Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-165 25 Offl §25 2019/11/17
I SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/06031-022 25 Offl §25 2019/11/17
I SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/06031-023 25 Offl §25 2019/11/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEGE/FASTLØNNET FASTLEGE 100% FAST - SØKNAD ANVO 19/06359-002 25 Offl §25 2019/11/17