Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE TILSYNSSAK - SVAR - OVERSENDELSE AV UTTALELSE Fylkesmannen I Rogaland BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/11/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-115 25 Offl §25 2019/11/02
I SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/06031-005 25 Offl §25 2019/11/02