Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 59/21 - RØRLEGGERMELDING - RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: ERIKSEN - 59/21 - RØRLEGGERMELDING - RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: ERIKSEN S O Lund AS ORO01 19/05398-002 2019/10/25
U TEK 59/21 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG BOLIG, FORSTØTNINGSMUR OG VEI - RAMMETILLATELSE - 59/21 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG BOLIG, FORSTØTNINGSMUR OG VEI Edb-Tjenester Norge Limited KIS 19/05422-007 2019/10/25
U TEK 21/8 - VESTRE KARMØYVEG, STAVA - RIVING OG NYBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 21/8 - VESTRE KARMØYVEG, STAVA - RIVING OG NYBYGG BOLIG Hans J Rasmussen AS KHM 19/02459-010 2019/10/25
U TEK 4/400 - FISKEBERG, MUNKAJORD - SØKNAD OM NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 4/400 - FISKEBERG, MUNKAJORD - SØKNAD OM NYBYGG GARASJE Svein Magne Sjøen KRRE 19/05884-003 2019/10/25
U TEK VEGLYS OG GATELYS - RETTIGHET TIL Å ETABLERE 1 STK. VEGLYS PÅ 140/59, TUHAUGVEGEN 19 Aud Marit Moss Liknes KSU01 12/01112-046 2019/10/25
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 119/481 - SVAR PÅ SPØRSMÅL OM SEFRAK-MINNE PÅ VÅNINGSHUS Tone Wahlberg Øxnevad KRRE 17/00073-398 2019/10/25
I TEK 5/680 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 8 - 5/680 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JKV 18/04584-010 2019/10/25
I TEK 148/878 - NOREVEGEN, NORHEIM - RIVING AV TO LAGERBYGG OG NYBYGG LAGERBYGG - 148/878 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Pds Protek AS KMY 16/00818-006 2019/10/25
I TEK OLAS BIL AS, KARMØY - UTSLIPPSTILLATELSE - INSPEKSJONSRAPPORT KONTROLLNUMMER: 2019.031.I.FMRO Fylkesmannen i Rogaland PCH01 14/03817-005 2019/10/25
I HSE SØKNADER - BESØKSHJEM BARNEVERN/FAMILIEAVLASTER 2018/2019 - BESØKSHJEM/FAMILIEAVLASTER - REGISTRERING IKN01 18/05618-021 25 Offl.§25 2019/10/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - BEKREFTELSE MSE 19/05738-021 25 Offl §25 2019/10/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - BEKREFTELSE MSE 19/05738-022 25 Offl §25 2019/10/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - BEKREFTELSE MSE 19/05738-023 25 Offl §25 2019/10/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - BEKREFTELSE MSE 19/05738-024 25 Offl §25 2019/10/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - BEKREFTELSE MSE 19/05738-025 25 Offl §25 2019/10/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - BEKREFTELSE MSE 19/05738-026 25 Offl §25 2019/10/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - BEKREFTELSE MSE 19/05738-027 25 Offl §25 2019/10/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - BEKREFTELSE MSE 19/05738-028 25 Offl §25 2019/10/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - BEKREFTELSE MSE 19/05738-029 25 Offl §25 2019/10/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - BEKREFTELSE MSE 19/05738-030 25 Offl §25 2019/10/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - BEKREFTELSE MSE 19/05738-031 25 Offl §25 2019/10/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - BEKREFTELSE MSE 19/05738-032 25 Offl §25 2019/10/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - BEKREFTELSE MSE 19/05738-033 25 Offl §25 2019/10/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - BEKREFTELSE MSE 19/05738-034 25 Offl §25 2019/10/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - BEKREFTELSE MSE 19/05738-035 25 Offl §25 2019/10/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - BEKREFTELSE MSE 19/05738-036 25 Offl §25 2019/10/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - BEKREFTELSE MSE 19/05738-037 25 Offl §25 2019/10/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED EIDE SKOLE - INTERVJU BLI01 19/05866-014 25 Offl §25 2019/10/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED EIDE SKOLE - INTERVJU BLI01 19/05866-015 25 Offl §25 2019/10/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED EIDE SKOLE - INTERVJU BLI01 19/05866-016 25 Offl §25 2019/10/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/06079-002 25 Offl §25 2019/10/25
U TEK VEGLYS OG GATELYS - RETT TIL Å ETABLERE 1 STK. VEGLYS PÅ 140/59, TUHAUGVEGEN 19 Arne Harald Liknes KSU01 12/01112-047 2019/10/25
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/06110-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/25
U TEK PLAN 187-1 - REGULERINGSPLAN FOR DALSNESET - ENDRING AV BESTEMMELSER OM TAKFORM OG BYGGEHØYDE FOR GNR 53/77-82 - SVAR - BESTILLING AV OPPSTARTMØTE - MINDRE ENDRING AV EKSISTERENDE REGULERINGSPLAN 187 - DALSNESET, HOVDASTAD Sandve Trelast AS BHA02 19/06112-002 2019/10/25
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 71/9 - BREKKE - ØNSKER INFORMASJON OM EIENDOM Eirik Tjeldflåt KIS 17/00073-399 2019/10/25
U TEK 87/201 - NORDRE VELDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 87/201 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Johnny Gunvald Langaker HAS 19/05439-016 2019/10/25
U TEK KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - MØTEREFERAT 25.10.2019 Kjell Arne Valentinsen TBR 12/00224-106 2019/10/25
U TEK 126/14 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PEDERSEN, SANDRA NES OG WIDVEY, PER EIRIK - SVAR - 126/14 - EGENERKLÆRINGER OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Per Eirik Krossgått Widvey BJP01 19/06109-002 2019/10/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 119/447 - BESTILLING AV NABOLISTE Hereid Hus AS GEL 19/00021-470 2019/10/25
U TEK 128/15 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JORDBREKK, TROND HARALD - SVAR - 128/15 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Trond Harald Jordbrekk BJP01 19/06108-002 2019/10/25
I TEK SKOGBRUK - SØKNAD OM LINJERYDDING I NATURRESERVATET ØVRE EIDE Haugaland Kraft Nett AS ALI 12/00115-063 2019/10/25
I TEK TEKNISK PLAN FOR STORTU, TORVASTAD BOLIGPROSJEKT - ODD HANSEN AS - REFERAT - STORTU BYGGEMØTE NR 4 Odd Hansen AS BTH04 18/00625-026 2019/10/25
U TEK 109/19 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LØKNES, JORUN IREN - SVAR - 109/19 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokat Ben Einar Grindhaug BJP01 19/06092-002 2019/10/25
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-062 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/25
I TEK 47/719 OG 47/720 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NORNES, IDUN/NORNES, TORBJØRN - 47/719 OG 47/720 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NORNES, IDUN/NORNES, TORBJØRN Torbjørn Nornes BJP01 19/06111-001 26 Off.l.26 2019/10/25
U TEK GRAVESØKNAD - KV1280 STONGVEGEN - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN TRAFIKKLYS STONGVEGEN Ramudden AS KSU01 19/05100-004 2019/10/25
U TEK 57/93 MFL. - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 57/93 MFL. - SVAR - SAKEN RETURNERES - AVVIST KLAGE - RETTING AV EIENDOMSGRENSER Karmøyadvokatene DA HAS 18/05402-010 2019/10/25
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - SVAR - ARBEIDSVARSLING - STONGSVINGEN Birkeland Maskinentreprenør AS KSU01 17/00247-172 2019/10/25
I TEK 47/721 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NORNES, TORBJØRN - 47/721 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NORNES, TORBJØRN Torbjørn Nornes BJP01 19/06113-001 26 Off.l.26 2019/10/25
I TEK 47/722 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DAHLE, HELGE KARSTEN - 47/722 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DAHLE, HELGE KARSTEN Helge Karsten Dahle BJP01 19/06114-001 26 Off.l.26 2019/10/25
I TEK TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - 33/15 MFL. - RENSEPARK MED VEKT PÅ BIOLOGISK MANGFOLD JOHN MARTON ELLINGSEN - NYTT VEDTAK - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) JOHN MARTON ELLINGSEN Landbruksdirektoratet LKS 14/04327-007 2019/10/25
I TEK 9/2 - VARNEVEGEN, VARNE - MASSEDEPONI - 9/2 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL MASSEDEPONI I UREGULERT OMRÅDE Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen KHM 19/05444-012 2019/10/25
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-293 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/25
U TEK 70/84 - YTRE EIDE - TILBYGG - 70/84 - YTRE EIDE. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG Hans Gunnar Strand KMY 16/01961-007 2019/10/25
U TEK 130/1 - VIKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/3 - 130/1 - NY OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Bjarte Helgeland HAS 19/01454-016 2019/10/25
U TEK 15/966 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/966 I KARMØY KOMMUNE Revheim Tove Janeth JHE 19/05294-004 2019/10/25
U TEK 15/966 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/966 I KARMØY KOMMUNE Akselberg Kjell JHE 19/05294-005 2019/10/25
U TEK 15/966 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/966 I KARMØY KOMMUNE Sævik Nils Peter JHE 19/05294-006 2019/10/25
U TEK 15/966 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/966 I KARMØY KOMMUNE Edvardsen Tønnes G JHE 19/05294-007 2019/10/25
U TEK 15/966 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/966 I KARMØY KOMMUNE Sunde Einar JHE 19/05294-008 2019/10/25
U TEK 47/722 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DAHLE, HELGE KARSTEN - 47/719, 720, 721 OG 722 - EGENERKLÆRINGER OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DAHLE, HELGE KARSTEN Helge Karsten Dahle BJP01 19/06114-003 2019/10/25
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-063 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 24/2,30 - BESTILLING AV NABOLISTE Johannes Alne GEL 19/00021-471 2019/10/25
U TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - REFERAT - BYGGEMØTE 16 KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR Leif Inge, Knut David Vassbakk & Stol AS AKR02 16/03040-061 2019/10/25
I TEK 5/393, 418 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT BOLIGFELT SLETTATUNET - HJ RASMUSSEN AS - SIGNERT OVERTAKELSESPROTOKOLL - SLETTATUNET Hans J Rasmussen AS BTH04 18/04406-022 2019/10/25
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - KAPASITET - VANNMENGDE - IDRETTSHALL, VORMEDAL SKOLE Thor Inge Lie ABU01 17/01108-124 2019/10/25
I TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT 119/645/3 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT 119/645/3 Sylvi Marie Håkonsen Sævik BSO02 19/06115-001 2019/10/25
U TEK 13/103 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5394 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 13/103 I KARMØY KOMMUNE Liknes Einar Thoralf JHE 19/05640-001 2019/10/25
U TEK 13/103 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5394 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 13/103 I KARMØY KOMMUNE Lønnegraff Dag JHE 19/05640-002 2019/10/25
U TEK 13/103 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5394 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 13/103 I KARMØY KOMMUNE Lønnegraff Reidun Elise JHE 19/05640-003 2019/10/25
U TEK 13/103 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5394 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 13/103 I KARMØY KOMMUNE Sørheim Svein Arne JHE 19/05640-004 2019/10/25
U TEK 13/103 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5394 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 13/103 I KARMØY KOMMUNE Hufthammer Anna JHE 19/05640-005 2019/10/25
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/05494-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/25
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - MØTEREFERAT - BYGGEMØTE NR. 7 Johnny Hauge Haugaland kraft AKR02 18/03018-029 2019/10/25
I TEK 5/680 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 8 - 5/680 - SØKNAD OM FERDIGATTEST BYGG: 8 Hans J Rasmussen AS JKV 18/04584-011 2019/10/25
I TEK 5/65, 5/680 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HJ RASMUSSEN AS BYGG: 7-10 - BYGGESAK 18/4583 , 18/4584 , 18/4585 OG 18/4586 - 5/680 - FERDIGMELDING RØR BYGG:8- BYGGESAK 18/4584 Hage & Maskin AS ALS06 19/00742-003 2019/10/25
I TEK 5/74 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - MARCIN MAJCHRZAK - 5/74 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - MARCIN MAJCHRZAK Vedavågen Rør AS ALS06 19/06093-002 2019/10/25
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - KONTROLLER - PRODUKSJONSTILSKUDD - TILSKUDD TIL BEVARINGSVERDIGE SAUERASER Fylkesmannen i Rogaland LKS 13/03161-066 2019/10/25
I TEK 21/1 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: KARSTEN JONASSEN STAVA - LEIER: GISLE SIMONSEN STAVA - 21/1 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: KARSTEN JONASSEN STAVA - LEIER: GISLE SIMONSEN STAVA Gisle Simonsen Stava LKS 19/06116-001 2019/10/25
U TEK TEKNISK PLAN FOR ØYGARDSVEGEN - 69/71 OPPARBEIDELSE AV BOLIGFELT MED TILHØRENDE VEGER OG VA - SVAR UTBEDRING AV MANGLER ØYGARDEN Ktv Bygg AS BTH04 12/04624-022 2019/10/25
I TEK 21/4 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: TORGEIR RASMUSSEN - LEIER: GISLE SIMONSEN STAVA - 21/4 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: TORGEIR RASMUSSEN - LEIER: GISLE SIMONSEN STAVA Torgeir Rasmussen LKS 19/06117-001 2019/10/25
U TEK 59/42 - NORDRE KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - NYMERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 59/42 - UNDERETTING OM NYMERKING AV TIDLIGERE MÅLT GRENSE Lars Erik Gjertsen ALA04 17/00015-007 2019/10/25