Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 86/203 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 86/203 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL Novaform Haugesund AS JMJ03 19/06180-005 2019/11/13
U TEK 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/6380 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune EDH 19/05267-007 2019/11/13
U TEK 122/38 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - RAMMETILLATELSE - 122/38 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KRRE 19/02325-011 2019/11/13
U TEK 98/101 - AUSTEVIKVEGEN, AUSTEVIK - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 98/101 - AUSTEVIKVEGEN, AUSTEVIK - TILBYGG ENEBOLIG Per Håkon Berge Hellvik Hus Karmøy AS KHM 19/05671-008 2019/11/13
U TEK 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1355 - 15/23 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1355 Ellen Oddny Fagerland JONI 19/05051-028 2019/11/13
I TEK 15/950 - TEKNISK PLAN FOR STONGVEGEN 180 - FRYSERIET ÅKREHAMN - VANNTAPSMÅLINGER Vikanes Bungum Arkitekter AS BTH04 19/02233-012 2019/11/13
U TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK SKOGVEGEN KLOAKKSANERING Jeanette Kleppe Nilsen JTH 16/04912-012 2019/11/13
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-305 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/13
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-306 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/13
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-307 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/13
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-308 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/13
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-309 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/13
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-310 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/13
I SEN LUKTPROBLEMATIKK/FORURENSING/STØY - HUSØY - HUSØY FORURENSING, RETTIGHETER FOR BEBEOERE RUNDT KARMLUND, AVALDSNES karmlund velforening KANE1 18/01519-052 2019/11/13
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - JULEBORD Skip O'hoooiii AS EVI1 19/00022-143 2019/11/13
I TEK 140/283 - OSNESBAKKEN, OSNES - NYBYGG - BOD/HAGESTUE - 140/283 - SØKNADSKJEMA MED UTFYLTE AREALER Nina Høybakk og Piero Parlati EDH 19/06179-005 2019/11/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-118 25 Offl §25 2019/11/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-189 25 Offl §25 2019/11/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-158 25 Offl §25 2019/11/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-159 25 Offl §25 2019/11/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05737-026 25 Offl §25 2019/11/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05737-027 25 Offl §25 2019/11/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05737-028 25 Offl §25 2019/11/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05737-029 25 Offl §25 2019/11/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05737-030 25 Offl §25 2019/11/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05737-031 25 Offl §25 2019/11/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/06031-010 25 Offl §25 2019/11/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/06031-011 25 Offl §25 2019/11/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/06031-012 25 Offl §25 2019/11/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/06031-013 25 Offl §25 2019/11/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/06031-014 25 Offl §25 2019/11/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/06031-015 25 Offl §25 2019/11/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/06031-016 25 Offl §25 2019/11/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/06031-017 25 Offl §25 2019/11/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/06031-018 25 Offl §25 2019/11/13
I TEK 109/58 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR BENTSEN - 109/58 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR BENTSEN S O Lund AS ORO01 19/06343-001 2019/11/13
I TEK 109/21 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 109/21 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS GER01 18/05250-017 2019/11/13
I TEK GRAVESØKNAD - VALBERGÅSEN 5A/5B - GRAVESØKNAD - NY DATO - VALBERGÅSEN 5A/5B Linda Gundersen for Aase & Svendsen AS KSU01 19/05587-005 2019/11/13
I SEN KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT - OPPGJØR ETTER UTØVELSE AV FORKJØPSRETT PÅ BOKN AKSJENE I HAUGALAND KRAFT AS Haugaland Kraft AS PVE01 19/02569-009 2019/11/13
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - GRAVETILLATELSE - FV.4808 - HP1/M4936 - HAUSKEVÅGVEGEN - TORVASTADVEGEN (KOPIMOTTAKER) Statens Vegvesen KSU01 13/01286-065 2019/11/13
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/06314-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/13
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON I BARNEHAGE RHO 19/06327-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/13
U TEK 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/6380 - 57/92 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Karmøy Kommune EDH 19/05267-008 2019/11/13
U TEK NYTT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 2/296 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT RUNDHAGEN 9A Berit Karlsen Stensen MAHA1 16/03514-022 2019/11/13
U TEK 58/110 - RETTING I MATRIKKELEN - SVAR - 58/110 - RETTING I MATRIKKELEN Per Arild Risvik BFH 19/06332-002 2019/11/13
I TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 43/ 473 - TINGLYST SLETTET FORKJØPSRETT - 1339905 Statens Kartverk NILI1 19/02008-018 2019/11/13
U TEK NYTT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 2/296 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT RUNDHAGEN 9 B Sigmund Karlsen Stensen MAHA1 16/03514-023 2019/11/13
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 18/03924-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/13
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 18/04348-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/13
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-116 25 Offl.§25 2019/11/13
U SKU KYSTPILEGRIM FORPROSJEKT 2019-2020 - KYSTPILEGRIM FORPROSJEKT 2019-2020 Gaad Helge WLI 19/05883-006 2019/11/13
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/01526-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/13
I TEK 66/128 OG 955 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - 66/128 OG 955 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Jose Jean Merine BJP01 19/06345-001 26 Off.l.26 2019/11/13
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - KVITTERING PÅ INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - NÆRMILJØJUNGEL VED GRINDHAUG SKOLE 64416 Karmøy Kommune OFL 16/00248-385 2019/11/13
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 18/04348-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/13
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - GRAVETILLATELSE - LUFTSTREKK - FRAMFØRING AV LAVSPENTKABEL - FV. 4808 HP.1 - GNR. 141 BNR. 175 - STORASUNDVEGEN (KOPIMOTTAKER) Statens Vegvesen KSU01 13/01286-066 2019/11/13
I TEK PLAN 2041-3 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - SMÅBÅTHAVN VED U/N/B2 - 15/438 - UTTALSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 05.11.19 PLAN 2041-3 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - SMÅBÅTHAVN VED U/N/B2 - 15/438 Rogaland Fylkeskommune BHA02 19/05989-007 2019/11/13
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - GRAVETILLATELSE - FV.4818 - HP1/M1968 - HP1/M1994 - VISNESVEGEN (KOPIMOTTAKER) Statens Vegvesen KSU01 13/01286-067 2019/11/13
I TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 142/805 - RETUR AV TINGLYST SLETTET KJØPEKONTRAKT OG FORKJØPSRETT - 1335391 Statens Kartverk NILI1 19/02008-019 2019/11/13
I TEK 42/59 - SYREVEGEN, SØRHÅLAND, DELVIS RIVING AV GARASJE - 42/59 - (KOPIMOTTAKER) UTTALE TIL NABOVARSEL Statens vegvesen JMJ03 19/06245-002 2019/11/13
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - KVITTERING PÅ INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - KLUBBHUS VED HELGANES MOTORSPORTSENTER 8038 Karmøy Kommune OFL 16/00248-386 2019/11/13
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - FV. 511 BLIKSHAVN - SØKNAD OM REDUSERT FARTSGRENSE (KOPIMOTTAKER) Statens Vegvesen HPE 12/01271-439 2019/11/13
I TEK 47/118 - VIKEVÅGEN, VIK. NYBYGG HAGESTUE OG TERRASSE - 47/118 - KOMMENTAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Bjørge Naley JMJ03 12/01334-021 2019/11/13
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - KVITTERING PÅ INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - KLATREANLEGG VED TORVASTAD SKOLE- OG KULTURSENTER 75247 Karmøy Kommune OFL 16/00248-387 2019/11/13
I TEK 61/14 - MIDTSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4628 - 61/14 - FORNYET KLAGE PÅ OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4628 Svein Magne Olsen XXI 19/03642-020 2019/11/13
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING TIL LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-044 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/13
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Advokatfirmaet Lund & Co DA MSA 17/03756-036 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/11/13
U TEK 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1355 - 15/23 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1355 Didrik Stonghaugen JONI 19/05051-030 2019/11/13
U SKU KUNNSKAPSLØFT FOR KULTURMINNEFORVALTNINGEN - UTBETALINGSANMODNING IFBM KOMMUNALT KULTURMINNEPLANARBEID Fylkesrådmannen AAL 14/00483-017 2019/11/13
U TEK ÅKRAHALLEN - TILSYNSAVTALE ÅKRAHALLEN Åkra Idrettslag NILI1 12/00077-195 2019/11/13
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-084 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/13
I TEK 15/1871 - GJERDEVEGEN, ÅKRA, UTVIDELSE AV GARASJE, BOD OG CARPORT - 15/1871 - GJERDEVEGEN, ÅKRA, UTVIDELSE AV GARASJE, BOD OG CARPORT Vidar J. og Borgny Stueland IGR 19/06348-001 2019/11/13
I TEK 57/152 - KOMMUNALE AVGIFTER - 57/152 - BER OM AT VANN- OG KLOAKKGEBYR REDUSERES Kjell Sigmund Høines ALS06 19/06350-001 2019/11/13
U SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER - MELDING AV VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL IKA ROGALANDS REPRESENTANTSKAP Interkommunalt Arkiv I Rogaland IKS MBB 12/03966-086 2019/11/13
I SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET Kirketunet Barnehage RHO 12/00108-259 2019/11/13
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 MALY 19/05761-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/13
I TEK 129/39 - STANGE - UTFYLLING - 129/39 - E-POST OM UTFYLLING PÅ EIENDOM - MED REFERANSE TIL RIVING AV SYKEHJEM I SKUDENESHAVN Thomas Osen Dankertsen KMY 17/01377-004 2019/11/13
I SKU SKOLESTART - FRAMSKUTT - SØKNAD OM FREMSKYNDET SKOLESTART PFA 19/06352-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/13
I TEK 15/950 - TEKNISK PLAN FOR STONGVEGEN 180 - GJELDER TEKNISK PLAN - FOR STONGVEGEN 180 Vikanes Bungum Arkitekter AS BTH04 19/02233-011 2019/11/13
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/06263-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/13
I TEK KOBBERNAGLEN SMÅBÅTFORENING - SMÅBÅTHAVN - SØKNAD OM STØTTE TIL BELYSNING Kobbernaglen Småbåtforening HPE 15/04411-004 2019/11/13
I TEK KARMØYGEDDON - GEDDONCAMP - SØKNAD OM Å FÅ DISPONERE KOMMUNENS AREAL Karmøygeddon HPE 16/00897-027 2019/11/13
U SKU TILSKUDD KULTURVERN - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORING AV TEGLSTEINSPIPE - GAMLE SKUDENESHAVN Leif Jakobsen AAL 17/00116-092 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/13
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILSLUTNINGSBREV Sveio kommune OEI 19/02480-002 2019/11/13
U TEK 66/128 OG 955 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SVAR - 66/128 OG 955 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Wegner Advokatfirma AS BJP01 19/06345-002 2019/11/13
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/06354-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/13
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR - SVAR PÅ SØKNAD SKILT SEVERDIGHET - AVALDSNES OG SKUDENESHAVN - E134 Statens vegvesen - Region vest HPE 12/01271-440 2019/11/13
U TEK NYTT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 2/233 - OVERSENDELSE AV TV-KJØRING RUNDHAGEN 11 Knut Håkon Einarsen MAHA1 16/03514-024 2019/11/13
I SEN PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. - PLAN 5106 - VEDRØRENDE DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. Rogaland Fylkeskommune JST 19/00707-020 2019/11/13
U TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 - VARSEL OM PÅLEGG OM FERDIGSTILLELSE OG VARSEL OM TVANGSMULKT Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00999-052 2019/11/13
I TEK 53/62 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HÅKONSEN, OSKAR MAGNE - 53/62 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Oskar Magne Håkonsen BJP01 19/06355-001 26 Off.l.26 2019/11/13
U TEK VEGLYS OG GATELYS - SVAR - TILBUD PÅ UTSKIFTING AV HQL-LYSARMATURER, KARMØY KOMMUNE 2020 Haugaland Kraft Energi AS HPE 12/01112-050 2019/11/13
I TEK 3/721 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KRISTOFFERSEN, KJELL ELIAS - 3/721 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KRISTOFFERSEN, KJELL ELIAS Kjell Elias Kristoffersen BJP01 19/06356-001 26 Off.l.26 2019/11/13
U TEK 15/721 - PRESTAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/721 - PRESTAVEGEN, ÅKRA. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG TIL BOLIG Jorunn F og Gareth Derek Charles Osborne JKV 16/02222-003 2019/11/13
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - 72/159 - AVTALE OM RETT TIL Å LEGGE VANNLEDNING MED NØDVENDIGE INNRETNINGER OVER EIENDOM Per Simon Simonsen MAHA1 18/00968-069 26 Off.l.26 2019/11/13
U TEK 4/132 - TEKNISK PLAN - VEGUTVIDELSE - KYRKJEGARDVEGEN 38 - 4/499 NÅ REGISTRERT PÅ KARMØY KOMMUNE SOM EIER Aina Margrethe Andersen ALA04 18/00784-010 2019/11/13
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 OG §9A-5 - DOKUMENTASJON AV UNDERSØKELSE EEH 18/04789-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/13
U SEN RAMMEAVTALE - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE - ENDRINGSBILAG - 17/3739 RAMMEAVTALE TØMMING AV PRIVATE OG KOMMUNALE SLAMAVSKILLERE Ragn Sells AS OEI 17/03739-012 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/11/13
I TEK HELGANES MOTORSPORTSENTER - OVERSENDER SØKNAD OM DISPOSISJONSRETT FOR AREAL TIL HELGANES MOTORSPORT SENTER. 83/164 Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS NILI1 12/02181-065 2019/11/13
I TEK HELGANES MOTORSPORTSENTER - GODKJENNER PLASSERING GARASJEANLEGG Fjord Motorpark Eiendom AS NILI1 12/02181-067 2019/11/13
U TEK 15/70 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA. TILBYGG ENEBOLIG, INNGANGSPARTI OG GARASJE - 15/70 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG TIL BOLIG, INNGANGSPARTI OG GARASJE Svein Ove Lund JKV 16/02714-005 2019/11/13
U TEK HELGANES MOTORSPORTSENTER - 83/164 - DISPOSISJONSAVTALE FOR OPPFØRING AV LAGERBYGG Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS NILI1 12/02181-066 2019/11/13
I SEN LEGATER - SØKNAD OM LEGATMIDLER FRA KARMØY JULEFOND MOS 12/00069-189 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/13
I TEK 1/159 - SALVØYVEGEN, VEDØY - UTVIDELSE AV KAI - 1/159 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM TILTAK I SJØ - PELING Fylkesmannen i Rogaland JKV 18/04652-015 2019/11/13
I TEK 5/688 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 2 - 5/688 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE I K Gabrielsen JKV 18/04600-006 2019/11/13
U TEK 83/155 - KVALAVÅGVEGEN, SKEIE - TILBYGG GARASJE/UTHUS - 83/155 - KVALAVÅGVEGEN, SKEIE. OPPLYSNINGER OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG TIL VERKSTEDBYGG Marcin Grabowski KMY 15/03058-008 2019/11/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Egil Atle Bremnes SALF 19/00598-084 2019/11/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Nina Bjørkelo Ervik SALF 19/00598-085 2019/11/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Synnøve Vea Fredly SALF 19/00598-086 2019/11/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Stine Frøyland SALF 19/00598-087 2019/11/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Jarle Halvorsen SALF 19/00598-088 2019/11/13
U TEK TEKNISKE PLANER - BOLIGFELT STEINARSKOGEN - VEA - GNR/BNR 2/426, 423, 425, 424, 717, 718 OG 712 ER NÅ OVERFØRT TIL KARMØY KOMMUNE ALA04 12/04835-010 2019/11/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Nina Hodne SALF 19/00598-089 2019/11/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Inger Marie Håkonsen SALF 19/00598-090 2019/11/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Ruta Jurkiene SALF 19/00598-091 2019/11/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Anne Veronika Aarsand Dale Kvilhaugsvik SALF 19/00598-092 2019/11/13