Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - SVAR - BER OM FORHANDLINGER FOR MEDLEM Norsk Sykepleierforbund TUS 19/00520-011 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/10/28
U TEK SALG AV DEN GAMLE BRANNSTASJONSTOMTEN I SKUDENESHAVN - SAK 19/5065 - DEN GAMLE BRANNSTASJONSTOMTEN I SKUDENESHAVN Rekve, Pleym & Co DA SMO02 19/05065-004 2019/10/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INNHENTING AV SAKSDOKUMENTER - ANSETTELSE AV RÅDGIVER KHO 19/04835-046 25 Offl.§25 2019/10/28
U TEK PLAN 5104 - DETALJREGULERING FOR VARANESET FISKEKAI - GNR. 106/85 MFL. - TILBAKEMELDING PÅ NYTT, REVIDERT PLANFORSLAG PLAN 5104 - DETALJREGULERING FOR VARANESET FISKEKAI - GNR. 106/85 MFL. Pds Protek AS AAHO 18/03891-023 2019/10/28
I TEK JORDVERNSTRATEGI FOR MATFYLKET ROGALAND - REGIONAL JORDVERNSTRATEGI MED FYLKESTINGETS VEDTAK Rogaland fylkeskommune BJP01 19/06122-001 2019/10/28
U TEK 119/604 - KROSSNESVEGEN, MYKJE - FASADEENDRING ENEBOLIG - TILBYGG TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 119/604 - KROSSNESVEGEN, MYKJE - FASADEENDRING ENEBOLIG - TILBYGG TERRASSE Solid Mesterbygg AS KRRE 19/05823-002 2019/10/28
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - 90/2 - KARMLUND MØLLE - ANBEFALING AV TILSKUDD (KOPIMOTTAKER) Rogaland Fylkeskommune - seksjon for kulturarv AAL 17/00116-086 2019/10/28
U TEK 113/19 - DØLE - BYGGETILSYN - 113/19 - SVAR PÅ TILBAKEMELDING ETTER BYGGETILSYN - ULOVLIG OPPFØRT GARASJE Violeta Huse JKV 19/05689-003 2019/10/28
U TEK 64/1145 - LIARFJELL, STANGALAND - TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/1145 - LIARFJELL, STANGALAND - TERRASSE Odd Fjeldkårstad EDH 19/05710-008 2019/10/28
I SEN RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - HØRING - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 25.10.2019 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - HØRING Statens Vegvesen EJA 19/05918-003 2019/10/28
I TEK 5/673 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 1 - 5/673 - SØKNAD OM FERDIGATTEST BYGG: 1 Hans J Rasmussen AS JKV 18/03563-018 2019/10/28
I TEK 11/387 - MANNES - FORELEGGING AV NY NETTSTASJON - 11/387 - (KOPIMOTTAKER) UTTALE TIL FORELEGGING AV TILTAK Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv IGR 19/06087-003 2019/10/28
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - SHOW MED LASSE PEDERSEN, GAMLA VERKSTED I SKUDENESHAVN 27.12.2019 Skudenes Event AS EVI1 19/00022-134 2019/10/28
U TEK 5/580 - MOLDBAKKANE, VEA, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 5/580 - MOLDBAKKANE, VEA, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE Klaus Eriksen KRRE 19/06017-002 2019/10/28
I TEK PLAN 1016 - DETALJREGULERING FOR STEININGSHOLMEN VEST - 57/569 MFL. - MERKNAD FRA FISKARLAGET VEST - 25.10.2019 PLAN 1016 - DETALJREGULERING FOR STEININGSHOLMEN VEST - 57/569 MFL. Fiskarlaget Vest BHA02 15/02043-021 2019/10/28
I TEK PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. - UTTALELSE FRA FISKARLAGET VEST - 25.10.2019 PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. Fiskarlaget Vest AAHO 19/01228-011 2019/10/28
I TEK FORVALTNING AV NATURRESERVATER - UTFORMING AV DISPENSASJONER I VERNEOMRÅDER Miljødirektoratet EIST 12/01250-024 2019/10/28
I TEK 73/94 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BRIGT INGE BØHN - 73/94 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BRIGT INGE BØHN Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/06126-001 2019/10/28
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - ARBEIDSVARSLING I VEG - ASALDALVEGEN Karmøy kommune KSU01 17/00247-173 2019/10/28
I TEK TEKNISK PLAN - BUHAGEN, KOLNES - OPPDATERTE TEGNINGER - TEKNISK PLAN, BUHAGEN - KOLNES RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/03642-018 2019/10/28
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SØKNAD OM STØTTE TIL MARKERING - SLEIPNER-ULYKKEN Tove Følid LYK 19/00027-040 2019/10/28
I TEK PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - UTTALELSE FRA KARMLUND VELFORENING - 25.10.2019 PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 Karmlund Velforening JST 18/00564-059 2019/10/28
I TEK 39/3 - SYREVEGEN - GRØDHEIM - NYBYGG DRIVHUS/LAGER/VERKSTED/GARASJE - 39/3 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Øistein Johnsen JMJ03 14/03778-004 2019/10/28
I TEK 88/255 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ØYGARDEN EIENDOM BYGGESAK 16/2063 - 88/255 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/2063 Øygarden Eiendom AS ALS06 18/01283-005 2019/10/28
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2019 - SØKNAD OM KULTURSTIPEND Emilie Synnøve Liknes ANKO 19/06102-003 2019/10/28
I SKU AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/06129-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/28
U TEK SKILTVEDTAK FRA KARMØY KOMMUNE - VEDTAKSBREV - KV 1089 LEIRVEGEN SONE 30KM/T Sør-Vest politidistrikt KSU01 12/00480-087 2019/10/28
I TEK PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 24.10.2019 PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 Fylkesmannen I Rogaland JST 18/00564-060 2019/10/28
I TEK PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - MERKNAD FRA PER OG REGINE VELDE - 25.10.2019 PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 Per Morten Velde JST 18/00564-061 2019/10/28
I TEK 38/314 - SYRE - NYBYGG ENEBOLIG - 38/314 - SYRE - NYBYGG ENEBOLIG Sandve Trelast AS KHM 19/06118-001 2019/10/28
U TEK 9/2 - VARNEVEGEN, VARNE - MASSEDEPONI - 9/2 - VARNEVEGEN, VARNE - SVAR PÅ UTTALE TIL SØKNAD OM MASSEDEPONI Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen KHM 19/05444-013 2019/10/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/06095-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/28
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - KVITTERING FOR INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL KARMØYHALLEN IDRETTSANLEGG SKYTEANLEGG Kopervik Pistolklubb OFL 16/00248-376 2019/10/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 29/16 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Jane Ingunn Holgersen GEL 19/00021-472 2019/10/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 3/3 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Odd Jarle Hovden GEL 19/00021-473 2019/10/28
I TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - TILSVAR TIL KLAGE/ANMODNING OM OMGJØRING AV IGANGSETTINGSTILLATELSE Advokat Trond Jarle Bachmann GTH 17/05542-045 2019/10/28
I TEK PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - UTTALE TIL HØRING - FRA STATENS VEGVESEN - 25.10.2019 PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 Statens Vegvesen JST 18/00564-062 2019/10/28
U TEK 146/78 - BØVÅGVEGEN, BØ, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE/TERRASSE/BOD - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 146/78 - BØVÅGVEGEN, BØ, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE/TERRASSE/BOD Jan Andre Olsen EDH 19/05995-004 2019/10/28
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - KONTROLLER - DOKUMENTKONTROLL-PRODUKSJONSTILLEGG 2019 Geir Kjetland LKS 13/03161-067 2019/10/28
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/05144-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/28
I TEK 57/10 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BALTZERSEN, UNNI - 57/10 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Unni Baltzersen BJP01 19/06119-001 26 Off.l.26 2019/10/28
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/06120-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/28
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 147/2 OG 147/3 - VORMEDALSVEGEN FV. 835 - VEDR. FORSESTÅANDE SKJØN/AVKLARINGAR AV AREAL Statens vegvesen - Region vest KIS 17/00073-400 2019/10/28
I SEN IT-AVTALER/LISENSER - AVTALE OM KJØP AV PRODUKTER FRA GJELDSREGISTERET Gjeldsregisteret AS VIJO 12/00126-140 2019/10/28
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - 72/1 - AVTALE - TILLATELSE TIL Å HA VANNLEDNING LIGGENDE OVER EIENDOM Astrid Skår ABU01 18/00968-066 26 Off.l.26 2019/10/28
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-360 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 109/41 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Arvid Bjerkenes GEL 19/00021-474 2019/10/28
U TEK 5/522 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - NYBYGG LAGERHALL - 5/522 - UTSATT FRIST FOR TILBAKEMELDING Edb-Tjenester Norge Limited JKV 16/04357-029 2019/10/28
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-361 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 66/880 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Geir Fiskum GEL 19/00021-475 2019/10/28
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-362 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/28
I TEK 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING - 11/387 - VEDLEGG TIL KLAGE PÅ VEDTAK Alice H. og Ole Martin Solum GTH 19/02214-020 2019/10/28
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/03287-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/28
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-363 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/28
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - 64/599 OVERSENDELSE AV AVTALE GRUNNEIER VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Øyvind Flatebø MAHA1 18/03018-030 2019/10/28
I TEK 123/186 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMØY KOMMUNE - 123/186 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune BJP01 19/06121-001 2019/10/28
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - TATOVØRER OG HULLTAKINGSVIRKSOMHETER - MILJØRETTET HELSEVERN - TATOVØRER OG HULLTAKINGSVIRKSOMHETER Tattoo Ivan Mjølhus KANE1 19/06068-001 2019/10/28
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-064 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/28
U TEK 15/1713 - HØYVEGEN - ÅKRA - NYBYGG GARASJE - 15/1713 - HØYVEGEN - ÅKRA. OPPLYSNINGER OM MANGLENDE FERDIGATTEST GARASJE John Kvilhaugsvik JKV 14/03477-004 2019/10/28
U TEK 123/186 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMØY KOMMUNE - SVAR - 123/186 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune BJP01 19/06121-002 2019/10/28
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-364 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/28
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-365 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/28
I TEK 4/132 - KYRKJEGARDVEGEN, MUNKAJORD - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG OG NY ADKOMST - 4/132 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggconsultvest Ronny Johnsen JKV 18/01069-024 2019/10/28
I TEK 14/62 - ÅRVOLLKNAUSEN, ÅRVOLL - TILBYGG LEVEGG OG GJERDE - 14/62 -SØKNAD OM FERDIGATTEST Eivind Stonghaugen Larsen JKV 19/04837-008 2019/10/28
I TEK OMKLASSIFISERING AV KOMMUNALE GANG- OG SYKKELVEGER - OMKLASSIFISERING AV KOMMUNALE GANG- OG SYKKELVEGER Statens vegvesen - Region vest HPE 18/03906-003 2019/10/28
U TEK 57/10 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BALTZERSEN, UNNI - SVAR - 57/10 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Unni Baltzersen BJP01 19/06119-002 2019/10/28
U TEK 15/966 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/966 I KARMØY KOMMUNE Sunde Einar JHE 19/05294-010 2019/10/28
U TEK 15/966 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/966 I KARMØY KOMMUNE Edvardsen Tønnes G JHE 19/05294-011 2019/10/28
U TEK 15/966 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/966 I KARMØY KOMMUNE Sævik Nils Peter JHE 19/05294-012 2019/10/28
U TEK 15/966 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/966 I KARMØY KOMMUNE Akselberg Kjell JHE 19/05294-013 2019/10/28
U TEK 15/966 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/966 I KARMØY KOMMUNE Revheim Tove Janeth JHE 19/05294-014 2019/10/28
U TEK 15/966 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/966 I KARMØY KOMMUNE Johannessen Bjørg Kirsten JHE 19/05294-015 2019/10/28
U TEK 15/966 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/966 I KARMØY KOMMUNE Åkra Fjellag JHE 19/05294-016 2019/10/28
U TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 72/106 - SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENT Statens Kartverk NILI1 19/02008-014 2019/10/28
I TEK 13/512 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG/PÅBYGG ENEBOLIG - 13/512 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 18/03023-007 2019/10/28
U TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 142/805 M.FL. - SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER Statens Kartverk NILI1 19/02008-015 2019/10/28
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 147/2 OG 147/3 - VORMEDALSVEGEN FV. 835 - VEDR. FORSESTÅANDE SKJØN/AVKLARINGAR AV AREAL Statens vegvesen - Region vest HHU 17/00073-401 2019/10/28
I HSE ANMELDELSE - HELSE - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - 14942335 25838/19-206 Sør-vest politidistrikt CBE02 19/06125-001 2019/10/28
I SEN TILSYNSRAPPORTER - SALG AV TOBAKKSVARER - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 43 CIRKLE K, SÆVELANDSVIK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 18/03200-006 2019/10/28
I SEN EXTRA ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 43 COOP EXTRA ÅKREHAMN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01707-037 2019/10/28
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - 5/42 OG 5/512 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 Rett Bolig AS ALA04 19/05296-044 2019/10/28
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - 5/42 OG 5/512 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 Odd Vea ALA04 19/05296-045 2019/10/28
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - KUM 5071 OG 5075 - BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING Firesafe AS ABU01 17/01108-125 2019/10/28
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - GNR. 57 BNR. 701 BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING Sandve Trelast AS ABU01 17/01108-126 2019/10/28
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - IDRETTSHALL, VORMEDAL SKOLE - BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING Thor Inge Lie ABU01 17/01108-127 2019/10/28