Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - TILSVAR - 112/264 - ØNSKER MØTE - FORSLAG TIL ENDRING AV SNUHAMMER Rune Lund JMJ03 12/01805-068 2019/10/31
U TEK 99/62 - OVERVANN/TETT KUM PÅ LEKEPLASS PÅ VORÅ - SVAR - 99/62 - KLAGE/ERSTATNINGSKRAV, ETTERLYSER TILBAKEMELDING - TETT KUM PÅ LEKEPLASSEN PÅ VORÅ Leif Johan Lothe ALI 19/05988-002 2019/10/31
I TEK 147/24 - STRANDVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG MED SOKKELLEILIGHET - 147/24 - STRANDVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG MED SOKKELLEILIGHET Kalstveit & Vik AS KRRE 19/06177-001 2019/10/31
I TEK 86/203 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL - 86/203 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL Novaform Haugesund AS JMJ03 19/06180-001 2019/10/31
I TEK 85/256 - UTVIK. BRUKSENDRING FRA CATERING TIL HYBELHUS - 85/256 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Pds Arkitekt AS KMY 12/01908-013 2019/10/31
I TEK 66/549 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SIVERTSEN BYGGESAK: 19/6201 - 66/549 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SIVERTSEN Comfort Karmøy AS ORO01 19/06181-001 2019/10/31
I TEK 88/255 - SØNDRE VELDE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - 88/255 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Øygarden Eiendom AS KMY 16/02063-050 2019/10/31
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - ANSVARSLIG PRO UTEAREAL- OG LANDSKAPSUTFORMING TILTAKSKLASSE 2 - OPPDATERTE TEGNINGER Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01810-035 2019/10/31
U TEK 25/55 - SOLLIVEGEN, LANGÅKER - RIVING GÅRDSBYGG - 25/55 - FERDIGATTEST - RIVING GÅRDSBYGG Nora Solli JKV 19/04854-010 2019/10/31
I TEK SAK 18-031358REN-JSTO - SÆVIK - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN 2/24 - JORDSKIFTESAK 18-031358REN-JSTO SÆVIK - FRADELING 2/24 Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett HME 18/01316-008 2019/10/31
I TEK 98/101 - AUSTEVIKVEGEN, AUSTEVIK - TILBYGG ENEBOLIG - 98/101 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL ENEBOLIG Fylkesmannen i Rogaland KHM 19/05671-004 2019/10/31
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURPRIS 2019 - FORSLAG TIL KULTURPRIS 2019 Sportsklubben Nord ANKO 19/06050-001 5 Offl.§5 2019/10/31
I HSE FOLKEREGISTERET - MODERNISERT FOLKEREGISTER FRA 2020 Direktoratet for e-helse SGJ 14/02855-010 2019/10/31
I TEK 11/387 - MANNES - FORELEGGING AV NY NETTSTASJON - 11/387 - OPPDATERT FORELEGGING AV TILTAK - NY NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS IGR 19/06087-004 2019/10/31
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD HYTTEEIENDOM - SØKNAD OM FRITAK FOR HYTTERENOVASJON ANNA 19/06184-001 24 Offl.§24 2019/10/31
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - MUR OG TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING - 115/31 - SØKNAD OM DISPENSASJON PÅ GJENOPPFØRING AV MUR MOT 115/204 Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01244-015 2019/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTUSKOLELÆRER - PIANO, 100 % FAST - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/05525-026 25 Offl §25 2019/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTUSKOLELÆRER - PIANO, 100 % FAST - TILBUD BLI01 19/05525-027 25 Offl §25 2019/10/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/06032-003 25 Offl §25 2019/10/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/06032-004 25 Offl §25 2019/10/31
I TEK 69/89 - ØYGARDSTUNET, MIDTRE EIDE - NYBYGG FIREMANNSBOLIG 1 - 69/89 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hantera AS KMY 18/03482-016 2019/10/31
I TEK 5/522 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - NYBYGG LAGERHALL - 5/522 - TILBAKEMELDING I FORBINDELSE MED FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD OM FERDIGATTEST - TEGNINGER SOM BYGGET Edb-Tjenester Norge Limited JKV 16/04357-030 2019/10/31
U TEK 15/1157 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - PAUL MAGNUS PEDERSEN - 15/1157 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - PAUL MAGNUS PEDERSEN Vedavågen Rør AS OSG 19/06174-003 2019/10/31
I TEK 1/155 - HOMRABRONVEGEN, VEDØY. NYBYGG, ENEBOLIG - 1/155 - KLAGE PÅ VEDTAK Hans J Rasmussen AS GTH 18/04517-007 2019/10/31
U TEK 64/391 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DINKO LAZAROV MANCHEV - 64/391 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DINKO LAZAROV MANCHEV Per Inge Sjurseth AS OSG 19/06172-002 2019/10/31
I TEK 58/57 - EIDEVEGEN, KOPERVIK - TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 58/57 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen KMY 19/05442-003 2019/10/31
U TEK 3/705 - 3/706 - 3/707 - 3/708 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS. NYBYGG REKKEHUS M/FIRE BOENHETER + PARKERINGSANLEGG & BODER - 3/705 , 3/706 MFL - UTVIDET FRIST FOR FERDIGSTILLELSE - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hereid Hus AS JKV 13/02672-020 2019/10/31
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 3/238 , 254 NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE I K Gabrielsen REK 19/00023-142 2019/10/31
U SEN ENTREPRENØRTJENESTER - INNLEIE AV GRAVEMASKIN MED FØRER, TRANSPORT MM. - FORLENGELSE AV AVTALE Vassbakk & Stol AS TES02 17/04377-007 2019/10/31
I TEK 64/230 511 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PAULSEN, RUNE GRØNN OG ANDERSEN, INGUNN EMBERLAND - 64/230 511 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Ingunn Emberland Andersen BJP01 19/06178-001 26 Off.l.26 2019/10/31
U TEK 57/102 - HALVORSBAKKEN, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- UTSKIFTNING AV VINDU - VEDTAK OM DISPENSASJON 57/102 - HALVORSBAKKEN, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- UTSKIFTNING AV VINDU Bjørn Johannessen JMJ03 19/05757-006 2019/10/31
U TEK 12/76 - SEVLAND - RIVING AV BYGG OG NYBYGG ENEBOLIG - RØRLEGGERMELDING 19/5852 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 12/76 - SEVLAND - RIVING AV BYGG OG NYBYGG ENEBOLIG - RØRLEGGERMELDING 19/5852 Eskild Kvala AS IGR 19/04779-006 2019/10/31
I TEK 38/314 - SYRE - NYBYGG ENEBOLIG - 38/314 - SØKNAD OM DISPENSASJON OG NABOVARSLER Sandve Trelast AS KHM 19/06118-002 2019/10/31
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 17/01677-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/31
U TEK 147/24 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - CAMILLA GRINDE - 147/24 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - CAMILLA GRINDE Aibel AS OSG 19/06150-002 2019/10/31
U SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - SVAR - SØKNAD OM FRAVIK FRA HÅNDBOK N100 PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Cowi AS JST 17/03376-051 2019/10/31
U TEK 47/410 - VIK - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5015 - 45/19 OG 47/724 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD:19/5015 Ole Brede Melhus ALA04 19/05260-034 2019/10/31
I TEK 140/283 - OSNESBAKKEN, OSNES - NYGYGG - BOD/HAGESTUE - 140/283 - OSNESBAKKEN, OSNES - NYGYGG - BOD/HAGESTUE Nina Høybakk og Piero Parlati EDH 19/06179-001 2019/10/31
I TEK 72/174 - SKÅRTUNET - TEKNISK PLAN - GARVIK TOMTEUTVIKLING - 72/219 - EGENERKLÆRING OM EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN (SKÅRTUNET - TEKNISK PLAN - GARVIK TOMTEUTVIKLING) Karmøy Kommune Teknisk Etat v/Nina G. Lindøe ALA04 15/04789-018 2019/10/31
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 18/03968-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/31
I TEK 63/1 MFL - BYGGETILSYN SKJÆRSUND HAVN - 63/1 MFL - (KOPIMOTTAKER) MANGLENDE ULOVLIGHETSOPPFØLGING Sivilombudsmannen Stortingets Ombudsmann For Forvaltningen JMJ03 19/05501-007 2019/10/31
U TEK 70/37, ØVRE EIDEVEGEN, YTRE EIDE. NYBYGG GARASJE - 70/37, ØVRE EIDEVEGEN. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG, GARASJE Kristian Tjøsvoll KMY 13/02809-005 2019/10/31
I TEK 146/78 - BØVÅGVEGEN, BØ, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE/TERRASSE/BOD - 146/78 - MOTTATT MANGLER - GJENPART AV NABOVARSEL Jan Andre Olsen EDH 19/05995-005 2019/10/31
I TEK 69/79 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 69/79 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT, SEKSJONERING Kartverket - Tinglysingen HAS 19/05373-006 2019/10/31
I TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - 59/255 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE OG SPESIFIKASJON AV GRENSER, SITUASJONSKART, FULLMAKTSKJEMA OG EGENERKLÆING Statens vegvesen - Region vest ALA04 19/05750-003 2019/10/31
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SØKNAD OM STIPEND Line Merethe Kjær SMA 12/00277-169 2019/10/31
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-068 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/31
U TEK REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON - PA 361 AVALDSNESVEGEN 114 - 66/810 - OVERSENDELSE AV AVTALE FOR TINGLYSING REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON - PA 361 AVALDSNESVEGEN 114 Kartverket - Tinglysingen MAHA1 19/00080-017 2019/10/31
U TEK PLAN 3042 - DETALJREGULERING FOR YTRALAND INDUSTRIOMRÅDE/SUNDVEGEN 561 - 74/77 MFL. - VEDRØRENDE REGULERINGSPLAN 3042 OG ULOVLIGHETSOPPFØLGING Rh Oppmåling Rune Hemnes AAHO 17/01939-017 2019/10/31
U TEK 123/195 - 123/196 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 123/195 I KARMØY KOMMUNE Berge Sag Boligtomter As MAH 19/06135-003 2019/10/31
U TEK 123/195 - 123/196 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 123/195 I KARMØY KOMMUNE Stråtveit Lars MAH 19/06135-004 2019/10/31
U TEK 123/195 - 123/196 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 123/195 I KARMØY KOMMUNE Hagen Anne Torhild MAH 19/06135-005 2019/10/31
U TEK 123/195 - 123/196 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 123/195 I KARMØY KOMMUNE Nilssen Arild MAH 19/06135-006 2019/10/31
U TEK 123/195 - 123/196 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 123/195 I KARMØY KOMMUNE Kaj Rune Clausen Rossebø MAH 19/06135-007 2019/10/31
U SEN ANSKAFFELSE - STRATEGISK RÅDGIVNING ANSKAFFELSE OG OPPFØLGING - AVTALE - 17/4515 RAMMEAVTALE FOR KJØP AV STRATEGISK RÅDGIVNING ANSKAFFELSE OG OPPFØLGING Stretch Leadership AS ORO 17/04515-036 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/10/31
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - VEDR. KLAGE PÅ VEDTAK OM TILBAKEKALLELSE AV PARKERINGSTILLATELSE NJO 16/01837-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/31
I TEK TEKNISKE PLANER - BOLIGFELT STEINARSKOGEN - VEA - 2/426, 2/423, 2/425, 2/424, 3/717, 3/718, 3/712 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN (TEKNISKE PLANER - BOLIGFELT STEINARSKOGEN - VEA) Karmøy Kommune Teknisk Etat v/Nina G. Lindøe ALA04 12/04835-009 2019/10/31
I TEK 28/2- MFL.- KVILHAUGSVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 28/2 - FYLKESMANNENS VEDTAK - KLAGEAVGJØRELSE Fylkesmannen i Rogaland HHU 18/03218-011 2019/10/31
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - SVAR - ARBEIDSVARSLING I VEG - SANDANE Knut David Vea KSU01 17/00247-179 2019/10/31
I TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 146/253 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - NUMMER 2019/1261445/200 Statens Kartverk NILI1 19/02008-016 2019/10/31
U TEK 25/2 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1913 - 25/2 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1913 STATENS VEGVESEN REGION VEST JONI 19/02954-008 2019/10/31
I TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - 72/215 - MELDING OM GJENNOMFØRT ERVERV - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG Karmøy Kommune, sektor eiendom ALA04 19/05411-057 2019/10/31
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/1612 OG 1842 OVERSENDELSE AV AVTALE FOR TINGLYSING ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING Kartverket - Tinglysingen MAHA1 13/00434-245 2019/10/31
U TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 15/04024-058 2019/10/31
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - 64/556 - OVERSENDELSE AV AVTALE FOR TINGLYSING TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Kartverket - Tinglysingen MAHA1 18/03018-035 2019/10/31
U SEN PLAN 672 - KOMMUNEPLANEN 2020 - 2032 - SVAR - PLAN 672 - KOMMUNEPLANEN 2020 - 2032 Helge Riisdal JST 15/03953-015 2019/10/31
U TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG FIREMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 15/04027-031 2019/10/31
U SEN PLAN 672 - KOMMUNEPLANEN 2020 - 2032 - SVAR - PLAN 672 - KOMMUNEPLANEN 2020 - 2032 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JST 15/03953-016 2019/10/31
U TEK OMKLASSIFISERING AV KOMMUNALE GANG- OG SYKKELVEGER - SVAR - OMKLASSIFISERING AV KOMMUNALE GANG- OG SYKKELVEGER Statens vegvesen - Region vest HPE 18/03906-004 2019/10/31
U TEK 69/79 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 69/79 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Sss Tomteselskap AS HAS 19/05373-007 2019/10/31
I TEK PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. - PLAN 2120 - MERKNAD TIL GAMMEL SJØVEI TIL SJØEIENDOMMER (KOPIMOTTAKER) Aina Janet Sevland AAHO 19/01228-013 2019/10/31
I TEK PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. - PLAN 2120 - MERKNAD TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR.2 /177 ,252 OG 292 MFL.- ADKOMST FRA DOLHAUGVEGEN (KOPIMOTTAKER) Lidunn Sevland AAHO 19/01228-014 2019/10/31
U TEK 15/1157 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - PAUL MAGNUS PEDERSEN - 15/1157 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - PAUL MAGNUS PEDERSEN Paul Magnus Pedersen ALS06 19/06174-004 2019/10/31
I TEK PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. - PLAN 2120 - MERKNAD VEDRØRENDE REGULERINGSPLAN - ADKOMST FRA DOLHAUGVEGEN (KOPIMOTTAKER) Olga Johannessen AAHO 19/01228-015 2019/10/31
U TEK 68/329 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE. NYBYGG GARASJE - 68/329 - EIDSBAKKANE. OPPLYSNINGER OM MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG, GARASJE Sten Stava KMY 16/01098-004 2019/10/31
U HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - AVTALE - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES Bakken & Magnussen AS CBE02 19/01318-030 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/10/31