJENESTER FRA SNO - 2020 Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/01250-027 2019/11/19
I TEK PELAGIA KARMSUND FISKEMEL AS - UTSLIPPSTILLATELSE - PELAGIA KARMSUND FISKEMEL - MOTTAK AV DÅRLIG RÅSTOFF Fylkesmannen I Rogaland PEID 12/00851-031 2019/11/19
I TEK PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. - REVIDERT BRANNKONSEPT OG SKISSE, TEKNISK PLAN Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS AAHO 18/03964-045 2019/11/19
I TEK 99/109 - AUSTEVIKVEGEN, VORÅ, BRUKSENDRING PÅ NYBYGG, FRA LAGER TIL VERKSTED - 99/109 - AUSTEVIKVEGEN, VORÅ - REVIDERT SØKNAD -BRUKSENDRING Hereid Hus AS KHM 19/06453-001 2019/11/19
I SEN HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND - PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET 14.11.2019 Haugaland Brann og Redning IKS LYK 13/01294-035 2019/11/19
U TEK REHABILITERING OG SEPARERING - VÅGEN, KOPERVIK DEL 2 - INFORMASJONSMØTE GRUNNEIERE MED PRIVATE UTSLIPP - REHABILITERING OG SEPARERING - VÅGEN, KOPERVIK DEL 2 Kop Eiendom AS HDO 19/06310-001 2019/11/19
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING IKN01 18/05613-117 25 Offl.§25 2019/11/19
I TEK 141/183 - LITLASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 141/183 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Bolig Partner AS KMY 18/04633-010 2019/11/19
I TEK 141/183 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/183 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SØKNAD Bolig Partner AS GTH 19/06240-004 2019/11/19
I TEK 85/218 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: UTVIK - UTGÅR Sig. Halvorsen AS ORO01 19/06429-001 2019/11/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/2468 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Trygve J Sjøen AS GEL 19/00021-498 2019/11/19
I TEK 119/281 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KNUT MAGNE HALVORSEN - 119/281 - FERDIGMELDING VANNLEDNINGSBRUDD - KNUT MAGNE HALVORSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/03500-003 2019/11/19
I TEK 64/344 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - KARMØY RØDE KORS - 64/344 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - KARMØY RØDE KORS Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/05753-003 2019/11/19
I TEK PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. - REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER SAMT VEDLEGG PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. Holon Arkitektur AS BHA02 15/00933-052 2019/11/19
I TEK 29/115 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKHAVER: GUSTAVSEN BYGGESAK 18/3291 - 29/115 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 18/3291 Sig Halvorsen AS ALS06 18/03293-003 2019/11/19
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/06425-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - STUDIO HAARR AS - SØKNAD OM GODKJENNING Studio Haarr AS KANE1 19/06426-001 2019/11/19
I TEK 149/494 - SPANNE - NYBYGG - 149/494 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Torbjørn Alendal IGR 19/06424-001 2019/11/19
U TEK 123/5 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM IVERSEN, TOBIAS BUSCHMANN OG HAUGE, BEATE KRISTINE - RETUR AV EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM 123/5 Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/06411-002 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-099 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-100 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-101 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-102 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-103 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-104 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-105 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-106 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-107 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-108 25 Offl §25 2019/11/19
I TEK 123/198 OG 123/199 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - 123/198 OG 123/199 - ORGINAL FULLMAKT OPPMÅLINGSFORRETNING Pedersen Rune Selle MAH 19/05704-030 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-109 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-110 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-111 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-112 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-113 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-114 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-115 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-116 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-117 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-118 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-119 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-120 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-121 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-122 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-123 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-124 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-125 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-126 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-127 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-128 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-129 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-130 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-131 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-132 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-133 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-134 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-135 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-136 25 Offl §25 2019/11/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - AVSLAG MMW 19/05782-137 25 Offl §25 2019/11/19
I TEK 15/2468 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TRYGVE J SJØEN AS - 15/59 - MOTTATT MANGLER - SITUASJONSPLAN Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 19/06341-002 2019/11/19
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/06413-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I TEK 86/23 OG 86/238 - AVALDSNES - PLANERING AV OMRÅDE FOR NY GATE (ADGANGSKONTROLL) - 86/23 OG 86/238 - REVIDERTE TEGNINGER Cowi AS JMJ03 19/05801-008 2019/11/19
I TEK 42/59 - SYREVEGEN, SØRHÅLAND, TILBYGG ENEBOLIG - 42/59 - SYREVEGEN, SØRHÅLAND, TILBYGG ENEBOLIG Vidar Midtbø KHM 19/06415-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/04449-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I TEK 148/947 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - 148/947 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Pds Arkitekt AS KMY 19/02858-012 2019/11/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/1749 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Leif Terje Kvilhaug GEL 19/00021-500 2019/11/19
I SKU SKOLESTART - FRAMSKUTT - SØKNAD OM TIDLIGERE SKOLESTART PFA 19/06417-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U HSE DRIFT AV TURISTKONTOR I SKUDENESHAVN - NYTT KONKURRANSEGRUNNLAG FOR RAMMEAVTALE - FORLENGELSE AV AVTALEN Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS CBE02 17/05350-009 2019/11/19
I TEK 50/4- VINJEVEGEN, FALNES P. GÅRD. TILBYGG VÅNINGSHUS, TILBYGG DRIFTSBYGNING, LAGERHALL OG HAGESTUE - 50/4- VINJEVEGEN, FALNES P. GÅRD. TILBYGG VÅNINGSHUS, TILBYGG DRIFTSBYGNING, LAGERHALL OG HAGESTUE Kristine Vinje Reiersen KIS 19/06419-001 2019/11/19
I TEK 68/256 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 68/256 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Ida Kristin Solvig BSO02 19/06420-001 2019/11/19
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN, AVALDSNES SKOLE - 12-19.11.19 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-067 2019/11/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 72/174 - BESTILLING AV NABOLISTE Garvik Prosjekt AS GEL 19/00021-501 2019/11/19
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON JMJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VEDR.: FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04061-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I SKU PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER OG VIDEOER FOR BRUK TIL ANNONSERING/REKRUTERING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 149/542 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SPANNATOPPEN Traa Bygg AS BFH 19/00010-106 2019/11/19
I SKU PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER OG VIDEOER FOR BRUK TIL ANNONSERING/REKRUTERING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I SEN JUSTERINGSAVTALE - MOKSHEIMTUNET - BERGE SAG - ERKLÆRING FRA PWC - MVA REFUSJON MOKSHEIMTUNET Pricewaterhousecoopers AS AMA 19/01827-003 2019/11/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VEDR.: FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02376-019 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I SKU PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER OG VIDEOER FOR BRUK TIL ANNONSERING/REKRUTERING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I SKU PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER OG VIDEOER FOR BRUK TIL ANNONSERING/REKRUTERING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I SKU PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER/VIDEOER VED ANNONSERING/REKRUTERING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I SKU PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER OG VIDEOER TIL BRUK VED ANNONSERING/REKRUTERING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I TEK 147/89 - HEIVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG, INNGLASSING AV DEL AV TERRASSE - 147/89 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Harald Johansen KMY 19/05178-005 2019/11/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VEDR.: FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/05017-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U SKU PERSONALMAPPE - JUSTERING AV ØKNING I LØNN - LÆRLING GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I TEK VANNSKADE - VARDEN 29 - ELI HOGNALAND MEDHAUG FREMTIND FORSIKRING - 1659971300002 - ANSVARSFORESPØRSEL - VANNSKADE, VARDEN 29 FREMTIND FORSIKRING - 1659971300002 Fremtind Forsikring AS OSG 19/06000-003 2019/11/19
U TEK REHABILITERING OG SEPARERING - VÅGEN, KOPERVIK DEL 2 - KART TIL INFOMØTE - REHABILITERING OG SEPARERING - VÅGEN, KOPERVIK DEL 2 Helgesen Ka Invest AS HDO 19/06310-002 2019/11/19
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 83/164 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - LAGERBYGG Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS REK 19/00023-151 2019/11/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VEDR.: FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 18/01079-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I TEK 64/132 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: HYSTAD, ARVE HENNING OG FERKINGSTAD, LIV JUDITH - OVERDRAGER: KARMSUND HAVN IKS - 64/132 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: HYSTAD, ARVE HENNING OG FERKINGSTAD, LIV JUDITH - OVERDRAGER: KARMSUND HAVN IKS Meglerhuset Rele AS BJP01 19/06436-001 2019/11/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VEDR.: FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02296-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I HSE PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER OG VIDEOER TIL BRUK VED ANNONSERING/REKRUTERING ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U TEK 15/304 - ÅKRA - FORELEGGING AV NY NETTSTASJON - SVAR - 15/304 - ÅKRA - FORELEGGING AV NY NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS IGR 19/06218-003 2019/11/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VEDR.: FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02490-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I HSE PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER/VIDEOER FOR BRUK VED ANNONSERING/REKRUTERING ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM FØRER NJO 14/02151-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2019-2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I HSE PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER/VIDEOER TIL BRUK VED ANNONSERING/REKRUTERING ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U TEK 69/80 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 69/80 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR Eskild Kvala AS KIS 19/06099-003 2019/11/19
I HSE PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER/VIDEOER TIL BRUK VED ANNONSERING/REKRUTERING ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I HSE PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER/VIDEOER TIL BRUK VED ANNONSERING/REKRUTERING ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - RÅVANN, RENVANN, BREKKE VBA - DRIKKEVANN, BJARNE HAUGEBERG - UKE 46 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-068 2019/11/19
I HSE PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER/VIDEOER TIL BRUK VED ANNONSERIN/PUBLISERING ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VEDR.: FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02425-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I HSE PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER/VIDEOER TIL BRUK VED ANNONSERING/REKRUTERING ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I HSE PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER/VIDEOER ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I HSE PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER/VIDEOER TIL BRUK VED ANNONSERING/REKRUTERING ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U TEK 43/325, HÅLANDSDALEN, HØYNES. NYBYGG GARASJE OG MUR - 43/325 - RETUR AV SØKNAD Odd Norvald Sætre EJO 12/04452-004 2019/11/19
I HSE PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER/VIDEOER TIL BRUK VED ANNONSERING/REKRUTERING ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U SKU PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL NÆRVÆRSMØTE GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGET PERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET PASSASJER NJO 12/05190-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U TEK INFORMASJON IDRETTSLAG / KARMØY IDRETTSRÅD - INNBETALING AV REKLAMEINNTEKTER Åkra Idrettslag v/ reklameutvalget NILI1 12/04125-046 2019/11/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 106/14 - BESTILLING AV NABOLISTE Garvik Prosjekt AS GEL 19/00021-502 2019/11/19
U TEK INFORMASJON IDRETTSLAG / KARMØY IDRETTSRÅD - INNBETALING AV REKLAMEINNTEKTER Avaldsnes Idrettslag v/ reklameutvalget NILI1 12/04125-047 2019/11/19
U TEK INFORMASJON IDRETTSLAG / KARMØY IDRETTSRÅD - INNBETALING AV REKLAMEINNTEKTER Sportsklubben Nord v/ reklameutvalget NILI1 12/04125-048 2019/11/19
U TEK INFORMASJON IDRETTSLAG / KARMØY IDRETTSRÅD - INNBETALING AV REKLAMEINNTEKTER Skudenes ungdoms- & idrettslag v/ reklameutvalget NILI1 12/04125-049 2019/11/19
U TEK INFORMASJON IDRETTSLAG / KARMØY IDRETTSRÅD - INNBETALING AV REKLAMEINNTEKTER Kopervik Idrettslag v/ reklameutvalget NILI1 12/04125-050 2019/11/19
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK - SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET FRA 1.12. 2019 - 14.08.2020 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U SKU ELEVMAPPE - SVAR-SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING HØSTEN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VEDR.: FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04960-014 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 19/06283-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VEDR.: FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03557-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 18/03829-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 16/04793-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRER U/GODKJ.UTD. VED KOPERVIK SKOLE Andreas Bårdsen Vikse SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 19/06366-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U SEN JUSTERINGSAVTALE - MOKSHEIMTUNET - BERGE SAG - SVAR - JUSTERINGSAVTALE FOR MOKSHEIMTUNET Berge Sag Boligtomter AS AMA 19/01827-002 2019/11/19
I TEK 94/4 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLSEN, ESPEN MEIDELL - 94/4 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Espen Meidell Olsen BJP01 19/06432-001 26 Off.l.26 2019/11/19
I TEK 5/679 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 7 - 5/679 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hans J Rasmussen AS JKV 18/04583-009 2019/11/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VEDR.: FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02506-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/06110-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I TEK 149/48 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PEDERSEN, TORHILD GURINE - 149/48 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Torhild Gurine Pedersen BJP01 19/06433-001 26 Off.l.26 2019/11/19
I TEK 68/450 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GJERSDAL, INGRID CHRISTINE - 68/450 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Ingrid Christine Gjersdal BJP01 19/06434-001 26 Off.l.26 2019/11/19
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED BYGNES BARNEHAGE Irish Sugabo Kristiansen SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/06149-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VEDR.: FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02521-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VEDR.: FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02426-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/00409-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VEDR.: FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02429-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U TEK 68/450 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GJERSDAL, INGRID CHRISTINE - SVAR - 68/450 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Eiendomsmegler Vest AS BJP01 19/06434-002 2019/11/19
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SVAR - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U TEK 149/48 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PEDERSEN, TORHILD GURINE - SVAR - 149/98 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Torhild Gurine Pedersen BJP01 19/06433-002 2019/11/19
U SKU TILSYN I KOMMUNEN - DOKUMENTASJON I FORBINDELSE MED TILSYN AV INDIVIDUELL PLAN FOR DELTAKERE I INTRODUKSJONSPROGRAMMET Fylkesmannen i Rogaland KEH 12/00140-244 2019/11/19
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSKRIFT OM HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN Helse- og Omsorgsdepartementet AIS 19/00016-109 2019/11/19
I TEK 48/19 OG 21 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, ASTRID - 48/19 OG 21 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, ASTRID Astrid Sørensen BJP01 19/06437-001 26 Off.l.26 2019/11/19
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILSLUTNINGSBREV Haugesund kommune OEI 19/02480-005 2019/11/19
U TEK 94/4 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLSEN, ESPEN MEIDELL - SVAR - 94/4 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Eiendomsmegler Vest AS BJP01 19/06432-002 2019/11/19
U TEK 43/272 - VARDENVEGEN, HØYNES - TILBYGG ENEBOLIG - 43/272 - RETUR AV SØKNAD Astrid Wikre Velde EJO 13/01870-004 2019/11/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE - TAR IMOT KOMMUNAL OMSORGSBOLIG BMV 17/01015-025 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 147/220 - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - VORMEDALSVEGEN 173 Ragn Sells AS AKR02 17/00780-068 2019/11/19
U TEK 48/19 OG 21 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, ASTRID - SVAR - 48/19 OG 21 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, ASTRID Ingeborg Johanne Sørensen BJP01 19/06437-002 2019/11/19
I TEK 5/65, 5/679 , 5/680 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HJ RASMUSSEN AS BYGG: 7-10 - BYGGESAK 18/4583 , 18/4584 , 18/4585 OG 18/4586 - 5/679 - FERDIGMELDING RØR BYGG: 7 Hage & Maskin AS ORO01 19/00742-004 2019/11/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01015-026 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
I TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RAPPORT FRA INSPEKSJON AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS AKR02 17/00780-069 2019/11/19
U TEK 47/699, 47/317, 47/51, 47/711 ,47/550, 47/712, 46/41, - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER STORABORG EIENDOM - 47/51-OVERSENDESEL AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Storaborg Eiendom AS XXI 19/05769-006 2019/11/19
I TEK 47/321 - GJENVINNING AV BETONG - 47/321 - TILLATELSE TIL GJENVINNING AV BETONG I KARMØY KOMMUNE Miljødirektoratet VIHO 19/06423-001 2019/11/19
U TEK SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER - 72/106 - SKJØTE OG PANTEDOKUMENTER FOR TINGLYSING Statens Kartverk NILI1 12/01310-027 2019/11/19
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVA §§ 5-1 OG 2-16 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U SKU ELEVMAPPE - SVAR-SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2019/20 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVA § 5-1 SKOLEÅRET 2019-2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2019/20 OG EKSTRA RESSURSER TIL OPPFØLGING I SFO SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/19