Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK GRAVESØKNAD - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - SVAR - GRAVESØKNAD - VESTHEIMVEGEN, BYGNES Christina Ferkingstad KSU01 19/06143-002 2019/11/18
U SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2019 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRMILJØUTVALGENE FAU Åkra Ungdomsskole EIE 19/01961-015 2019/11/18
U TEK 148/947 -RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORHEIM HANDELSPARK BYGGESAK: 19/2858 - 148/947 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORHEIM HANDELSPARK BYGGESAK: 19/2858 Sig. Halvorsen AS ORO01 19/06261-002 2019/11/18
U TEK 121/20 - SOLDALVEGEN, ØSTHUS - FORSTØTNINGSMUR - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 121/20 - SOLDALVEGEN, ØSTHUS - FORSTØTNINGSMUR Vassbakk & Stol AS KRRE 19/05349-006 2019/11/18
U TEK 111/24 - HØVRINGØY, HØVRING - NYBYGG REDSKAPSBOD OG BRYGGE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 111/24 - HØVRINGØY, HØVRING - NYBYGG REDSKAPSBOD OG BRYGGE Christian Gangstø KRRE 19/05588-005 2019/11/18
U TEK SKOGBRUK - SVAR - SØKNAD OM LINJERYDDING I NATURRESERVATET ØVRE EIDE Haugaland Kraft Nett AS PCH01 12/00115-064 2019/11/18
U TEK 119/10 - VASSBOTNVEGEN, MYKJE, NYBYGG VEKSTHUS - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 119/10 - VASSBOTNVEGEN, MYKJE, NYBYGG VEKSTHUS Jan Egil Alvsvåg KRRE 19/06106-003 2019/11/18
U TEK 39/3 - SYREVEGEN - GRØDHEIM - NYBYGG DRIVHUS/LAGER/VERKSTED/GARASJE - TILLATELSE TIL ENDRING - 39/3 - SYREVEGEN - GRØDHEIM - NYBYGG DRIVHUS/LAGER/VERKSTED/GARASJE Øistein Johnsen JMJ03 14/03778-005 2019/11/18
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT DRIKKEVANN - KALIFOMIEN PSTASJON 503/ KIWI KUM 3447 - 12-15.11.19 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-066 2019/11/18
I TEK 22/36 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/36 - (ORIGINALE) ERKLÆRINGER I DELINGSSAK Hans J Rasmussen AS v/Ronny Tangen HHU 19/00255-019 2019/11/18
U TEK 82/19 - HINDERÅKER - SØKNAD OM DISPENSASJON - 82/19 - MANGELFULL SØKNAD OM DELING Astrid Alvilde Lande HHU 19/05434-002 2019/11/18
I TEK 47/106 - POSTVEGEN, VIK - OPPFØRING AV TERRASSE - 47/106 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ståle Løklingholm EJO 13/01510-005 2019/11/18
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA BHT- SAMTALE RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SKRIFTLIG FORKLARING VEDRØRENDE SKJENKEKONTROLL Vormedal Grendahus SA EVI1 19/00022-144 2019/11/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-166 25 Offl §25 2019/11/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/06031-024 25 Offl §25 2019/11/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ VEAVÅGEN SKOLE - SØKNAD BLI01 19/06248-006 25 Offl §25 2019/11/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ SKUDENESHAVN SKOLE - SØKNAD BLI01 19/06385-002 25 Offl §25 2019/11/18
U TEK STARTLÅN - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL REFINANSIERING OG STARTLÅN RBE08 19/00128-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - UTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 19/05512-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U SKU MØTEREFERAT HTV - 2012-2018 - OPPDATERT - MØTEINNKALLING - HTV - OK 22.11.19 Nymann Tor Egil GKH01 12/00233-078 2019/11/18
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 18/03924-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U TEK 84/30 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RASMUSSEN, FRANK OG KARIANNE GOA - SVAR - 84/30 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RASMUSSEN, FRANK OG KARIANNE GOA Eiendomsmegler A AS BJP01 19/06402-002 2019/11/18
U TEK STARTLÅN - SLETTING AV PANTEDOKUMENT RBE08 19/06406-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U TEK STARTLÅN - SLETTING AV PANTEDOKUMENT RBE08 19/06407-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - REFERAT FRA BM5 Vassbakk & Stol AS ABU01 18/00968-071 2019/11/18
I TEK PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 - DETALJPLANFORSLAG FOR SOLBERG - DEL1 PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 Rh Oppmåling Rune Hemnes YSL 19/01514-018 2019/11/18
I TEK PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 - DETALJPLANFORSLAG FOR SOLBORG - DEL2 PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 Rh Oppmåling Rune Hemnes YSL 19/01514-019 2019/11/18
I SEN HÅVIKHALLEN - LEIE HÅVIKHALLEN - 08.12.19 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Karmøy Menighet TVI 12/00263-142 2019/11/18
U SEN STARTLÅN - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN EVI1 19/05485-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I SKU TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN - TILSKUDDSLISTE FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2019 KARMØY KOMMUNE Registerenheten I Brønnøysund SMA 12/04356-031 2019/11/18
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/06408-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-104 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - DANSEKVELD 16.11.19 Sevtun SA EVI1 19/00022-145 2019/11/18
I TEK 4/298 - MUNKAJORD - FLYTEBRYGGE - 4/298 - MOTTATT MANGLENDE NABOVARSEL Lars Inge Hellestveit KRRE 19/05285-007 2019/11/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-105 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-106 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U TEK 146/78 - BØVÅGVEGEN, BØ, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE/TERRASSE/BOD - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 146/78 - BØVÅGVEGEN, BØ, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE/TERRASSE/BOD Jan Andre Olsen EDH 19/05995-010 2019/11/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-107 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I TEK 47/321 - VIK - RIVING EKSISTERENDE BYGG, NYBYGG ENEBOLIG OG CARPORT M/BOD - BYGG 1 - 47/321 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited JMJ03 18/05523-005 2019/11/18
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/06413-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-108 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-109 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM PASSASJER NJO 19/06303-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-110 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-111 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I TEK 13/643 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PEDERSEN, NILMA - 13/643 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Nilma Pedersen BJP01 19/06410-001 26 Off.l.26 2019/11/18
U TEK 15/2265 - HOLMAVEGEN, ÅKRA, PARKERINGSPLASS - 15/2265 - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 18/03756-008 2019/11/18
I TEK 123/5 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM IVERSEN, TOBIAS BUSCHMANN OG HAUGE, BEATE KRISTINE - 123/5 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/06411-001 26 Off.l.26 2019/11/18
U TEK 33/92 OG 33/103 - SANDVE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 33/92 I KARMØY KOMMUNE Nordbø Hein XXI 19/06071-002 2019/11/18
U TEK 33/92 OG 33/103 - SANDVE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 33/92 I KARMØY KOMMUNE Olaisen Ove XXI 19/06071-003 2019/11/18
U TEK 33/92 OG 33/103 - SANDVE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 33/92 I KARMØY KOMMUNE Olaisen Ove XXI 19/06071-004 2019/11/18
I TEK 86/71 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - ANG. BEFARING FØR SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND TNO05 17/01540-026 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/11/18
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL DRØFTINGSMØTE VEDRØRENDE ENDRING AV ARBEIDSTIDSORDNING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV ARBEIDSFORHOLD ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I TEK SALG AV DEN GAMLE BRANNSTASJONSTOMTEN I SKUDENESHAVN - VEDRØRENDE SALG AV DEN GAMLE BRANNSTASJONSTOMTEN I SKUDENESHAVN Rekve, Pleym & Co DA SMO02 19/05065-005 2019/11/18
I TEK VANN OG VASSDRAG - REFERAT OG VEDLEGG FRA MØTE I VA-GRUPPA I HAUGALAND VANNOMRÅDE 26. SEPTEMBER. Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet PCH01 12/00054-056 2019/11/18
U TEK 119/205 OG 123/180 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING MELLOM 119/205 OG 123/180, SAMT MELLOM 119/205 OG KARMØY KOMMUNE 123/180 I KARMØY KOMMUNE Berge Sag Boligtomter As MAH 19/05751-010 2019/11/18
U TEK 119/205 OG 123/180 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING MELLOM 119/205 OG 123/180, SAMT MELLOM 119/205 OG KARMØY KOMMUNE 123/180 I KARMØY KOMMUNE Plassen Hilde Solland MAH 19/05751-011 2019/11/18
U TEK 119/205 OG 123/180 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING MELLOM 119/205 OG 123/180, SAMT MELLOM 119/205 OG KARMØY KOMMUNE 123/180 I KARMØY KOMMUNE Plassen Rune MAH 19/05751-012 2019/11/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U TEK 99/109 - AUSTEVIKVEGEN, VORÅ, BRUKSENDRING PÅ NYBYGG, FRA LAGER TIL VERKSTED - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 99/109 - AUSTEVIKVEGEN, VORÅ, BRUKSENDRING PÅ NYBYGG, FRA LAGER TIL VERKSTED Austevikvegen 10 AS KHM 19/06006-003 2019/11/18
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELT BYTTE AV BOLIG BMV 18/01077-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 18/01077-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 18/01077-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 43/198 - BESTILLING AV NABOLISTE Boligleverandøren Karmøy AS GEL 19/00021-497 2019/11/18
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - KVITTERING PÅ INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - KUNSTGRESSBANE Kopervik Idrettslag OFL 16/00248-390 2019/11/18
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - KVITTERING PÅ INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - LAGER/GARASJEBYGG Karmøy Motocrossklubb OFL 16/00248-391 2019/11/18
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - KVITTERING PÅ INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - KUNSTGRESSBANE Avaldsnes Idrettslag OFL 16/00248-392 2019/11/18
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I TEK 15/304 - ÅKRA - FORELEGGING AV NY NETTSTASJON - 15/304 - UTTALE TIL FORELEGGING AV TILTAK Fylkesmannen i Rogaland IGR 19/06218-002 2019/11/18
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - KVITTERING PÅ INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - KUNSTGRESSBANE Torvastad Idrettslag OFL 16/00248-393 2019/11/18
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U TEK NYTT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM TILKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA Frode Kvilhaug MAHA1 16/03514-026 2019/11/18
U TEK 13/643 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PEDERSEN, NILMA - SVAR - 13/643 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/06410-002 2019/11/18
U SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I TEK PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN MELLOM FV47 OG TOSTEMSVINGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. - OPPDATERT PLANFORSLAG FRA ASPLAN VIAK AS PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN MELLOM FV. 47 OG TOSTEMSVINGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. Asplan Viak AS BHA02 17/04178-021 2019/11/18
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - GRAVETILLATELSE - FV.4840 - HP1/M1568 - HP1/M1578 - SØRE LIKNESVEG (KOPIMOTTAKER) Statens Vegvesen KSU01 13/01286-068 2019/11/18
U SEN PROSESSVARSEL - PROSESSVARSEL ETTER TVISTELOVENS § 5-2 - ERSTATNINGSKRAV MALY 19/06331-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U TEK 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/6380 - 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/6380 Valborg Godal Vold EDH 19/05267-009 2019/11/18
I TEK 123/195 - 123/196 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - 123/85 OG 123/108 - KRAV OM SAMMENSLÅING Lars Stråtveit MAH 19/06135-008 26 Off.l.26 2019/11/18
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE - TAR IMOT KOMMUNAL BOLIG BMV 18/01077-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 18/01077-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM PENSJONISTLØNN AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - OPPARBEIDELSE AV HAGEN ETTER AT PROSJEKT MED UTSKIFTNING AV VANNLEDNING ER GJENNOMFØRT Per Simon Simonsen ABU01 18/00968-073 2019/11/18
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/06396-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FORESPØRSEL OM MULIGHET OM Å FÅ LAGT STRØM I HUSLEIEN BMV 17/00014-025 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U HSE PESONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I HSE PERSONALMAPPE - OPPFØLGINGSPLAN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE - DEL AV STILLING ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I HSE PERSONALMAPPE - KORRIGERING AV OPPSIGELSE AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I SKU PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER MM FOR BRUK TIL ANNONSERING/REKRUTERING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I TEK PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER OG VIDEOER FOR BRUK TIL ANNONSERIG/REKRUTERING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I TEK PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER OG VIDEOER FOR BRUK TIL ANNONSERING/REKRUTERING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - SØKNAD OM DISPENSASJON BRØYTEUTSTYR Statens vegvesen KSU01 17/00247-189 2019/11/18
I TEK PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER OG VIDEOER TIL BRUK VED ANNONSERING/REKRUTERING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U SKU PERSONALMAPPE - TILBAKEBETALING AV LØNN SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I TEK PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER OG VIDEOER TIL BRUK VED ANNONSERING/REKRUTERING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I TEK PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER OG VIDEOER TIL BRUK VED ANNONSERING/REKRUTERING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I TEK PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER/VIDEOER VED ANNONSERING/REKRUTERING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
I TEK PERSONALMAPPE - SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER OG VIDEOER TIL BRUK VED ANNONSERING/REKRUTERING MSE 16/04538-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U TEK PLAN 2121 - DETALJREGULERING FOR HAUGEGÅRDEN - 15/83 MFL. - SVAR - FORESPØRSEL VEDRØRENDE FORTAU OG FOTGJENGEROVERGANG I ÅKRAVEGEN PLAN 2121 - DETALJREGULERING FOR HAUGEGÅRDEN - 15/83 MFL. Eskild Kvala AS HPE 19/05117-015 2019/11/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/18
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERT PÅ SKAARNESHEIMEN RAW OCEAN LODGE 23.11.19 Storaurvegen 70 AS EVI1 19/00022-146 2019/11/18