Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - SVAR - LØNNSKRAV ETTER FULLFØRT VIDEREUTDANNING JF. HTA § 4.2.2 Delta TUS 19/00520-012 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/11/01
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.3 BEHOLDE OG REKRUTTERE - SVAR - BER OM FORHANDLING PÅ VEGNE AV MEDLEM Wendy Kværnøy Nilsen v/ Delta Karmøy TUS 19/00519-015 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/11/01
U TEK 22/166 - STAVAVEGEN, FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIG - SAK TIL UTTALE - 22/166 - STAVAVEGEN, FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIG Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 19/04717-009 2019/11/01
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM TILSKUDD - WORREGATA 3, GAMLE SKUDENESHAVN Anne Kristin Stahl Lerang AAL 17/00116-087 2019/11/01
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2019 - SØKNAD OM DISPONERING AV TORGET I SKUDENESHAVN - 20.11.19 - 03.01.20 - JULEMARKED Mona Irene Zinke Johnsen HPE 19/00028-026 2019/11/01
I SKU BARNEHAGE- OG SKOLEADMINISTRATIVT SYSTEM (BSAS) - VISMA FLYT BARNEHAGE - INNFØRING AV MIN BARNEHAGE Visma Enterprise AS BAN03 17/02129-068 2019/11/01
I TEK TILBAKEFØRING AV KAIER TIL KARMØY KOMMUNE - DYKKERINSPEKSJON ALMENNINGEN ÅKRA, STORØY KAI VEA JS Dykkerservice HPE 19/00655-007 2019/11/01
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2019 - SØKNAD OM KULTURSTIPEND 2019 Synnøve Fatland ANKO 19/06102-006 2019/11/01
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - KRISTEN VIDEREGÅENDE SKOLE HAUGALANDET NORHEIMSMARKA 15 - UTTALE OM GODKJENNING SKOLEANLEGG - KRISTEN VIDEREGÅENDE SKOLE HAUGALANDET Fylkesmannen I Rogaland KANE1 19/05151-003 2019/11/01
I TEK 148/700 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIAN HUSTVEIT - 148/700 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIAN HUSTVEIT Bråstein & Stelander AS ORO01 19/06191-001 2019/11/01
I TEK 148/153 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELLEN SVENDSEN - 148/153 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELLEN SVENDSEN Bråstein & Stelander AS ORO01 19/06192-001 2019/11/01
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/04051-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/01
I TEK 71/21 - REVURVEGEN, BREKKE - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 71/21 - SUPPLERING TIL SØKNAD - REDEGJØRELSE, TEGNINGER, SITUASJONSKART, ERKLÆRING MM Eskild Kvala AS KIS 19/04924-005 2019/11/01
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURPRIS 2019 - FORSLAG TIL KULTURPRIS 2019 Terje Olav Hagen ANKO 19/06050-002 5 Offl.§5 2019/11/01
U TEK 142/18 - STORASUND - DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV NY NETTSTASJON - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 142/18 - STORASUND - DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV NY NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/02868-009 2019/11/01
I TEK PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. - FORHOLD TIL NABO I ØST PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. Opus Arkitekter AS BHA02 15/00933-049 2019/11/01
I TEK 13/398 OG 13/423 - TJØSVOLL - NYBYGG - 13/398 OG 13/423 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ UTVIDET BRUK AV AVKJØRSEL OG DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Statens vegvesen - Region vest VENTE 19/06189-001 2019/11/01
U TEK 57/478 - SANDSGATA, SKUDENESHAVN. TILBYGG, UNDERBYGG OG FASADEENDRING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 57/478 - SANDSGATA, SKUDENESHAVN. TILBYGG, UNDERBYGG OG FASADEENDRING Eskild Kvala AS JMJ03 19/05912-005 2019/11/01
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING SOM VITNE CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/11/01
I TEK 22/36 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/36 - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM (IKKE ORIGINAL) Hans J Rasmussen AS v/Ronny Tangen HHU 19/00255-017 26 Off.l.26 2019/11/01
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2019 - SØKNAD OM KULTURSTIPEND 2019 Vetle Koren Rossland ANKO 19/06102-008 2019/11/01
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR PÅ SØKNAD OM REKLAMESKILT LANGS E134 - AVALDSNES TOPPFOTBALL (KOPIMOTTAKER) Statens Vegvesen HPE 12/01271-437 2019/11/01
I TEK 15/225 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 15/225 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Karmøy Rørteknikk AS ORO01 19/06194-001 2019/11/01
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING SOM VITNE CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/11/01
U TEK 25/2 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1913 - 25/117 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING MED GRENSEJUSTERING Kenneth Knutsen HME 19/02954-009 2019/11/01
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2019 - SØKNAD OM KULTURSTIPEND 2019 Morten Georg Gismervik ANKO 19/06102-010 2019/11/01
I TEK 86/1 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/1 - SIGNERT KJØPEKONTRAKT Karmøy Kommune v/Magne Aartun HHU 19/03643-007 2019/11/01
I TEK 57/37, 57/38 OG 57/39 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - TILTAK I FREDNINGSOMRÅDE - FASADEENDRING OG TILBYGG - 57/37 , 57/38 OG 57/39 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE I K Gabrielsen JMJ03 19/04833-007 2019/11/01
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG BUGGE-JENSEN, CAMILLA - SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS BUGGE-JENSEN, CAMILLA Benedicte Brudvik Lund EEH 17/03708-006 2019/11/01
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING SOM VITNE CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/11/01
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING SOM VITNE CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/11/01
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/06195-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05111-048 25 Offl §25 2019/11/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/06032-005 25 Offl §25 2019/11/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/06079-005 25 Offl §25 2019/11/01
U TEK 64/230 511 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PAULSEN, RUNE GRØNN OG ANDERSEN, INGUNN EMBERLAND - SVAR - 64/230 511 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 19/06178-002 2019/11/01
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2019 - SØKNAD OM KULTURSTIPEND 2019 Georg Yrke Bleie ANKO 19/06102-009 2019/11/01
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2019 - SØKNAD OM KULTURSTIPEND 2019 Cecilie Welde ANKO 19/06102-007 2019/11/01
I TEK 66/549 - ØSTREMBRUVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG - 66/549 - ØSTREMBRUVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG Odd Hansen AS KIS 19/06201-001 2019/11/01
I TEK 122/38 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/38 - REDEGJØRELSE OG FOTO Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KRRE 19/02325-010 2019/11/01
I TEK 147/138 - MOKSHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 147/138 - MOKSHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Christian Høvring MAH 19/06193-001 2019/11/01
I TEK 68/5 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM EIDE, CHRISTOFFER - 68/5 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Christoffer Eide BJP01 19/06186-001 26 Off.l.26 2019/11/01
I TEK 83/46 - SKEIE - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR NY TRAFOKIOSK - 83/46 - MOTTATT MANGLER - TEGNINGER/SKISSE OG FOTO Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/06041-003 2019/11/01
I TEK 83/46 - SKEIE - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR NY TRAFOKIOSK - 83/46 - MOTTATT MANGLER - GJENPART AV NABOVARSEL MED VEDLEGG Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/06041-004 2019/11/01
I TEK 120/124 - TUASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 120/124 - MOTTATT MANGLER - SIGNERT SØKNAD, KVITTERING FOR NABOVARSEL MM Vikanes Bungum Arkitekter AS EDH 19/05818-006 2019/11/01
I TEK 142/809 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG G13 RØRLEGGERMELDING: 18/4473 - 142/809 - KONTROLLERKLÆRING MED SLUTTRAPPORT RØRLEGGERMELDING: 18/4473 Garvik Prosjekt AS KMY 18/03899-008 2019/11/01
I TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - 59/255 - SUPPLERING TIL MANGLER - EGENERKLÆRING TIL OFFENTLIG VEG Statens vegvesen - Region vest ALA04 19/05750-004 2019/11/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/326 - BESTILLING AV NABOLISTE Øyvind Levik GEL 19/00021-477 2019/11/01
U TEK 42/59 - SØRHÅLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 42/59 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER GRENSEJUSTERING OG KLARLEGGING Marit Helen Martinussen XXI 19/05372-023 2019/11/01
U TEK 42/59 - SØRHÅLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 42/59 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER GRENSEJUSTERING OG KLARLEGGING Liv Kvilhaug XXI 19/05372-024 2019/11/01
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/05317-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/01
U TEK 102/234 - BYGNES - NYBYGG GARASJE/LAGERBYGG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 102/234 - BYGNES - NYBYGG GARASJE/LAGERBYGG Eskild Kvala AS KIS 19/06045-002 2019/11/01
I TEK 15/1275 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STEINNES, EIVIND LARSEN OG SUNNIVA LARSEN - 15/1275 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Eyvind Larsen Steinnes BJP01 19/06188-001 26 Off.l.26 2019/11/01
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING SOM VITNE CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/11/01
I TEK 15/1275 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STEINNES, EIVIND LARSEN OG SUNNIVA LARSEN - 15/1275 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Sunniva Larsen Steinnes BJP01 19/06188-002 26 Off.l.26 2019/11/01
U TEK 12/67 - SVEHOLMEN, SEVLAND - BRUKSENDIRNG FRA SJØHUS TIL BOLIG - SAK TIL UTTALE - 12/67 - SVEHOLMEN, SEVLAND - BRUKSENDRING FRA SJØHUS TIL BOLIG Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen IGR 19/05465-004 2019/11/01
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING SOM VITNE CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/11/01
U TEK 57/240 - SKUDENESHAVN, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/240 I KARMØY KOMMUNE Eriksen Svein Jarle XXI 19/06011-002 2019/11/01
U TEK 57/240 - SKUDENESHAVN, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/240 I KARMØY KOMMUNE Madsen Roy XXI 19/06011-003 2019/11/01
U TEK 57/240 - SKUDENESHAVN, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/240 I KARMØY KOMMUNE Stol Arne Simon XXI 19/06011-004 2019/11/01
U TEK 57/240 - SKUDENESHAVN, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/240 I KARMØY KOMMUNE Fylkesnes Margot XXI 19/06011-005 2019/11/01
U TEK 57/240 - SKUDENESHAVN, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/240 I KARMØY KOMMUNE Eliassen Evald Arne XXI 19/06011-006 2019/11/01
U TEK 57/240 - SKUDENESHAVN, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/240 I KARMØY KOMMUNE Reiersen Gro Eliassen XXI 19/06011-007 2019/11/01
U TEK 57/240 - SKUDENESHAVN, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/240 I KARMØY KOMMUNE Reiersen Magnar XXI 19/06011-008 2019/11/01
U TEK 57/240 - SKUDENESHAVN, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/240 I KARMØY KOMMUNE Stol Arne Simon XXI 19/06011-009 2019/11/01
U TEK 57/240 - SKUDENESHAVN, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/240 I KARMØY KOMMUNE Eliassen Evald Arne XXI 19/06011-010 2019/11/01
U TEK 57/240 - SKUDENESHAVN, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/240 I KARMØY KOMMUNE Reiersen Gro Eliassen XXI 19/06011-011 2019/11/01
U TEK 57/240 - SKUDENESHAVN, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/240 I KARMØY KOMMUNE Reiersen Magnar XXI 19/06011-012 2019/11/01
U TEK 57/240 - SKUDENESHAVN, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/240 I KARMØY KOMMUNE Stol Arne Simon XXI 19/06011-013 2019/11/01
U TEK 57/240 - SKUDENESHAVN, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/240 I KARMØY KOMMUNE Eliassen Evald Arne XXI 19/06011-014 2019/11/01
U TEK 57/240 - SKUDENESHAVN, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/240 I KARMØY KOMMUNE Reiersen Gro Eliassen XXI 19/06011-015 2019/11/01
U TEK 57/240 - SKUDENESHAVN, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/240 I KARMØY KOMMUNE Reiersen Magnar XXI 19/06011-016 2019/11/01
U TEK 57/240 - SKUDENESHAVN, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/240 I KARMØY KOMMUNE Stol Arne Simon XXI 19/06011-017 2019/11/01
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKT FOR MATOMBRINGING - TILLEGGSINFORMASJON - KONSESJONSAVTALE FOR MATOMBRINGING Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen CBE02 19/06023-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/01
U TEK 64/1151 - LIARFJELL, STANGALAND, TILBYGG BOLIG, ALTAN OG FASADEENDRING - 64/1151 - LIARFJELL. OPPLYNINGSER OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG BOLIG, ALTAN OG FASADEENDRING Roar Sunde KMY 14/00563-003 2019/11/01
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG BUGGE-JENSEN, VILDE - SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS BUGGE-JENSEN, VILDE Benedicte Brudvik Lund EEH 17/03709-004 2019/11/01
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-069 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/01
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Petter Tranvåg Syltevik BLI01 12/00277-170 2019/11/01
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - INNSYN I SAK 19/4709 RETTING I MATRIKKELEN SKJERSUND Ole Brede Melhus ALA04 17/00073-406 2019/11/01
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING SOM VITNE CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/11/01
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-070 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/01
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-298 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/01
I TEK 122/130 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARRY EMIL JACOBSEN - 122/130 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARRY EMIL JAKOBSEN Inge Vaaga AS ORO01 19/06199-001 2019/11/01
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING SOM VITNE CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/11/01
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-299 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/11/01
U SEN 47/446 - VIK, SØKNAD OM SEKSJONERING - 47/446 MELDING/SEKSJONERING. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 19/05684-003 2019/11/01
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-071 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/11/01
U TEK 15/1719 - BLÅBÆRVEGEN, ÅKRA. NYBYGG BOD OG HAGESTUE - 15/1719 - BLÅBÆRVEGEN. OPPLYSNINGER OM MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG BOD OG HAGESTUE Jane og Odd Helge Hansen JKV 16/01796-003 2019/11/01
U TEK 12/68 - SEVLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - OPPMÅLING AV NY BRYGGE - 12/68 - BREV TIL IKKE MØTT PART Lars Tvedt XXI 19/05076-002 2019/11/01
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Kristiane Danielsen SMA 12/00277-171 2019/11/01
I TEK LEIEKONTRAKTER HOVEDGATEN 52 AS, KOPERVIK - 58/141 - LEIEKONTRAKT - WRIGHT TRAFIKKSKOLE Wright Trafikkskole AS NILI1 19/05521-007 2019/11/01
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Lise-Lotte Austevik SMA 12/00277-172 2019/11/01
I TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - 42/101 - KJØPEKONTRAKT Lars Larsen NILI1 13/03303-045 2019/11/01
I TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - 42/1 - KJØPEKONTRAKT Tor Ove Larsen NILI1 13/03303-046 2019/11/01
I TEK 4/132 - TEKNISK PLAN - VEGUTVIDELSE - KYRKJEGARDVEGEN 38 - 4/499 - EGENERKLÆRING OM EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN (4/132 - TEKNISK PLAN - VEGUTVIDELSE - KYRKJEGARDVEGEN 38) Karmøy Kommune Teknisk Etat v/Nina G. Lindøe ALA04 18/00784-009 2019/11/01
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - BRUDDBEHANDLING - KARMØY KOMMUNE OG NITO kretsmegler TUS 19/00521-029 2019/11/01
I TEK 47/410 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 2019/1257490/200 Statens Kartverk MAAA1 19/01799-003 2019/11/01
U TEK 100/7 - TILKOBLING AV SEPTIKTANK - SØRE HÅLANDVEGEN 14 - 100/7 - TILKOBLING AV SEPTIKTANK - SØRE HÅLANDVEGEN 14 Agatha Abla Agbo Robertsen ETS 19/04910-002 2019/11/01
I TEK 83/46 - SKEIE - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR NY TRAFOKIOSK - 83/46 - VARSEL OM BEFARING OG UTTALE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE, SEKSJON FOR KULTURARV Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/06041-005 2019/11/01
U TEK VANNLEKKASJE I VÅGEDALEN 10 - VANNLEKKASJE I VÅGEDALEN 10 Hinderaker & Visnes Vel ETS 19/06089-001 2019/11/01
U TEK 68/5 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM EIDE, CHRISTOFFER - SVAR - 68/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 19/06186-002 2019/11/01
U TEK 15/1275 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STEINNES, EIVIND LARSEN OG SUNNIVA LARSEN - SVAR - 15/1275 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Sunniva Larsen Steinnes BJP01 19/06188-003 2019/11/01
I TEK 109/37 - FOSNAVEGEN, FOSEN - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 109/37 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FOR VA-ANLEGG OG SJØLEDNING Fylkesmannen i Rogaland JMJ03 19/05517-006 2019/11/01
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 142/43 - STORASUND - SØKNAD OM RESTAURERING AV SJØHUS Sissel Tove Areklett KIS 17/00073-407 2019/11/01
I TEK 61/12 - MELSTOKKEVATNET, MIDTSTOKKE. NYBYGG: REDSKAPSHUS - 61/12 - TREKKER NATURSTEINSMUREN FRA SAKEN Olav Pedersen EDH 19/05913-006 2019/11/01