Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK PLAN 577-2 - REGULERINGSPLAN FOR FJORDSTUENE FOSEN - ENDRING AV FORMÅLSGRENSER - REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE OG PLANINITIATIV - PLAN 577-2 - REGULERINGSPLAN FOR FJORDSTUENE FOSEN - ENDRING AV FORMÅLSGRENSER Eskild Kvala AS AAHO 19/06035-006 2019/11/05
U TEK 13/676 OG 13/698 - TJØSVOLL - RIVING OG BYGGEMODNING, FELLESANLEGG, VEI OG STØYSKJERM - 13/676 OG 13/698 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RIVING OG BYGGEMODNING Odd Hansen AS JKV 18/01723-018 2019/11/05
U TEK 86/182 - PRESTANESBAKKEN, AVALDSNES - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 86/182 - PRESTANESBAKKEN, AVALDSNES - NYBYGG GARASJE Thomas-André Ekerhovd EDH 19/06061-007 2019/11/05
U TEK 4/132 - KYRKJEGARDVEGEN, MUNKAJORD - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG OG NY ADKOMST - 4/132 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG OG NY ADKOMST Byggconsultvest Ronny Johnsen JKV 18/01069-025 2019/11/05
U TEK 86/208 - AVALDSNES - NY GRAVPLASS, DRIFTSBYGNING OG PARKERING - 86/208 - FERDIGATTEST Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma KMY 18/01571-013 2019/11/05
U TEK 64/846 - BRAKEVEGEN, STANGALAND - NY INNKJØRSEL - 64/846 - FERDIGATTEST Ståle Gyth KMY 15/02847-007 2019/11/05
U TEK 68/329 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE. NYBYGG GARASJE - 68/329 - FERDIGATTEST. NYBYGG GARASJE Sten Stava EJO 16/01098-006 2019/11/05
U TEK 117/4 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN FRETTE, JON EGIL - KONSESJONSSAK, DELEGERT VEDTAK - 117/4 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN Jon Egil Frette BJP01 19/06139-002 2019/11/05
U TEK 86/48 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - TILBYGG, FASADEENDRING OG BRANNSKILLE - 86/48 - FERDIGATTEST Vikanes Bungum Arkitekter AS KMY 18/03250-015 2019/11/05
U TEK 142/809 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG G13 RØRLEGGERMELDING: 18/4473 - 142/809 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 18/03899-009 2019/11/05
U TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING AV BODER - 58/127 - FERDIGATTEST Byggmesterfirma Tjensvoll & Skaar AS KMY 19/04906-008 2019/11/05
U TEK 3/230 - STØLSHAUGVEGEN, ØSTHUS, TILBYGG ENEBOLIG OG RIVING AV GARASJE - 3/230 - IGANGSETTINGSTILLATELSE, TILBYGG ENEBOLIG OG RIVING AV GARASJE I K Gabrielsen EJO 19/05270-005 2019/11/05
U TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - SKORSTEIN - 86/71 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - SKORSTEIN Petter J. Rasmussen AS EJO 19/05019-005 2019/11/05
I SKU AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/06236-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-183 25 Offl §25 2019/11/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-184 25 Offl §25 2019/11/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-185 25 Offl §25 2019/11/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER/ BARNEHAGELÆRER, 100% VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/05831-006 25 Offl §25 2019/11/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER/ BARNEHAGELÆRER, 100% VIKARIAT - TILBUD BLI01 19/05831-007 25 Offl §25 2019/11/05
I SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/06031-006 25 Offl §25 2019/11/05
U TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - 83/78 - UTSATT FRIST - PÅLEGG OM TILKOBLING AV PRIVAT KLOAKK Robert Jacek Dolega MAHA1 14/01176-094 2019/11/05
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/06100-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/05
U TEK 15/761 - KLÆHAUGVEGEN, ÅKRA, RIVING AV GARASJE, OPPFØRING AV NY M/HAGESTUE - 15/761 - KLÆHAUGVEGEN. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST RIVING AV GARASJE, OPPFØRING AV NY M/HAGESTUE Simon Andre Larsen JKV 16/01632-004 2019/11/05
I TEK 31/21 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SKOLMERØD-ELLEFSEN, JUNE MARIE OG ROLF HENRIK - 31/21 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Rolf Henrik Skolmerød-Ellefsen BJP01 19/06233-001 26 Off.l.26 2019/11/05
I TEK PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 - DETALJREGULERING NORHEIMSMARKA - REVIDERT PLANMATERIALE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS YSL 17/04858-018 2019/11/05
I TEK 42/245 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRHÅLAND BARNESKOLE AS - 42/245 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Sørhåland Barneskole AS BJP01 19/06234-001 2019/11/05
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2019 - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRMILJØUTVALGENE FAU Åkra Ungdomsskole EIE 19/01961-014 2019/11/05
I TEK SKUDEHALLEN - LEIE AV SKUDEHALLEN 22.-24. MAI 2020 Jostein Birkelid NILI1 12/01376-238 2019/11/05
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/03515-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/05
I TEK 1/12 - SALVØYVEGEN, VEDØY - TILBYGG ENEBOLIG - 1/12 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE I K Gabrielsen EJO 18/02853-012 2019/11/05
I TEK 120/124 - TUASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 120/124 - ENDRING I SØKNAD - PARSELL 1 UTGÅR - FRADELING GJELDER PARSELL 2-4 Vikanes Bungum Arkitekter AS EDH 19/05818-008 2019/11/05
I TEK 142/779 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 142/779 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Duco AS EJO 18/03966-012 2019/11/05
I TEK PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. - OVERSENDER PLANFORSLAG FOR ØVRE ØSTREMNESET - DEL 1 AV 3 PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. Rh Oppmåling Rune Hemnes AAHO 18/02957-034 2019/11/05
I TEK PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. - OVERSENDER PLANFORSLAG FOR ØVRE ØSTREMNESET DEL 2 AV 3 PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. Rh Oppmåling Rune Hemnes AAHO 18/02957-035 2019/11/05
I TEK PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. - OVERSENDER PLANFORSLAG FOR ØVRE ØSTREMNESET DEL 3 AV 3 PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. Rh Oppmåling Rune Hemnes AAHO 18/02957-036 2019/11/05
I SEN BRUKTHANDELBEVILLING - SOMMERFELDT BILSENTER AS - BRUKTHANDELBEVILLING - SOMMERFELDT BILSENTER AS Sør-Vest Politidistrikt PVE01 19/06235-001 2019/11/05
I TEK 15/1225 - IDRETTSVEGEN, ÅKRA - RIVING IDRETTSHALL - 15/1225 - IDRETTSVEGEN, ÅKRA - RIVING IDRETTSHALL Opus Arkitekter AS IGR 19/06237-001 2019/11/05
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER ANNA 19/06238-001 24 Offl.§24 2019/11/05
I TEK RAMMEAVTALE - MALING OG TAPET - PRISØKNING Veldes Malerservice AS TES02 15/04923-006 2019/11/05
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER 115/256 - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER - GASS 115/256 Jorunn Haukås BSO02 19/06241-001 2019/11/05
I TEK 141/183 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/183 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Bolig Partner AS EDH 19/06240-001 2019/11/05
I TEK 106/3 - FOSNAVEGEN, FOSNANES - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG BOLIG - 106/3 - FOSNAVEGEN, FOSNANES - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG BOLIG Pds Arkitekt AS KRRE 19/04700-004 2019/11/05
U TEK 57/37, 57/38 OG 57/39 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - TILTAK I FREDNINGSOMRÅDE - FASADEENDRING OG TILBYGG - ENDRING AV GITT DISPENSASJON - 57/37, 57/38 OG 57/39 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - TILTAK I FREDNINGSOMRÅDE - Rogaland fylkeskommune JMJ03 19/04833-008 2019/11/05
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 142/764 - BESTILLING AV NABOLISTE Garvik Prosjekt AS GEL 19/00021-483 2019/11/05
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT §9A-4 MALY 19/05761-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/05
U TEK 31/21 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SKOLMERØD-ELLEFSEN, JUNE MARIE OG ROLF HENRIK - SVAR - 31/21 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Eiendomsmegler Vest AS BJP01 19/06233-002 2019/11/05
U TEK 42/245 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRHÅLAND BARNESKOLE AS - SVAR - 42/245 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Sørhåland Barneskole AS BJP01 19/06234-002 2019/11/05
I TEK 9/10 - VARNEVEGEN, VARNE - TILBYGG BOLIG - 9/10 - REVIDERT SØKNAD Frank Iversen KRRE 18/02782-005 2019/11/05
I TEK 11/387 - MANNES - FORELEGGING AV NY NETTSTASJON - 11/387 - (KOPIMOTTAKER) UTTALE TIL FORELEGGING AV NY NETTSTASJON Fylkesmannen i Rogaland IGR 19/06087-005 2019/11/05
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER ANNA 19/06242-001 24 Offl.§24 2019/11/05
U TEK ETABLERING AV BOBILPARKERING - VEDRØRENDE ETABLERING AV BOBILPARKERING Hinderaker & Visnes Vel SMO02 19/01790-004 2019/11/05
I TEK 3/449 - JOVIKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/449 - UTTALE TIL DISPENSASJON Fylkesmannen i Rogaland KRRE 19/05602-005 2019/11/05
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD HUS ANNA 19/06244-001 24 Offl.§24 2019/11/05
I TEK 146/190 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/190 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Edb-Tjenester Norge Limited HHU 19/06137-002 2019/11/05
U TEK 110/3 - VÅGA - FLYTEBRYGGE - 110/3 - VÅGA - FORESPØRSEL OM ALTERNATIV PLASSERING AV FLYTEBRYGGE Randi og Jarle Kaldråstøyl KRRE 19/02958-009 2019/11/05
I TEK 119/402 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - TILBYGG ENEBOLIG - 119/402 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - TILBYGG ENEBOLIG Einar André Våga-Innbjo KRRE 19/06246-001 2019/11/05
I TEK 119/402 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - TILBYGG ENEBOLIG - 119/402 - TILLEGG TIL BYGGESØKNAD - GJENPART AV NABOVARSEL, SITUASJONSKART OG TEGNINGER Einar André Våga-Innbjo KRRE 19/06246-002 2019/11/05
I TEK 111/24 - HØVRINGØY, HØVRING - NYBYGG REDSKAPSBOD OG BRYGGE - 19/5588 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Fylkesmannen i Rogaland KRRE 19/05588-004 2019/11/05
I TEK 142/779 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 142/779 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Duco AS KIS 18/03966-013 2019/11/05
I TEK 16/183 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG, NYBYGG ENEBOLIG - 16/183 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited IGR 19/01324-015 2019/11/05
U TEK UTLEIE AV LYNGSENTERET - UTLEIE AV LYNGSENTERET Stiftelsen Vigsnes Grubeområde SMO02 19/01788-004 2019/11/05
I TEK 42/59 - SYREVEGEN, SØRHÅLAND, DELVIS RIVING AV GARASJE - 42/59 - SYREVEGEN, SØRHÅLAND, DELVIS RIVING AV GARASJE Vidar Midtbø JMJ03 19/06245-001 2019/11/05
U TEK UTVIDELSE AV NÆRMILJØANLEGG PÅ NESET I VISNES - UTVIDELSE AV NÆRMILJØANLEGG PÅ NESET I VISNES Hinderaker & Visnes Vel SMO02 19/01789-004 2019/11/05
I TEK 113/48 - DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 113/48 - SAKEN LEGGES I BERO Garvik Prosjekt AS KRRE 19/02318-006 2019/11/05
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - SVAR - ARBEIDSVARSLING I VEG - HAUGEBERGVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00247-181 2019/11/05
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05990-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/05