Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 94/113 - MELANDBAKKEN, MELAND, TILBYGG ENEBOLIG, VINTERSTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 94/113 - MELANDBAKKEN, MELAND, TILBYGG ENEBOLIG, VINTERSTUE Marianne Holmen KHM 19/05849-002 2019/11/06
U TEK GRUNNFORURENSNING - 83/95 - VI HAR REGISTRERT INFORMASJON OM FORURENSET GRUNN I DATABASEN GRUNNFORURENSNING Tor Inge Wenneck PEID 19/06054-001 2019/11/06
U TEK GRUNNFORURENSNING - 129/29 - VI HAR REGISTRERT INFORMASJON OM FORURENSET GRUNN I DATABASEN GRUNNFORURENSNING Husøy Industri Trading AS PEID 19/06054-002 2019/11/06
U TEK GRUNNFORURENSNING - 6/75 OG 83/207 - VI HAR REGISTRERT INFORMASJON OM FORURENSET GRUNN I DATABASEN GRUNNFORURENSNING John Rune Larsen Tindeland PEID 19/06054-003 2019/11/06
U TEK 86/1 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - ANGÅENDE SØKNAD OM FRADELING AV DRIFTBYGNINGEN PÅ 86/1 - AVALDSNES PRESTEGÅRD Opplysningsvesenets Fond HHU 19/03643-006 2019/11/06
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - VIKRA/SANDVE (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL MIDLERTIDIG PLASSERING AV MÅLEBØYE NORDVEST FOR IVARNESET Karmsund Havn IKS KHM 17/00073-411 2019/11/06
U TEK 57/612 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 57/612 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Geir Løklingholm JMJ03 19/02456-005 2019/11/06
U TEK 12/434 - SEVLAND - BYGGETILSYN - 12/434 - VI HAR REGISTRERT ET ULOVLIG FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT Espen Langåker JKV 19/06183-001 2019/11/06
I TEK GRAVESØKNAD - 15/2190 - ÅKRAVEGEN 241 - FORLENGELSE AV GODKJENT VARSLINGSPLAN OG GRAVESØKNAD ÅKRAVEGEN 241 T Halleland AS KSU01 19/01455-006 2019/11/06
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SKJENKEBEVILLING - SØKNAD OM ENDREDE VILKÅR FOR ÉN ENKELT ANLEDNING JULEBORD PÅ GAMLE VERKSTEDET Skip O'hoooiii AS EVI1 19/00022-139 26 Off.l.26 2019/11/06
I TEK 5/88 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KARI VEA - 5/88 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KARI VEA Vedavågen Rør AS ORO01 19/06264-001 2019/11/06
I TEK 5/88 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KARI VEA - 5/88 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - KARI VEA Vedavågen Rør AS ORO01 19/06264-002 2019/11/06
U TEK 57/344 - SKUDENESHAVN - TERRASSE - 57/344 - FERDIGATTEST - TERRASSE Tor Geir Rosseid EJO 17/02392-007 2019/11/06
I TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - 82/32 - SØKNAD OM FRITAK FRA TILKOBLING Elin Johanne Hetland MAHA1 14/01176-095 2019/11/06
I TEK 138/34 - DISPOSISJONSRETT - BYTTE AV KUNSTGRESSDEKKE TORVASTAD IL - 138/34 - SØKNAD OM DISPOSISJONSRETT - GJELDER BYTTE AV KUNSTGRESSDEKKE TORVASTAD IL Torvastad Idrettslag NILI1 19/06268-001 2019/11/06
U TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING AV FORRETNINGSBYGG ETTER BRANN - 58/127 - FERDIGATTEST Byggmesterfirma Tjensvoll & Skaar AS KMY 19/05742-005 2019/11/06
U TEK 1/12 - SALVØYVEGEN, VEDØY - TILBYGG ENEBOLIG - 1/12 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen EJO 18/02853-013 2019/11/06
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - 15/1987 - AVTALE OM VANNLEDNING MED NØDVENDIGE INNRETTNINGER OVER EIENDOM Hans J Rasmussen AS MAHA1 16/00902-019 2019/11/06
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - 13/173 - AVTALE OM RETT TIL Å VANNLEDNING MED NØDVENDIGE INNRETNINGER OVER EIENDOM Margot Synnøve Landaas MAHA1 16/00902-020 26 Off.l.26 2019/11/06
I TEK TRAFIKKFORHOLDENE VED ESPIRA LITLASUND BARNEHAGE - VARSLING OM TRAFIKKSITUASJON VED ESPIRA LITLASUND BARNEHAGE FAU Espira Litlasund barnehage HPE 19/06273-001 2019/11/06
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - 13/111 - AVTALE - RETT TIL Å HA VANNLEDNING MED NØDVENDIGE INNRETNINGER LIGGENDE OVER EIENDOM Oskar Andreas Oliversen MAHA1 16/00902-021 26 Off.l.26 2019/11/06
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - 13/115 - AVTALE MED RETT TIL Å HA LIGGENDE LEDNINGSANLEGG MED NØDVENDIGE INNRETNINGER OVER EIENDOM Astrid Synnøve Torsen MAHA1 16/00902-022 26 Off.l.26 2019/11/06
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - MINT HÅRDESIGN AS - SØKNAD OM GODKJENNING Mint Hårdesign AS KANE1 19/06266-001 2019/11/06
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/06269-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/06
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01475-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/06
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/06271-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05111-051 25 Offl §25 2019/11/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - BEKREFTELSE BLI01 19/05036-116 25 Offl §25 2019/11/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - BEKREFTELSE BLI01 19/05036-117 25 Offl §25 2019/11/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-186 25 Offl §25 2019/11/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-150 25 Offl §25 2019/11/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-151 25 Offl §25 2019/11/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-152 25 Offl §25 2019/11/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-153 25 Offl §25 2019/11/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-154 25 Offl §25 2019/11/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-155 25 Offl §25 2019/11/06
I TEK 68/449 - ØVRE EIDEVEGEN, INDRE EIDE - NYBYGG BOLIG MED LEILIGHET - 68/449 - SØKNAD OM FERDIGATTEST OG MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT I K Gabrielsen KMY 18/03614-026 2019/11/06
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD EIENDOM - PLOMBERING AV VANNINNTAK ANNA 19/06274-001 24 Offl.§24 2019/11/06
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM DEKNING AV ADVOKATUTGIFTER NJO 16/01837-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/06
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2019 - EGENERKLÆRING OM UNIVERSELL UTFORMING - TILSKUDD TIL SKUDEFESTIVALEN 2019 Skudefestivalen AHT01 18/05507-017 2019/11/06
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - KRAV OM UTBETALING AV AVLØSER- OG PRODUKSJONSTILSKUDD 2018 Vierdal Advokatfirma AS LKS 18/02122-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/06
I TEK 127/1 OG 127/42 - NEDRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 127/1 OG 127/42 - ENDRING I FULLMAKT - ØNSKER OVERSENDELSE AV DOKUMENTER I SAKEN Dødsbo Jarle Hegerland Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS HHU 19/05605-004 2019/11/06
I TEK 86/248 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES, KAI OG UTFYLLING I SJØ - 86/248 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Procon AS KMY 19/01052-009 2019/11/06
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - FERDIGMELDING - KONSERVERING AV OLJETANK MED STABILE FYLLMASSER Jtr Gruppen AS PEID 19/06275-001 2019/11/06
I TEK 17/76 - ÅDLAND, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 17/76 - INNSYNSKRAV - KLARLEGGING AV GRENSE Statens vegvesen - Region vest JHE 18/04434-009 2019/11/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - ÅKRA BU OG BEHANDLINGSSENTER - UKE 44 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-063 2019/11/06
I TEK 60/24 - SØRSTOKKE - NYBYGG GARASJE - 60/24 - (KOPIMOTTAKER) ØNSKER TILBAKEMELDING OM UTBEDRING AV AVKJØRSEL Statens vegvesen - Region vest KIS 19/01443-004 2019/11/06
I TEK 142/813 OG 142/814 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BOLIG 14-15 RØRLEGGERMELDING: 18/4473 - 142/813 - KONTROLLERKLÆRING MED SLUTTRAPPORT OG PLAN FOR UAVHENGIG KONTROLL Garvik Prosjekt AS KMY 18/04285-005 2019/11/06
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - 13/182 - AVTALE OM TILLATELSE TIL Å HA LIGGENDE LEDNING MED NØDVENDIGE INNRETNINGER Geir Tore Gustavsen MAHA1 16/00902-023 26 Off.l.26 2019/11/06
I TEK 142/349 - MISJONSVEGEN, STORASUND - TILBYGG ENEBOLIG - 142/349 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS EJO 15/04524-004 2019/11/06
I TEK 59/58 - WERGELANDSGATA, NORDRE KOPERVIK - RIVING DEL AV BOLIG, TIL- OG PÅBYGG BOLIG - 59/58 - MOTTATT MANGLER - OPPLYSNINGER OM YTRE RAMMER, GJENPART AV NABOVARSEL OG SITUASJONSKART Hereid Hus AS KIS 19/05763-003 2019/11/06
I TEK 12/63 - SEVLANDSVEGEN, SEVLAND - TILBYGG BEDEHUS - 12/63 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JKV 19/05524-005 2019/11/06
U TEK 3/444 OG 719 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER DIDRIKSEN, GUSTAV - 3/444 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Gustav Didriksen HAS 19/06022-002 2019/11/06
U TEK OPPFØLGING AV KJØREVEGER M.M. - VEDRØRENDE RENOVASJONSRUTE, SVEVEGEN 1-24 JONE VIKINGSTAD MAHA2 19/01533-010 2019/11/06
I TEK 83/32 - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4843 - 83/32 - INNSYNSKRAV - PROTOKOLL ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4843 Statens vegvesen - Region vest HAS 19/01158-030 2019/11/06
I TEK 148/947 -RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORHEIM HANDELSPARK BYGGESAK: 19/2858 - 148/947 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORHEIM HANDELSPARK BYGGESAK: 19/2858 Sig. Halvorsen AS ORO01 19/06261-001 2019/11/06
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 19/06204-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/06
I TEK PELAGIA KARMSUND FISKEMEL AS - UTSLIPPSTILLATELSE - PELAGIA KARMSUND FISKEMEL - OPPFØLGING AV KLAGE PÅ LUKT (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland PEID 12/00851-030 2019/11/06
I TEK 5/198 - VEA SJOARVEG, VEA, FASADEENDRING AV NAUST MM - 5/198 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Lt Byggservice AS EJO 18/03181-012 2019/11/06
I SKU TILSYN I KOMMUNEN - NY FRIST FOR INNSENDING AV MER DOKUMENTASJON TILSYN - INTRODUKSJONSLOVEN Fylkesmannen i Rogaland KEH 12/00140-242 2019/11/06
U TEK GRUNNFORURENSNING - 140/31, 140/186 MF - VI HAR REGISTRERT INFORMASJON OM FORURENSET GRUNN I DATABASEN GRUNNFORURENSNING Paddå AS PEID 19/06054-004 2019/11/06
I TEK 22/24 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD, TILBYGG TIL DRIFTSBYGNING - 22/24 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD, TILBYGG TIL DRIFTSBYGNING Gunnar Lurane KHM 19/06252-001 2019/11/06
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/04051-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/06
U TEK 117/4 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN FRETTE, JON EGIL - 117/4 - KONSESJONSVEDTAK REGISTRERT I MATRIKKELEN FRETTE, JON EGIL Jon Egil Frette BJP01 19/06139-003 2019/11/06
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/06195-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/06
U SEN 85/4 OG 85/49 - UTVIK - AREALOVERFØRING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5819 - MELDING 85/49,4. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:19/5819 Kartverket - Tinglysingen REK 19/05897-021 2019/11/06
U TEK 86/249 - KJØPEKONTRAKT - SALG AV PARSELL TIL 86/54 - 86/249 - TINGLYSING AV SKJØTE Statens Kartverk NILI1 19/06037-002 2019/11/06
I TEK 22/24 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD, PÅBYGG/TILBYGG ENEBOLIG - 22/24 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD, PÅBYGG/TILBYGG ENEBOLIG Gunnar Lurane KHM 19/06254-001 2019/11/06
U TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - DOKUMENTASJON Eivind Soldal BJP01 12/01731-101 2019/11/06
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET NJO 19/06212-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/06
U TEK SØRHÅLAND SKOLE - UTLEIE TIL SØRHÅLAND PRIVATSKOLE - 42/245 - TINGLYSING AV SKJØTE Statens Kartverk NILI1 12/02051-018 2019/11/06
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - BYGGEMØTE 1 - REFERAT PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 Eide Kjell Anders FGE02 13/00434-246 2019/11/06
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY, BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG, SEKSJON 7 - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY, BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG, SEKSJON 7 Jan Einar Sørheim KRRE 19/06256-001 2019/11/06
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05985-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/06
I TEK 3/311 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JANFRID S. FRANTZEN - 3/311 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JANFRID S. FRANTZEN Vedavågen Rør AS ORO01 19/06272-001 2019/11/06
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJONSKRAV FOR BARN SOM HAR BARNEHAGEPLASS I KARMØY OG BOSTED I TYSVÆR - PERIODEN AUGUST - DESEMBER 2019 Tysvær Kommune Barnehagesjefen ETH01 16/01128-597 2019/11/06
I TEK 63/69 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE - PÅBYGG BOD - 63/69 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Are Nævdal KMY 18/03476-005 2019/11/06
I TEK 15/1713 - HØYVEGEN - ÅKRA - NYBYGG GARASJE - 15/1713 - SØKNAD OM FERDIGATTEST John Kvilhaugsvik EJO 14/03477-005 2019/11/06
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/06047-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/06
U TEK ETABLERING AV BASESTASJON PÅ FEØY - OVERSENDELSESBREV - SIGNERT LEIEAVTALE Magnar Mathiassen SMO02 19/02720-004 2019/11/06
U TEK 142/813 OG 142/814 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BOLIG 14-15 RØRLEGGERMELDING: 18/4473 - 142/813 OG 142/814 - FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/04285-006 2019/11/06
U TEK GRAVESØKNAD - 15/2190 - ÅKRAVEGEN 241 - SVAR - FORLENGELSE AV GODKJENT VARSLINGSPLAN OG GRAVESØKNAD ÅKRAVEGEN 241 T Halleland AS KSU01 19/01455-007 2019/11/06
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET PASSASJER NJO 19/06107-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/06
U TEK LEIEAVTALE - BASESTASJON FEØY - 133/3 - TINGLYSING AV LEIEAVTALE Statens Kartverk NILI1 19/01965-001 2019/11/06
U HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - SIGNERT AVTALE - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES Bakken & Magnussen AS CBE02 19/01318-031 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/11/06
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/06053-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/06
U TEK 82/108 - TØMMING AV SEPTIKTANK HINDERÅKERVEGEN 6 - 82/108 - TØMMING AV SEPTIKTANK HINDERÅKERVEGEN 6 Magnar Inge Li ANNA 19/06255-001 2019/11/06
U TEK 114/334 - BJØRKEVEGEN, NORDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 114/334 - RETUR AV SØKNAD Hus28 AS JKV 16/04074-011 2019/11/06
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/06138-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/06
I TEK 64/1366 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - NUMMER 2019/1300640/200 Statens Kartverk NILI1 19/00299-004 2019/11/06
U TEK 79/5 - TØMMING AV SEPTIKTANK VISNESVEGEN 346 - 79/5 - TØMMING AV SEPTIKTANK VISNESVEGEN 346 Arne Stokknes ANNA 19/06257-001 2019/11/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/06263-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/06
I TEK 109/39 - FOSEN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 109/39 - FOSEN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Werner Bjørk ALA04 19/06262-001 2019/11/06
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR -INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE- FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 14/00003-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/06
U TEK 114/335 - BJØRKEVEGEN, NORDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 114/335 - RETUR AV SØKNAD Hus28 AS JKV 16/04075-007 2019/11/06
U TEK 79/33 - TØMMING AV SEPTIKTANK VISNESVEGEN 353 - 79/33 - TØMMING AV SEPTIKTANK VISNESVEGEN 353 Kristin Olsen ANNA 19/06258-001 2019/11/06
I TEK 12/1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TVEIT, EDD - 12/1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Edd Tveit BJP01 19/06265-001 26 Off.l.26 2019/11/06
U TEK 79/42 - TØMMING AV SEPTIKTANK VISNESVEGEN 347 - 79/42 - TØMMING AV SEPTIKTANK VISNESVEGEN 347 Odd Kenneth Hauge ANNA 19/06259-001 2019/11/06
U TEK 75/46 - TØMMING AV SEPTIKTANK SUNDVEGEN 753 - 75/46 - TØMMING AV SEPTIKTANK SUNDVEGEN 753 Årstein Nordstokke ANNA 19/06260-001 2019/11/06
I TEK 86/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM CLAUSEN, SYNNEVA - 86/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Synneva Clausen BJP01 19/06267-001 26 Off.l.26 2019/11/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SVAR - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK ANNA 19/06206-002 24 Offl.§24 2019/11/06
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 12/270 - UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER Einar Nybøe PEID 14/03191-105 2019/11/06
U TEK 3/24 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5488 - 3/24 - BREV TIL IKKE MØTT PART SAK 19/5685 Rasmus Ytreland AS XXI 19/05685-013 2019/11/06
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Eline Kristoffersen SALF 19/00598-076 2019/11/06
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Eline Hetland SALF 19/00598-077 2019/11/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 16/02808-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON I SFO GKH01 19/06270-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/06
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 98/118 - UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER Leif Owen Austevik PEID 14/03191-106 2019/11/06
I TEK PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 - DETALJREGULERING NORHEIMMARKA - REVIDERT PLANKART A PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS YSL 17/04858-019 2019/11/06
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - 15/1987 - OVERSENDELSE AV AVTALE FOR TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen MAHA1 16/00902-024 2019/11/06
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - 13/173 - OVERSENDELSE AV AVTALE FOR TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen MAHA1 16/00902-025 2019/11/06
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - 13/111 - OVERSENDELSE AV AVTALE FOR TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen MAHA1 16/00902-026 2019/11/06
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - 13/115 - OVERSENDELSE AV AVTALE FOR TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen MAHA1 16/00902-027 2019/11/06
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - 13/182 - OVERSENDELSE AV AVTALE FOR TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen MAHA1 16/00902-028 2019/11/06
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - STIPEND FOR STUDENT Svanhild Egeland SALF 19/00598-078 2019/11/06
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD STIPEND FOR STUDENT Aina Kristin Størkersen SALF 19/00598-079 2019/11/06
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Tove Hennes SALF 19/00598-080 2019/11/06
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/06
U TEK INFORMASJON IDRETTSLAG / KARMØY IDRETTSRÅD - MØTEREFERAT - MØTE MED IDRETTSLAGENE Skudenes ungdoms- & idrettslag NILI1 12/04125-045 2019/11/06
U TEK 58/115 - LEIEKONTRAKT FOR HOVEDGATEN 30 - 58/115 - SIGNERING AV LEIEKONTRAKT FOR HOVEDGATEN 30 Arne Thorvaldsen Eiendom AS NILI1 19/06250-001 2019/11/06