Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 149/417 -SPANNE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/417 - KARMØY KOMMUNE - RETTING Statens Kartverk GER01 18/05289-015 2019/11/14
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED ÅKRA BBH Rattanaporn Sahat AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U TEK OMBYGGING AV OMLASTINGSHALL - OMBYGGING AV OMLASTINGSHALL Att: Jan Dahl 3D Bygg as THE05 19/06291-001 2019/11/14
U SEN KLAGE FRA EIVIND MEDHAUG - PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - KLAGESAK - KLAGE FRA EIVIND MEDHAUG - PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Fylkesmannen I Rogaland JST 19/05893-005 2019/11/14
U TEK 69/61 - SUNDVEGEN, MIDTRE EIDE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 69/61 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Garvik Prosjekt AS KIS 17/04207-016 2019/11/14
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - ØSTREMTUNET - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 16/04375-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U SEN KLAGE FRA KARMØY BONDELAG - PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - KLAGESAK - KLAGE FRA KARMØY BONDELAG - PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Rogaland Fylkeskommune JST 19/05892-004 2019/11/14
U SEN KLAGE FRA SVEIN HELGE OG SANDRA RISDAL - PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - KLAGESAK - KLAGE FRA SVEIN HELGE OG SANDRA RISDAL - PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Fylkesmannen I Rogaland JST 19/05891-004 2019/11/14
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U TEK FORVALTNING AV NATURRESERVATER - ULOVLIG TILTAK I TJØSVOLLVATNET NATURRESERVAT. Statens Naturoppsyn v/Reidar Sandal PCH01 12/01250-026 2019/11/14
U SKU PERSONALMAPPE - OPPHØR AV STILLING GRUNNET ALDER BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
I TEK 15/2177 - RINDANE, ÅKRA - NYBYGG 4 MANNSBOLIG OG BODER - 15/2177 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS EJO 18/01147-019 2019/11/14
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 85/39 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED KONG AUGVALDS VEG Øyvind Grinde BFH 19/00010-105 2019/11/14
I TEK MILJØPRIS - 2019 - NOMINASJON TIL MILJØPRIS 2019 Aslaug Louise Kongshavn PEID 19/06289-022 5 Offl.§5 2019/11/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 21/20 - BESTILLING AV NABOLISTE Charlotte Hult GEL 19/00021-494 2019/11/14
U TEK 1/159 - SALVØYVEGEN, VEDØY - UTVIDELSE AV KAI - 1/159 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - UTVIDELSE AV KAI Prosjekt Konsult AS JKV 18/04652-016 2019/11/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 67/11 - BESTILLING AV NABOLISTE Arne Håkonsen GEL 19/00021-493 2019/11/14
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - STORESUND FRISØR AS - SØKNAD OM GODKJENNING Storesund Frisør AS KANE1 19/06368-001 2019/11/14
U SEN RAMMEAVTALE - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE - FORLENGELSE AV RAMMEAVTALE - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE Ragn Sells AS OEI 17/03739-014 2019/11/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-119 25 Offl §25 2019/11/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOMMUNAL LEGE/SYKEHJEMSLEGE 100% - SØKNAD ANVO 19/05865-006 25 Offl §25 2019/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOMMUNAL LEGE/SYKEHJEMSLEGE 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/05865-007 25 Offl §25 2019/11/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/06031-019 25 Offl §25 2019/11/14
U SKU MØTEREFERAT HTV - 2012-2018 - HTV - OK - MØTEINNKALLING 22.11.19 Stava Geir Allan SL GKH01 12/00233-077 2019/11/14
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - MUR OG TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING - 115/31 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT OG INNSENDELSE AV MANGLENDE DOKUMENTASJON Urbanhus Kjededrift AS KRRE 19/01244-017 2019/11/14
I SKU BARNEHAGE- OG SKOLEADMINISTRATIVT SYSTEM (BSAS) - UNDERTEGNET AVTALE OM DATABEHANDLEROPPDRAG KNYTTET TIL VISMA FLYT BARNEHAGE Visma Enterprise AS BAN03 17/02129-069 2019/11/14
I TEK 149/460 - STØLSMYR, SPANNE - NYBYGG KONTOR OG LAGERBYGG - 149/460 - AJOURFØRT DOKUMENTASJON TIL IGANGSETTINGSTILLATELSE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/02600-013 2019/11/14
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT OG MANGLER FOR IGANGSETTING AV TILTAK Urbanhus Kjededrift AS KRRE 19/01810-037 2019/11/14
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/01164-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
I SEN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE - RAPPORT FRA GODKJENNINGSMØTE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE 01.10.2019 Trygg Trafikk VIJO 13/01257-022 2019/11/14
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 19/06362-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 19/06366-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - MENGDE VANN - GRINDHAUGTOPPEN Rh Oppmåling Rune Hemnes ABU01 17/01108-129 2019/11/14
U TEK 58/57 - EIDEVEGEN, KOPERVIK - TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 58/57 - IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen KMY 19/05442-005 2019/11/14
U TEK STARTLÅN - RETUR - SLETTET PANTEDOKUMENT RBE08 19/06127-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - SVAR - GENERELL ARBEIDSVARSLINGSPLAN - VEDLIKEHOLD PÅ KOMMUNALE VEGER Ramudden AS KSU01 17/00247-185 2019/11/14
U SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET Kirketunet Barnehage RHO 12/00108-260 2019/11/14
U TEK STARTLÅN - RETUR - SLETTET PANTEDOKUMENT Tone Ahlsen RBE08 17/00503-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
I TEK 43/179 - GAMLE SYREVEGEN, HØYNES, TILBYGG ENEBOLIG - 43/179 - GAMLE SYREVEGEN, HØYNES, TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen JMJ03 19/06360-001 2019/11/14
U TEK STARTLÅN - RETUR - SLETTET PANTEDOKUMENT RBE08 19/06128-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U TEK 53/62 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HÅKONSEN, OSKAR MAGNE - SVAR - 53/62 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Oskar Magne Håkonsen BJP01 19/06355-002 2019/11/14
U SEN KLAGE FRA EDVAR KALSTØ MFL. - PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - KLAGE FRA EDVAR KALSTØ MFL. - PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Fylkesmannen I Rogaland JST 19/05890-004 2019/11/14
I TEK 5/522 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - NYBYGG LAGERHALL - 5/522 - TREKKER SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited JKV 16/04357-032 2019/11/14
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-085 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/14
I TEK 69/89 - ØYGARDSTUNET, MIDTRE EIDE - NYBYGG FIREMANNSBOLIG 1 - 69/89 - BELIGGENHETSKONTROLL - STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 18/03482-018 2019/11/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 106/14 - BESTILLING AV NABOLISTE Garvik Prosjekt AS GEL 19/00021-495 2019/11/14
I TEK PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5 - FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR MASSETAK PÅ SØRE VÅGE PLAN 4085 Norconsult AS YSL 18/05540-011 2019/11/14
I TEK 15/163 - ØYAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG, FASADEENDRING OG REHABILITERING BOLIG, UTVIDELSE AV BRYGGE OG NYBYGG GARASJE - 15/163 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE - NY UTRIGGER Jarl Havnen KRRE 18/05328-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U TEK 15/63 - KLÆHAUGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/63 - KLÆHAUGVEGEN, ÅKRA. OPPLYSNINGER OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG TIL BOLIG Jan Ove Skår JKV 16/03970-005 2019/11/14
U TEK 85/256 - UTVIK. BRUKSENDRING FRA CATERING TIL HYBELHUS - 85/256 - FERDIGATTEST Pds Arkitekt AS KMY 12/01908-014 2019/11/14
U TEK 63/69 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE - PÅBYGG BOD - 63/69 - FERDIGATTEST Are Nævdal KMY 18/03476-006 2019/11/14
I TEK 148/362 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - PÅL ANDRÉ KAASA - 148/362 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - PÅL ANDRÉ KAASA Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/06369-002 2019/11/14
I TEK 5/522 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - NYBYGG LAGERHALL - 5/522 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited KRRE 16/04357-031 2019/11/14
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILSLUTNINGSBREV Vindafjord kommune OEI 19/02480-003 2019/11/14
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - SVAR - GENERELL ARBEIDSVARSLINGSPLAN - KOMMUNALE VEGER Ramudden AS KSU01 17/00247-186 2019/11/14
U TEK 141/28 - LITLASUND - LØFTEPLATFORM I KONTORBYGG - 141/28 - FERDIGATTEST - LØFTEPLATFORM I KONTORBYGG Tks Heis AS EJO 19/02288-005 2019/11/14
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - REVIDERTE SØKNADSKJEMA Urbanhus Kjededrift AS KRRE 19/01810-038 2019/11/14
U TEK 3/721 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KRISTOFFERSEN, KJELL ELIAS - SVAR - 3/721 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KRISTOFFERSEN, KJELL ELIAS Kjell Elias Kristoffersen BJP01 19/06356-002 2019/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE ANSETTELSESFORHOLD AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - KVITTERING PÅ INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - ÅKRAPARKEN KLATREANLEGG Karmøy Kommune OFL 16/00248-389 2019/11/14
I TEK 3/721 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KRISTOFFERSEN, KJELL ELIAS - 3/721 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kjell Elias Kristoffersen BJP01 19/06363-001 26 Off.l.26 2019/11/14
I TEK 69/89 - ØYGARDSTUNET, MIDTRE EIDE - NYBYGG FIREMANNSBOLIG 2 - 69/89 - BELIGGENHETSKONTROLL - STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 18/03483-010 2019/11/14
U TEK STARTLÅN - RETUR - SLETTET PANTEDOKUMENT RBE08 19/06253-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Knut S Løften Maskin AS HBR02 18/00413-088 2019/11/14
I TEK 61/12 - MELSTOKKEVATNET, MIDTSTOKKE. OPPSETTING AV NATURSTEINSMUR - 61/12 - MELSTOKKEVATNET, MIDTSTOKKE. OPPSETTING AV NATURSTEINSMUR Ellingsen John KIS 19/06364-001 2019/11/14
U TEK OVERFØRING AV TILSKUDD TIL NY BOLIG - SLETTING AV PANTEDOKUMENT RBE08 19/05906-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
I HSE PERSONALMAPPE - VEDLEGG TIL REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE 08.11.2019 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
I TEK 15/63 - KLÆHAUGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/63 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Ove Skår EJO 16/03970-006 2019/11/14
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV ARBEIDSFORHOLD ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
I TEK 109/1 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: ROLF TERJE HANSEN - OVERDRAGER: SVEIN HANSEN FOSEN - 109/1 - REVIDERT SØKNAD - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN - SØKER: ROLF TERJE HANSEN - OVERDRAGER: SVEIN HANSEN FOSEN Svein Hansen Fosen BJP01 19/05790-002 26 Off.l.26 2019/11/14
I TEK 3/717 OG 718 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 3/717 OG 718 - ORGINAL - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Karmøy Kommune ALA04 19/06365-001 2019/11/14
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - MUR OG TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING - 115/31 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Urbanhus Kjededrift AS KRRE 19/01244-018 2019/11/14
I TEK 2/424, 425 OG 426 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 2/424, 425 OG 426 - ORGINAL - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Karmøy Kommune ALA04 19/06367-001 2019/11/14
I TEK 15/2040 - SKULEVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG ENDRING AV TEKNISK ANLEGG - 15/2040 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS EJO 19/02867-004 2019/11/14
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STILLINGSREDUKSJON FRA 28.10.2019 - 13.11.2019 SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV SKILT- OG SPERREMATERIELL - FORLENGELSE AV RAMMEAVTALE - KJØP AV SKILT- OG SPERREMATERIELL Euroskilt AS OEI 16/03154-019 2019/11/14
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM RENHOLDSOPERATØR VED EIENDOMSAVDELINGEN Gven Evy Bartolini BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
I SEN LEGATER - SØKNAD OM TILDELING AV LEGATMIDLER OTTELIE OG SEVRIN LARSENS LEGAT Karmøys Nostalgiske Forening MOS 12/00069-190 2019/11/14
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 15/819 - UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER Helene Skoglund PEID 14/03191-108 2019/11/14
I TEK GRUNNERVERV - SENIORLANDSBY, SPANNE - GRUNNERVERV - SENIORLANDSBY, SPANNE Haver Advokatfirma AS STNY 18/02773-018 2019/11/14
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05744-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
I TEK 3/710 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMØY KOMMUNE - 3/710 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Karmøy Kommune BJP01 19/06371-001 2019/11/14
I TEK 2/419 OG 420 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMØY KOMMUNE - 2/419 OG 420 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Karmøy Kommune BJP01 19/06372-001 2019/11/14
I TEK 24/1 - SØRE LIKNESVEG, STOL, TILBYGG SAUEHUS - 24/1 - SØRE LIKNESVEG, STOL, TILBYGG SAUEHUS Ole Jakob Kvilhaugsvik Ferkingstad KHM 19/06370-001 2019/11/14
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - TILBAKEMELDING - ENDRING AV SKILT TIL AVALDSNES OG NORDVEGEN HISTORIESENTER LANGS E134 AVALDSNES. Statens Vegvesen HPE 12/01271-441 2019/11/14
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN, ÅKRA BU OG BEHANDLINGSSENTER - FISKÅVANN, KILDE - UKE 44 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-065 2019/11/14
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
I TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Hans Marthon Østevik GTH 19/06373-001 2019/11/14
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2019 - KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2019 Mustafa Sobhi Battal ANKO 19/06102-013 2019/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STIPEND SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STIPEND SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
I TEK 117/6 - AKSNES - DISPENSASJON FOR TERRENGHEVING FOR JORFORBEDRINGSTILTAK - 117/6 - NYTT SITUASJONSKART OG BEREGNING AV FJELLKNAUST Prosjektil AS KRRE 19/00750-006 2019/11/14
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR: 15/1093 - FORESPØRSEL OM REGLER FOR TAK OVER TERRASSE Jonny Dahl Våge EDH 17/00073-415 2019/11/14
U TEK 15/2040 - SKULEVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG ENDRING AV TEKNISK ANLEGG - 15/2040 - FERDIGATTEST - FASADEENDRING OG ENDRING AV TEKNISK ANLEGG Eskild Kvala AS EJO 19/02867-006 2019/11/14
U TEK 87/204 - PRESTANESVEGEN, NORDRE VELDE - NYBYGG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 87/204 - PRESTANESVEGEN, NORDRE VELDE - NYBYGG GARASJE Tømrer Morten Kvåle AS IGR 19/06295-003 2019/11/14
U TEK 15/63 - KLÆHAUGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/63 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Jan Ove Skår EJO 16/03970-007 2019/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STIPEND SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
I TEK 142/418 - HAMREVEGEN, STORASUND, NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG ETTER BRANN - 142/418 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETTER I K Gabrielsen KMY 19/00654-011 2019/11/14
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Ellen Moastuen SALF 19/00598-093 2019/11/14
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILSLUTNINGSBREV Sauda kommune OEI 19/02480-004 2019/11/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Solrun Amland Nilsen SALF 19/00598-094 2019/11/14
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKT FOR MATOMBRINGING - TILBUD - KONSESJONSAVTALE FOR MATOMBRINGING CBE02 19/06023-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/14
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKT FOR MATOMBRINGING - TILBUD - KONSESJONSAVTALE FOR MATOMBRINGING CBE02 19/06023-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/14
U SEN PERSONALMAPPE - UTGÅR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STIPEND SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - SØKNAD OM UTSETTELSE - PUMPESTASJON I AVALDSNESVEGEN 52 Kåre Skeie MAHA1 15/04309-117 2019/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STIPEND SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKT FOR MATOMBRINGING - MELDING TIL LEVERANDØR - KONSESJONSAVTALE FOR MATOMBRINGING CBE02 19/06023-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STIPEND SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - FRA NÅ OG UT BARNEHAGEÅRET 2020/21 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
I TEK PLAN 2041-3 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - SMÅBÅTHAVN VED U/N/B2 - 15/438 - MERKNAD FRA FISKARLAGET VEST - 12.11.19 PLAN 2041-3 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - SMÅBÅTHAVN VED U/N/B2 - 15/438 Fiskarlaget Vest BHA02 19/05989-008 2019/11/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Keth Elisabeth Solberg SALF 19/00598-095 2019/11/14
U TEK 16/183 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG, NYBYGG ENEBOLIG - 16/183 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG, NYBYGG ENEBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited IGR 19/01324-016 2019/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STIPEND SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM UTLEGG IMK 18/04336-392 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET PASSASJER NJO 19/06107-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - UTBETALING STIPEND - REST SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Ellisiv Nygård Steinkjellå SALF 19/00598-096 2019/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STIPEND SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U SEN RAMMEAVTALE - ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - FORLENGELSE AVTALE OM INSTITUSJONSTØY Sverre W. Monsen AS TES02 16/02583-017 2019/11/14
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-086 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STIPEND SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Marianne Njuolla Sørensen SALF 19/00598-097 2019/11/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Margareth Stokke Tangen SALF 19/00598-098 2019/11/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND June Thorland SALF 19/00598-099 2019/11/14
U TEK 85/4 OG 85/49 - UTVIK - AREALOVERFØRING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5819 - 85/4 OG 85/49 - SVAR - MANGELBREV Kartverket Eiendomsdidvisjonen HAS 19/05897-023 2019/11/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Gunstein Tjørhom SALF 19/00598-100 2019/11/14
U TEK 15/1871 - GJERDEVEGEN, ÅKRA, UTVIDELSE AV GARASJE, BOD OG CARPORT - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/1871 - GJERDEVEGEN, ÅKRA, UTVIDELSE AV GARASJE, BOD OG CARPORT Vidar J. og Borgny Stueland IGR 19/06348-002 2019/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STIPEND SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKT FOR MATOMBRINGING - MELDING FRA LEVERANDØR - KONSESJONSAVTALE FOR MATOMBRINGING CBE02 19/06023-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 30.10.19 AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
I TEK 149/460 - STØLSMYR, SPANNE - NYBYGG KONTOR OG LAGERBYGG - 149/460 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/02600-014 2019/11/14
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM BARNEHAGELÆRER VED SKUDENES BARNEHAGE SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM UTLEGG LJA04 18/04336-393 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
I TEK 149/542 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - 149/542 - GRUNNBOKSUTSKRIFT FRA 149/541 Vestlandshus AS IGR 19/05741-004 2019/11/14
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - 2/167 - SÆVIK - BREV TIL IKKE MØTT PART STD:19/1222 Jostein Elias Johannesen AMJ 19/05428-046 2019/11/14
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - 15/1987 - RETUR AV TINGLYST AVTALE - 1341505 Statens Kartverk MAHA1 16/00902-029 26 Off.l.26 2019/11/14
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - RAPPORT TV-UNDERSØKELSE TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN THORLEIF WAAGE GISMERVIK AKR02 18/03018-037 2019/11/14
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - 13/111 - RETUR AV TINGLYST AVTALE - 1341382 Statens Kartverk MAHA1 16/00902-030 26 Off.l.26 2019/11/14
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - RAPPORT TV-UNDERSØKELSE TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN FRANK ÅSLAND AKR02 18/03018-038 2019/11/14
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKT FOR MATOMBRINGING - MELDING TIL LEVERANDØR - KONSESJONSAVTALE FOR MATOMBRINGING CBE02 19/06023-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/14
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - RAPPORT TV-UNDERSØKELSE TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN WIBEKKE KRISTIANSEN AKR02 18/03018-039 2019/11/14
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - 13/115 - RETUR AV TINGLYST AVTALE - 1341413 Statens Kartverk MAHA1 16/00902-031 26 Off.l.26 2019/11/14
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - 13/173 - RETUR AV TINGLYST AVTALE - 1341486 Statens Kartverk MAHA1 16/00902-032 26 Off.l.26 2019/11/14
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM UTLEGG LJA04 18/04336-394 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/1317 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Tor Nils Kolletre GEL 19/00021-496 2019/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED LAGER ÅKREHAMN Leif Helge Hellestveit MSE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR. KRAV OM ØKT STILLING/TILBUD OM STILLINGSØKNING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STIPEND SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-087 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Tone Jegteberg Willumsen SALF 19/00598-101 2019/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON OG/ELLER STIPEND TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM UTLEGG LJA04 18/04336-395 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STIPEND SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM UTLEGG LJA04 18/04336-396 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR. KRAV OM FAST ANSETTELSE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U TEK 57/259 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- FASADEENDRING - 57/259 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- FASADEENDRING Rogaland fylkeskommune JMJ03 19/05576-003 2019/11/14
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM UTLEGG LJA04 18/04336-397 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM UTLEGG LJA04 18/04336-398 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Chayanan Onnom SALF 19/00598-102 2019/11/14
U TEK 3/444 - SÆVIKVEGEN, ØSTHUS, NYBYGG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 3/444 - SÆVIKVEGEN, ØSTHUS, NYBYGG GARASJE Gustav Didriksen KRRE 19/06019-004 2019/11/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Rebecca Pedersen SALF 19/00598-103 2019/11/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND May Lise Johannessen SALF 19/00598-104 2019/11/14
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM UTLEGG LJA04 18/04336-399 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Merethe Cecilie Nesse Tjøsvoll SALF 19/00598-105 2019/11/14
U TEK 42/59 - SYREVEGEN, SØRHÅLAND, DELVIS RIVING AV GARASJE - 42/59 - SYREVEGEN, SØRHÅLAND, DELVIS RIVING AV GARASJE - IKKE SØKNADSPLIKTIG Vidar Midtbø JMJ03 19/06245-004 2019/11/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Marmary Habibi SALF 19/00598-106 2019/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STIPEND SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/14