Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - BEKREFTELSE BLI01 19/05036-113 25 Offl §25 2019/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-179 25 Offl §25 2019/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG BLI01 19/05114-018 25 Offl §25 2019/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG BLI01 19/05114-019 25 Offl §25 2019/10/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - INTERVJU MSE 19/05738-038 25 Offl §25 2019/10/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - INTERVJU MSE 19/05738-039 25 Offl §25 2019/10/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - INTERVJU MSE 19/05738-040 25 Offl §25 2019/10/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - INTERVJU MSE 19/05738-041 25 Offl §25 2019/10/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - INTERVJU MSE 19/05738-042 25 Offl §25 2019/10/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - INTERVJU MMW 19/05782-086 25 Offl §25 2019/10/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - INTERVJU MMW 19/05782-087 25 Offl §25 2019/10/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - INTERVJU MMW 19/05782-088 25 Offl §25 2019/10/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - INTERVJU MMW 19/05782-089 25 Offl §25 2019/10/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/06032-002 25 Offl §25 2019/10/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/06079-003 25 Offl §25 2019/10/26