Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 61/12 - MELSTOKKEVATNET, MIDTSTOKKE. NYBYGG: REDSKAPSHUS - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 61/12 - MELSTOKKEVATNET, MIDTSTOKKE. NYBYGG: REDSKAPSHUS Olav Pedersen EDH 19/05913-009 2019/11/07
U TEK 109/80 - FOSNAVEGEN, FOSEN - GARASJE - TILLATELSE TIL ENDRING - 109/80 - FOSNAVEGEN, FOSEN - GARASJE Byggmesterfirma Finshus & Selvåg AS KRRE 17/01271-012 2019/11/07
U TEK 120/124 - TUASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/6374 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 120/124 - TUASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Åge Johan Nilsen EDH 19/05818-007 2019/11/07
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/02395-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/07
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/06239-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/07
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/06276-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/07
I TEK PLAN 2041-3 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - SMÅBÅTHAVN VED U/N/B2 - 15/438 - UTTALELSE FRA KARMSUND HAVN - 05.11.19 PLAN 2041-3 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - SMÅBÅTHAVN VED U/N/B2 - 15/438 Karmsund Havn IKS BHA02 19/05989-003 2019/11/07
I SKU INNSYN I ELEVLISTER - KLAGE - INNSYN I ELEVLISTER Sørhåland Barneskole AS BNO 19/05678-014 2019/11/07
U TEK GRUNNFORURENSNING - 114/51 - VI HAR REGISTRERT INFORMASJON OM FORURENSET GRUNN I DATABASEN GRUNNFORURENSNING Grønhaug Øystein Alfred PEID 19/06054-005 2019/11/07
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 17/04733-051 2019/11/07
I TEK 15/1087 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - RIVING VÅNINGSHUS - 15/1087 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Opus Arkitekter AS EJO 19/01525-005 2019/11/07
I TEK 15/1225 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - RIVING DRIFTSBYGNING - 15/1225 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Opus Arkitekter AS EJO 19/01529-004 2019/11/07
I TEK TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER - TILSKUDD - UBENYTTEDE TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER - TILDELT 2016 Rogaland Fylkeskommune HPE 12/04400-039 2019/11/07
U TEK 5/198 - VEA SJOARVEG, VEA, FASADEENDRING AV NAUST MM - 5/198 - IGANGSETTINGSTILLATELSE, FASADEENDRING AV NAUST MM Lt Byggservice AS EJO 18/03181-014 2019/11/07
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER - KVITTERING PÅ AVLEVERING 28. OKTOBER 2019 ARKIVER ETTER SKOLEKONTOR, KULTURKONTOR, FRILUFTSUTVALGET OG FRITIDSUTVALGET Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS MBB 12/03966-083 2019/11/07
I SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - SØKNAD OM Å LEIE KARMØYHALLEN FREDAG 15.11.19 Kopervik Volleyballklubb TVI 17/00209-104 2019/11/07
I TEK 21/112 - STAVAGARDEN, STAVA - FORSTØTNINGSMUR - 21/112 - SPØRSMÅL OM BYGGESAK OG KOMMUNEPLANBESTEMMELSE Fylkesmannen i Rogaland GTH 19/02806-019 2019/11/07
I TEK 142/806 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG D10 - 142/806 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/03948-008 2019/11/07
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - KJERSTIN DALVA NORDVIK FRISØR - SØKNAD OM GODKJENNING Kjerstin Dalva Nordvik Frisør KANE1 19/06286-001 2019/11/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-156 25 Offl §25 2019/11/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - AVSLAG MSE 19/05390-043 25 Offl §25 2019/11/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - AVSLAG MSE 19/05390-044 25 Offl §25 2019/11/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - AVSLAG MSE 19/05390-045 25 Offl §25 2019/11/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - AVSLAG MSE 19/05390-046 25 Offl §25 2019/11/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - AVSLAG MSE 19/05390-047 25 Offl §25 2019/11/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - AVSLAG MSE 19/05390-048 25 Offl §25 2019/11/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - AVSLAG MSE 19/05390-049 25 Offl §25 2019/11/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - AVSLAG MSE 19/05390-050 25 Offl §25 2019/11/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - AVSLAG MSE 19/05390-051 25 Offl §25 2019/11/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - AVSLAG MSE 19/05390-052 25 Offl §25 2019/11/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - AVSLAG MSE 19/05390-053 25 Offl §25 2019/11/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - AVSLAG MSE 19/05390-054 25 Offl §25 2019/11/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - AVSLAG MSE 19/05390-055 25 Offl §25 2019/11/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED EIDE SKOLE - TILBUD BLI01 19/05866-017 25 Offl §25 2019/11/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED EIDE SKOLE - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/05866-018 25 Offl §25 2019/11/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ VEAVÅGEN SKOLE - SØKNAD BLI01 19/06248-002 25 Offl §25 2019/11/07
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - 72/1 - OVERSENDELSE AV AVTALE FOR TINGLYSING INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING Kartverket - Tinglysingen MAHA1 18/00968-068 2019/11/07
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-072 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/07
U TEK 3/57 - ØSTHUS - FORHÅNDSKONFERANSE - 3/57 - REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE I K Gabrielsen KRRE 19/06226-002 2019/11/07
I TEK 102/234 - BYGNES - NYBYGG GARASJE/LAGERBYGG - 102/234 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT PLANTEGNING OG OVERVANNSPLAN Eskild Kvala AS KIS 19/06045-003 2019/11/07
I TEK 69/61 - SUNDVEGEN, MIDTRE EIDE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 69/61 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Garvik Prosjekt AS KIS 17/04207-015 2019/11/07
I TEK 102/234 - VESTRE KARMØYVEG, BYGNES, SØKNAD OM NYBYGG NÆRINGSBYGG FORRETNING/KONTOR - 102/234 - REVIDERT PLANTEGNING OG OVERVANNSPLAN Eskild Kvala AS KIS 19/05697-002 2019/11/07
I TEK 142/780 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: MUNTHE - 142/780 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: MUNTHE Bråstein & Stelander AS ORO01 19/06281-001 2019/11/07
U TEK 15/31 OG 15/1509 - RINDAVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG, CARPORT MELLOM BOLIGER - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/31 OG 15/1509 - RINDAVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG, CARPORT MELLOM BOLIGER Ivar Bauge EDH 19/06152-003 2019/11/07
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/1612 OG 1842 - RETUR AV TINGLYST AVTALE - 1304702 Statens Kartverk MAHA1 13/00434-247 2019/11/07
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - BYGGEMØTE 16 NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Hans Erik Langfjord Get AKR02 17/00780-067 2019/11/07
I TEK REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON - PA 361 AVALDSNESVEGEN 114 - 66/810 - RETUR AV TINGLYST AVTALE - 1304592 Statens Kartverk MAHA1 19/00080-018 2019/11/07
I TEK 123/157 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT - 123/157 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Trond Roda EJO 19/02723-003 2019/11/07
I TEK 122/9 OG 1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STORSTEIN, THOR HELGE - 122/9 OG 1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Dnb Eiendom AS BJP01 19/06282-001 26 Off.l.26 2019/11/07
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-300 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/07
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-073 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/07
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 OG §9A-5 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 18/04789-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/07
I TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - 64/556 - RETUR AV TINGLYST AVTALE - 1304472 Statens Kartverk MAHA1 18/03018-036 26 Off.l.26 2019/11/07
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - TILDELINGSBESLUTNING - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING Vassbakk & Stol AS JTH 16/04821-075 2019/11/07
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - TILDELINGSBESLUTNING - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING Risa AS JTH 16/04821-076 2019/11/07
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Flo Eiendom AS HBR02 18/00413-045 2019/11/07
I TEK 142/790 - RØRLEGGERMELDINGER - 13 STK - NYBYGG - GARVIK TOMTESELSKAP BYGGESAK: 18/4285-18/4283-18/4282- 18/4281-18/4252-18/4094-18/4093-18/4090-18/4089-18/3948-18/3945-18/3944-18/3899 - 142/806 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/3948 Hage & Maskin AS ORO01 18/04473-013 2019/11/07
I TEK 42/92 - TILBUD PÅ TOMT - 42/92 - VEDRØRENDE TILBUD PÅ TOMT Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS MAAA1 19/05568-002 2019/11/07
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Bleikmyrvegen 8 AS HBR02 18/00413-046 2019/11/07
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-077 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/07
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 16/02808-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/07
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM PASSASJER NJO 19/06153-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/07
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Omw Eiendom AS HBR02 18/00413-047 2019/11/07
U TEK 12/63 - SEVLANDSVEGEN, SEVLAND - TILBYGG BEDEHUS - 12/63 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - TILBYGG BEDEHUS Hans J Rasmussen AS JKV 19/05524-007 2019/11/07
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 90/5 OG 90/94 - UTSKIFTING OG SANERING AV NEDGRAVD OLJETANK Håkon Sevland PEID 14/03191-107 2019/11/07
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Vedø Eiendom AS HBR02 18/00413-048 2019/11/07
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Brasen AS HBR02 18/00413-049 2019/11/07
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Eiendom Vest AS HBR02 18/00413-050 2019/11/07
U TEK 15/1225 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - RIVING DRIFTSBYGNING - 15/1225 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Opus Arkitekter AS EJO 19/01529-006 2019/11/07
U TEK 47/408 - VIK - BYGGETILSYN - 47/408 - VIK - BYGGETILSYN Torleif Mæland JMJ03 19/06145-002 2019/11/07
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Bygnes Senter AS HBR02 18/00413-051 2019/11/07
U TEK 102/225 - BYGNES - NYBYGG LAGERBYGNING - 102/225 - RAPPORT ETTER TILSYN/FERDIGBEFARING - NYBYGG LAGERBYGNING I K Gabrielsen JKV 15/00624-010 2019/11/07
U TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - REFERAT - BYGGEMØTE 17 KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR Knut David, Leif Inge Vassbakk & Stol AS AKR02 16/03040-062 2019/11/07
U TEK 15/2080 - SJØENVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING 3. ETASJE TIL BOLIG - 15/2080 - MELDING OM POLITISK VEDTAK Eskild Kvala AS GTH 19/02497-008 2019/11/07
I TEK 3/715 - NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET OG GARASJE - 3/715 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Edb-Tjenester Norge Limited EJO 18/05587-015 2019/11/07
I TEK NYTT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 2/296 - RØRINSPEKSJONSRAPPORT - RUNDHAGEN 9A OG B Norva24 Vest AS MAHA1 16/03514-018 2019/11/07
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Kopervik Eiendom AS HBR02 18/00413-052 2019/11/07
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-078 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/07
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-079 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/07
U TEK 15/1087 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - RIVING VÅNINGSHUS - 15/1087 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RIVING VÅNINGSHUS Opus Arkitekter AS EJO 19/01525-007 2019/11/07
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - OPPTAK AV BARN UTENOM TELLEDATO - DRIFTSTILSKUDD FOM 06.05.2019 Læringsverkstedet Barnehage ETH01 16/01128-598 2019/11/07
I TEK 3/511 - TEKNISK PLAN FOR VEAVÅGEN - ADKOMSTVEG TIL BOLIGER - 3/720 - MELDING OM ERVERV/EKSPROPIASJON TIL LOKAL MATRIKKELMYNDIGHET Karmøy Kommune Eiendomsavdelingen HME 15/03443-013 2019/11/07
U TEK 141/183 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 141/183 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Bolig Partner AS EDH 19/06240-003 2019/11/07
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - MUR OG TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 115/31 - SØNDRE EIKE - MUR OG TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01244-016 2019/11/07
I TEK TEKNISKE PLANER - SLETTATUNET BARNEHAGE, VEA ØST I - 5/617 - MELDING OM ERVERV /EKSPROPRIASJON TIL LOKAL MATRIKKELMYNDIGHET Karmøy Kommune Eiendomsavdelingen HME 19/06288-001 2019/11/07
I TEK TEKNISK PLAN - ADKOMSTVEG VED GAMLE VORMEDALVEGEN - 124/57 - 124/59 - MELDING OM ERVERV/EKSPROPRIASJON TIL LOKAL MATRIKKELMYNDIGHET Karmøy Kommune Eiendomsavdelingen HME 13/01579-008 2019/11/07
U TEK 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGEBEHANDLING Bjarne Reidar Skådel GTH 19/01386-017 2019/11/07
U TEK 142/349 - MISJONSVEGEN, STORASUND - TILBYGG ENEBOLIG - 142/349 - MISJONSVEGEN, STORASUND - TILBYGG ENEBOLIG Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS EJO 15/04524-006 2019/11/07
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Vestheim Eiendom AS HBR02 18/00413-053 2019/11/07
I TEK NYTT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 2/209 - RØRINSPEKSJONSRAPPORT - RUNDHAGEN SALVØYVEGEN 20 Norva24 Vest AS MAHA1 16/03514-019 2019/11/07
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - 69/51 OG 69/59 - ETTERSENDT VARSEL STD:18/4837 Tone Karin Hollevik ALA04 19/05411-059 2019/11/07
I TEK NYTT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 2/233 - RØRINSPEKSJONSRAPPORT - RUNDHAGEN 11 Norva24 Vest AS MAHA1 16/03514-020 2019/11/07
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Julie Tjessem Davidsen SALF 19/00598-081 2019/11/07
I TEK 142/152 - STØLSVEGEN, STORASUND - BRUKSENDRING - 142/152 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Stian Ekre Wang EJO 19/01215-006 2019/11/07
I TEK 142/152 - STØLSVEGEN, STORASUND - MELDING OM TILBYGG UNNTATT SØKNADSPLIKT - 142/152 - STØLSVEGEN, STORASUND - MELDING OM TILBYGG UNNTATT SØKNADSPLIKT Stian Ekre Wang BFH 19/06292-001 2019/11/07
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG - MILJØPRISEN 2019 Anne Halvorsen Røkke PEID 19/06289-001 5 Offl.§5 2019/11/07
U TEK 140/283 - OSNESBAKKEN, OSNES - NYBYGG - BOD/HAGESTUE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 140/283 - OSNESBAKKEN, OSNES - NYBYGG - BOD/HAGESTUE Nina Høybakk og Piero Parlati EDH 19/06179-003 2019/11/07
U TEK SAK 18-031358REN-JSTO - SÆVIK - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN 2/24 - SVAR - BRUKSNUMMER RESERVERT- JORDSKIFTESAK 18-031358REN-JSTO SÆVIK - FRADELING 2/24 Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett HME 18/01316-009 2019/11/07
U TEK LEIEKONTRAKTER HOVEDGATEN 52 AS, KOPERVIK - 58/141 - LEIEKONTRAKT - WRIGHT TRAFIKKSKOLE Wright Trafikkskole AS NILI1 19/05521-008 2019/11/07
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01810-036 2019/11/07
U TEK 38/30, 20, 19, 60 - RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - KARMØY KOMMUNE - 38/30, 20, 19, 60 -VARSEL OM RETTING I EIENDOMSKARTET SAK 19/6176 Gunnar Jaakkimainen XXI 19/06176-002 2019/11/07
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Leig Det Eiendom AS HBR02 18/00413-054 2019/11/07
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER - KVITTERING PÅ AVLEVERING 31.10.19 SKOLEKONTORET(1965-1994),IDRETTENS KONTAKTUTVALG(1966-1991)FRILUFTSNEMNDA(1964-1975),OG UNGDOMS- OG IDRETTSUTVALGET (1965-1975) Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS MBB 12/03966-084 2019/11/07
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER - KVITTERING PÅ AVLEVERING AV KOPIBØKER FRA TEKNISK ETAT 6.11.19 Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS MBB 12/03966-085 2019/11/07
U TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS YSL 16/00593-046 2019/11/07
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - MELDING OM FEIL - ANGÅENDE STIPEND FOR STUDENT Eline Kristoffersen SALF 19/00598-082 2019/11/07
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Husøyveien 133 AS HBR02 18/00413-055 2019/11/07
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Husøyvegen 155 AS HBR02 18/00413-056 2019/11/07
U SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - SVAR - SØKNAD OM Å LEIE KARMØYHALLEN FREDAG 15.11.19 Kopervik Volleyballklubb TVI 17/00209-105 2019/11/07
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - OVERSENDER FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLAN-ID 1027 KONG FERKING, FRITIDSBOLIGER Procon AS BHA02 17/00332-079 2019/11/07
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - KVITTERING PÅ INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER - ÅKRA IDRETTSANLEGG - KUNSTGRESSBANE Åkra Idrettslag OFL 16/00248-378 2019/11/07
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - KVITTERING PÅ INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - AKTIVITETSSAL OG LAGER Åkra Idrettspark AS OFL 16/00248-379 2019/11/07
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - KVITTERING PÅ INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - KLUBBLOKALER OG UTEGARDEROBER Åkra Idrettspark AS OFL 16/00248-380 2019/11/07
U TEK 123/198 OG 123/199 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - 123/198 OG 123/199 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 Berge Sag Boligtomter AS MAH 19/05704-027 2019/11/07
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Husøy Tomteselskap AS HBR02 18/00413-057 2019/11/07
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Mørenot Karmsund AS HBR02 18/00413-058 2019/11/07
U TEK 123/198 OG 123/199 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - 123/198 OG 123/199 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 TORBJØRN M PEDERSEN MAH 19/05704-028 2019/11/07
U SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - KARMØYHALLEN - AKTIVITETER/TRENINGSTIDER SOM UTGÅR - 15.11.2019 Stangeland Drill TVI 17/00209-106 2019/11/07
U TEK 123/157 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT - 123/157 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT Trond Roda EJO 19/02723-005 2019/11/07
I TEK 1/48 OG 98 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BLIKRA, BERNHARD - 1/48 OG 98 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Bernhard Blikra BJP01 19/06293-001 26 Off.l.26 2019/11/07
U TEK 86/68 OG 86/73 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM, KLARLEGGING AV GRENSER OG GRENSEJUSTERING STD:18/4295 - 86/73 OG 86/250 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Husøyveien 133 AS HAS 18/05675-022 2019/11/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 11/4 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSØKNAD Geir Thomas Hansen GEL 19/00021-484 2019/11/07
I TEK MILJØPRIS - 2019 - FORSLAG TIL MILJØPRIS 2019 Oskar Kenneth Bjørnstad PEID 19/06289-002 5 Offl.§5 2019/11/07
I TEK SØRHÅLAND SKOLE - UTLEIE TIL SØRHÅLAND PRIVATSKOLE - MAILKORRESPONDANSE - KJØP AV SØRHÅLAND SKOLE Sørhåland Barneskole AS NILI1 12/02051-019 2019/11/07
I TEK 87/204 - PRESTANESVEGEN, NORDRE VELDE - NYBYGG GARASJE - 87/204 - PRESTANESVEGEN, NORDRE VELDE - NYBYGG GARASJE Tømrer Morten Kvåle AS IGR 19/06295-001 2019/11/07
I TEK 57/10 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BALTZERSEN, STEINAR - 57/10 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Steinar Baltzersen BJP01 19/06296-001 26 Off.l.26 2019/11/07
U TEK 120/124 - TUASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/6374 - 120/124 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Åge Johan Nilsen EDH 19/05818-009 2019/11/07
I TEK 98/101 - AUSTEVIKVEGEN, AUSTEVIK - TILBYGG ENEBOLIG - 98/101 - SØKNAD OM DISPENSASJON Berit og Harald Jakob Staldvik KHM 19/05671-005 2019/11/07
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM FORNYING AV AKTIVITETSKORT ANKO 18/01469-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/07
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Ingunn Gjerland SALF 19/00598-083 2019/11/07
U SEN JUSTERINGSAVTALE - MYKJETUNET - ODD HANSEN PROSJEKT AS - SVAR - SØKNAD OM JUSTERINGSAVTALE - VA-ANLEGG OG OFFENTLIG VEG - MYKJETUNET Odd Hansen Prosjekt AS AMA 19/06210-002 2019/11/07
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Avaldsnes Property AS HBR02 18/00413-059 2019/11/07
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Ktm Eiendom AS HBR02 18/00413-060 2019/11/07
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Karmsund Havn IKS HBR02 18/00413-061 2019/11/07
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Helganesveien AS HBR02 18/00413-062 2019/11/07
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Kb Stålindustri AS HBR02 18/00413-063 2019/11/07
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Husøyveien 31 AS HBR02 18/00413-064 2019/11/07
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Øygarden Eiendom AS HBR02 18/00413-065 2019/11/07