Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK NYTT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 2/266 - RØRINSPEKSJONSRAPPORT - SALVØYVEGEN 48 OG 50 Norva24 Vest AS MAHA1 16/03514-021 2019/11/15
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-301 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
U TEK 59/109 - AVALDSNESVEGEN, KOPERVIK, PÅBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 59/109 - AVALDSNESVEGEN, KOPERVIK, PÅBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE Statens vegvesen - Region vest KIS 19/06059-003 2019/11/15
U TEK 140/283 - OSNESBAKKEN, OSNES - NYBYGG - BOD/HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 140/283 - OSNESBAKKEN, OSNES - NYBYGG - BOD/HAGESTUE Nina Høybakk og Piero Parlati EDH 19/06179-004 2019/11/15
U TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - VARSEL OM FEIL I SAKSBEHANDLING. 72/174 - SKÅR - DISPENSASJON FRA KRAV OM OPPARBEIDING AV SIKTSONE Garvik Prosjekt AS JMJ03 15/04024-061 2019/11/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML §14-9 BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM DELVIS FRITAK FRA OPPLÆRINGSPLIKT ETTER OPPLÆRINGSLOVA § 2-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
U TEK 27/14 OG 27/18 - KVILHAUGSVIK - BYGGETILSYN - 27/14 OG 27/18 - VI HAR REGISTRERT ET ULOVLIG FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT Bjørn Tollef Sveinsvold JKV 19/00073-007 2019/11/15
I HSE OMSORGSTJENESTEN - FORSØK MED STATLIG FINANSIERING SIO-PROSJEKTET - INVITASJON TIL DELTAKELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING AV OMSORGSTJENESTER SIO-PROSJEKTET Helse- og Omsorgsdepartementet KTV 15/03633-003 2019/11/15
U TEK MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 28.11.2019 - MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 28.11.2019 Kenneth Ferkingstad MSA 19/06357-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/11/15
U TEK 5/688 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 2 - 5/688 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - ENEBOLIG M/CARPORT I K Gabrielsen JKV 18/04600-007 2019/11/15
I TEK 148/362 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - PÅL ANDRÉ KAASA - 148/362 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - PÅL ANDRÉ KAASA Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/06369-001 2019/11/15
I TEK 3/311 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JANFRID S. FRANTZEN - 3/311 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - JANFRID S. FRANTZEN Vedavågen Rør AS ALS06 19/06272-003 2019/11/15
I TEK 57/478 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - IVAR LYSE - 57/478 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - IVAR LYSE Vedavågen Rør AS ORO01 19/06398-001 2019/11/15
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 14.11.19 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
U TEK 109/21 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 109/21 - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS JKV 18/05250-018 2019/11/15
I TEK SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA (SKUDENESHAVN) KNUTSEN, HELGE OG ALICE HELEN - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMTHÅLANDSHØYDEN KNUTSEN, HELGE OG ALICE HELEN Helge Knutsen NILI1 19/06386-001 2019/11/15
I SEN VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020 - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDDOMMER I TINGRETTEN Arne Martin Kjærland EDA 16/00047-065 2019/11/15
I TEK GRAVESØKNAD - HUSØYVEGEN - GRAVESØKNAD MED ARBEIDSVARSLING - HUSØYVEGEN 131 - DS MASKIN Linda Gundersen OSG 19/06403-001 2019/11/15
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 12/168 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE FLERE EIERE Edb-Tjenester Norge Limited REK 19/00023-148 2019/11/15
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - KRISTINES HUDPLEIE - SØKNAD OM GODKJENNING Kristines Hudpleie Kristine Gilje Lekven KANE1 19/06397-001 2019/11/15
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/06396-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-120 25 Offl §25 2019/11/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-190 25 Offl §25 2019/11/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-191 25 Offl §25 2019/11/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-192 25 Offl §25 2019/11/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-193 25 Offl §25 2019/11/15
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - AVSLAG MSE 19/05738-044 25 Offl §25 2019/11/15
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - AVSLAG MSE 19/05738-045 25 Offl §25 2019/11/15
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - AVSLAG MSE 19/05738-046 25 Offl §25 2019/11/15
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - AVSLAG MSE 19/05738-047 25 Offl §25 2019/11/15
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - AVSLAG MSE 19/05738-048 25 Offl §25 2019/11/15
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - AVSLAG MSE 19/05738-049 25 Offl §25 2019/11/15
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - AVSLAG MSE 19/05738-050 25 Offl §25 2019/11/15
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - TILBUD MSE 19/05738-051 25 Offl §25 2019/11/15
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - AVSLAG MSE 19/05738-052 25 Offl §25 2019/11/15
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - AVSLAG MSE 19/05738-053 25 Offl §25 2019/11/15
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - AVSLAG MSE 19/05738-054 25 Offl §25 2019/11/15
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - AVSLAG MSE 19/05738-055 25 Offl §25 2019/11/15
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - AVSLAG MSE 19/05738-056 25 Offl §25 2019/11/15
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - AVSLAG MSE 19/05738-057 25 Offl §25 2019/11/15
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - AVSLAG MSE 19/05738-058 25 Offl §25 2019/11/15
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - AVSLAG MSE 19/05738-059 25 Offl §25 2019/11/15
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - AVSLAG MSE 19/05738-060 25 Offl §25 2019/11/15
I TEK 122/130 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARRY EMIL JACOBSEN - 122/130 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARRY EMIL JACOBSEN Inge Vaaga AS ALS06 19/06199-003 2019/11/15
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV SKILT- OG SPERREMATERIELL - ENDRINGSBILAG - 16/3154 RAMMEAVTALE KJØP AV SKILT OG SPERREMATERIELL EUROSKILT AS OEI 16/03154-020 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/11/15
I TEK 3/715 - NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET OG GARASJE - 3/715 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited EJO 18/05587-016 2019/11/15
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/02151-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
U SEN ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM Åkra Bu- og Behandlingsheim KANE1 19/06375-001 2019/11/15
I TEK 83/191 - SKEIE - RIVING AV BRANNSKADET BOLIG - 83/191 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG AVFALLSPLAN Tor Geir Løften Maskin AS IGR 19/06394-001 2019/11/15
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - GRETA'S HUDPLEIE - MILJØRETTET HELSEVERN - SØKNAD OM GODKJENNING GRETA'S HUDPLEIE Gretas Hudpleie Greta Magnusdottir KANE1 19/06387-001 2019/11/15
U TEK 12/68 - SEVLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - OPPMÅLING AV NY BRYGGE - 12/68 - BREV TIL IKKE MØTT PART Ole Tveit Mannes XXI 19/05076-003 2019/11/15
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2019/20 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
I TEK 15/200 - ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV UTEOMRÅDE - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN 2041 - FRA KYSTVERKET VEST - 14.11.19 15/200 - ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV UTEOMRÅDE Kystverket EDH 19/05586-008 2019/11/15
U SEN VEA SYKEHJEM - VEA SYKEHJEM Vea Sykehjem KANE1 19/06379-001 2019/11/15
I TEK 15/1319 - STØLAVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM DISPENSASJON - 15/1319 - REVIDERT TEGNING - SENKNING AV MØNEHØYDE Lars Inge og Mariann Alvseike IGR 19/06158-006 2019/11/15
I TEK 3/711 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VEDØY, TOM CHRISTIAN OG LINDANGER, KAROLINE - 3/711 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Tom Christian Vedøy BJP01 19/06389-001 26 Off.l.26 2019/11/15
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - REDEGJØRELSE FOR MASSER Urbanhus Kjededrift AS KRRE 19/01810-039 2019/11/15
I TEK PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. - VURDERING AV OVERVANN FOR ESEBJØRTOPPEN - 14.11.19 PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. Opus Arkitekter AS BHA02 15/00933-050 2019/11/15
I TEK 15/2265 - HOLMAVEGEN, ÅKRA, PARKERINGSPLASS - 15/2265 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 18/03756-007 2019/11/15
I TEK 58/115 - LEIEKONTRAKT FOR HOVEDGATEN 30 - 58/115 - UNDERTEGNET LEIEKONTRAKT FOR HOVEDGATEN 30 Arne Thorvaldsen Eiendom AS NILI1 19/06250-002 2019/11/15
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2019/20 OG 2020/21 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
I TEK 82/104 - HINDERÅKER - AVKJØRSEL - 82/104 - (KOPIMOTTAKER) PURRING - ØNSKER TILBAKEMELDING ANGÅENDE TILTAKENE PÅ EIENDOM Statens vegvesen - Region vest KMY 19/05502-003 2019/11/15
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - ARBEIDSVARSLING - SØRAGADÅ Linda Gundersen KSU01 17/00247-187 2019/11/15
I HSE KLAGE PÅ BEHANDLING - BER OM FLERE OPPLYSNINGER I TILSYNSSAK BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/11/15
I TEK 3/711 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VEDØY, TOM CHRISTIAN OG LINDANGER, KAROLINE - 3/711 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Karoline Lindanger BJP01 19/06389-002 2019/11/15
I TEK 83/16 - SKEIE - NYBYGG TRAFOKIOSK - 83/16 - FORELEGGING AV PLANER OM TILTAK INNEN OMRÅDEKONSESJON Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/02546-005 2019/11/15
I TEK 83/16 - SKEIE - NYBYGG TRAFOKIOSK - 83/16 - SØKNAD OM DISPENSASJON Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/02546-004 2019/11/15
U HSE KLAGE PÅ BEHANDLING - SVAR - BER OM FLERE OPPLYSNINGER I TILSYNSSAK BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/11/15
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON JMJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
I TEK 15/1871 - GJERDEVEGEN, ÅKRA, UTVIDELSE AV GARASJE, BOD OG CARPORT - 15/1871 - MOTTATT MANGLER - REVIDERING TEGNING Vidar J. og Borgny Stueland IGR 19/06348-003 2019/11/15
I TEK SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA (SKUDENESHAVN) TROND EGELAND - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA TROND EGELAND Trond Egeland NILI1 19/06392-001 2019/11/15
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELINGSBREV BMV 19/05807-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 18/00989-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
I TEK 47/188 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/188 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Tommy Engebretsen GTH 19/06391-001 2019/11/15
I TEK 84/11 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THORE ØSTENSEN - 84/11 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THORE ØSTENSEN Bråstein & Stelander AS ORO01 19/06400-001 2019/11/15
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - ØSTREMTUNET - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MELDING OM MOTTAK AV TILDELT LEILIGHET BMV 16/04375-018 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - BYYGEMØTE 2 - REFERAT PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 Eide Kjell Anders FGE02 13/00434-248 2019/11/15
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - ØSTREMTUNET - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04375-019 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2019/20 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
I TEK GRAVESØKNAD - SANDSGATA 25 - GRAVESØKNAD MED ARBEIDSVARSLING - SANDSGATA 25 Arne Sivertsen OSG 19/06404-001 2019/11/15
U TEK 43/283 - VARDENVEGEN, SKUDENESHAVN. TILBYGG TIL BOLIG - GARASJE/CARPORT - 43/283 - VARDENVEGEN. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG TIL BOLIG - GARASJE/CARPORT Francis Joseph Cassidy JMJ03 14/04601-005 2019/11/15
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - 2/167 - SÆVIK - OPPM.FORR. - BREV TIL IKKE MØTT PART STD:19/1222 Astrid Hovden Aune AMJ 19/05428-047 2019/11/15
U TEK 47/446 - VIK, SØKNAD OM SEKSJONERING - 47/446 - SVAR - MANGELBREV - SØKNAD OM SEKSJONERING Kartverket Eiendomsdivisjonen HAS 19/05684-006 2019/11/15
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR.KRAV OM FAST ANSETTELSE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2019/20 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 11.11.19 AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING UT BMV 16/04829-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV UTLEIEBOLIG BMV 16/04829-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04829-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
I SEN RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - HØRING - HØRINGSUTTALELSE - NY OVERORDNET ROS-ANALYSE - KARMØY KOMMUNE Sør-Vest Politidistrikt EJA 19/05918-006 2019/11/15
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - 72/1 - RETUR AV TINGLYST AVTALE - 1344602 Statens Kartverk MAHA1 18/00968-070 26 Off.l.26 2019/11/15
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - 13/182 - RETUR AV TINGLYST AVTALE - 1344476 Statens Kartverk MAHA1 16/00902-033 26 Off.l.26 2019/11/15
I SEN RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - HØRING - TILBAKEMELDING PÅ ROS-ANALYSE - KARMØY KOMMUNE Forsvaret EJA 19/05918-007 2019/11/15
I TEK 75/64 OG 78 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TYSE, DAGFINN OG INGVILD - 75/64 OG 78 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TYSE, DAGFINN OG INGVILD Ingvild Tyse BJP01 19/06395-001 26 Off.l.26 2019/11/15
I TEK 83/46 - SKEIE - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR NY TRAFOKIOSK - 83/46 - SVAR FRA FYLKEMANNEN VEDR. DISPENSASJONSSØKNAD TIL NY TRAFOKIOSK Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/06041-008 2019/11/15
I TEK 57/255 - DR. JENSENS VEG, SKUDENESHAVN - UTVIDELSE OG INNBYGGING AV ALTAN - 57/255 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kjell Håkon Skjølingstad Jespersen EJO 13/03343-004 2019/11/15
U TEK 129/39 - STANGE - UTFYLLING - SVAR - 129/39 - E-POST OM UTFYLLING PÅ EIENDOM - MED REFERANSE TIL RIVING AV SYKEHJEM I SKUDENESHAVN Thomas Osen Dankertsen KIS 17/01377-005 2019/11/15
I TEK PLAN FOR AKTIV SKOLEVEG - TILBUD - 19/6187 PLAN FOR AKTIV SKOLEVEG/ HJERTESONER VED 2 SKOLER HPE 19/06187-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/15
I TEK PLAN FOR AKTIV SKOLEVEG - TILBUD - 19/6187 PLAN FOR AKTIV SKOLEVEG/ HJERTESONER VED 2 SKOLER HPE 19/06187-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/15
I TEK PLAN FOR AKTIV SKOLEVEG - TILBUD - 19/6187 PLAN FOR AKTIV SKOLEVEG/ HJERTESONER VED 2 SKOLER HPE 19/06187-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/15
I TEK 149/460 - STØLSMYR, SPANNE - NYBYGG KONTOR OG LAGERBYGG - 149/460 - SOM BYGGET TEGNINGER Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/02600-016 2019/11/15
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - E-POST KORRESPONDANSE VEDRØRENDE MULIG FORURENSNING PEID 17/00073-416 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
I TEK 122/130 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARRY EMIL JACOBSEN - ETTERSENDELSE TIL FERDIGMELDING Inge Vaaga AS ORO01 19/06199-004 2019/11/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02483-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 119/481 OG 119/643 - SPØRSMÅL OM BYGNINGER, GRENSER MM PÅ TOMT Neil O'Gorman KRRE 17/00073-417 2019/11/15
U TEK KLOAKKERING - KANALEN SKUDENESHAVN - PÅLEGG G.B.NR. 57/299 - LAHAMMER 68 KLOAKKERING - KANALEN SKUDENESHAVN Ann Torhild Tangjerd JTH 12/00043-153 2019/11/15
U TEK 4/298 - MUNKAJORD - FLYTEBRYGGE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 4/298 - MUNKAJORD - FLYTEBRYGGE Lars Inge Hellestveit KRRE 19/05285-006 2019/11/15
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSTARTSMØTE VEDRØRENDE ARBEIDSUTPRØVING ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
I TEK VEDRØRENDE KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - PURRING PÅ SVAR ANGÅENDE UTVENDIG VEDLIKEHOLD AV UTLEIEENHETER MED MER MEM01 19/06401-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
I TEK 84/30 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RASMUSSEN, FRANK OG KARIANNE GOA - 84/30 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RASMUSSEN, FRANK OG KARIANNE GOA Eiendomsmegler A AS BJP01 19/06402-001 26 Off.l.26 2019/11/15
U TEK 149/460 - STØLSMYR, SPANNE - NYBYGG KONTOR OG LAGERBYGG - 149/460 - FERDIGATTEST Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/02600-015 2019/11/15
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 59/41 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - HÅKONSEN BYGG AS Håkonsen Bygg AS REK 19/00023-149 2019/11/15
U TEK 147/24 - STRANDVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG MED SOKKELLEILIGHET - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 147/24 - STRANDVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG MED SOKKELLEILIGHET Kalstveit & Vik AS KRRE 19/06177-003 2019/11/15
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE, HERUNDER PERSONTILSKUDD Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KBE03 12/00773-238 2019/11/15
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 149/418 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BJØRG OG VIGLEIK TVEDT Vigleik Tvedt REK 19/00023-150 2019/11/15
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
U TEK 3/711 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VEDØY, TOM CHRISTIAN OG LINDANGER, KAROLINE - SVAR - 3/711 - EGENERKLÆRINGER OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Wegner Advokatfirma AS BJP01 19/06389-003 2019/11/15
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FOLKEHELSEKOORDINATOR VED SENTRALADMINISTRASJONEN Reidun Kathrin Dahl MMW Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
U TEK 75/64 OG 78 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TYSE, DAGFINN OG INGVILD - SVAR - 75/64 OG 78 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TYSE, DAGFINN OG INGVILD Dagfinn Tyse BJP01 19/06395-002 2019/11/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
U TEK 148/998 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM, OPPSETT AV STØYGJERDE - 148/998 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM, MANGLENDE AVSTANDSERKLÆRING I SØKNAD OM OPPSETT AV STØYGJERDE Annfinn Miljeteig KRRE 19/06162-004 2019/11/15
U TEK TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER - TILSKUDD - SVAR - UBENYTTEDE TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER - TILDELT 2016 Rogaland Fylkeskommune HPE 12/04400-040 2019/11/15
I HSE PESONALMAPPE - OPPSIGELSE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLINGSØKNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/15