Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 122/143 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG TILTAKSHAVER: TOM OG RITA HELLESUND BYGGESAK: 19/5706 - 122/143 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG TILTAKSHAVER: TOM OG RITA HELLESUND Hage & Maskin AS ORO01 19/05792-002 2019/11/11
U TEK REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON - PA 361 AVALDSNESVEGEN 114 - MELDING TIL LEVERANDØR - 19_80_PA361 AVALDSNESVEGEN AKR02 19/00080-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/11
U SEN KONKURRANSE - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR KOLNES SENTRUM - AVTALE - 19/5039 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KOLNES SENTRUM Cowi AS (Hovedenhet) JST 19/05039-010 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/11/11
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING FRA LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-034 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/11
I TEK REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON - PA 361 AVALDSNESVEGEN 114 - MELDING FRA LEVERANDØR - 19_80_PA361 AVALDSNESVEGEN AKR02 19/00080-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/11
U TEK 4/286 - KYRKJEGARDSVEGEN, MUNKAJORD - TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 4/286 - KYRKJEGARDSVEGEN, MUNKAJORD - TERRASSE Else Doris Helgesen KHM 19/05435-007 2019/11/11
U SEN MØTE I KLAGENEMNDA DEN 11.11.2019 - INNKALLING - MØTE I KLAGENEMNDA DEN 11.11.2019 Ole Kristian Nilsen LYK 19/06232-002 2019/11/11
U TEK 122/143 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 122/143 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS KRRE 19/05706-006 2019/11/11
U SKU TILSKUDD KULTURVERN - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD - WORREGATA 3, GAMLE SKUDENESHAVN Anne Kristin Stahl Lerang AAL 17/00116-088 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/11
U TEK 64/1519 - MONSAVIKVEGEN, STANGALAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 64/1519 - MONSAVIKVEGEN, STANGALAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KHM 19/06049-004 2019/11/11
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - KVITTERING PÅ INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - TRENINGSPARK Skudenes Ungdoms- & Idrettslag OFL 16/00248-382 2019/11/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 59/41 - BESTILLING AV NABOLISTE Arne Håkonsen GEL 19/00021-489 2019/11/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 149/127 - BESTILLING AV NABOLISTE Odd V. Sevland GEL 19/00021-488 2019/11/11
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SPEILEN FRISØR AS - MILJØRETTET HELSEVERN - SØKNAD OM GODKJENNING Speilen Frisør AS KANE1 19/06316-001 2019/11/11
I TEK 149/541 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: NÆSSE BYGGESAK 19/5740 - 149/541 - FERDIGEMELDING RØR BYGGESAK 19/5740 Tindeland Rør AS ALS06 19/05693-003 2019/11/11
I TEK 148/947 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - 148/947 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Pds Arkitekt AS KMY 19/02858-009 2019/11/11
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - REVIDERT ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR OMKJØRING ÅKRA Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00247-182 2019/11/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-188 25 Offl §25 2019/11/11
I SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/06031-007 25 Offl §25 2019/11/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ VEAVÅGEN SKOLE - SØKNAD BLI01 19/06248-005 25 Offl §25 2019/11/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIG LÆRER - SØKNAD BLI01 19/06297-002 25 Offl §25 2019/11/11
I TEK 15/2466 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK06 TOMT 1-3 (STONGTUNET 2,4 OG 6) - 15/2466 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Trygve J Sjøen AS JKV 16/05184-006 2019/11/11
I TEK 149/1 - ADKOMST TIL EIENDOM VED SPANNAVATNET - 149/1 - ADKOMST TIL EIENDOM VED SPANNAVATNET Haver Advokatfirma AS STNY 19/05863-003 2019/11/11
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRIS 2019 Bjørge Bettum Olsen PEID 19/06289-020 5 Offl.§5 2019/11/11
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - TILSAGN OM OU-MIDLER - NASJONAL LEDERUTDANNING I PRIMÆRHELSETJENESTEN Ks-Kommunesektorens Organisasjon SALF 12/00929-191 2019/11/11
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRIS 2019 Gunvar Mikkelsen PEID 19/06289-021 5 Offl.§5 2019/11/11
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRIS 2019 Kirsten Elisabeth Sarkkinen PEID 19/06289-019 5 Offl.§5 2019/11/11
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - KLAGE PÅ FORVALTNINGSPRAKSIS I KARMØY KOMMUNE Jakob Ytreland JMJ03 15/04024-059 2019/11/11
I TEK GRUNNFORURENSNING - SVAR - SPØRSMÅL OM FORURENSET GRUNN Husøy Industri Trading AS PEID 19/06054-006 2019/11/11
I SEN PLAN 3035-1 - DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE - 64/211 MFL - ENDRING AV FORMÅL - MERKNAD FRA ARNE HØVRING - 10.11.19 PLAN 3035-1 - DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE - 64/211 MFL - ENDRING AV FORMÅL Arne Høvring JST 19/05789-007 2019/11/11
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 15/1093 - FORESPØRSEL OM REGLER FOR TAK OVER TERRASSE Jonny Dahl Våge EDH 17/00073-413 2019/11/11
U TEK 86/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM CLAUSEN, SYNNEVA - SVAR - 86/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Synneva Clausen BJP01 19/06267-002 2019/11/11
U TEK 12/1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TVEIT, EDD - SVAR - 12/1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Edd Tveit BJP01 19/06265-002 2019/11/11
I TEK PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL. - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 08.11.19 PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL. Statens Vegvesen BHA02 17/05377-032 2019/11/11
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - FV. 547 - KLAGE PÅ FORHOLD FOR MYKE TRAFIKANTER (KOPIMOTTAKER) Statens Vegvesen HPE 13/01286-064 2019/11/11
I TEK 66/880 - KARMØYVEGEN, AUSTREIM - CARPORT - 66/880 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ NABOVARSEL Statens vegvesen - Region vest EDH 19/06312-001 2019/11/11
I TEK PLAN 2041-3 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - SMÅBÅTHAVN VED U/N/B2 - 15/438 - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 05.11.19 PLAN 2041-3 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - SMÅBÅTHAVN VED U/N/B2 - 15/438 Rogaland Fylkeskommune BHA02 19/05989-004 2019/11/11
I SEN TILSYN I KOMMUNEN - TILSYNSRAPPORT - KARMØY KOMMUNE VAR VANN Arbeidstilsynet ORO 12/00140-243 2019/11/11
I TEK PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. - KROSSNESHAGEN, PLAN 5105 - INNLEVERING PLANBESKRIVELSE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS AAHO 18/03964-040 2019/11/11
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - KVITTERING PÅ INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - KLUBBHUS Skudenes Ungdoms- & Idrettslag OFL 16/00248-383 2019/11/11
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - KVITTERING PÅ INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - TENNIS/BASKETBANE Skudenes Ungdoms- & Idrettslag OFL 16/00248-384 2019/11/11
I TEK 12/123 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AANENSEN, JAN INGE - 12/123 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Jan Inge Ånensen BJP01 19/06311-001 26 Off.l.26 2019/11/11
U TEK SKADEDYRBEKJEMPELSE - SIGNERT AVTALE - 18/5322 SKADEDYRBEKJEMPELSE Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS TES02 18/05322-014 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/11/11
I TEK 114/285 - HESTFARET, NORDRE EIKE - TILBYGG, BRUKSENDRING AV KJELLER TIL HOVEDDEL OG MINDRE FASADEENDRING - 114/285 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE - TILBYGG ENEBOLIG Solheim Byggrådgivning KRRE 19/05192-011 2019/11/11
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - HAUGESUND LUFTHAVN, KARMØY - UKE 45 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-064 2019/11/11
I TEK PLAN 2041-3 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - SMÅBÅTHAVN VED U/N/B2 - 15/438 - UTTALELSE FRA FISKERIDIREKTORATET - 08.11.19 PLAN 2041-3 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - SMÅBÅTHAVN VED U/N/B2 - 15/438 Fiskeridirektoratet BHA02 19/05989-005 2019/11/11
I HSE INNSPARINGSTILTAK - 2019 - - FORSLAG TIL INNSPARINGSTILTAK - HELSE OG SOSIAL Inge Kristian Melhus SGJ 19/06313-001 2019/11/11
I TEK 114/104 - ERKLÆRING - STØTTEMUR - 114/104 - UNDERTEGNET ERKLÆRING OM Å SETTE OPP STØTTEMUR Kjetil Lindanger NILI1 19/05580-002 2019/11/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/06314-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/11
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-302 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/11
I TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - SPØRSMÅL OM STATUS I SAKSBEHANDLING Advokat Knut M Haavik GTH 17/05542-046 2019/11/11
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-303 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 149/347 - BESTILLING AV NABOLISTE Byggmester Geir Ove Stokke GEL 19/00021-490 2019/11/11
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 86/238 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - KARMSUND HAVN IKS - HUSØYVEGEN 240 - 244 Procon AS REK 19/00023-145 2019/11/11
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-304 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/11
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - 57/103 - SØKNAD OM STØTTE TIL REHABILITERING AV VÅNINGSHUS I GAMLE SKUDENESHAVN Liv Åse Høines AAL 17/00116-090 2019/11/11
I SEN POLITIVEDTEKT - STADFESTING AV NY POLITIVEDTEKT FOR KARMØY KOMMUNE ROGALAND Politidirektoratet SMA01 19/01126-016 2019/11/11
I TEK 47/446 - VIK, SØKNAD OM SEKSJONERING - 47/446 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Kartverket - Tinglysingen HAS 19/05684-004 2019/11/11
I TEK 117/35 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BRULAND, TRULS - 117/35 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BRULAND, TRULS Truls Bruland BJP01 19/06317-001 26 Off.l.26 2019/11/11
I TEK TEKNISK PLAN - BUHAGEN, KOLNES - OPPDATERTE TEGNINGER - TEKNISK PLAN, BUHAGEN - KOLNES RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/03642-020 2019/11/11
U TEK 4/421 - FISKEBERGVEGEN, MUNKAJORD - NYBYGG GARASJE - SVAR - 4/421 - KLAGE PÅ VEDTAK Ole Thomas Fidjeland GTH 18/02999-013 2019/11/11
I TEK 148/878 - NOREVEGEN, NORHEIM - RIVING AV TO LAGERBYGG OG NYBYGG LAGERBYGG - 148/878 - KONTROLLSKJEMA HUSUTSETT Edb-Tjenester Norge Limited GER01 16/00818-007 2019/11/11
I TEK 52/49 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 52/49 - KONTROLLSKJEMA HUSUTSETT Edb-Tjenester Norge Limited GER01 19/01423-019 2019/11/11
I TEK LOV OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL - INFORMASJON OM VAKTDISTRIKT FOR KOMMUNAL VETERINÆRVAKT FRÅ 1. JANUAR 2020 Fylkesmannen I Rogaland BJP01 12/00189-032 2019/11/11
U TEK 57/10 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BALTZERSEN, STEINAR - SVAR - 57/10 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Steinar Baltzersen BJP01 19/06296-002 2019/11/11
U TEK 1/48 OG 98 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BLIKRA, BERNHARD - SVAR - 1/48 OG 98 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Bernhard Blikra BJP01 19/06293-002 2019/11/11
I SKU KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS - 2019 - 2 NOMINASJONER TIL BYGGESKIKKSPRISEN 2019 Sevland Bunyan Arkitekter AS AAL 19/06213-003 2019/11/11
I SEN RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - HØRING - GJELDER HØRING - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - OVERSENDER KONTAKTINFORMASJON Gassco AS EJA 19/05918-005 2019/11/11
U TEK 22/36 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/36 - ANGÅENDE MOTTATTE MANGELFULLE ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM Hans J Rasmussen AS v/Ronny Tangen HHU 19/00255-018 26 Off.l.26 2019/11/11
I TEK 4/471 - SILJEBERGVEGEN, MUNKAJORD, NYBYGG GARASJE - 4/471 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Henrik Bø EJO 16/03317-005 2019/11/11
U TEK 63/228 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON - 63/228 - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - NORDSTOKKE - GNR. 63 OG BNR. 228 I KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/05405-014 2019/11/11
I SKU KOMPETANSE FOR FREMTIDENS BARNEHAGE - TILRETTEGGINGSMIDLER FOR ABLU OG DELTIDSSTUDENTER - LOKALE PRIORITERINGER 2019/2020 Kirketunet Barnehage RHO 16/03332-020 2019/11/11
I TEK LUKTPROBLEMATIKK/FORURENSING/STØY - HUSØY - TILBAKEMELDING PÅ SPØRSMÅL FRA MILJØDIREKTORATET I KLAGESAK OM ENDRING AV TILLATELSER HUSØY (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland PEID 18/01519-051 2019/11/11
I TEK 13/147 - ÅRABROTVEGEN, TJØSVOLL, TILBYGG BOLIG, VINDFANG OG STUE - 13/147 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Espen Vaksdal EJO 15/04303-004 2019/11/11
I TEK 47/699, 47/317, 47/51, 47/711 ,47/550, 47/712, 46/41, - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER STORABORG EIENDOM - 47/699, 47/317, 47/51, 47/711 ,47/550, 47/712, 46/41, - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER STORABORG EIENDOM Storaborg Eiendom AS XXI 19/05769-005 2019/11/11
U TEK 122/9 OG 1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STORSTEIN, THOR HELGE - SVAR - 122/9 OG 1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Dnb Eiendom AS BJP01 19/06282-002 2019/11/11
U TEK 12/123 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AANENSEN, JAN INGE - SVAR - 12/123 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Jan Inge Ånensen BJP01 19/06311-002 2019/11/11
U TEK 117/35 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BRULAND, TRULS - SVAR - 117/35 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BRULAND, TRULS Truls Bruland BJP01 19/06317-002 2019/11/11
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJONSKRAV FOR BARN SOM HAR BARNEHAGEPLASS I KARMØY OG BOSTED I HAUGESUND - PERIODEN AUGUST-DESEMBER 2019 Haugesund Kommune Kd Oppvekst ETH01 16/01128-599 2019/11/11
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE. - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/03720-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/11
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/04188-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/11
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - GENERELL ARBEIDSVARSLINGSPLAN - KOMMUNALE VEGER Ramudden AS KSU01 17/00247-183 2019/11/11
I TEK 64/1477 - TORVVIKVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE OG LEVEGG - 64/1477 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kristian Bratthammer EJO 19/02343-005 2019/11/11
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJONSKRAV FOR BARN SOM HAR BARNEHAGEPLASS I KARMØY OG BOSTED I SVEIO - PERIODEN AUGUST-DESEMBER 2019 Sveio Kommune ETH01 16/01128-600 2019/11/11
I TEK 148/113 - RØRLEGGERMELDING - RENGJØRING AV KARMSUND BRU MED SPYLING - 148/113 - RØRLEGGERMELDING - RENGJØRING AV KARMSUND BRU MED SPYLING Rørlegger'n 1 AS ORO01 19/06324-001 2019/11/11
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - TILDELINGSBESLUTNING - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER Karmøy Taxisentral AS CBE02 19/02953-041 2019/11/11
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - TILDELINGSBESLUTNING - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER Haugaland Taxi AS CBE02 19/02953-042 2019/11/11
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/05190-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/11
I TEK 98/116 - KOMMUNALE AVGIFTER - SPØRSMÅL ANG. TØMMING AV SEPTIKTANK Gunvor Helene Tyse ANNA 19/06325-001 2019/11/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 104/4 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Solfrid Lovise Skogen Tollefsen GEL 19/00021-491 2019/11/11
U TEK HJORTEVILT 2012-2019 - SVAR - SØKNAD OM UTTAK AV RÅDYR TIL FORSKNINGFORMÅL Vetrinærinstituttet PCH01 12/00288-150 2019/11/11
U TEK 101/1 OG 101/4 - HELGABERG - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 101/1, 4 GRENSEJUSTERING 101/1 I KARMØY KOMMUNE Magnussen Synnøve F ALA04 19/05729-002 2019/11/11
U TEK 101/1 OG 101/4 - HELGABERG - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 101/1, 4 GRENSEJUSTERING 101/1 I KARMØY KOMMUNE Magnussen Vermund Søndenå ALA04 19/05729-003 2019/11/11
U TEK 101/1 OG 101/4 - HELGABERG - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 101/1, 4 GRENSEJUSTERING 101/1 I KARMØY KOMMUNE Håvardsen Svend Egil ALA04 19/05729-004 2019/11/11
U TEK 101/1 OG 101/4 - HELGABERG - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 101/1, 4 GRENSEJUSTERING 101/1 I KARMØY KOMMUNE Romsloe Jan Thorvald ALA04 19/05729-005 2019/11/11
U TEK 101/1 OG 101/4 - HELGABERG - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 101/1, 4 GRENSEJUSTERING 101/1 I KARMØY KOMMUNE Romsloe Jorunn Knutsen ALA04 19/05729-006 2019/11/11