Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE IT-AVTALER/LISENSER - DIGISOS: VILKÅR FOR PÅKOBLING - TILBAKEBETALING TIL DIGIFIN - KARMØY KOMMUNE KS SGJ 12/00126-141 2019/11/08
U TEK 85/105 - DALABREKKÅ, UTVIK, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 85/105 - DALABREKKÅ, UTVIK, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE Karl Johan Aasbø EDH 19/06146-005 2019/11/08
U TEK 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING - SVAR - 11/387 - KRAV OM DEKNING AV SAKSKOSTNADER Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS GTH 19/02214-022 2019/11/08
I SEN HANDLINGSPROGRAM MED BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2020-2023 - BEKYMRING FOR RÅDMANNEN SITT BUDSJETTKUTT I KARMØY KOMMUNE Kreftomsorg Rogaland LYK 19/06302-001 2019/11/08
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - KOMMENTARER TIL INNSTILLING FRA SAKKYNDIG TAKSTNEMND Statnett SF MSA 17/03756-035 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/11/08
I TEK 57/93 MFL. - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 57/93 - KLAGEAVGJØRELSE ETTER MATRIKKELLOVEN Fylkesmannen i Rogaland HAS 18/05402-011 2019/11/08
U TEK 71/21 - REVURVEGEN, BREKKE - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - SAK TIL UTTALE - 71/21 - REVURVEGEN, BREKKE - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG Fylkesmannen i Rogaland KIS 19/04924-006 2019/11/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - SPØRSMÅL VEDRØRENDE ANSETTELSE AV BARNEHAGESJEF PBL Lokallag BAN03 19/04818-051 2019/11/08
I TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - ANKE I HYDROPILOT-SAKEN TNO05 17/00261-056 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/11/08
I TEK 98/101 - AUSTEVIKVEGEN, AUSTEVIK - TILBYGG ENEBOLIG - 98/101 - UTTALE TIL SØKNAD OM TILBYGG TIL BOLIG Equinor ASA KHM 19/05671-007 2019/11/08
I TEK 98/101 - AUSTEVIKVEGEN, AUSTEVIK - TILBYGG ENEBOLIG - 98/101 - UTTALE TIL SØKNAD OM TILBYGG TIL BOLIG Gassco AS KHM 19/05671-006 2019/11/08
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-080 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TRUKKET BLI01 19/05037-187 25 Offl §25 2019/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-157 25 Offl §25 2019/11/08
U SEN REKRUTTERINGSSAK AREAL- OG BYGGESAKSSJEF - INTERVJU REKRU 19/06033-006 25 Offl §25 2019/11/08
U SEN REKRUTTERINGSSAK AREAL- OG BYGGESAKSSJEF - INTERVJU REKRU 19/06033-007 25 Offl §25 2019/11/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ VEAVÅGEN SKOLE - SØKNAD BLI01 19/06248-003 25 Offl §25 2019/11/08
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/06263-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/08
I TEK 15/1225 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - NYBYGG IDRETTSHALL - 15/1225 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Malvin Varne AS KMY 18/02830-030 2019/11/08
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRIS 2019 Jorunn Larsen Stueland PEID 19/06289-004 5 Offl.§5 2019/11/08
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRIS 2019 Ole Vikre PEID 19/06289-003 5 Offl.§5 2019/11/08
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRIS 2019 Camilla Larsen PEID 19/06289-006 5 Offl.§5 2019/11/08
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRIS 2019 Kåre Bernhard Vikshåland PEID 19/06289-007 5 Offl.§5 2019/11/08
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRIS 2019 Kristian Mateo Norheim PEID 19/06289-005 5 Offl.§5 2019/11/08
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRIS 2019 Anne Grethe Jæger Tjøsvoll PEID 19/06289-008 5 Offl.§5 2019/11/08
I TEK TEKNISK PLAN FOR STORTU, TORVASTAD BOLIGPROSJEKT - ODD HANSEN AS - REFERAT - STORTU BYGGEMØTE NR 5 Odd Hansen AS BTH04 18/00625-027 2019/11/08
I SEN VALGSTYRET 2019 - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET - KARMØY KOMMUNE - KLAGE PÅ VALGGJENNOMFØRINGEN Kommunal- og Moderniseringsdepartementet LYK 19/05503-010 2019/11/08
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRIS 2019 Kenneth Jørgensen PEID 19/06289-009 5 Offl.§5 2019/11/08
I TEK 66/839 - AUSTREIM - BRUKSENDRING DEL AV BYGNING TIL TRENINGSSENTER - 66/839 - AUSTREIM - BRUKSENDRING DEL AV BYGNING TIL TRENINGSSENTER Geir Olav Stol KIS 19/06300-001 2019/11/08
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRISEN 2019 Liv Kathrine Sirevåg PEID 19/06289-010 5 Offl.§5 2019/11/08
U TEK 5/512 - TEKNISK PLAN - SLETTAVIKVEGEN - RETT BOLIG - FERDIGBEFARING REFERAT 5/512 - TEKNISK PLAN - SLETTAVIKVEGEN - RETT BOLIG Rett Bolig AS BTH04 18/02532-019 2019/11/08
U TEK 148/998 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM, OPPSETT AV STØYGJERDE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 148/998 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM, OPPSETT AV STØYGJERDE Annfinn Miljeteig KRRE 19/06162-002 2019/11/08
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - FV. 4812 HÅLANDSVEGEN - SØKNAD OM GANGFELT OG FARTSREDUSERENDE TILTAK (KOPIMOTTAKER) Statens Vegvesen HPE 13/01286-063 2019/11/08
I TEK 25/9 - LANGÅKER - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 25/9 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR FRADELING AV KÅRBOLIG Fylkesmannen i Rogaland HHU 19/04901-006 2019/11/08
I TEK 38/163 - HABNAVÅGVEGEN, SYRE - UTVIDELSE AV BÅTHAVN, MUDRING OG BYGGING AV KAI - 38/163 - (KOPIMOTTAKER) ENDRING AV TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN TIL MUDRING I SJØ, HABNAVÅGEN, KARMØY Fylkesmannen i Rogaland JMJ03 19/00772-004 2019/11/08
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORING AV TEGLSTEINSPIPE - GAMLE SKUDENESHAVN Leif Jakobsen AAL 17/00116-089 2019/11/08
I SEN RENTEKOMPENSASJON - KIRKER OG KIRKEINVENTAR - UTBETALING - KIRKEBYGG - RESTAURERING - AVALDSNES KIRKE Husbanken MOS 16/04194-009 2019/11/08
I SEN RENTEKOMPENSASJON - KIRKER OG KIRKEINVENTAR - UTBETALING - KIRKEBYGG - REHABILITERING - NORHEIM KIRKE Husbanken MOS 16/04194-010 2019/11/08
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - FORKYNNING AV BESLUTNING FRA FORLIKSRÅDET - SAK: SLUTTOPPGJØR ELEKTROARBEIDER VEA SYKEHJEM Forliksrådet i Karmøy STNY 14/01402-316 2019/11/08
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRISEN 2019 Gerd Lise Søiland PEID 19/06289-012 5 Offl.§5 2019/11/08
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRIS 2019 Anne Line Kvernmo PEID 19/06289-011 5 Offl.§5 2019/11/08
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRIS 2019 Sigrid Anne Tranøy PEID 19/06289-013 5 Offl.§5 2019/11/08
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRISEN 2019 Marian Soldal PEID 19/06289-014 5 Offl.§5 2019/11/08
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRISEN 2019 Lene Tjøstheim Eik PEID 19/06289-015 5 Offl.§5 2019/11/08
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRIS 2019 Vibeke Svendsen PEID 19/06289-017 5 Offl.§5 2019/11/08
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRIS 2019 Astrid Ferkingstad Sundfør PEID 19/06289-016 5 Offl.§5 2019/11/08
I TEK 115/12 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR SKAGE - 115/12 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR SKAGE Aibel AS ALS06 19/05900-003 2019/11/08
I SEN RENTEKOMPENSASJON - KIRKER OG KIRKEINVENTAR - UTBETALING - KIRKEBYGG - REHABILITERING - FERKINGSTAD KIRKE Husbanken MOS 16/04194-011 2019/11/08
I SEN RENTEKOMPENSASJON - KIRKER OG KIRKEINVENTAR - UTBETALING - KIRKEBYGG - REHABILITERING MURVEGG - ÅKRA KIRKE Husbanken MOS 16/04194-012 2019/11/08
I SEN RENTEKOMPENSASJON - KIRKER OG KIRKEINVENTAR - UTBETALING - KIRKEBYGG - REHABILITERING VINDUER - TORVASTAD KIRKE Husbanken MOS 16/04194-013 2019/11/08
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR PÅ SØKNAD SKILT SEVERDIGHET - AVALDSNES OG SKUDENESHAVN - E134 Statens vegvesen - Region vest HPE 12/01271-438 2019/11/08
U TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 17/04733-052 2019/11/08
U TEK 122/38 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/38 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - ETTERSPØRSEL AV MANGLER Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KRRE 19/02325-012 2019/11/08
U TEK PLAN 541-12 - DETALJREGULERING FOR EIKE SØNDRE - ENDRING - SNUHAMMER - 115/31 - GODKJENT 5.11.2019 - GODKJENT PLAN 541-12 - DETALJREGULERING FOR EIKE SØNDRE - ENDRING - SNUHAMMER - 115/31 Urbanhus Haugesund AS YSL 19/01807-012 2019/11/08
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRIS 2019 Gudrun Vea Melhus PEID 19/06289-018 5 Offl.§5 2019/11/08
I TEK 122/38 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/38 - GRUNNBOKSUTSKRIFT Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KRRE 19/02325-013 2019/11/08
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - KVITTERING PÅ INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - SLETTEN KUNSTGRESSBANE Sk Vedavåg Karmøy OFL 16/00248-381 2019/11/08
I TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/1421 - KLAGE PÅ FAKTURA I PROSJEKTET G/S FV. 511 ÅSEBØEN - STANGALAND Statens vegvesen - Region vest GTH 19/02340-110 2019/11/08
I TEK PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. - PLAN 2120 - UTTALELSE - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. Rogaland Fylkeskommune AAHO 19/01228-019 2019/11/08
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/06303-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/08
U TEK 61/14 - MIDTSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4628 - SVAR - MOTTATT KLAGE PÅ OPPMÅLINGSSAK 19/ 3642 FOR EIENDOM 61/177. Svein Magne Olsen XXI 19/03642-019 2019/11/08
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL FOR ENKELTANLEDNINGER Vormedal Grendahus SA EVI1 19/00022-140 2019/11/08
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL FOR SKJENKEBEVILLING TIL ENKELTARRANGEMENTER Vormedal Grendahus SA EVI1 19/00022-141 2019/11/08
I TEK 148/998 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM, OPPSETT AV STØYGJERDE - 148/998 - REDEGJØRELSE FOR AVSTANDSERKLÆRING FRA NABO Annfinn Miljeteig KRRE 19/06162-003 2019/11/08
I TEK 77/15 - KALSTØ - BESTILLING AV FORHÅNDSKONFERANSE - MOLO - 77/15 - KALSTØ - BESTILLING AV FORHÅNDSKONFERANSE - MOLO Multiconsult Norge AS KIS 19/06307-001 2019/11/08
I HSE KLAGESAK - KLAGESAK BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/11/08
I HSE ANMELDELSE - NETTHETS - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD Sør-Vest Politidistrikt CBE02 19/06154-002 2019/11/08
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-081 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/08
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-082 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 20/86 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Lene Bårdsen GEL 19/00021-485 2019/11/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/1082 - BESTILLING AV NABOLISTE - FJERNING AV TRÆR Tor Dagfinn Tendeland GEL 19/00021-486 2019/11/08
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Bøvågen Industri AS HBR02 18/00413-067 2019/11/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 4/41 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Terje Knarvik GEL 19/00021-487 2019/11/08
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 142/43 - STORASUND - SØKNAD OM RESTAURERING AV SJØHUS Håkon Areklett KIS 17/00073-412 2019/11/08
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Karmsund Sveis og Påbygg AS HBR02 18/00413-068 2019/11/08
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Smarten Eiendom AS HBR02 18/00413-069 2019/11/08
I TEK 47/12 OG 47/555 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/12 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Tore Steinsøy HHU 19/06306-001 2019/11/08
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Hans Dankertsen HBR02 18/00413-070 2019/11/08
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Abi 3 Oasen Næringsgård AS HBR02 18/00413-071 2019/11/08
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Sirkustomten AS HBR02 18/00413-072 2019/11/08
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Olav Thon Eiendomsselskap ASA HBR02 18/00413-073 2019/11/08
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Thon Norheim Eiendom AS HBR02 18/00413-074 2019/11/08
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Norheimsmarka 15 AS HBR02 18/00413-075 2019/11/08
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Norheimsmarka 15 AS HBR02 18/00413-076 2019/11/08
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Norheim Handelspark AS HBR02 18/00413-077 2019/11/08
U TEK SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA (SKUDENESHAVN) NALEY, LEIF HARALD - 43/606 - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA NALEY, LEIF HARALD Leif Harald Naley NILI1 19/06173-002 2019/11/08
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/05342-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/08
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Norheimsmarka 9 AS HBR02 18/00413-078 2019/11/08
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Norheimsmarka 7 AS HBR02 18/00413-079 2019/11/08
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Norheim Næringsbygg AS HBR02 18/00413-080 2019/11/08
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Snarveien 1c AS HBR02 18/00413-081 2019/11/08
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Ok Property AS HBR02 18/00413-082 2019/11/08
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Skanfilbygget AS HBR02 18/00413-083 2019/11/08
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Stølsmyr 16 AS HBR02 18/00413-084 2019/11/08
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Raglamyr Handelspark AS HBR02 18/00413-085 2019/11/08
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Orstad Investering AS HBR02 18/00413-086 2019/11/08
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Sternhoff Eiendom AS HBR02 18/00413-087 2019/11/08