Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM EN VERDIG ELDREOMSORG - SAMBOERGARANTI - SVAR - HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM EN VERDIG ELDREOMSORG - SAMBOERGARANTI Helse- og Omsorgsdepartementet KTV 19/05796-002 2019/11/12
U TEK 64/1519 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: EIRIK KNUTSEN BYGGESAK 19/6049 - 64/1519 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: EIRIK L. KNUTSEN Tindeland Rør AS ORO01 19/05847-002 2019/11/12
U TEK 127/3 OG 127/27 - NEDRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/6381 - 127/3 OG 127/27 - NEDRE HAUGE - TILLATELSE DELING AV TILLEGGSAREAL ETTER PBL - DELING GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Jostein Hauge HHU 19/02680-005 2019/11/12
U TEK 127/3 OG 127/27 - NEDRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/6381 - 127/3 OG 127/27 - NEDRE HAUGE - TILLATELSE DELING ETTER JORDLOVEN Jostein Hauge HHU 19/02680-006 2019/11/12
U TEK 45/8 OG 47/682 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 45/8 OG 47/682 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Elin Gjestsen-Eng HAS 19/06287-004 2019/11/12
U TEK 142/152 - STØLSVEGEN, STORASUND - BRUKSENDRING - 142/152 - FERDIGATTEST - BRUKSENDRING Stian Ekre Wang EJO 19/01215-008 2019/11/12
I TEK PLAN 2121 - DETALJREGULERING FOR HAUGEGÅRDEN - 15/83 MFL. - FORESPØRSEL VEDRØRENDE FORTAU OG FOTGJENGEROVERGANG I ÅKRAVEGEN PLAN 2121 - DETALJREGULERING FOR HAUGEGÅRDEN - 15/83 MFL. Eskild Kvala AS HPE 19/05117-014 2019/11/12
U TEK 15/1713 - HØYVEGEN - ÅKRA - NYBYGG GARASJE - 15/1713 - FERDIGATTEST - GARASJE John Kvilhaugsvik EJO 14/03477-006 2019/11/12
U TEK 66/515 - KITTILHAUGEN - AUSTREIM - HAGESTUE - 66/515 - FERDIGATTEST Reinert Hansen KMY 14/00174-005 2019/11/12
I TEK 88/85 - VELDETUNVEGEN, SØNDRE VELDE, TILBYGG GARASJE, CARPORT - 88/85 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SØKNAD Tor Kristian og Heidi Lothe Hillesland EDH 19/05986-006 2019/11/12
U SKU KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS - 2019 - INNKALLING TIL MØTE I INNSTILLINGSUTVALGET FOR BYGGESKIKKPRISEN 2019 Carl Egil Buch AAL 19/06213-002 2019/11/12
U TEK 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 85/39 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hereid Hus AS KMY 19/01112-026 2019/11/12
I TEK 123/19 - SNIKVEGEN, SNIK - TILBYGG OG OMBYGGING BOLIG, NYBYGG GARASJE - 123/19 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG OPPDATER GJENNOMFØRINGSPLAN Solid Mesterbygg AS JKV 19/00303-004 2019/11/12
U TEK 142/778 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG, OPPFYLLING OG MUR - 142/778 - FERDIGATTEST Eskild Kvala AS KMY 18/00364-026 2019/11/12
U TEK 4/471 - SILJEBERGVEGEN, MUNKAJORD, NYBYGG GARASJE - 4/471 - FERDIGATTEST, NYBYGG GARASJE Eivor og Henrik Bø EJO 16/03317-006 2019/11/12
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 5/305 - VEA - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR BASSENG Kjetil Andersen KRRE 17/00073-414 2019/11/12
U TEK 64/1477 - TORVVIKVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE OG LEVEGG - 64/1477 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE OG LEVEGG Kristian Bratthammer EJO 19/02343-007 2019/11/12
U TEK 13/147 - ÅRABROTVEGEN, TJØSVOLL, TILBYGG BOLIG, VINDFANG OG STUE - 13/147 - FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG, VINDFANG OG STUE Randi Kristine og Espen Vaksdal EJO 15/04303-005 2019/11/12
U TEK 148/878 - NOREVEGEN, NORHEIM - RIVING AV TO LAGERBYGG OG NYBYGG LAGERBYGG - 148/878 - FERDIGATTEST Pds Protek AS KMY 16/00818-008 2019/11/12
I TEK 5/424 - SLETTAVEGEN, VEA - TILBYGG ENEBOLIG - 5/424 - SUPPLERING TIL SØKT TILTAK - SØKNAD OM DISPENSASJON I K Gabrielsen KRRE 19/05091-003 2019/11/12
I TEK 5/424 - SLETTAVEGEN, VEA - TILBYGG ENEBOLIG - 5/424 - REVIDERTE TEGNINGER I K Gabrielsen KRRE 19/05091-002 2019/11/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR EIDE SKOLE - TILBUD BLI01 19/05737-024 25 Offl §25 2019/11/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR EIDE SKOLE - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/05737-025 25 Offl §25 2019/11/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/05738-043 25 Offl §25 2019/11/12
I SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/06031-008 25 Offl §25 2019/11/12
I SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/06031-009 25 Offl §25 2019/11/12
I TEK 15/1511 - RÅDHUSGATA, ÅKRA - BRUKSENDRING TIL TRENINGSSTUDIO - 15/1511 - OVERSENDER VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 17/04634-005 2019/11/12
I TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG (FELT 30 - BYGG 2) - 141/213 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Odd Hansen AS KMY 18/04242-005 2019/11/12
I TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG (FELT 30 - BYGG 1) - 141/213 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Odd Hansen AS KMY 18/04243-004 2019/11/12
I TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG REKKEHUS (FELT 20) - 141/213 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE (FELT 20) Odd Hansen AS KMY 18/04248-005 2019/11/12
I TEK 73/58 - SUND - NYBYGG NAUST - 73/58 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS KMY 18/05158-010 2019/11/12
I TEK 58/110 - RETTING I MATRIKKELEN - 58/110 - RETTING I MATRIKKELEN Per Arild Risvik BFH 19/06332-001 2019/11/12
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 142/780 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Duco AS REK 19/00023-146 2019/11/12
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD HYTTEEIENDOM - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR HYTTERENOVASJON ANNA 19/06184-002 24 Offl.§24 2019/11/12
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON I BARNEHAGE RHO 19/06327-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/12
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SVAR - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK ANNA 19/06207-002 24 Offl.§24 2019/11/12
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON I SFO GKH01 19/06270-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/12
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - VEDRØRENDE SKJENKEBEVILLING TIL ENKELTARRANGEMENT Vormedal Grendahus SA EVI1 19/00022-142 2019/11/12
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - REDEGJØRELSE FOR IGANGSETTINGSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 17/04733-053 2019/11/12
U TEK 57/93 MFL. - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 57/93 - RETTING AV KART ETTER FYLKESMANNENS VEDTAK Karmøyadvokatene DA HAS 18/05402-012 2019/11/12
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER ANNA 19/06238-002 24 Offl.§24 2019/11/12
U TEK 8/46 - PRIVAT VANNLEKKASJE - VESTRE KARMØYVEG 209 A - 8/46 - PRIVAT VANNLEKKASJE - VESTRE KARMØYVEG 209 A Elisabeth Skår Eriksen ETS 19/06328-001 2019/11/12
U TEK 70/84 - YTRE EIDE - TILBYGG - 70/84 - FERDIGATTEST Hans Gunnar Strand KMY 16/01961-009 2019/11/12
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 18/04348-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/12
U TEK 64/1121 - FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND, FASADEENDRING BOLIG - 64/1121 - FERDIGATTEST Favnamyr Borettslag v/Ruth Tove Eriksen KMY 19/00849-004 2019/11/12
I TEK 59/21 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG BOLIG, FORSTØTNINGSMUR OG VEI - 59/21 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited KMY 19/05422-008 2019/11/12
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 18/04348-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/12
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER ANNA 19/06242-002 24 Offl.§24 2019/11/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 68/415 - BESTILLING AV NABOLISTE Ronny Tangen GEL 19/00021-492 2019/11/12
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-389 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/12
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/06330-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/12
I TEK 5/393 - VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 5/393 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hans J Rasmussen AS EJO 17/01598-015 2019/11/12
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD EIENDOM - SVAR - PLOMBERING AV VANNINNTAK ANNA 19/06274-002 24 Offl.§24 2019/11/12
I SEN PROSESSVARSEL - PROSESSVARSEL ETTER TVISTELOVENS § 5-2 - ERSTATNINGSKRAV MALY 19/06331-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM FØRER NJO 17/05144-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/12
U TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2019 - RAPPORTERING, KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2019 Sevland bygde- og fjellag PCH01 18/03066-013 2019/11/12
U TEK 138/34 - DISPOSISJONSRETT - BYTTE AV KUNSTGRESSDEKKE TORVASTAD IL - SVAR - 138/34 - SØKNAD OM DISPOSISJONSRETT - GJELDER BYTTE AV KUNSTGRESSDEKKE TORVASTAD IL Torvastad Idrettslag NILI1 19/06268-002 2019/11/12
I TEK 15/200 - ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV UTEOMRÅDE - 15/200 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR OPPARBEIDELSE AV UTEMILJØ Fylkesmannen i Rogaland EDH 19/05586-007 2019/11/12
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM FORNYING AV AKTIVITETSKORT ANKO 18/01469-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/12
U TEK 64/267 - STANGALAND - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5018 - 64/1366 OG 64/1576 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD:19/5018 Anja Sævik ALA04 19/05269-017 2019/11/12
U TEK TEKNISK PLAN - BUHAGEN, KOLNES - OPPDATERTE TEGNINGER - TEKNISK PLAN, BUHAGEN - KOLNES RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/03642-021 2019/11/12
I TEK HØRINGER - 2019 - HØRING - NY VEILEDER TIL LEDNINGSFORSKRIFTEN Samferdselsdepartementet EIST 19/00016-108 2019/11/12
I TEK 119/447 - VARDEN, MYKJE - TILBYGG ENEBOLIG - 119/447 - VARDEN, MYKJE - TILBYGG ENEBOLIG Hereid Hus AS KRRE 19/06334-001 2019/11/12
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - GENERELL ARBEIDSVARSLINGSPLAN - VEDLIKEHOLD PÅ KOMMUNALE VEGER Ramudden AS KSU01 17/00247-184 2019/11/12
U SKU AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/06236-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/12
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 68/415 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - CAMILLA BIRGITTE MÆLAND Hans J Rasmussen AS REK 19/00023-147 2019/11/12
I TEK 85/4 OG 85/49 - UTVIK - AREALOVERFØRING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5819 - 85/4 OG 85/49 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Statens Kartverk HAS 19/05897-022 2019/11/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM PASSASJER NJO 16/05146-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/12
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/06205-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/12
U TEK 115/112 - PEDERSBAKKEN, SØNDRE EIKE, RESTAURERING AV EKSISTERENDE MUR - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 115/112 - PEDERSBAKKEN, SØNDRE EIKE, RESTAURERING AV EKSISTERENDE MUR Christian Sandvik Jensen KRRE 19/05981-005 2019/11/12
I TEK 70/37, ØVRE EIDEVEGEN, YTRE EIDE. NYBYGG GARASJE - 70/37 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kristian Tjøsvoll KMY 13/02809-006 2019/11/12
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / INKASSOVARSEL CEM01 18/04336-390 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/12
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/06269-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/12
I TEK PLAN 1016 - DETALJREGULERING FOR STEININGSHOLMEN VEST - 57/569 MFL. - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 04.11.19 PLAN 1016 - DETALJREGULERING FOR STEININGSHOLMEN VEST - 57/569 MFL. Fylkesmannen I Rogaland BHA02 15/02043-022 2019/11/12
I TEK 57/694 - SKUDENESHAVN - UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE - 57/694 - SKUDENESHAVN - UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE Øyvind Nornes JMJ03 19/04821-002 2019/11/12
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 21/20 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SANDHØLVEGEN - STAVA Trine Sørheim BFH 19/00010-104 2019/11/12
I TEK 149/460 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SKANFILBYGGET AS BYGGESAK 18/2600 - 149/460 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 18/2600 Karsten Bjelland AS ORO01 19/00643-003 2019/11/12
U TEK 5/393 - VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 5/393 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE Hans J Rasmussen AS EJO 17/01598-016 2019/11/12
I TEK PLAN 2041-3 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - SMÅBÅTHAVN VED U/N/B2 - 15/438 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 12.11.19 PLAN 2041-3 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - SMÅBÅTHAVN VED U/N/B2 - 15/438 Fylkesmannen I Rogaland BHA02 19/05989-006 2019/11/12
I TEK 40/14 - HAVNAVÅGEN, NEDRE RISDAL, RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 40/14 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Sv Betong AS EJO 17/03046-014 2019/11/12
I HSE SAMHANDLINGSREFORMEN DIALOG MOT ANDRE KOMMUNER, OVERORDNEDE AVKLARINGER - NOTAT FRA MØTE MELLOM HELSE FONNA HF OG KARMØY KOMMUNE OM UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER Helse Fonna Hf NOS01 12/00176-090 2019/11/12
I TEK VEGLYS OG GATELYS - TILBUD PÅ UTSKIFTING AV HQL-LYSARMATURER, KARMØY KOMMUNE 2020 Haugaland Kraft Energi AS HPE 12/01112-049 2019/11/12
U SEN RIKSARKIVARENS TILSYN MED KOMMUNALE ARKIVORDNINGER - AVSLUTNING AV TILSYN Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS MBB 12/00002-026 2019/11/12
U TEK 127/3 OG 127/27 - NEDRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/6381 - 127/3 OG 127/27 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Jostein Hauge HHU 19/02680-007 2019/11/12
I SEN OLAV HAUGE KOLONIAL AS (JOKER) SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM Å ENDRE STYRER SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK Olav Hauge Kolonial AS EVI1 12/01705-019 2019/11/12
U TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - SVAR - 72/174 - KRAV OM DEKNING AV SAKSKOSTNADER Garvik Tomteutvikling AS JMJ03 15/04024-060 2019/11/12
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/06335-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/12
I SEN KIWI 641 TORVASTAD SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM GODKJENNING AV NY STYRER PÅ SALGSBEVILLINGEN HOS KIWI 641 TORVASTAD SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/00374-057 2019/11/12
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILSLUTNINGSBREV Tysvær kommune OEI 19/02480-001 2019/11/12
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - VINDUSRESTAURERING BLÅBÆRHAUGEN, GILJE Bårdsen Restaurering AS AAL 17/00116-091 2019/11/12
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING FRA LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-043 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/12
I TEK FORVALTNING AV NATURRESERVATER - RAMMER OG OPPLEGG FOR FYLKESMANNEN OG VERNEOMRÅDESTYRER -INNMELDING AV BEHOV FOR MIDLER TIL TILTAK I VERNEOMRÅDER OG BESTILLING AV TJENESTER FRA SNO - 2020 Miljødirektoratet PCH01 12/01250-025 2019/11/12
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-083 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/12
I TEK 57/76 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV 2 VINDU - 57/76 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV 2 VINDU Gjestfrie Hus AS JMJ03 19/06336-001 2019/11/12
I TEK 114/134 - NORDRE EIKE. BYGGETILSYN - 114/134 - SVAR PÅ BREV OM ULOVLIGE FORHOLD PÅ EIENDOMMEN Tor Bratland JKV 19/05907-002 2019/11/12
I TEK 141/28 - LITLASUND - LØFTEPLATFORM I KONTORBYGG - 141/28 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Tks Heis AS EJO 19/02288-003 2019/11/12
I SEN ANMODNING OM FOLKEAVSTEMNING OM FASTLANDS-KARMØYS KOMMUNETILHØRIGHET - UTSATT FRIST FOR UTTALE TIL SØKNAD OM GRENSEJUSTERING Fylkesmannen I Rogaland LYK 16/01317-010 2019/11/12
I TEK KOMMUNALE BRUER OG KAIER - HOVEDINSPEKSJON - TILSTANDSVURDERINGER 12 STK. KAIER Hans J Rasmussen AS HPE 12/02397-021 2019/11/12
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE. - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/03720-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/12
I TEK 57/69 - HALVORSBAKKEN, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - BYTTE AV VINDU OG KLEDNING - 57/69 - HALVORSBAKKEN, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - BYTTE AV VINDU OG KLEDNING Oaland AS JMJ03 19/06339-001 2019/11/12
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - FORELØPIG RAPPORT FRA TILSYN MED SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I KARMØY KOMMUNE 1. OG 21. OKTOBER Fylkesmannen i Rogaland EJA 12/00224-107 2019/11/12
I TEK 15/59 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TRYGVE J SJØEN AS - 15/59 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TRYGVE J SJØEN AS Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 19/06341-001 2019/11/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - ORIENTERING - ANSETTELSE AV RÅDGIVER Sivilombudsmannen Stortingets Ombudsmann For Forvaltningen KHO 19/04835-049 2019/11/12