Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 3/203, 3/557 OG 3/393 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - GRINDHAUG, GEORG/BÅRDSEN, LILLY - 3/203, 3/557 OG 3/393 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING GRINDHAUG, GEORG/BÅRDSEN, LILLY Georg Grindhaug JONI 19/05599-002 2019/10/29
U TEK KLAGE FRA KARMLUND VELFORENING - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - - KLAGE FRA KARMLUND VELFORENING - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - Fylkesmannen I Rogaland YSL 19/05633-005 2019/10/29
U TEK KLAGE FRA ODD IVAR PEDERSEN - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - - KLAGE FRA ODD IVAR PEDERSEN - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - Fylkesmannen I Rogaland YSL 19/05634-005 2019/10/29
U TEK KLAGE FRA SVEIN M. NESHEIM OG JOHN INGE STRØMMEN - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - - KLAGE FRA SVEIN M. NESHEIM OG JOHN INGE STRØMMEN - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - Fylkesmannen I Rogaland YSL 19/05635-005 2019/10/29
U TEK KLAGE FRA EINAR JOHAN KOLSTØ - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - - KLAGE FRA EINAR JOHAN KOLSTØ - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - Fylkesmannen I Rogaland YSL 19/05638-007 2019/10/29
U TEK PLAN 2041-3 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - SMÅBÅTHAVN VED U/N/B2 - 15/438 - PLAN 2041-3 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - SMÅBÅTHAVN VED U/N/B2 - 15/438 Rogaland fylkeskommune BHA02 19/05989-001 2019/10/29
U TEK 47/619 - SOLBERGVEGEN, VIK - NYBYGG ENEBOLIG - FERDIGATTEST - 47/619 - SOLBERGVEGEN, VIK - NYBYGG ENEBOLIG Eskild Kvala AS JMJ03 17/05025-021 2019/10/29
U TEK 57/164 - KANALVEGEN, SKUDENESHAVN. RIVING AV SJØHUS, OPPFØRING AV HAGESTUE - FERDIGATTEST 57/164 - KANALVEGEN, SKUDENESHAVN. RIVING AV SJØHUS, OPPFØRING AV HAGESTUE Sandve Trelast AS JMJ03 15/02396-012 2019/10/29
U TEK 43/604 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - FERDIGATTEST - 43/604 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG Eskild Kvala AS JMJ03 18/03654-012 2019/10/29
U TEK 47/113 - SMEDAVEGEN, VIK - NYBYGG GARASJE - FERDIGATTEST- 47/113 - SMEDAVEGEN, VIK - NYBYGG GARASJE Jan Even Berg JMJ03 17/02354-007 2019/10/29
U TEK 47/446 - ERSHAUGVEGEN, VIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE LEILIGHET 1 - 47/446 - ERSHAUGVEGEN, VIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG Eskild Kvala AS JMJ03 17/02956-014 2019/10/29
U TEK 5/674 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 2 - 5/674 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT Hans J Rasmussen AS JKV 18/04578-013 2019/10/29
U TEK 5/677 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 5 - 5/677 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT Hans J Rasmussen AS JKV 18/04581-012 2019/10/29
U TEK KLAGE FRA KJELL OG RANDI RØGENES - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - - KLAGE FRA KJELL OG RANDI RØGENES - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - Fylkesmannen I Rogaland YSL 19/05636-008 2019/10/29
U TEK 5/680 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 8 - 5/680 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT Hans J Rasmussen AS JKV 18/04584-012 2019/10/29
I TEK 22/302 - KOMMUNALE AVGIFTER - 22/302 - SØKNAD OM DELING AV RENOVASJONSAVGIFT Sissel Stien ANNA 19/06144-001 2019/10/29
I TEK 122/171 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL FJELLBY - 122/171 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL FJELLBY Edvardsen Graving og Transport AS ORO01 19/06147-001 2019/10/29
I TEK GRAVESØKNAD - ESEBJØR,GRUNNVIKJÅ, TOSTEMSVINGEN, SALVØYVEGEN M.FL. - GRAVESØKNAD - ESEBJØR,GRUNNVIKJÅ, TOSTEMSVINGEN, SALVØYVEGEN M.FL. Gs-Maskin AS OSG 19/06140-001 2019/10/29
U TEK 5/673 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 1 - 5/673 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT Hans J Rasmussen AS JKV 18/03563-019 2019/10/29
I TEK PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 24.10.19 PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 Fylkesmannen I Rogaland JST 18/00564-063 2019/10/29
I TEK 57/301 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- ENDRING AV BRUK AV BAKHAGE - 57/301 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv JMJ03 19/05765-003 2019/10/29
I SKU 57/36 - SØRAGADÅ. SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - DISPENSASJONSSØKNAD FOR UTVENDIG TILTAK - 57/36 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FREDNING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv AAL 19/05876-003 2019/10/29
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 58/203 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Ing. Geir Tveit REK 19/00023-140 2019/10/29
I TEK 72/174 - SKÅRTUNET - TEKNISK PLAN - GARVIK TOMTEUTVIKLING - OVERTAKELSEPROTOKOLL - SKÅRTUNET Garvik Prosjekt AS SAT 15/04789-017 2019/10/29
I TEK 146/190 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/190 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Statens vegvesen - Region vest HHU 19/06137-001 2019/10/29
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - LUNDEVEGEN - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - LUNDEVEGEN Endre Hope ALI 19/06148-001 2019/10/29
U TEK 142/811 OG 142/812 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BOLIG 16-17 RØRLEGGERMELDING: 18/4473 - 142/811 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE BOLIG 7. Garvik Prosjekt AS KMY 18/04283-007 2019/10/29
I TEK 69/89 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FIRMANNSBOLIG 1 OG 2- TILTAKSHAVER: ØYGARDEN BOLIG BYGGESAK 18/3482 OG 18/3483 - 69/89 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 18/3482 OG 18/3483 Vedavågen Rør AS ALS06 18/03894-006 2019/10/29
I TEK 43/486 - POSTVEGEN - HØYNES. RIVING AV BYGG - 43/486 - KOMMENTAR TIL ARTIKKEL OM RIVNINGSARBEID Thomas Osen Dankertsen JMJ03 19/01872-017 2019/10/29
U TEK 142/759 - STORASUND - FORHÅNDSKONFERANSE - 142/759 - REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/05760-003 2019/10/29
I TEK 57/478 - SANDSGATA, SKUDENESHAVN. TILBYGG, UNDERBYGG OG FASADEENDRING - 57/478 - SITUASJONSKART Eskild Kvala AS JMJ03 19/05912-002 2019/10/29
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - NY E-HELSELOV OG ENDRINGER I IKT-STANDARDFORSKRIFTEN Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 19/00016-107 2019/10/29
I TEK GRAVESØKNAD - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - GRAVESØKNAD - VESTHEIMVEGEN, BYGNES Christina Ferkingstad OSG 19/06143-001 2019/10/29
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 12/103 - SEVLAND - FORESPØRSEL VEDRØRENDE GRENSER OG DISPENSASJON Hans J Rasmussen AS IGR 17/00073-402 2019/10/29
U TEK KLAGE FRA EINAR JOHAN KOLSTØ - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - - PLAN 4075 - VEDLEGG TIL 5 KLAGESAKER Fylkesmannen I Rogaland YSL 19/05638-008 2019/10/29
U TEK 14/62 - ÅRVOLLKNAUSEN, ÅRVOLL - TILBYGG LEVEGG OG GJERDE - 14/62 - FERDIGATTEST - LEVEGG OG GJERDE Eivind Stonghaugen Larsen JKV 19/04837-009 2019/10/29
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/04846-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/29
U TEK 13/512 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG/PÅBYGG ENEBOLIG - 13/512 - FERDIGATTEST - TILBYGG/PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen JKV 18/03023-008 2019/10/29
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 43 VORMEDAL GRENDAHUS SA NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 19/00022-135 2019/10/29
I SEN COOP PRIX VEDAVÅGEN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 43 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01709-028 2019/10/29
I SEN HAUGALAND ØLUTSALG AS SALGSBEVILLING - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 43 SALGSBEVILLING HAUGALAND ØLUTSALG AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 18/02531-012 2019/10/29
I SEN MENY OASEN HAUGESUND, KARMSUND SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 43 MENY OASEN HAUGESUND, KARMSUND NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00375-061 2019/10/29
I SEN OLAV HAUGE KOLONIAL AS (JOKER) SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 43 OLAV HAUGE KOLONIAL AS (JOKER) NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01705-018 2019/10/29
I SEN REMA 1000 ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKEKONTROLL I UKE 43 REMA 1000 ÅKREHAMN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01587-047 2019/10/29
I SEN REMA 1000 NORHEIM - OASEN STORSENTER SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 43 REMA 1000 NORHEIM - OASEN STORSENTER NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00378-056 2019/10/29
I SEN SHELL NORHEIM - NORHEIMSMARKA 3 SERVERINGSBEVILLING/SALGSBEVILLING FOR TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 43 SHELL NORHEIM - NORHEIMSMARKA 3 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/04197-010 2019/10/29
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - KONTROLL AV SKJENKEBEVILLING I UKE 43 VORMEDAL GRENDAHUS SA NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 19/00022-136 2019/10/29
I TEK 147/24 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - CAMILLA GRINDE - 147/24 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - CAMILLA GRINDE Aibel AS ORO01 19/06150-001 2019/10/29
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET NJO 19/06153-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/29
I TEK 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS IGR 19/05766-002 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region vest V/ Ingunn Hauge ALA04 19/05411-002 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Kvamme Kjetil ALA04 19/05411-003 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Kvamme Vidar ALA04 19/05411-004 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Garvik Tomteutvikling As ALA04 19/05411-005 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Bendiksen Johnny ALA04 19/05411-006 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Bendiksen Mona E ALA04 19/05411-007 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Kaldheim Anlaug ALA04 19/05411-008 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Østebøvik Turid Elisabeth ALA04 19/05411-009 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Østebøvik Ottar ALA04 19/05411-010 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Skår Tor Johan ALA04 19/05411-011 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Østebøvik Turid Elisabeth ALA04 19/05411-012 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Skår Ole Edvard ALA04 19/05411-013 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Morland Espen Nordbø ALA04 19/05411-014 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Morland Marthe Elise T ALA04 19/05411-015 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Stensen Hanne-Lill ALA04 19/05411-016 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Alne Helge ALA04 19/05411-018 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Alne Nora ALA04 19/05411-019 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Skår Svein ALA04 19/05411-020 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Olsen Asbjørn Fjelland ALA04 19/05411-021 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Øynes Maria ALA04 19/05411-022 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Haraldseide Heidi ALA04 19/05411-023 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Haraldseide Håkon ALA04 19/05411-024 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Stange John ALA04 19/05411-025 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Stange John Ivar ALA04 19/05411-026 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Toskedal Geir Sigbjørn ALA04 19/05411-027 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Gunnar Bendiksen ALA04 19/05411-028 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 I KARMØY KOMMUNE Anita Bendiksen ALA04 19/05411-029 2019/10/29
I HSE SØKNADER - BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - BARNEVERN, MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD IKN01 18/05620-023 25 Offl.§25 2019/10/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-180 25 Offl §25 2019/10/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-181 25 Offl §25 2019/10/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-145 25 Offl §25 2019/10/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-146 25 Offl §25 2019/10/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-147 25 Offl §25 2019/10/29
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - INTERVJU MMW 19/05782-090 25 Offl §25 2019/10/29
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - INTERVJU MMW 19/05782-091 25 Offl §25 2019/10/29
I SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/06031-004 25 Offl §25 2019/10/29
I SEN REKRUTTERINGSSAK AREAL- OG BYGGESAKSSJEF - SØKNAD REKRU 19/06033-003 25 Offl §25 2019/10/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/06079-004 25 Offl §25 2019/10/29
U TEK 119/205 OG 123/180 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING MELLOM 119/205 OG 123/180, SAMT MELLOM 119/205 OG KARMØY KOMMUNE 123/180 I KARMØY KOMMUNE Berge Sag Boligtomter As MAH 19/05751-004 2019/10/29
U TEK 119/205 OG 123/180 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING MELLOM 119/205 OG 123/180, SAMT MELLOM 119/205 OG KARMØY KOMMUNE 123/180 I KARMØY KOMMUNE Plassen Hilde Solland MAH 19/05751-005 2019/10/29
U TEK 119/205 OG 123/180 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING MELLOM 119/205 OG 123/180, SAMT MELLOM 119/205 OG KARMØY KOMMUNE 123/180 I KARMØY KOMMUNE Plassen Rune MAH 19/05751-006 2019/10/29
U TEK 5/74 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - MARCIN MAJCHRZAK - 5/74 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - MARCIN MAJCHRZAK Vedavågen Rør AS OSG 19/06093-003 2019/10/29
I SKU BARNEHAGE- OG SKOLEADMINISTRATIVT SYSTEM (BSAS) - BER OM INNSYN I EVALUERINGSDOKUMENTER Lasse Andre Lambrechts AIJ 17/02129-066 2019/10/29
I TEK 47/408 - VIK - BYGGETILSYN - 47/408 - TERRENG BAK FORSTØTNINGSMUR Rupert Einar Nilsen JMJ03 19/06145-001 2019/10/29
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/06138-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/29
U SEN 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD KLAGEBEHANDLING - MEDLING OM BEFARING Bjarne Reidar Skådel EDA 19/01386-015 2019/10/29
I TEK 15/579 OG 15/1121 - ØYAVEGEN, ÅKRA - MUR - 15/579 OG 15/1121 - (KOPIMOTTAKER) MERKNADER TIL NABOVARSEL Nina Irene Mehus Havnen IGR 19/06151-001 2019/10/29
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2019 - SØKNAD OM KULTURSTIPEND 2019 Siri Kval Ødegård ANKO 19/06102-004 2019/10/29
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2019 - SØKNAD OM KULTURSTIPEND 2019 Ole Morten Velde ANKO 19/06102-005 2019/10/29
U SEN 63/228 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON - 63/228 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING - MELDING OM BEFARING Rolf Erling Bjerga EDA 18/05405-012 2019/10/29
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-065 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/29
U SEN KJØP AV GNSS-ROVER 2019 - OPPMÅLINGSKONTORET - TILLEGGSINFORMASJON - 19/6094 KJØP GNSS-ROVER 2019 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen TES02 19/06094-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/29
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - SVAR - ARBEIDSVARSLING I VEG - ASALDALVEGEN Karmøy kommune KSU01 17/00247-174 2019/10/29
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN, ØSTREMTUNET VIRKSOMHET - DRIKKEVANN, STOKKASTRAND SKOLE - UKE 43 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-062 2019/10/29
I SEN UTLEIE AV BESKYTTELSESTEPPE - SØKNAD OM BESKYTTELSESTEPPE - TORVASTAD ARENA Torvastad idrettslag TVI 16/04347-029 2019/10/29
I TEK 117/4 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN FRETTE, JON EGIL - 117/4 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN Jon Egil Frette BJP01 19/06139-001 26 Off.l.26 2019/10/29
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 ANL. NR. 19779 HESTMYR IDRETTSANLEGG - KUNSTGRESSBANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-377 2019/10/29
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 57/694 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Edb-Tjenester Norge Limited REK 19/00023-141 2019/10/29
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 64/1244 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - GEIR WALLAND Geir Walland REK 19/00023-139 2019/10/29
I TEK 121/20 - SOLDALVEGEN, ØSTHUS - FORSTØTNINGSMUR - 121/20 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SØKNAD M/VEDLEGG Vassbakk & Stol AS KRRE 19/05349-005 2019/10/29
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - POP UP RESTAURANT 26.10.2019 Storaurvegen 70 AS EVI1 19/00022-137 2019/10/29
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-066 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/29
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ALS06 19/06142-001 24 Offl.§24 2019/10/29
U SKU TILSYN I KOMMUNEN - ERKLÆRING OM RETTING AV REGELBRUDD I FORBINDELSE MED TILSYN AV INDIVIDUELL PLAN FOR DELTAKERE I INTRODUKSJONSPROGRAMMET Fylkesmannen i Rogaland KEH 12/00140-241 2019/10/29
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING FRA LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-037 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/29
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FRA FEIEAVGIFT BSO02 19/06142-002 24 Offl.§24 2019/10/29
I TEK 57/344 - SKUDENESHAVN - TERRASSE - 57/344 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Tor Geir Rosseid EJO 17/02392-006 2019/10/29
U TEK PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. - INFORMASJON VEDRØRENDE BEREGNING AV STORMFLO I PLAN Vikanes Bungum Arkitekter AS AAHO 19/01228-012 2019/10/29
U TEK 4/211 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR KARLSEN - 4/211 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - EINAR KARLSEN Einar Karlsen ALS06 17/04803-004 2019/10/29
U TEK 3/189 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KÅRE MALVIN THOMASSEN - 3/189 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - KÅRE MALVIN THOMASSEN Kåre Malvin Thomassen ALS06 18/03656-004 2019/10/29
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNNVILEGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 12/02303-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/29
I TEK 86/71 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - 86/71 - TILSVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT TNO05 17/01540-025 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/10/29
U TEK 3/46 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR CHRISTIAN JOHNSTAD - 3/46 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - GEIR CHRISTIAN JOHNSTAD Geir Christian Johnstad ALS06 18/03672-004 2019/10/29
I TEK 22/213 - SØRE FERKINGSTADVEG FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 22/213 - SØRE FERKINGSTADVEG FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIG I K Gabrielsen KHM 19/05375-002 2019/10/29
U TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 3/41,170 - OLIVER AMLAND - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - 3/41,170 - OLIVER AMLAND Oliver Amland ALS06 19/00487-004 2019/10/29
U TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN Magnus Nereng MAAA1 13/03303-042 2019/10/29
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-294 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/29
U TEK 22/302 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 22/302 - SØKNAD OM DELING AV RENOVASJONSAVGIFT Sissel Stien ANNA 19/06144-002 2019/10/29
U FEL PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/04169-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/29
I TEK 85/105 - DALABREKKÅ, UTVIK, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE - 85/105 - DALABREKKÅ, UTVIK, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE Karl Johan Aasbø EDH 19/06146-001 2019/10/29
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/06149-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/29
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - BYGGEMØTE 15 NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Hans Erik Langfjord Get AKR02 17/00780-061 2019/10/29
I TEK 102/225 - BYGNES - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, STILLAS OG BYGGEKOMPANIET AS BYGGESAK 15/624 - 102/225 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 15/624 Vedavågen Rør AS ALS06 15/00631-004 2019/10/29
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - REFERAT - BYGGEMØTE 8 TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Johnny Hauge Haugaland kraft AKR02 18/03018-031 2019/10/29
I SEN KJØP AV GNSS-ROVER 2019 - OPPMÅLINGSKONTORET - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/6094 KJØP GNSS-ROVER 2019 TES02 19/06094-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/29
I TEK 15/31 OG 15/1509 - RINDAVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG, CARPORT MELLOM BOLIGER - 15/31 OG 15/1509 - RINDAVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG, CARPORT MELLOM BOLIGER Ivar Bauge EDH 19/06152-001 2019/10/29
U TEK 83/16 - SKEIE - NYBYGG TRAFOKIOSK - 83/16 OG 83/46 - FORELEGGING AV PLANER OM TILTAK INNEN OMRÅDEKONSESJON Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/02546-003 2019/10/29
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 13/03287-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/29
U TEK 83/46 - SKEIE - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR NY TRAFOKIOSK - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 83/46 - SKEIE - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR NY TRAFOKIOSK Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/06041-002 2019/10/29
U SEN KJØP AV GNSS-ROVER 2019 - OPPMÅLINGSKONTORET - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/6094 KJØP GNSS-ROVER 2019 TES02 19/06094-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/29
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/29
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SAKS & KAM AS - SØKNAD OM GODKJENNING Saks og Kam AS KANE1 19/06157-001 2019/10/29
I TEK 64/1244 - GULETJØDNVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE - 64/1244 - GULETJØDNVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE Geir Walland KHM 19/06155-001 2019/10/29
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - ARBEIDSVARSLING I VEG - LINJESTREKK 5.11.19, AUSTRE VEAVEG 217 - ØSTHUSVEGEN A & B Andreassen Maskin AS KSU01 17/00247-175 2019/10/29
U TEK KLAGE FRA EINAR JOHAN KOLSTØ - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - - PLAN 4075 - VEDLEGG TIL 5 KLAGESAKER Fylkesmannen i Rogaland YSL 19/05638-009 2019/10/29
I TEK GRAVESØKNAD - VALBERGÅSEN 5A/5B - GRAVESØKNAD - NY DATO VALBERGÅSEN 5A OG 5B Linda Gundersen for Aase & Svendsen AS KSU01 19/05587-003 2019/10/29
U TEK 4/471 - SILJEBERGVEGEN, MUNKAJORD, NYBYGG GARASJE - 4/471 - SILJEBERGVEGEN, MUNKAJORD. OPPLYSNINGER OM MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG, GARASJE Eivor og Henrik Bø BFH 16/03317-004 2019/10/29
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - MOTTATTE MANGLER NJO 14/00003-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/29
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - KARMØY HUD & FOT AS - SØKNAD OM GODKJENNING Karmøy Hud & Fot AS KANE1 19/06156-001 2019/10/29
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2018 OG 2019 - UNDERRETNING TIL KLAGER - 14940035 25525/19-26 Sør-Vest Politidistrikt ADA02 18/00351-065 2019/10/29
I TEK 149/491 OG 149/497, SPANNE, OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - 149/491 OG 149/497 - GENERALFULLMAKT (BEKREFTET KOPI) Block Watne AS HAS 19/05919-002 2019/10/29
U TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - INVITASJON TIL OPPSTARTSMØTE ENDRING I DETALJREGULERINGSPLAN 5061 Eskild Kvala AS YSL 19/00604-040 2019/10/29
I TEK 64/392 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5490 - 64/455 OG 64/1572 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SAMMENSLÅING STD:18/5490 Kartverket - Tinglysingen ALA04 19/00169-025 2019/10/29
I TEK 15/1319 - STØLAVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM DISPENSASJON - 15/1319 - STØLAVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM DISPENSASJON Lars Inge og Mariann Alvseike IGR 19/06158-001 2019/10/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 66/880 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Geir Fiskum GEL 19/00021-476 2019/10/29
I TEK 47/410 - VIK - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5015 - 47/410, 47/412 47/412 MFL - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SAMMENSLÅING STD:19/5015 Kartverket - Tinglysingen ALA04 19/05260-031 2019/10/29
I TEK REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON - PA 361 AVALDSNESVEGEN 114 - 66/810 - AVTALE OM ETABLERING AV NY KLOAKKPUMPESTASJON OG LEDNINGSANLEGG PÅ EIENDOMMEN Jan Leon Knutsen MAHA1 19/00080-016 26 Off.l.26 2019/10/29
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 19/06159-001 24 Offl.§24 2019/10/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM SATS TIL PRIVATE BARNEHAGER I KARMØY KOMMUNE FOR 2020 Åsebøen Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-596 2019/10/29
I SEN KJØP AV GNSS-ROVER 2019 - OPPMÅLINGSKONTORET - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/6094 KJØP GNSS-ROVER 2019 TES02 19/06094-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/29
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-295 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-366 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-367 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/29
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - ARBEIDSVARSLING - OMKJØRING STONGVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00247-176 2019/10/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-368 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest v/ Ingunn Hauge ALA04 19/05411-031 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Gåsland Silje Louise ALA04 19/05411-033 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Hustoft Andreas H ALA04 19/05411-034 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Forland Lise Johanne ALA04 19/05411-035 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Austevik Anne Kathrine O ALA04 19/05411-036 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Austevik Jarl Øyvind ALA04 19/05411-037 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune ALA04 19/05411-038 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Rusnes Åsta Munkejord ALA04 19/05411-039 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Vik Astrid ALA04 19/05411-040 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Veum Aud Marit ALA04 19/05411-041 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Olsen Onar ALA04 19/05411-042 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Olsen Onar ALA04 19/05411-043 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Conesa Espen ALA04 19/05411-044 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Halsnes Grete M Tordal ALA04 19/05411-045 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Schumann Stella Gry Skår ALA04 19/05411-046 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Skår Geir Magne ALA04 19/05411-047 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Skår Lars Arne ALA04 19/05411-048 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Skår Rolf Ivar ALA04 19/05411-049 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Tordal Alf ALA04 19/05411-050 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Tordal Eli Kristin ALA04 19/05411-051 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Tordal Kjell Reidar ALA04 19/05411-052 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Tordal Leif Magne ALA04 19/05411-053 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Veum Aud Marit ALA04 19/05411-054 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Salhus Jon ALA04 19/05411-055 2019/10/29
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK10-§4.3 69/63 OG 72/196 72/196 I KARMØY KOMMUNE Salhus Monika Skaar ALA04 19/05411-056 2019/10/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-369 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-370 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-371 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-372 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-373 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/29
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - REFERAT FRA BM4 Vassbakk & Stol AS ABU01 18/00968-067 2019/10/29