Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 149/471 - RØRLEGGERMELDING: 6-MANNSBOLIG 2 - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE BYGGESAK: 18/3520 - 149/471 - FERDIGMELDING RØR T Halleland AS ALS06 18/03519-003 2019/11/04
U TEK 3/155 - VEA SJOARVEG, ØSTHUS - BRUKSENDRING DEL AV NAUST TIL FRITIDSBOLIG - SAK TIL UTTALE - 3/155 - VEA SJOARVEG, ØSTHUS - BRUKSENDRING DEL AV NAUST TIL FRITIDSBOLIG Fylkesmannen i Rogaland KRRE 19/05611-004 2019/11/04
U TEK 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE- ETTERSENDELSE AV DOKUMENTER Fylkesmannen i Rogaland GTH 19/01112-025 2019/11/04
I SEN JUSTERINGSAVTALE - NORHEIM HANDELSPARK AS - 148/1039, VEG- OG LEDNINGSANLEGG - VEDR. JUSTERINGSAVTALE VED OVERDRAGELSE AV VEI- OG VA ANLEGG. KRAV OM ÅRLIG JUSTERINGSBELØP. Norheim Handelspark AS AMA 18/04755-004 2019/11/04
U TEK 69/89 - ØYGARDSTUNET, MIDTRE EIDE - NYBYGG FIREMANNSBOLIG 1 - 69/89 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hantera AS KMY 18/03482-017 2019/11/04
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - RAPPORT FRA UTVIDA GÅSEJAKT 2019 Svein Ståle Kolstø PCH01 12/00690-250 2019/11/04
I TEK VANNSKADE - FLESLANDVEGEN 33 - ODD MAGNE HALVORSEN - SKADEDATO: 09.10.2019 FREMTIND FORSIKRING - 560312000008 - VARSEL OM REGRESSKRAV FREMTIND FORSIKRING - 560312000008 Fremtind Forsikring AS HPE 19/06214-001 2019/11/04
I SKU FOLKEREGISTERET - ENDRING I DISTRIBUSJONEN AV FOLKEREGISTEROPPLYSNINGER Skatteetaten LVS 14/02855-011 2019/11/04
I TEK LYKTESTOLPER/GATELYS - SØKNADER - GATELYS - HAUSKEVÅGVEGEN Marit Helene Kvåle HPE 12/00420-069 2019/11/04
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING SOM VITNE CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/11/04
I SKU KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS - 2019 - FORSLAG TIL ÅRETS BYGGESKIKKPRIS 2019 Katrine Stærsholm Ditmar Areklett AAL 19/06213-001 2019/11/04
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 141/183 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Bolig Partner Prosjekt AS REK 19/00023-144 2019/11/04
I TEK PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. - UTTALELSE FRA KYSTVERKET VEST - 31.10.2019 PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. Kystverket AAHO 19/01228-017 2019/11/04
I TEK PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - UTTALELSE FRA KYSTVERKET VEST - 31.10.19 PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 Kystverket JST 18/00564-064 2019/11/04
U TEK 64/1244 - GULETJØDNVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/1244 - GULETJØDNVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE Geir Walland KHM 19/06155-002 2019/11/04
I SEN FOREBYGGING AV MOBBING OG TRAKASSERING - MERKNADER TIL HØRING NITO GLS 18/04031-009 2019/11/04
I SKU ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER - VÅREN 2020 Åkra Drill OFL 12/00077-194 2019/11/04
I TEK 66/545 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE AUSTREID - 66/545 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE AUSTREID Risa AS ORO01 19/06208-001 2019/11/04
I TEK INDUSTRIKOMMUNENE - INDUSTRIKOMMUNENES BEHOV FOR YTTERLIGERE RESSURSER FOR Å KUNNE FØLGE OPP KRAFTSKATTEUTVALGETS RAPPORT M.M. Industrikommunene LYK 18/03566-004 2019/11/04
I SEN HAUGALAND KRAFT AS - EIERMØTE I HAUGALAND KRAFT AS Haugaland Kraft AS PVE01 13/04121-028 2019/11/04
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - PROSESSKRIFT VEDRØRENDE BRUDD I LOKAL LØNNSFORHANDLING MELLOM NITO OG KARMØY KOMMUNE 2019 NITO TUS 19/00521-030 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/11/04
I TEK PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 01.11.2019 PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. Fylkesmannen I Rogaland AAHO 19/01228-018 2019/11/04
I TEK 83/46 - SKEIE - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR NY TRAFOKIOSK - 83/46 - MOTTATT MANGLER - VEDLEGG TIL DISPENSASJONSSØKNAD OG UTTALE FRA FYLKESMANNEN Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/06041-006 2019/11/04
I TEK 12/374 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRITIDSBOLIG - 12/374 - AVKLARING AV AVSTAND TIL NABOGRENSE OG BRANNHEMMENDE TILTAK I K Gabrielsen IGR 17/02187-011 2019/11/04
I SEN LUKTPROBLEMATIKK/FORURENSING/STØY - HUSØY - UTSLIPP OG LUKT - HUSØY Terje Ludvigsen KANE1 18/01519-050 2019/11/04
U TEK VANNLEKKASJE I FALKENHAUGVEGEN - VANNLEKKASJE I FALKENHAUGVEGEN OG GRINDHAUGVEGEN Bjørn Einar Østlund ETS 19/05713-002 2019/11/04
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 147/189 - SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED ØNSKE OM Å RIVE EKSISTERENDE BOLIG OG FØRE OPP NY Vigor Bygg AS KRRE 17/00073-408 2019/11/04
I TEK 25/7 - LANGÅKER - NYBYGG ENEBOLIG - 25/7 - KONTROLLSKJEMA HUSUTSETT Edb-Tjenester Norge Limited GER01 18/04817-015 2019/11/04
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/04188-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I TEK 109/64 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVID FOSEN - 109/64 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVID FOSEN Edvardsen Graving og Transport AS ALS06 19/05730-003 2019/11/04
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/06205-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-149 25 Offl §25 2019/11/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/06079-006 25 Offl §25 2019/11/04
U TEK STARTLÅN - NYTT VEDTAK - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00777-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I TEK 68/329 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE. NYBYGG GARASJE - 68/329 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sten Stava EJO 16/01098-005 2019/11/04
U TEK 57/174 - NESSAGADÅ, SKUDENESHAVN - RIVING OG NYBYGG UTHUS - 57/174 - NESSAGADÅ, SKUDENESHAVN. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. RIVING OG NYBYGG UTHUS Boligleverandøren Karmøy AS JMJ03 14/00749-010 2019/11/04
I TEK 64/183 - KALVATRÆVEGEN, STANGALAND - BYGGETILSYN - 64/183 - MULIG ULOVLIG BYGGEARBEID PÅ EIENDOM Inger Lise Rusnes EJO 19/06203-001 2019/11/04
I TEK 3/230 - STØLSHAUGVEGEN, ØSTHUS, TILBYGG ENEBOLIG OG RIVING AV GARASJE - 3/230 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen EJO 19/05270-003 2019/11/04
I SEN LUKTPROBLEMATIKK/FORURENSING/STØY - HUSØY - NYTT UTSLIPP - HUSØY Terje Ludvigsen KANE1 18/01519-049 2019/11/04
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - ANG. VANNKAPASITET RH Oppmåling Rune Hemnes ABU01 17/01108-128 2019/11/04
I SEN FOREBYGGING AV MOBBING OG TRAKASSERING - INGEN MERKNADER FRA UTDANNINGSFORBUNDET Utdanningsforbundet GLS 18/04031-008 2019/11/04
I TEK PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - MERKNADER TIL HØRING - FRA VELDETUN VELFORENING - 01.11.2019 Veldetun Velforening JST 18/00564-065 2019/11/04
U TEK 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING - 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING - ETTERSENDELSE AV DOKUMENT I KLAGESAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 19/02214-021 2019/11/04
I TEK 58/126 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJARNE LUND HOVEDGATEN 40, KOPERVIK - 58/126 - FERDIGMELDING - BJARNE LUND HOVEDGATEN 40, KOPERVIK S O Lund AS ALS06 19/04813-003 2019/11/04
I TEK 15/2238/0/7 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - LEIF NILSEN - 15/2238/0/7 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - LEIF NILSEN S O Lund AS ALS06 19/04961-003 2019/11/04
I TEK 15/2238/0/13 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JAN MAGNE ERLAND - 15/2238/0/13 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - JAN MAGNE ERLAND S O Lund AS ALS06 19/04962-003 2019/11/04
I TEK 15/2238/0/11 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JAKOB HARALD MEDHAUG - 15/2238/0/11 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - JAKOB HARALD MEDHAUG S O Lund AS ALS06 19/04960-003 2019/11/04
I SEN FORURENSNING - GENERELT - ASBESTSAK - KREVER KARTLEGGING OG FJERNING AV ALL ASBEST BREV TIL ALLE KOMMUNER Norges Miljøvernforbund KANE1 13/00971-004 2019/11/04
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN MIDT Camilla Larsen Kalland JMJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I TEK 148/108 - DOVAMYRSVEGEN, NORHEIM - PLANERING OG NYBYGG GARASJE - 148/108 - SPØRSMÅL OM SØKNADSPLIKT FOR SOLCELLEPANEL Odd Tode Langåker Torbergsen KHM 19/01971-009 2019/11/04
I TEK 64/920 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG - 64/920 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Odd Hansen AS KHM 16/05171-022 2019/11/04
I TEK 83/46 - SKEIE - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR NY TRAFOKIOSK - 83/46 - KVITTERING FOR MOTTATT NABOVARSEL Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/06041-007 2019/11/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 12/49 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Veronica Hansen GEL 19/00021-478 2019/11/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 148/7 OG 17 - BESTILLING AV NABOLISTE Geir Tundal Kjetland GEL 19/00021-479 2019/11/04
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 19/06204-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
U TEK TEKNISK PLAN - BUHAGEN, KOLNES - OPPDATERTE TEGNINGER - TEKNISK PLAN, BUHAGEN - KOLNES RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/03642-019 2019/11/04
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN (BANKLÅN) RBE08 18/01805-019 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2019/20 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I TEK PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN MELLOM FV. 47 OG TOSTEMSVINGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. - OVERSENDER REVIDERT PLANFORSLAG FOR PLAN 2109 - TOSTEMVEGEN Asplan Viak AS BHA02 17/04178-019 2019/11/04
I SKU PERSONALMAPPE - BER OM ETTERBETALING AV LØNN BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00777-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2019/20 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I TEK 58/130 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 58/130 - KORRESPONDANSE - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT HBR02 19/01113-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/11/04
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/05146-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I TEK 19/43 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ÅGE LIKNES - 19/43 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ÅGE LIKNES S O Lund AS ALS06 16/04915-003 2019/11/04
U TEK PLAN FOR AKTIV SKOLEVEG - KUNNGJØRING - 19/6187 PLAN FOR AKTIV SKOLEVEG/ HJERTESONER VED 2 SKOLER Asplan Viak AS (Hovedenhet) HPE 19/06187-001 2019/11/04
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK I KLAGESAK - AVKORTNING AV AVLØSER- OG PRODUKSJONSTILSKUDDET FOR 2018 Fylkesmannen i Rogaland LKS 18/02122-016 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - GODKJENNING AV HUSSTANDSMEDLEM BMV 17/00884-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING NOS01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT (FORNYING) BMV 17/00884-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2019/20 - 2020/21 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 107/7 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE I K Gabrielsen REK 19/00023-143 2019/11/04
U TEK 13/197 - TJØSVOLLVEGEN - TJØSVOLL - RIVING AV GARASJE OG GJENOPPBYGGING HAGESTUE + LEVEGG - 13/197 - TJØSVOLLVEGEN. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST RIVING, NYBYGG GARASJE, HAGESTUE + LEVEGG Mette og Arild Iversen JKV 14/03675-004 2019/11/04
I SEN PERSONALMAPPE - FORKYNNING AV PROSESSKRIV TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 129/29 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Therese Dammen GEL 19/00021-480 2019/11/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2019/20 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK ANNA 19/06206-001 24 Offl.§24 2019/11/04
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 1/72 - SØRATREVEGEN, VEDØY - SPØRSMÅL OM SØKNADSPLIKT FOR LEVEGG MED HALVTAK Lars Petter Brathammer EDH 17/00073-409 2019/11/04
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK ANNA 19/06207-001 24 Offl.§24 2019/11/04
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2019 - SØKNAD OM KULTURSTIPEND 2019 Per Aslak Eide Rossehaug ANKO 19/06102-011 2019/11/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2019/20 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I SEN JUSTERINGSAVTALE - MYKJETUNET - ODD HANSEN PROSJEKT AS - SØKNAD OM JUSTERINGSAVTALE - VA-ANLEGG OG OFFENTLIG VEG - MYKJETUNET Odd Hansen Prosjekt AS AMA 19/06210-001 2019/11/04
I SEN JUSTERINGSAVTALE - NORHEIM HANDELSPARK AS - 148/1039, VEG- OG LEDNINGSANLEGG - RETUR AV SIGNERT AVTALE OM JUSTERINGSRETT Norheim Handelspark AS AMA 18/04755-005 2019/11/04
I TEK 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - FORKYNNING AV BESLUTNING FRA FORLIKSRÅDET I KARMØY - SAK: ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLAN Forliksrådet STNY 19/01577-010 2019/11/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2020/21 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
U HSE PERSONALMAPPE - VURDERING AV ARBEIDSFORHOLD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE GRUNNER AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I TEK GRAVESØKNAD - KVEITEVIKVEGEN 21 - UTSETTELSE - KVEITEVIKVEGEN T Halleland AS KSU01 19/01468-006 2019/11/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV AVTALE SOM BESØKSHJEM ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV AVTALE SOM BESØKSHJEM ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I SKU ELEVMAPPE - OVERSENDELSE AV SAKKYNDIG VURDERING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
U TEK 2/345 OG 2/198 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEGGRUNN STD:19/5229 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kallevik Ellen Kirsten AMJ 19/05582-001 2019/11/04
U TEK 2/345 OG 2/198 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEGGRUNN STD:19/5229 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest V/ingunn Hauge AMJ 19/05582-002 2019/11/04
I TEK 86/249 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUSØYVEGEN 135 AS - 86/249 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUSØYVEGEN 135 AS Husøyveien 135 AS BJP01 19/06215-001 2019/11/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ SØKNAD OM MIDLERTIDIG STILLINGSREDUKSJON AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - ARBEIDSVARSLING I VEG - HAUGEBERGVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00247-180 2019/11/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV HELSEMESSIGE GRUNNER AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I TEK 3/230 - STØLSHAUGVEGEN, ØSTHUS, TILBYGG ENEBOLIG OG RIVING AV GARASJE - 3/230 - REDEGJØRELSE FOR GJENBRUK AV MATERIALER VED RIVING AV GARASJE I K Gabrielsen EJO 19/05270-006 2019/11/04
U TEK 86/249 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUSØYVEGEN 135 AS - SVAR - 86/249 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUSØYVEGEN 135 AS Husøyveien 135 AS BJP01 19/06215-002 2019/11/04
I TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - SKORSTEIN - 86/71 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS EJO 19/05019-003 2019/11/04
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ BEGYNNE PÅ GRINDHAUG SKOLE PFA 19/06216-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I SEN KJØP AV GNSS-ROVER 2019 - OPPMÅLINGSKONTORET - TILBUD - 19/6094 KJØP GNSS-ROVER 2019 TES02 19/06094-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/04
I SEN KJØP AV GNSS-ROVER 2019 - OPPMÅLINGSKONTORET - TILBUD - 19/6094 KJØP GNSS-ROVER 2019 TES02 19/06094-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/04
I TEK 3/155 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NADIR EIENDOM ANS - 3/155 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - NADIR EIENDOM ANS S O Lund AS ALS06 19/01023-003 2019/11/04
I TEK 15/304 - ÅKRA - FORELEGGING AV NY NETTSTASJON - 15/304 - ÅKRA - FORELEGGING AV NY NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS IGR 19/06218-001 2019/11/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ GÅ PÅ GRINDHAUG SKOLE PFA 19/06217-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ GÅ PÅ GRINDHAUG SKOLE PFA 19/06219-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
U TEK 3/155 - VEA SJOARVEG, ØSTHUS - BRUKSENDRING DEL AV NAUST TIL FRITIDSBOLIG - 3/155 - VEA SJOARVEG, ØSTHUS - ETTERSPØRSEL AV DISPENSASJONSSØKNAD VEDRØRENDE BRUKSENDRING DEL AV NAUST TIL FRITIDSBOLIG I K Gabrielsen KRRE 19/05611-006 2019/11/04
I TEK 15/1319 - STØLAVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM DISPENSASJON - 15/1319 - MOTTATT MANGLER - TEGNING OG MÅLSATT KART Lars Inge og Mariann Alvseike IGR 19/06158-004 2019/11/04
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ GÅ PÅ GRINDHAUG SKOLE PFA 19/06220-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
U SKU FORESPØRSEL OM SFO - VEDTAK PÅ KLAGESAK KBE03 19/02864-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ GÅ PÅ GRINDHAUG SKOLE PFA 19/06221-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I TEK 61/14 - MIDTSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4628 - 61/14 - KLAGE PÅ OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4628 Svein Magne Olsen XXI 19/03642-018 2019/11/04
I SEN GJESTFRIE HUS DRIFT AS - AVD. BLONDEFABRIKKEN SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 44 GJESTFRIE HUS DRIFT AS - AVD. BLONDEFABRIKKEN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 18/01350-018 2019/11/04
I SEN HOLMEN BRYGGE CO - BADEHUSET SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 44 HOLMEN BRYGGE CO - BADEHUSET NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/00167-006 2019/11/04
I SEN KORMT BRYGGHUS AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 44 KORMT BRYGGHUS AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/04054-028 2019/11/04
I SEN CAFE MM KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 44 CAFE MM NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 16/00623-034 2019/11/04
I SEN KAFFIBAREN AS SERVERINGS - OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 44 KAFFIBAREN AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00022-093 2019/11/04
I SEN PARK INN HAUGESUND AIRPORT (HENDERSONS AIRPORT HOTEL AS) SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - 2016 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 44 PARK INN HAUGESUND AIRPORT (HENDERSONS AIRPORT HOTEL AS) NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01535-030 2019/11/04
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 44 SEVTUN GRENDAHUS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 19/00022-138 2019/11/04
I TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 1277462 RBE08 19/05052-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I TEK STARTLÅN - AVTALE OM TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00777-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 19/00777-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I TEK 20/43 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 20/43 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Advokat Magnus Håvås Nereng AS HHU 19/06222-001 2019/11/04
I TEK 15/1121 - ÅKRA - ETABLERING AV VEG TIL EIENDOM - 15/1121 - ÅKRA - ETABLERING AV VEG TIL EIENDOM Simon Johan Larsen EDH 19/06223-001 2019/11/04
U TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 130/61, 131/53 OG 138/38 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Hilmar Martin Eide HAS 19/02166-021 2019/11/04
U TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 43/473 - SLETTING AV TINGLYST FORKJØPSRETT Statens Kartverk NILI1 19/02008-017 2019/11/04
I SKU TILSYN - BARNEHAGER 2012-2019 - SPØRSMÅL VEDRØRENDE TOLKNINGSUTTALELSE Utdanningsdirektoratet AGO 12/02112-070 2019/11/04
U TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 130/61, 131/53 OG 138/38 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Karmøy Kirkelig Fellesråd HAS 19/02166-022 2019/11/04
U TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 130/61, 131/53 OG 138/38 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Kjetil Vikingstad HAS 19/02166-023 2019/11/04
I TEK 5/677 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - KNUD-ERIK SØRENSEN - 5/677 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - KNUD ERIK SØRENSEN S O Lund AS ALS06 19/05371-003 2019/11/04
I TEK 4/298 - MUNKAJORD - FLYTEBRYGGE - 4/298 - MUNKAJORD - SØKNAD OM FLYTEBRYGGE Lars Inge Hellestveit KRRE 19/05285-004 2019/11/04
I TEK 86/203 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL - 86/203 - SØKNAD OM DISPENSASJON Novaform Haugesund AS JMJ03 19/06180-003 2019/11/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 22/21 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Johan Arne Ferkingstad GEL 19/00021-482 2019/11/04
I TEK 16/49 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE VIKRA - 16/49 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE VIKRA S O Lund AS ORO01 19/02438-003 2019/11/04
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - AVTALE OM TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 19/04847-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/04
I TEK 15/587 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HENNY DORTHEA HANSEN - 15/587 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HENNY DORTHEA HANSEN S O Lund AS ALS06 19/01918-003 2019/11/04
U SKU AUGMENT CITY - DELTAGELSE I AUGMENTCITY PILOTBY PROSJEKTER Offshore Simulator Centre BAN03 19/06224-001 2019/11/04
U TEK GRAVESØKNAD - KVEITEVIKVEGEN 21 - SVAR - UTSETTELSE - KVEITEVIKVEGEN T Halleland AS KSU01 19/01468-007 2019/11/04
I TEK 3/57 - ØSTHUS - FORHÅNDSKONFERANSE - 3/57 - FORHÅNDSKONFERANSE - FORSLAG TIL OMBYGGING/REHABILITERING I K Gabrielsen KRRE 19/06226-001 2019/11/04
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 1/72 - SØRATREVEGEN, VEDØY - SPØRSMÅL OM SØKNADSPLIKT FOR LEVEGG MED HALVTAK Lars Petter Brathammer EDH 17/00073-410 2019/11/04
U TEK GRAVESØKNAD - VALBERGÅSEN 5A/5B - SVAR - GRAVESØKNAD - NY DATO VALBERGÅSEN 5A OG 5B Linda Gundersen for Aase & Svendsen AS KSU01 19/05587-004 2019/11/04
U TEK 88/85 - VELDETUNVEGEN, SØNDRE VELDE, TILBYGG GARASJE, CARPORT - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 88/85 - VELDETUNVEGEN, SØNDRE VELDE, TILBYGG GARASJE, CARPORT Tor Kristian og Heidi Lothe Hillesland EDH 19/05986-005 2019/11/04
U TEK 72/174 - SKÅRTUNET - TEKNISK PLAN - GARVIK TOMTEUTVIKLING - SVAR - 72/219 NÅ MATRIKKELFØRT PÅ KARMØY KOMMUNE SOM EIER ALA04 15/04789-019 2019/11/04