Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 8/17 - TANGEN - BYGGETILSYN - 8/17 - UTSATT FRIST FOR Å ETTERKOMME PÅLEGG OM RETTING Geir Tangjerd JKV 19/01523-007 2019/10/30
U TEK GRAVESØKNAD - MICROTRENCHING I KARMØY - SVAR - GRAVESØKNAD - MICROTRENCHING KARMØY Gs-Maskin AS KSU01 19/06084-002 2019/10/30
I SEN PLAN 672 - KOMMUNEPLANEN 2020 - 2032 - INNSPILL TIL REVISJON AV KOMMUNEPLANEN KARMØY Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JST 15/03953-014 2019/10/30
U TEK 140/287 SEKSJ. 11 - OSNESBAKKEN, OSNES - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 140/287 SEKSJ. 11 - OSNESBAKKEN, OSNES - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - HAGESTUE Helen Stol EDH 19/05537-009 2019/10/30
I TEK HJORTEVILT 2012-2019 - SVAR - SØKNAD OM UTTAK AV RÅDYR TIL FORSKNINGFORMÅL (KOPIBREV) Miljødirektoratet PCH01 12/00288-149 2019/10/30
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - FV. 4808 TORVASTADVEGEN - KRYSSING AV VEG FRA HAUSKEVÅGEN (KOPIMOTTAKER) Statens Vegvesen HPE 13/01286-062 2019/10/30
U HSE ANMELDELSE - NETTHETS - ANMELDELSE - NETTHETS CBE02 19/06154-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
I TEK 142/8 - STORASUND - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV NETTSTASJON - 142/8 - REVIDERT PLASSERING AV NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/02552-012 2019/10/30
I TEK 142/18 - STORASUND - DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV NY NETTSTASJON - 142/18 - REVIDERT PLASSERING AV NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/02868-008 2019/10/30
I TEK ADRESSEENDRING - SNIKSPYNTEN KLAGESAK - KLAGE PÅ VEINAVN RETURNERES TIL KOMMUNEN - SNIKSPYNTEN Fylkesmannen I Rogaland GTH 19/01819-004 2019/10/30
U SKU BARNEHAGE- OG SKOLEADMINISTRATIVT SYSTEM (BSAS) - SVAR - BER OM INNSYN I EVALUERINGSDOKUMENTER Lasse Andre Lambrechts AIJ 17/02129-067 2019/10/30
I TEK 64/1556 - OLAF SIQVELANDS VEG. STANGALAND - TILBYGG REKKEHUS - HAGESTUE - 64/1556 - OLAF SIQVELANDS VEG. STANGALAND - TILBYGG REKKEHUS - HAGESTUE Eskild Kvala AS KHM 19/06163-001 2019/10/30
U TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN Lars Larsen MAAA1 13/03303-043 2019/10/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-114 25 Offl §25 2019/10/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-182 25 Offl §25 2019/10/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-148 25 Offl §25 2019/10/30
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - SVAR - ARBEIDSVARSLING - OMKJØRING STONGVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00247-177 2019/10/30
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - SVAR - ARBEIDSVARSLING I VEG - LINJESTREKK 5.11.19, AUSTRE VEAVEG 217 - ØSTHUSVEGEN A & B Andreassen Maskin AS KSU01 17/00247-178 2019/10/30
I TEK 3/155 - VEA SJOARVEG, ØSTHUS - BRUKSENDRING DEL AV NAUST TIL FRITIDSBOLIG - 3/155 - AVKLARING AV TEK 17 §7-2 - STORMFLO MED SIKKERHETSKLASSE F2 I K Gabrielsen KRRE 19/05611-005 2019/10/30
I TEK SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA (SKUDENESHAVN) NALEY, LEIF HARALD - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA NALEY, LEIF HARALD Leif Harald Naley NILI1 19/06173-001 2019/10/30
U TEK 5/74 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - MARCIN MAJCHRZAK - 5/74 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - MARCIN MAJCHRZAK Marcin Majchrzak ALS06 19/06093-004 2019/10/30
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - KRAV OM DEKNING AV SAKSKOSTNADER Garvik Tomteutvikling AS JMJ03 15/04024-057 2019/10/30
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 115/100 - SØNDRE EIKE - SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG Steffen Kristensen KRRE 17/00073-403 2019/10/30
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT - TV UNDERSØKELSE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Arne Bergman AKR02 17/00780-062 2019/10/30
I TEK 73/94 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BRIGT INGE BØHN - 73/94 - FERDIGMELDING -BESTÅENDE BYGG - BRIGT INGE BØHN Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/06126-002 2019/10/30
I TEK 25/55 - SOLLIVEGEN, LANGÅKER - RIVING GÅRDSBYGG - 25/55 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Nora Solli JKV 19/04854-009 2019/10/30
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - SIGNERT AVTALE - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER Åkra Elektriske AS TES02 19/01061-083 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/10/30
U TEK 25/2 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1913 - 25/228 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING MED DELING AV GRUNNEIENDOM STD:19/1913 Kenneth Knutsen HME 19/02954-007 2019/10/30
U SEN KJØP AV GNSS-ROVER 2019 - OPPMÅLINGSKONTORET - TILLEGGSINFORMASJON - 19/6094 KJØP GNSS-ROVER 2019 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen TES02 19/06094-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-374 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT - TV UNDERSØKELSE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Inge Naustvåg AKR02 17/00780-063 2019/10/30
I TEK 64/391 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DINKO LAZAROV MANCHEV - 64/391 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DINKO LAZAROV MANCHEV Per Inge Sjurseth AS ORO01 19/06172-001 2019/10/30
I TEK 148/998 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM, OPPSETT AV STØYGJERDE - 148/998 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM, OPPSETT AV STØYGJERDE Annfinn Miljeteig KRRE 19/06162-001 2019/10/30
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT - TV UNDERSØKELSE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Dag Magne Moksheim AKR02 17/00780-064 2019/10/30
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT - TV UNDERSØKELSE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN NORMANN FRANSSON AKR02 17/00780-065 2019/10/30
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT - TV UNDERSØKELSE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN NORUNN BYRKNES AKR02 17/00780-066 2019/10/30
I TEK 70/84 - YTRE EIDE - TILBYGG - 70/84 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hans Gunnar Strand KMY 16/01961-008 2019/10/30
I SEN RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - HØRING - HØRINGSUTTALELSE - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 29.10.19 Fylkesmannen I Rogaland EJA 19/05918-004 2019/10/30
I TEK 15/1157 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - PAUL MAGNUS PEDERSEN - 15/1157 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - PAUL MAGNUS PEDERSEN Vedavågen Rør AS ORO01 19/06174-001 2019/10/30
I TEK 15/1157 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - PAUL MAGNUS PEDERSEN - 15/1157 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - PAUL MAGNUS PEDERSEN Vedavågen Rør AS ALS06 19/06174-002 2019/10/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-375 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-376 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-377 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
I TEK 26/13, 19 OG 87 - 27/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JØRGENSEN, JORUNN MUNDA - 26/13, 19 OG 87 - 27/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Jorunn Munda Jørgensen BJP01 19/06167-001 26 Off.l.26 2019/10/30
I TEK 142/384 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LANGÅKER, ARVE LARSEN OG PRYTZ, INGRID DØVIK - 142/384 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Dnb Eiendom AS BJP01 19/06168-001 26 Off.l.26 2019/10/30
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-378 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
I TEK 3/705 - 3/706 - 3/707 - 3/708 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS. NYBYGG REKKEHUS M/FIRE BOENHETER + PARKERINGSANLEGG & BODER - 3/705 , 3/706 MFL - REDEGJØRELSE FOR UFERDIGE BYGG - SØKNAD OM UTVIDET BRUKSTILLATELSE Hereid Hus AS JKV 13/02672-019 2019/10/30
I TEK KOMPETANSEUTVIKLING - TILSAGN OM OU-MIDLER - LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Ks-Kommunesektorens Organisasjon KJTY 12/00434-111 2019/10/30
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-379 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-380 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/06043-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-381 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/06021-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - KLAGE PÅ SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-382 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
I SEN PLAN 672 - KOMMUNEPLANEN 2020 - 2032 - FORSLAG TIL KOMMENDE KOMMUNEPLAN Helge Riisdal JST 15/03953-013 2019/10/30
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-383 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
U SEN INNFORDRING - OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-384 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 18/04286-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
U SEN UTLEIE AV BESKYTTELSESTEPPE - SVAR - SØKNAD OM BESKYTTELSESTEPPE - TORVASTAD ARENA - 01.11.2019 Torvastad idrettslag TVI 16/04347-030 2019/10/30
U SEN INNFORDRING - OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-385 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
U SEN INNFORDRING - OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-386 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 19/06169-001 24 Offl.§24 2019/10/30
U SEN INNFORDRING - OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-387 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
U SEN INNFORDRING - OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-388 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
U SKU AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/06129-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 18/03968-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-102 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-103 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
I SKU AKTIVITETSKORT/ DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/03501-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
I SKU IDRETTSHALLER, SVØMMEHALLER OG ISHALLER - GENERELT - ANLEGGSBEFARING I ROGALAND - 26-28. MAI Norges Friidrettsforbund OFL 12/01176-063 2019/10/30
U TEK 146/169 OG 256 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 146/169 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Bøvågen Industri AS HAS 19/05674-003 2019/10/30
I TEK 59/237 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUGEBERG, KJELL DIDRIK - 59/237 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kjell Didrik Haugeberg BJP01 19/06175-001 2019/10/30
U TEK 66/165 - ØSTREMLIA, AUSTREIM - TILBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 66/165 - ØSTREMLIA, AUSTREIM - TILBYGG ENEBOLIG Jan Terje Skåtevik EDH 19/06088-004 2019/10/30
I SEN PLAN 3035-1 - DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE - 64/211 MFL - ENDRING AV FORMÅL - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND . 30.10.19 PLAN 3035-1 - DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE - 64/211 MFL - ENDRING AV FORMÅL Fylkesmannen I Rogaland JST 19/05789-006 2019/10/30
U TEK VEGLYS OG GATELYS - REVIDERT SITUASJONSKART MED INNTEGNET VEGLYS Arne Harald Liknes KSU01 12/01112-048 2019/10/30
I TEK 38/4 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/4 - MOTTATT MANGLER, GRUNNBOKSBLAD, UTSKRIFT FRA INFOLAND, PLANBESTEMMELSER, KARTBLAD Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS EDH 19/02771-006 2019/10/30
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKT FOR MATOMBRINGING - MELDING FRA LEVERANDØR - KONSESJONSAVTALE FOR MATOMBRINGING CBE02 19/06023-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/30
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - 64/597 OVERSENDELSE AV AVTALE GRUNNEIER VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Arnold Birger Johannesen MAHA1 18/03018-032 2019/10/30
U SEN VALGSTYRET 2019 - OVERSENDELSE AV VALGSTYRETS BEHANDLING AV KLAGE VEDRØRENDE VALGGJENNOMFØRINGEN I KARMØY KOMMUNE Kommunal- og moderniseringsdepartementet LYK 19/05503-008 2019/10/30
U SKU TRAFIKKSIKKER SKOLE - MØTEREFERAT FOR STYRINGSGRUPPEN - TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEI Gustav Løge Fosse JASO 17/02743-017 2019/10/30
I TEK 57/102 - HALVORSBAKKEN, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- UTSKIFTNING AV VINDU - 57/102 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FREDNING Rogaland Fylkeskommune JMJ03 19/05757-005 2019/10/30
I TEK 38/30, 20, 19, 60 - RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - KARMØY KOMMUNE - 38/30, 20, 19, 60 - ORIGINAL - RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - KARMØY KOMMUNE Kjell Harald Haugen XXI 19/06176-001 2019/10/30
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING FRA LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-038 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/30
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - 64/533 OVERSENDELSE AV AVTALE GRUNNEIER VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Brygida Maria Mannes MAHA1 18/03018-033 2019/10/30
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-296 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
U SEN VALGSTYRET 2019 - VALGSTYRETS VEDTAK I KLAGESAK 19/19 - BEHANDLET I VALGSTYRETS MØTE 28.10.2019 Monica Salvanes LYK 19/05503-009 2019/10/30
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-297 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
I TEK 64/1121 - FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND, FASADEENDRING BOLIG - 64/1121 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Favnamyr Borettslag v/Ruth Tove Eriksen KMY 19/00849-003 2019/10/30
U TEK 142/349 - MISJONSVEGEN, STORASUND - TILBYGG ENEBOLIG - 142/349 - MISJONSVEGEN. OPPLYSNINGER OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG TIL ENEBOLIG Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS KMY 15/04524-003 2019/10/30
U TEK 26/13, 19 OG 87 - 27/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JØRGENSEN, JORUNN MUNDA - SVAR - 26/13, 19 OG 87 - 27/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 19/06167-002 2019/10/30
U TEK 142/384 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LANGÅKER, ARVE LARSEN OG PRYTZ, INGRID DØVIK - SVAR - 142/384 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Dnb Eiendom AS BJP01 19/06168-002 2019/10/30
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-067 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/30
U TEK 59/237 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUGEBERG, KJELL DIDRIK - SVAR - 59/237 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kjell Didrik Haugeberg BJP01 19/06175-002 2019/10/30
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - 64/598 OVERSENDELSE AV AVTALE GRUNNEIER VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Lars Tor Halvorsen MAHA1 18/03018-034 2019/10/30
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING JMJ 16/00460-124 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 17/01677-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/30
U TEK ARBEIDSTIDER GENERELT - PROTOKOLL OVERTIDSBRUK 2019/2020, DRIFTSAVDELINGEN TEKNISK ETAT Delta BNE 12/05333-010 2019/10/30
U TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN Tor Ove Larsen MAAA1 13/03303-044 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 19/02116-003 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 19/02116-004 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Hammer Kai Tore HAS 19/02116-005 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Lie Linn Kari Vikingstad HAS 19/02116-006 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Hausken Thorbjørn HAS 19/02116-007 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Pettersen Lene Sirnes HAS 19/02116-008 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Beckstrøm Cathrine HAS 19/02116-009 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Geissler Sven HAS 19/02116-010 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Fylkesnes Hans Kristian HAS 19/02116-011 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Søvik Helga Irene HAS 19/02116-012 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Schjønning Anita HAS 19/02116-013 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Sandhåland Elisabeth Ø HAS 19/02116-014 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Sandhåland Karl Gunnar HAS 19/02116-015 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Stange Anne Marie Sletten HAS 19/02116-016 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Stange Øyvind HAS 19/02116-017 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Stange Per Olav HAS 19/02116-018 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Røed Erland HAS 19/02116-019 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Fiskaaen Rakel Marie HAS 19/02116-020 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Stange Hilda Elise HAS 19/02116-021 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Saltveit Jorunn HAS 19/02116-022 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Saltveit Nils Kristian HAS 19/02116-023 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Isaksen Ingolf HAS 19/02116-024 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Nordbø Karl Einar HAS 19/02116-025 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/61 I KARMØY KOMMUNE Wachholz Bettina HAS 19/02116-026 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 129/51 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 19/02116-027 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 129/51 I KARMØY KOMMUNE Selsaas Knut Wegner HAS 19/02116-028 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 129/51 I KARMØY KOMMUNE Steinberg Anne HAS 19/02116-029 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 129/51 I KARMØY KOMMUNE Svendsen Odd Eivind HAS 19/02116-030 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 129/51 I KARMØY KOMMUNE Halleland Roald HAS 19/02116-031 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 129/51 I KARMØY KOMMUNE Munthe Hege Elisabeth HAS 19/02116-032 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 129/51 I KARMØY KOMMUNE Stange John HAS 19/02116-033 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 129/51 I KARMØY KOMMUNE Fylkesnes Hege HAS 19/02116-034 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 129/51 I KARMØY KOMMUNE Vikshåland Olaf Jørund HAS 19/02116-035 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 129/51 I KARMØY KOMMUNE Munthe Astrid Helene HAS 19/02116-036 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 129/51 I KARMØY KOMMUNE Johannessen Siv Elise H HAS 19/02116-037 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 129/51 I KARMØY KOMMUNE Jacobsen Anna Eli HAS 19/02116-038 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 129/51 I KARMØY KOMMUNE Jacobsen Olaf Andreas HAS 19/02116-039 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 129/51 I KARMØY KOMMUNE Hauge Bedehus V/ Gunvor Johanne Hausken HAS 19/02116-040 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 129/51 I KARMØY KOMMUNE Dickson Rebekka Ariel HAS 19/02116-041 2019/10/30
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 129/51 I KARMØY KOMMUNE Lie Ole Magnus HAS 19/02116-042 2019/10/30
U TEK 64/392 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5490 - 64/455 OG 64/1572 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD:18/5490 Kristian Johansen ALA04 19/00169-026 2019/10/30
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 12/103 - SEVLAND - FORESPØRSEL VEDRØRENDE GRENSER OG DISPENSASJON Hans J Rasmussen AS IGR 17/00073-404 2019/10/30
U TEK 15/1319 - STØLAVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM DISPENSASJON - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/1319 - STØLAVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM DISPENSASJON Lars Inge og Mariann Alvseike IGR 19/06158-002 2019/10/30