Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - LØNNSKRAV Lederne NOS01 19/00517-036 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/10/24
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.3 BEHOLDE OG REKRUTTERE - SVAR - KRAV OM FORHANDLINGER ETTER HTA § 4.A.4 KOMPETANSE Fagforbundet Karmøy TUS 19/00519-014 23a Offl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/10/24
U TEK 2/24 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/6141 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 2/24 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett EDH 19/05746-003 2019/10/24
U TEK 58/109 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - TAKTERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 58/109 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - TAKTERRASSE Bent Thorleif Kolbeinsen EDH 19/05719-007 2019/10/24
U TEK 142/349 - MISJONSVEGEN, STORASUND, TILBYGG ENEBOLIG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 142/349 - MISJONSVEGEN, STORASUND, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS KIS 19/06003-002 2019/10/24
U TEK 13/754 - BYGG 33, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/754 - FERDIGATTEST - ENEBOLIG M/CARPORT Garvik Prosjekt AS JKV 15/00611-015 2019/10/24
U TEK 13/751 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - NYBYGG, ENEBOLIG - 13/751 - FERDIGATTEST - ENEBOLIG M/CARPORT Garvik Prosjekt AS JKV 19/01344-012 2019/10/24
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3.5 Fagforbundet TUS 19/00517-035 2019/10/24
U TEK 7/61 - VESTRE KARMØYVEG, RANGVALDJORD, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 7/61 - VESTRE KARMØYVEG, RANGVALDJORD, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE Odd Arve Gunderstad EDH 19/05764-006 2019/10/24
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 15/2310 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED HØYVEGEN. Moderne Bygg 1 AS BFH 19/00010-102 2019/10/24
I TEK 142/813 OG 142/814 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BOLIG 14-15 RØRLEGGERMELDING: 18/4473 - 142/813 OG 142/814 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/04285-004 2019/10/24
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 149/541 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SPANNATOPPEN Martin Næsse BFH 19/00010-103 2019/10/24
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-291 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/24
U TEK 43/502 - SEKSJNR. 3 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, TILBYGG BOLIG, HAGE/VINTERSTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 43/502 - SEKSJNR. 3 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, TILBYGG BOLIG, HAGE/VINTERSTUE Konrad Knutsen KHM 19/05870-005 2019/10/24
I TEK 15/1042 - ÅRABROTHOLMEN - ÅKRA - UTVIDELSE AV KAI - 15/1042 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 18/04669-020 2019/10/24
I TEK 47/446 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SARKKINEN BYGGESAK: 17/2956 - 47/446 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 17/2956 Rørlegger Stol Hognestad ALS06 18/00374-003 2019/10/24
I TEK 13/754 - BYGG 33, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/754 - SAMSVARSERKLÆRING Garvik Prosjekt AS JKV 15/00611-016 2019/10/24
U TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER - TILLATELSE TIL ENDRING - 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER Hille Melbye Arkitekter AS IGR 14/03545-057 2019/10/24
I TEK TEKNISK PLAN - OMLEGGING AV VEG VED UNDERGANG E134, VÅGEVEGEN - REKKEFØLGEKRAV: OMLEGGING AV G/S-VEG VED UNDERGANG VÅGEVEGEN/E134, ØYGARDEN EIENDOM Statens vegvesen - Region vest BTH04 19/01120-009 2019/10/24
I TEK 140/267 - OSNESVEGEN, OSNES - MELDING OM BYGNING SOM ER UNNTATT SØKNADSPLIKT - BOD - 140/267 - OSNESVEGEN, OSNES - MELDING OM BYGNING SOM ER UNNTATT SØKNADSPLIKT - BOD Tove Elin og Magne Espeland BFH 19/06097-001 2019/10/24
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-292 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/24
I SKU HAUGALAND HESTESPORT ARENA - ANMODNING OM UTBETALING AV INTERKOMMUNALT TILSKUDD TIL HAUGALAND HESTESPORT ARENA Tysvær kommune OFL 16/05046-011 2019/10/24
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/06100-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/24
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 18/04286-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-112 25 Offl §25 2019/10/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-178 25 Offl §25 2019/10/24
I SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/06031-003 25 Offl §25 2019/10/24
I SEN REKRUTTERINGSSAK AREAL- OG BYGGESAKSSJEF - SØKNAD REKRU 19/06033-002 25 Offl §25 2019/10/24
I TEK 66/515 - KITTILHAUGEN - AUSTREIM - HAGESTUE - 66/515 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Reinert Hansen KMY 14/00174-004 2019/10/24
U TEK 2/394 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 2/394 - FERDIGATTEST - ENEBOLIG MED LEILIGHET Hellvik Hus Karmøy AS JKV 17/03873-021 2019/10/24
I TEK 69/80 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR - 69/80 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR Eskild Kvala AS KIS 19/06099-001 2019/10/24
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - ARBEIDSVARSLING I VEG - NORDRE ÅDLANDSVEG Haugaland Kraft Nett AS KSU01 17/00247-170 2019/10/24
I TEK HJORTEVILT 2012-2019 - SØKNAD OM ENDRING AV MINSTEAREAL FOR HJORTEDYR Aust-Karmøy grunneierlag PCH01 12/00288-148 2019/10/24
I TEK 47/446 - ERSHAUGVEGEN, VIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 47/446 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS JMJ03 17/02956-013 2019/10/24
I TEK 142/778 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG, OPPFYLLING OG MUR - 142/778 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS KMY 18/00364-025 2019/10/24
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - KVITTERING FOR INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ÅSEBØEN IDRETTSANLEGG KLUBBLOKALER TRIBUNEBYGG Kopervik Idrettslag OFL 16/00248-375 2019/10/24
I TEK PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. - MERKNAD FRA GERD LOVISE SKÅR, HELMIK SÆVIK OG ALF A. SÆVIK PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. Gerd Lovise Skår AAHO 19/01228-010 2019/10/24
I TEK 122/143 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 122/143 - MOTTATT MANGLER - KARTLEGGING AV AVFALL, BEKREFTELSE PÅ STENGING AV STRØM OG RØRLEGGERMELDING Garvik Prosjekt AS KRRE 19/05706-005 2019/10/24
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2019 - SØKNAD OM KULTURSTIPEND Kristine Medhaug Grønn ANKO 19/06102-001 2019/10/24
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2019 - SØKNAD OM KULTURSTIPEND - HOURS Andreas Hundsnes ANKO 19/06102-002 2019/10/24
I TEK FELLESFØRING 1/2019 - KONG AUGVALDS VEG 27, AVALDSNES - SØKNAD OM FELLESFØRING FRA TELENOR KONG AUGVALDS VEG 27, AVALDSNES Geomatikk Haugesund HPE 19/06104-001 2019/10/24
I SEN HAVBRUKSFONDET - UTBETALING FRA HAVBRUKSFONDET - 2019 Fiskeridirektoratet PVE01 18/04670-005 2019/10/24
I TEK 102/225 - BYGNES - NYBYGG LAGERBYGNING - 102/225 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 15/00624-009 2019/10/24
I TEK 140/287 SEKSJ. 11 - OSNESBAKKEN, OSNES - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - HAGESTUE - 140/287 - MOTTATT MANGLER - NYE TEGNINGER Eskild Kvala AS EDH 19/05537-006 2019/10/24
U TEK 15/1042 - ÅRABROTHOLMEN - ÅKRA - UTVIDELSE AV KAI - 15/1042 - FERDIGATTEST - UTVIDELSE AV KAI I K Gabrielsen JKV 18/04669-021 2019/10/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/06091-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 18/03592-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/06073-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/24
U SEN INNFORDRING - OPPHØR AV FRIVILLIG AVTALETREKK SAGR 18/04336-358 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/24
I TEK 5/522 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - NYBYGG LAGERHALL - 5/522 - BER OM UTSETTELSE PÅ SVARFRIST Edb-Tjenester Norge Limited JKV 16/04357-028 2019/10/24
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - VIDEREFØRING AV AVTALE ETTER ARBEIDSMILJØLOVENS § 10-12 (4) Norsk Sykepleierforbund BOER 12/00092-321 2019/10/24
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 124/9 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - DUPONT NUTRITION NORGE AS Dupont Nutrition Norge AS REK 19/00023-137 2019/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJONSKRAV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP §19 A GITT TIL BARN DER OSLO KOMMUNE ER OMSORGSKOMMUNE ETH01 16/01128-591 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJONSKRAV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP §19 A GITT TIL BARN DER OSLO KOMMUNE ER OMSORGSKOMMUNE ETH01 16/01128-592 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/24
I TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE FOR ENDRING AV PLAN NR. 5061 DETALJREGULERING FOR HASSELBAKKEN, SKRE. Eskild Kvala AS YSL 19/00604-037 2019/10/24
I TEK 109/37 - FOSNAVEGEN, FOSEN - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 109/37 - UTTALE TIL SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE OG LEDNING I SJØ Fiskeridirektoratet JMJ03 19/05517-005 2019/10/24
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT §9A-4 OG RETTEN TIL OPPLÆRING MALY 19/05761-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-101 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/24
I TEK 142/811 OG 142/812 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BOLIG 16-17 RØRLEGGERMELDING: 18/4473 - 142/811 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 18/04283-006 2019/10/24
I TEK 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 85/39 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hereid Hus AS KMY 19/01112-024 2019/10/24
I TEK PLAN 187-1 - REGULERINGSPLAN FOR DALSNESET - ENDRING AV BESTEMMELSER OM TAKFORM OG BYGGEHØYDE FOR GNR 53/77-82 - BESTILLING AV OPPSTARTMØTE - MINDRE ENDRING AV EKSISTERENDE REGULERINGSPLAN 187 - DALSNESET, HOVDASTAD Sandve Trelast AS BHA02 19/06112-001 2019/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJONSKRAV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP §19 A GITT TIL BARN DER TYSVÆR ER OMSORGSKOMMUNE ETH01 16/01128-593 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/24
U TEK 61/12 - MELSTOKKEVATNET, MIDTSTOKKE. NYBYGG: REDSKAPSHUS - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 61/12 - MELSTOKKEVATNET, MIDTSTOKKE. NYBYGG: REDSKAPSHUS Olav Pedersen EDH 19/05913-005 2019/10/24
I TEK 13/676 OG 13/698 - TJØSVOLL - RIVING OG BYGGEMODNING, FELLESANLEGG, VEI OG STØYSKJERM - 13/676 OG 13/698 - DEPONERINGSPLAN FOR MATJORD Odd Hansen AS JKV 18/01723-016 2019/10/24
I HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - MELDING FRA LEVERANDØR - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES CBE02 19/01318-028 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/24
I SEN ASYLSØKERE/FLYKTNINGER - ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2020 Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet ORO 12/03071-122 2019/10/24
U HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - MELDING TIL LEVERANDØR - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES CBE02 19/01318-029 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/24
U TEK 47/699, 47/317, 47/51, 47/711 ,47/550, 47/712, 46/41, - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER STORABORG EIENDOM - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 47/699, 47/317, 47/51, 47/711 ,47/550, 47/712, 46/41 Storaborg Eiendom AS XXI 19/05769-003 2019/10/24
U SEN KJØP AV BIBLIOTEKBØKER - AVTALE - 16/714 RAMMEAVTALE KJØP AV BØKER OG LYDBØKER TIL BIBLIOTEK Norli Libris AS OEI 16/00714-013 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/10/24
U TEK 2/24 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/6141 - 2/24 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett EDH 19/05746-007 2019/10/24
U TEK 47/699, 47/317, 47/51, 47/711 ,47/550, 47/712, 46/41, - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER STORABORG EIENDOM - 47/699, 47/317, 47/51, 47/711 ,47/550, 47/712, 46/41, - MANGLER BREV TIL SØKNAD Storaborg Eiendom AS XXI 19/05769-004 2019/10/24
U SEN INNFORDRING - OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-359 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/24
I TEK 64/1145 - LIARFJELL, STANGALAND - TERRASSE - 64/1145 - MOTTATT MANGLER - TEGNINGER OG FOTO Odd Fjeldkårstad EDH 19/05710-005 2019/10/24
U TEK 4/467 - MUNKAJORD - FORHÅNDSKONFERANSE - ORIENTERING OM SPØRSMÅL ANGÅENDE MULIGHET FOR BRUKTBUTIKK PÅ GNR/BNR 4/467 - MUNKAJORD Petter J. Rasmussen AS KRRE 19/05896-003 2019/10/24
I TEK GRAVESØKNAD - KV1280 STONGVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN Ramudden AS KSU01 19/05100-003 2019/10/24
I TEK 148/878 - NOREVEGEN, NORHEIM - RIVING AV TO LAGERBYGG OG NYBYGG LAGERBYGG - 148/878 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Pds Protek AS KMY 16/00818-005 2019/10/24
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - ARBEIDSVARSLING - STONGSVINGEN Birkeland Maskinentreprenør AS KSU01 17/00247-171 2019/10/24
I TEK PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL. - MERKNAD FRA GEIR TJØSVOLL - 24.10.19 PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL. Geir Tjøsvoll BHA02 17/05377-031 2019/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJONSKRAV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP §19 A GITT TIL BARN DER HAUGESUND KOMMUNE ER OMSORGSKOMMUNE ETH01 16/01128-594 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJONSKRAV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP §19 A GITT TIL BARN DER KVINNHERAD KOMMUNE ER OMSORGSKOMMUNE - 2. HALVÅR ETH01 16/01128-595 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/24
U TEK 64/267 - STANGALAND - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5018 - 64/267 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5018 Anja Sævik ALA04 19/05269-015 2019/10/24
I TEK 119/10 - VASSBOTNVEGEN, MYKJE, NYBYGG VEKSTHUS - 119/10 - VASSBOTNVEGEN, MYKJE, NYBYGG VEKSTHUS Jan Egil Alvsvåg KRRE 19/06106-001 2019/10/24
U TEK 15/1028 - IDRETTSVEGEN- ÅKRA - NYBYGG GARASJE - 15/1028 - IDRETTSVEGEN- ÅKRA - OPPLYSNINGER OM MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG, GARASJE Torunn og Trond Madsen JKV 15/03231-006 2019/10/24
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/06107-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/24
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - AVTALE - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER Åkra Elektriske AS TES02 19/01061-081 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/10/24
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - SOLDALEN - REFERAT FRA BYGGEMØTE 26 BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Cowi AS BTH04 18/02711-050 2019/10/24
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 43/179 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - I.K GABRIELSEN I K Gabrielsen REK 19/00023-138 2019/10/24
I TEK 128/15 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JORDBREKK, TROND HARALD - 128/15 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Trond Harald Jordbrekk BJP01 19/06108-001 26 Off.l.26 2019/10/24
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - RETTENS KJENNELSE Haugaland Tingrett TES02 19/01061-082 2019/10/24
I TEK PLAN 2124 - DETALJREGULERING FOR GRINDHAUGTOPPEN - 15/353 MFL. - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 23.10.19 PLAN 2124 - DETALJREGULERING FOR GRINDHAUGTOPPEN - 15/353 MFL. Fylkesmannen I Rogaland BHA02 19/05579-008 2019/10/24
I TEK 126/14 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PEDERSEN, SANDRA NES OG WIDVEY, PER EIRIK - 126/14 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Per Eirik Krossgått Widvey BJP01 19/06109-001 26 Off.l.26 2019/10/24